Nieuwsbrief Meld je aan voor de e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Enkel-armindex


Definitie

De enkel-armindex (EAI) berekent de verhouding van de systolische bloeddruk ter hoogte van de arm ten opzichte van die aan de enkel. Gebruik de EAIom arterieel vaatlijden vast te stellen of uit te sluiten alvorens te starten met een compressietherapie. Het bepalen van de EAI is een relatief eenvoudig onderzoek dat je zelf mag verrichten – mits je hierin geoefend bent en dit regelmatig doet. Bij een EAI < 0,9 en > 0,5 is sprake van arterieel vaatlijden en is mild zwachtelen toegestaan. Bij EAI > 0,9 start je met compressietherapie. Bij een EAI < 0,5 is er ernstig arterieel vaatlijden en mag er niet gezwachteld worden. Let op: bij diabetespatiënten is het meten van de EAI niet altijd betrouwbaar, omdat de arteriën niet samendrukbaar zijn.