Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Indicatiestelling baart V&VN grote zorgen

Beroepsorganisatie V&VN maakt zich grote zorgen over het overhevelen van verpleegkundige taken naar verzorgenden. Dit heeft zij laten weten aan de staatssecretaris van VWS.
Indicatiestelling baart V&VN grote zorgen

In maart 2007 zijn de nieuwe beleidsregels van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) vastgesteld. V&VN vreest nu dat de kwaliteit van zorg in het gedrang komt en dat er meer vermijdbare fouten zullen plaatsvinden als de regels niet worden aangepast.

Complexe zorg
Eén van de bezorgdheden in de nieuwe regels is voor V&VN de ruime omschrijving van taken die voorheen door verpleegkundigen uitgevoerd werden, en nu onder verzorgenden vallen. ‘Door de zorg zo ruim te definiëren, ga je voorbij aan de mogelijke complexheid van die zorg en de daarbij horende verpleegkundige competenties', meldt V&VN op haar site.

Verpleegkundige deskundigheid
Ander heikel punt is de 80/20-regeling. Dit houdt in dat overlappende activiteiten worden ondergebracht bij de functie waarvoor de meeste uren zijn geïndiceerd. Verzorgenden zijn meer tijd kwijt per cliënt dan verpleegkundigen. ‘Aangezien de financiering van de zorg gebaseerd is op de geïndiceerde functie, zullen thuiszorgorganisaties vaker gaan kiezen voor een verzorgende, terwijl de deskundigheid van een verpleegkundige nodig is', aldus V&VN.


Redactie Nursing

Of registreer je om te kunnen reageren.