Let op: de informatie in dit artikel is ten minste vijf jaar oud

Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties5

‘SCEN-helpdesk voor euthansievragen niet nodig’

Sinds ongeveer een jaar kunnen verpleegkundigen met vragen over euthanasie of andere beslissingen rond het levenseinde terecht bij een speciaal opgeleide SCEN-verpleegkundige via een telefonische helpdesk. Deze helpdesk heeft geen bestaansrecht vindt Nursing-expert Paul Vogelaar.
‘SCEN-helpdesk voor euthansievragen niet nodig’

Vogelaar schrijft in zijn blog op Nursing.nl dat hij het jammer vindt dat het beeld bestaat dat euthanasie als buitengewoon medisch handelen geen integraal onderdeel uitmaakt van zorgvuldige palliatieve zorg. ‘Een aparte helpdesk voor vragen rond euthanasie versterkt het gevoel dat palliatieve zorg en euthanasie naast en los van elkaar kunnen worden gezien.’

Consultatieteam palliatieve zorg
Volgens Vogelaar kunnen verpleegkundigen en verzorgenden met vragen over alle aspecten van palliatieve zorg, inclusief euthanasie en andere beslissingen rond het levenseinde prima terecht bij de regionale consultatieteams palliatieve zorg. In deze consultatieteams werken artsen, verpleegkundigen en andere disciplines samen om vragen van zorgverleners over de beste palliatieve zorg voor hun patiënt, cliënt of bewoner te beantwoorden.

Multidisciplinair advies
Vogelaar: ‘De adviezen van consultatieteams palliatieve zorg worden multidisciplinair beantwoord en vanuit alle mogelijke invalshoeken benaderd; euthanasie kan daarbij aan de orde komen. De SCEN-verpleegkundigen en verzorgenden beantwoorden vragen van alleen beroepsgenoten en ontkoppelen daarmee het verpleegkundig handelen van de integrale, multidisciplinaire benadering waar palliatieve zorg voor staat.’

Lees de blog ‘Verpleegkundigen en euthanasie’ van Paul Vogelaar.

Door: redactie Nursing, Marloes Oelen

Meer Nursing


NursingBanen

Op zoek naar een nieuwe baan? Op NursingBanen vind je de leukste vacatures.
Neem een kijkje op NursingBanen.nl


Quinten Manuel, blogger
Quinten (18) is derdejaars mbo-verpleegkunde (bol) in Groningen. Hij blogt over zijn leven als verpleegkundige in opleiding en alles wat hij tegenkomt.
Ga naar de weblog van Quinten.

NursingExperts
Collega’s die weten waar ze het over hebben, die de diepte ingaan.
Volg de Nursing Experts.

5 REACTIES

 1. Roger Vanhaverbeke verwijt Nederlanders kortzichtigheid en hekelt de vermeende religieuze eenheden binnen het Nederlands palliatief landschap, om vervolgens een pleidooi te houden voor een wettelijk kader voor palliatieve sedatie. Zijn inzicht in de Nederlandse situatie -en wellicht de palliatieve zorgpraktijk anno nu- is verouderd en onjuist. De Nederlandse wetgeving omtrent euthanasie is juist zorgvuldig en helder. Gelukkig worstelen patiënten en hun naasten, hun behandelend artsen en betrokken V&V met de uitvoering van euthanasie en besluiten rond het levenseinde. Juist om zorgverleners daarin te ondersteunen zijn al ruim tien jaar consultatieve diensten palliatieve zorg opgezet. Voor palliatieve sedatie kan ik verwijzen naar de landelijke richtlijn palliatieve sedatie op de website van o.a. het IKNL.
  V&VN blijft een onderscheid maken tussen deskundigen op het gebied van levensbeëindigend handelen op verzoek (euthanasie dus) en op het terrein van de palliatieve zorg. Alhoewel euthanasie inderdaad niet behoort tot het normaal medisch handelen, maakt het wel degelijk onderdeel uit van beslissingen rond het levenseinde. En juist op dat gebied kunnen consultatieteams palliatieve zorg, waarvan in veel gevallen ook SCEN artsen deel uitmaken, de zorgverleners in brede zin adviseren. Artsen die bij een patiënt euthanasie overwegen zijn wettelijk verplicht een arts in te schakelen om te laten toetsen of zij voldoen aan de zorgvuldigheidseisen. Hierbij kunnen zij gebruik maken van SCEN artsen. V&V hebben deze wettelijke verplichting om begrijpelijke reden niet: zij hebben bij euthanasie geen wettelijke positie bij de besluitvorming en uitvoering. Wel hebben zij te maken met patiënten die euthanasie overwegen en hierover vragen stellen. Ook hebben V&V te maken met de gevolgen van zowel ingewilligde als afgewezen euthanasieverzoeken voor de zorg, de nazorg en hun eigen gevoelens daarbij. Het is dus terecht dat artsen een beroep kunnen doen op SCEN artsen om hun handelen te laten toetsen. Voor V&V is een dergelijke toetsing niet aan de orde en kunnen zij terecht bij het Consultatieteam Palliatieve Zorg in hun regio of zorginstelling. Telefoonnummers kun je vinden op netwerkpalliatievezorg.nl of de websites van IKNL en IKZ.

