Nieuwsbrief Meld je aan voor de e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Acute wonden


Definitie

De acute wond doorloopt - onder normale omstandigheden - de sequentie van elkaar overlappende fasen in de wondgenezing, zonder vertragende factoren. Acute wonden ontstaan door: - mechanische oorzaken: scherp of stomp trauma; - thermische oorzaken: warmte of koude; - chemische oorzaken: zuren, basen; - elektromagnetische en elektrische oorzaken: straling, elektrische stroom; - een mogelijke combinatie van voorgaande.

Thermische, fysische en chemische oorzaken zullen in de meerderheid van de gevallen resulteren in brandwonden. Afhankelijk van de oorzaak zal de huidbarrière van de acute wond wel (gesloten wond) of niet intact (open wond) zijn. Het meest voor de hand liggende voorbeeld van een gesloten acute wond is een hematoom na stomp trauma. Ook is er onderscheid te maken tussen iatrogene en niet-iatrogene acute wonden. Iatrogene acute wonden ontstaan bewust bedoeld of als complicatie van bepaalde diagnostische of therapeutische procedures bijvoorbeeld bij chirurgische incisie, prikplaats door bloedafname of een wond na biopsie. In alle andere gevallen hebben we te maken met niet-iatrogene acute wonden als een schot- of bijtwond of traumatische amputatie. De oorzakelijke factoren van de acute wond zullen medebepalend zijn voor het verloop van de wondgenezing en de opties met betrekking tot wondbehandeling. Afhankelijk van de oorzaak en de uitgebreidheid zal een acute wond primair, secundair of regeneratief kunnen helen.

Wonden die in oorsprong acuut zijn kunnen, door wondgenezing vertragende factoren, evolueren naar chronische wonden.

(Handboek Wondzorg, 2009)