Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

IGZ: screening op decubitus en delier verbeterd

De screening op en behandeling van ondervoeding en delier bij kwetsbare ouderen in het ziekenhuis zijn in 2011 verbeterd.

Ook het actieve preventie- en behandelbeleid van decubitus werpt zijn vruchten af, want doorligwonden worden zeldzamer. Dat blijkt uit het rapport ‘Het resultaat telt ziekenhuizen 2011' dat gisteren is gepresenteerd door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). In dit jaarlijks terugkerende rapport staan de resultaten van de kwaliteitsindicatoren voor de ziekenhuizen. De indicatoren laten zien dat de zorg in de ziekenhuizen in 2011 is verbeterd.

Kwetsbare ouderen
De Inspectie waarschuwt wel dat veilige zorg voor kwetsbare ouderen de komende jaren een belangrijk aandachtspunt blijft. Een gecoördineerde aanpak van de zorg voor ouderen is van belang. Hoewel de individuele indicatoren een verbetering laten zien, valt op dat veel ziekenhuizen op dit moment aandacht hebben voor niet meer dan één of twee thema's die van invloed zijn op de kwaliteit van de zorg voor ouderen. Aandacht voor alle thema's is echter nodig om ervoor te zorgen dat de zorg voor de kwetsbare oudere ook daadwerkelijk veiliger worden.

Nieuwe kwaliteitsindicatoren
De inspectie heeft samen met de wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten gekeken aan welke thema's de komende jaren aandacht moet worden besteed om de zorg voor de kwetsbare oudere veiliger te maken. De inspectie zal de komende periode samen met de wetenschappelijke verenigingen hiervoor specifieke kwaliteitsindicatoren ontwikkelen, zodat deze thema's in onderlinge samenhang kunnen worden bekeken.

Bron: IGZ

TvVOnline redactie

Of registreer je om te kunnen reageren.