Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Weer verscherpt toezicht voor twee thuiszorgorganisaties

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft na het onder verscherpt toezicht stellen van thuiszorgorganisatie Lida in september 2009 opnieuw verscherpt toezicht ingesteld bij twee thuiszorgorganisaties. Het gaat om Particuliere Verpleging Florence in Boxtel en nieuwkomer Cura Domestica te Boxmeer.
Weer verscherpt toezicht voor twee thuiszorgorganisaties

Alle drie de instellingen waren bezocht in het kader van het onderzoek van de inspectie naar nieuwe toetreders. De onder toezicht gestellenden kenmerkten zich door structurele tekortkomingen in de kwaliteit van geleverde zorg. Er waren hoge tot zeer hoge risico's op het gebied van medicatieveiligheid, deskundigheid van medewerkers, zorgdossiers en het naleven van verpleegkundige richtlijnen.
Daarnaast werd er bij de organisaties een gebrek aan daadkracht bij het management om verbeteringen door te voeren geconstateerd. Dit gebrek kwam tot uiting in het te laat aanleveren van de door de inspectie verzochte plannen van aanpak. Deze plannen waren vaak bij aanlevering onvoldoende.

Sluiting dreigt
De inspectie zal Florence en Cura Domestica scherp blijven volgen en bij het uitblijven van verbeteringen zwaardere handhavingmiddelen inzetten. Bij Lida heeft de inspectie eind oktober 2009 een bevel tot sluiting gegeven. Dit bevel is door de Staatsecretaris van VWS verlengd.

Rapport openbaar
Particuliere Verpleging Florence heeft aangegeven bedenkingen te hebben tegen de voorgenomen openbaarmaking van het rapport, dat is opgemaakt naar aanleiding van het inspectiebezoek van december 2009. De Minister van VWS zal op korte termijn op grond van de Wet openbaarheid van bestuur een besluit nemen over de openbaarmaking van het rapport. Als de minister besluit dat het rapport openbaar gemaakt kan worden, zal het rapport op de website van de inspectie gepubliceerd worden.

De inspectie sluit niet uit dat meer organisaties die bezocht zijn in haar onderzoek in 2008/2009 onder verscherpt toezicht worden gesteld.

Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ)
Door: redactie Nursing

Redactie Nursing.nl

Gerelateerde tags

2 reacties

 • no-profile-image

  Patricia

  Wel een beetje vreemd dat we nu al in feb. 2010 zitten en er nog gedacht gaat worden over verscherpt toezicht, bij organisaties die in 2008/2009 zijn bezocht!
  Lijkt mij een beetje te laat.

 • no-profile-image

  Lida

  Ja dat heb je nu van die marktwerking! Alls moet goedkoper en daardoor wordt er gesjoemeld en steeds lager gekwalificeerd personeel ingezet.

Of registreer je om te kunnen reageren.