Antwoord v/d Week: substantia nigra

A Multipele sclerose
B Ziekte van Parkinson
C ALS
D Ziekte van Huntington

Het juiste antwoord is B: ziekte van Parkinson

  • De ziekte van Parkinson ontstaat in de zwarte kernen (substantiae nigrae). Deze kernen bevinden zich in de hersenstam en zijn onderdeel van de basale ganglia. In de zwarte kernen bevinden zich dopamineneuronen.
  • Bij patiënten met de ziekte van Parkinson is een groot deel van de dopaminecellen in de zwarte kernen afgestorven.
  • Patiënten krijgen de eerste motorische klachten als ongeveer 70% van de dopamine producerende neuronen niet meer functioneert.
  • Dat uit zich in traagheid in bewegen (bradykinesie), handelen, denken en communicatie (bradyfrenie). Dit gaat gepaard met rigiditeit en soms ook met tremor.

Verpleegkundige zorg bij de ziekte van Parkinson

substantia nigra

Lees hier meer over verloop en behandeling van de ziekte van Parkinson, en verpleegkundige interventies. De toets bij dit artikel levert 2 accreditatiepunten op.

Test je kennis

Meer quizvragen vind je hier, bijvoorbeeld over fentanylpleisters, maagsonde en het norovirus