Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Mag mijn afdelingshoofd zomaar zonder overleg een voorjaars vakantie op de dienstlijst in plannen, omdat je deze niet hebt aangevraagd? Je mag toch zelf bepalen wanneer je vakantie neemt?

'De werkgever mag niet eigenstandig, zonder dat de werknemer hiermee akkoord is, vakantiedagen toewijzen. Uitzondering hierop is een collectieve vakantieperiode. Dit kan in een CAO zijn afgesproken (zoals bijvoorbeeld in de bouw het geval is) of de werkgever kan dit, overigens alleen met instemming van de OR of personeelsvertegenwoordiging, zelf vaststellen. Die collectieve vakantie geldt dan in principe voor alle personeelsleden (die onder de afspraak vallen).'

Daniëlle van Eerden - CNV Publieke Zaak

Gerelateerde tags

8 reacties

 • no-profile-image

  Nurse

  De regel zoals Carla stelt klopt:

  Je mag 1 x het aantal uren dat je per week werkt meenemen naar volgend jaar. (CAO) Volgens de wet mag je max 5 jaar vakuren meenemen. De uren die het oudst zijn maak je als eerste op. Dus..... stel dat je 5 jaar lang 32 uur spaart, maak je als je aan het nieuwe kalenderjaar begint eerst de uren van de 5 jaar ervoor op en dan begin je aan de uren van dit jaar. Lijkt mij niks verwarrends aan. Vergelijk het eens met bijv. 6 jappek melk, je maakt toch eerst het oudste pak op en vervolgens begin je aan het een na oudtse? De andere pakken kan je immers langer bewaren. De huidige CAO geeft aan OR-en de ruimte om op terrein van vakanties te onderhandelen met de werggevers. Zolang je dus zorgt dat je dit volgt is er niks aan de hand. Er zullen immers weinig mensen zijn die 5 jar lang geen vakantie nemen?????

 • no-profile-image

  Gerda Kamp

  Elke organisatie moet de CAO volgen. Tenzij de directie met de OR afspraken heeft gemaakt die in een procedure beschreven staat. Zo is dat binnen onze organisatie geregeld. Elke medewerker weet voor wanneer je welke vakantie aan moet vragen, hoe de spreiding is en wat als je geen vakantie aanvraagd, dan wordt hij ingepland door de leidinggevende. Ik vind dat een goede zaak, als iedereen maar doet is de zorg voor bewoners niet gegarandeerd en dat is iets waarvoor er gewerkt wordt in de zorg. Vraag ernaar bij je eigen or. duidelijkheid en openheid voorkomt dit soort onrust!

 • no-profile-image

  Rita

  In de CAO VVT staat dat je de vakantiedagen zoveel mogelijk op moet nemen in het jaar dat je ze krijgt, de werkgever zegt dat je maximaal het aantal contact-uren dat je per week werkt mag meenemen naar het volgende jaar terwijl het burgerlijk Wetboek weer aangeeft dat je vakantiedagen 5 jaar mag laten staan en alle andere afspraken niet geldig zijn. Erg verwarrend allemaal. Welke regel geldt nu? Heeft het burgerlijk wetboek voorrang op de CAO of afspraken die in de de OR heeft gemaakt hierover? Zou fijn zijn als we op papier konden aantonen bij onze werkgevers hoe het nou écht zit. In de praktijk kijkt een werkgever niet verder dan zijn eigen (gunstige) straatje.

 • no-profile-image

  Nurse 2

  In de CAO staat ook een tekst over hoeveel uren je maximaal mee mag nemen.

 • no-profile-image

  Carola

  http://www.socialezekerheid.nl/smartsite.dws?id=33421  Meenemen

  Mag ik vakantiedagen meenemen naar het volgende jaar?

  U mag vakantiedagen meenemen naar het volgende kalenderjaar. Zo kunt u bijvoorbeeld sparen voor een langer verlof.

  Een regeling dat niet opgenomen vakantiedagen aan het eind van het jaar vervallen, of dat er een maximum aantal dagen is dat u mee mag nemen naar het volgende jaar, is niet geldig. Uw werkgever kan natuurlijk wel afspraken met u maken over het opmaken van vakantiedagen.  Vakantiedagen verjaren (vervallen) pas na vijf jaar. Als u vakantiedagen opneemt, worden eerst de 'oude' dagen (dat zijn de dagen die u van het vorige jaar hebt meegenomen) van uw saldo afgeboekt. Wie gewoon af en toe vakantie opneemt, krijgt dus niet met verjaring van vakantiedagen te maken. De bepaling is voornamelijk van belang als u na het einde van uw contract nog dagen over hebt en uw ex-werkgever weigert die uit te betalen. U moet dan binnen vijf jaar in actie komen en betaling vorderen.

 • no-profile-image

  Nurse

  In de zorg is er geen sprake van verplichte collectieve vakantie periode. In de bouw wel: de bouwvak! Er zijn wel WETTELIJKE regels over hoeveel vakantiedagen/ uren er maximaal meegenomen mogen worden naar het volgende jaar EN een bewaartermijn van deze uren! Je kan niet onbeperkt vakantiedagen/ uren sparen. Daarnaast kost het een werkgever ontzettend veel geld om bij personeel stuwmeren van vakantiedagen/ uren mee te laten nemen naar het volende jaar.  Als personeel dus weigert om vakantie te nemen zullen de vakantieuren naaar een aantal jaar automatisch vervallen! In de zorg is het niet handig om met zijn alleen in de zelfde periode vakantie te nemen, immers zijn er altijd weer de clienten die hulp nodig hebben. Vandaar dat daar de vakanties gespreid worden.

 • no-profile-image

  Monty5

  Bij mijn weten mag de werkgever alleen adviseren om vakantie te spreiden maar niet verplichten

 • no-profile-image

  van doren

  Als het personeelslid blijft weigeren om verlof aan te vragen?? Bij ons is er bepaald dat een bepaald minimum verlof moet genomen worden in het voorjaar.

  Wat kan je daar dan als diensthoofd tegen doen?

Of registreer je om te kunnen reageren.