Let op: de informatie in dit artikel is ten minste vijf jaar oud

Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Artikel schrijven voor Nursing

Ben je verpleegkundige en wil je een artikel schrijven voor Nursing? Lees dan eerst deze auteursinstructies.

Vooraf

Wil je een artikel schrijven voor Nursing, overleg dan eerst met de redactie (nursing@bsl.nl of 030-6383843). Dat voorkomt teleurstellingen. Het kan zijn dat we al een artikel hebben liggen over jouw onderwerp, of dat het artikel om een andere reden niet in aanmerking komt voor plaatsing.

Aanleveren van teksten
– Als word-document per mail aan: nursing@bsl.nl of rechtstreeks aan een van de redacteuren. Zie hiervoor www.nursing.nl/contact.

– Vermeld in het artikel: naam, voornaam, functie en contactgegevens (deze worden niet gepubliceerd).

– Artikelen mogen maximaal 1.350 woorden lang zijn. Is dit niet voldoende voor het gekozen onderwerp, overleg dan met de (eind)redactie.

– Lever de tekst zo eenvoudig (‘plat’) mogelijk aan. Dus geen ingewikkelde kaderlijnen, gekleurde vlakken, inspringingen, e.d. Tabellen en schema’s zijn prima, maar steek niet te veel energie in de opmaak ervan.

– Zorg ervoor dat de optie ‘Wijzigingen bijhouden’/’Revisies’ uit staat.

– Loop de tekst na met de spellingcontrole.

– Vergeet niet de bronnen die je hebt gebruikt onderaan het artikel te vermelden.

– Als je cijfers of percentages noemt, geef dan ook aan hoe je daaraan komt. En als je schrijft: uit onderzoek blijkt dat… willen we weten welk onderzoek dat is. Neem dit op in de literatuurlijst, geef het een nummer en verwijs daarnaar met een voetnootcijfer in de bewuste tekstpassage.

N.B. Artikelen gebaseerd op literatuuronderzoek moeten een afgewogen analyse van de literatuur bevatten; dit is net zo belangrijk als een goede selectie van de gebruikte bronnen.

Inhoud

– De centrale vraag bij een Nursing-artikel is: WAT LEREN MIJN COLLEGA’S VAN DIT VERHAAL?

– Nursing biedt ruimte voor persoonlijke ervaringen, schrijft dicht op de huid van haar doelgroep.

– Herkenbaarheid is een sleutelwoord, ook bij de vakinhoudelijke artikelen. Daarom hechten wij zo aan casuïstiek. Een aantrekkelijke manier om een casus te behandelen is deze als een rode draad door het verhaal te laten lopen.

– Nursing is altijd positief. Dat wil niet zeggen dat wij geen oog hebben voor misstanden, maar eigenlijk schrijven wij daar pas over als we ook tips kunnen bieden om ermee om te gaan.

– Nursing is (nog) geen echt opinieblad, maar heeft wel een mening. Een mening die het grootste recht van de zorgverleners of de hoogste zorgkwaliteit nastreeft.

– Wees vooral praktisch, geef voorbeelden en verplaats je in de lezer. Welke vragen zou zij zich stellen en geef daar een antwoord op. Onderzoek of er verpleegplannen/protocollen over een bepaald (verpleeg)probleem bestaan en maak daar melding van.

– Belangrijk: Nursing richt zich op verpleegkundigen in het algemeen ziekenhuis, de thuiszorg en (in mindere mate) het verpleeghuis en schrijft niet voor/over de psychiatrie of verstandelijk gehandicaptenzorg.

Structuur

– Gebruik altijd tussenkopjes. Die helpen je de informatie te structureren.

– Gebruik liever niet een chronologische volgorde. Een verhaal wordt daardoor heel saai. Een voorbeeld:
In september 2012 besloot ons verpleeghuis een onderzoek te starten naar het eventuele vitaminegebrek van onze bewoners.
Je kunt het beter zo aanpakken:
Lies Jansen, verpleegkundige in verpleeghuis Zonnewende, maakt zich zorgen over de voedingstoestand van de bewoners: ‘Uit een onderzoek dat we in september 2012 zijn gestart, bleek dat bij dertig procent van de bewoners sprake is van een matig tot ernstig vitaminegebrek.’

Woordgebruik en toon

– In het intro moet eigenlijk al staan wat een verpleegkundige van dit artikel kan leren en in de eerste kolom van het lopende verhaal moet de verpleegkundige worden opgevoerd. Houd het intro zo kort mogelijk (maximaal 35 woorden). Van medische termen die niet algemeen bekend zijn, altijd één keer tussen haakjes de Nederlandse vertaling/uitleg geven.

– Vermijd wollig taalgebruik. Houd het praktisch en simpel.

– Let ook op verpleegkundige spreektaal:
niet thuissituatie maar thuis,
niet maaltijdgebeuren maar de maaltijd(en).

– Vermijd de lijdende vorm (worden), maar ook een dwingende schrijftoon (moet & zal) en spreek de lezer aan met je/jij.

– Om het hinderlijke ‘hij/zij’ te voorkomen, zijn verpleegkundigen in Nursing altijd vrouwelijk. Naar artsen en patiënten verwijs je met hij/hem.

Beeldmateriaal

Heb je beeldmateriaal om het artikel te ondersteunen – foto’s/dia’s/tekeningen, tabellen en grafieken – dan ontvangen we dat graag! Vermeld bij materialen van anderen of eerder gepubliceerde illustraties de bron en of je toestemming hebt gevraagd om het opnieuw te plaatsen. Collega’s, patiënten of anderen die herkenbaar zijn gefotografeerd, moeten schriftelijke toestemming geven voor publicatie.

Beoordeling

De redactie van Nursing beoordeelt het artikel op beroeps- en vakinhoudelijke relevantie en accuratesse en/of legt het voor aan een externe deskundige. Vrijwel geen enkel artikel is in één keer goed. Vaak zijn er verschillende redigeerrondes nodig, zowel inhoudelijk als tekstueel. De uiteindelijke versie krijg je altijd nog te zien voor plaatsing. Is een tekst met een gemiddelde inspanning niet te redigeren tot een plaatsbaar artikel, dan behoudt de redactie zich het recht voor het artikel te weigeren.

Copyright

– Bij inzending van een artikel draag je het recht van publicatie aan Nursing over. Dat geldt ook voor online uitingen.

– Een artikel dient niet tegelijkertijd aan een ander tijdschrift aangeboden te worden.

Vergeet niet om de NAW-gegevens van alle betrokkenen door te geven aan de redactieassistente: marjoleine.gijsen@bsl.nl, voor het toezenden van de bewijsnummers.

Aarzel niet bij twijfel of vragen met de redactie te overleggen, telefoonnummer (0031) 30 – 6383843. Veel succes!

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.