Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Toezicht op foetus probleemmoeder mogelijk

De ongeboren kinderen van zwangere vrouwen die kampen met ernstige verslaving of psychiatrische stoornissen, kunnen onder toezicht worden gesteld als er twijfel is over de veiligheid van het kind.
Toezicht op foetus probleemmoeder mogelijk

 
Het is juridisch mogelijk dat de kinderrechter op verzoek van de Kinderbescherming foetussen al vanaf 24 weken kan beschermen. Bovendien kan de moeder uit huis worden geplaatst om in een inrichting haar zwangerschap uit te zitten onder toeziend oog van deskundigen.
Dat stelt het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde zaterdag in een artikel van kinderarts mw. dr. J.M.B. Wennink, kinderarts in opleiding M.W. Bijlsma, gynaecoloog mw. dr. M.H.B. Heres, psychiater dr. A. Honig van het Sint Lucas Ziekenhuis in Amsterdam en kinderrechter te Amsterdam mw. mr. A.C. Enkelaar.
 
Risicofactoren
De deskundigen pleiten ervoor dat in Nederland de Child Abuse Risk Evalution-Nederland  (CARE-NL) wordt gebruikt om het risico op mishandeling bij kinderen van alle leeftijden in te schatten. Volgens dit systeem zijn er 14 risicofactoren die kunnen duiden op een zorgwekkende thuissituatie. Ernstige psychiatrische problematiek, een persoonlijkheidsstoornis met agressie en instabiele relaties, als kind slachtoffer zijn geweest van mishandeling, drugsgebruik, zwerfgedrag en het feit dat er eerder een kind uit huis is geplaatst, zijn enkele van deze risicofactoren. Volgens de deskundigen lijdt 1 op de 5 zwangere vrouwen aan een psychiatrische aandoening.
 
Abortuswetgeving
Het komt nu al voor dat minderjarige kinderen door de kinderrechter onder toezicht worden gesteld. De deskundigen wijzen er echter op dat het ook mogelijk is om kinderen al voor de geboorte onder toezicht te stellen. Volgens de wet wordt een kind al tijdens de zwangerschap als geboren aangemerkt. (art. 1:2 BW). Om tegenstrijdigheid met de Nederlandse abortuswetgeving te voorkomen, wordt algemeen gesteld dat pas na de wettelijk toegestane abortustermijn van 24 weken de vrucht als persoon kan worden aangemerkt.
 
Verantwoordelijkheid nemen
Verloskundigen, artsen en gynaecologen zouden volgens de deskundigen de verantwoordelijkheid moeten nemen om bij twijfel al tijdens de zwangerschap hiervan melding te maken bij het Bureau Jeugdzorg. Deze onderzoekt de zaak en schakelt zonodig de Raad voor de Kinderbescherming in. Door al tijdens de zwangerschap het toezicht te regelen, hoeven zorgverleners niet pas na de zwangerschap een spoedprocedure op te starten om de veiligheid van het kind te waarborgen.
 
 
Lees ook:

Redactie Nursing

Of registreer je om te kunnen reageren.