 2. Lees alle reacties
 3. Wat een verademing dat er eindelijk iemand op durft te staan die dubbelingen of vreemde moves in de zorg aan de kaak durft te stellen. Ben het helemaal met Paul Vogelaar eens. De palliatieve consultteams zijn zeer goed in staat gedegen advies te geven over zowel palliatieve sedatie maar ook over euthanasie-vraagstukken. Wat zou er veel bezuinigd kunnen worden als je de gezondheidszorg kritisch tegen het licht zou houden.

 4. Als antwoord voor hierboven heb ik maar één antwoord; gelukkig bestaan in België de LEIF-artsen en zijn wij niet zo kortzichtig als de meeste Nederlanders… Er moet volgens mij ook een wettelijk kader komen voor palliatieve sedatie want daar worden soms beslissingen genomen waarbij de verpleegkundige de doender is en er ook emotioneel onder doorgaat en de arts blijft rustig in zijn zetel zitten, hoeft zich zelfs niet te verplaatsen en hoeveel palliatieve sedaties worden niet toegediend bij patiënten die nog niet terminaal zijn met alle gevolgen van dien…. Er moet véél méér onderzoek gebeuren naar palliatieve sedatie want de verhalen die mij ter ore zijn gekomen grenzen aan het onbeschrijvelijke en m’n haren rijzen ten berde als ik zie op wel een manier soms een palliatieve sedatie gebeurt en om welke redenen,het moet een “ONOMKEERBARE SITUATIE ” zijn in terminale fase, dan gebeuren 99% van de sedaties onterecht…zover durf ik gaan… ik heb genoeg gezien als hoofd van een palliatieve eenheid gedurende 10 jaar, voor mij wordt sedatie misbruikt door véél artsen en verpleegkundigen om zichzelf (hun hachtje) te redden en zeker geen schuldgevoelens te hebben…. typisch voor de streng religieuze eenheden binnen het Nederlands palliatief landschap….alles wordt ingevuld volgens eigen mening en goeddunken…waar is het wettelijk kader…???!!!!

 5. Dat is een kwestie van wetgeving die euthanasie in een aparte positie plaatst en voor medici reserveert(terwijl de vraag en handeling niet medisch niet medisch van aard is)
  En daar spelen dan ook nog weer eens persoonlijke moreel-ethische kwesties een rol wat de cliënt zelf en zijn verzoek in een nogal vreemde positie kan brengen, nl. volstrekte afhankelijkheid van het besluit van medici..en dat hoeft helemaal niet aan te sluiten bij de persoonlijke belevingswereld.
  Dat laatste zou gezien kunnen worden als promotie van suicide.
  Zo gezien is een telefoondesk gewoon niet aan de orde

 6. Mensen die in aanmerking komen voor palliatieve zorg kunnen inderdaad ook om euthanasie verzoeken. Maar euthanasie behoort niet tot het normale medische handelen. Een patiënt heeft geen recht op euthanasie en de arts is niet verplicht om aan een euthanasieverzoek tegemoet te komen. Het bijzondere karakter van euthanasie heeft ook gevolgen voor wat je als verpleegkundige of verzorgende mag doen. Terwijl je bij palliatieve sedatie de middelen mag halen en toedienen, mag je dat bij euthanasie niet.
  Reden genoeg om onderscheid te maken tussen de normale zorg en levensbeëindigend handelen. Voor artsen is dit al lang het geval. Consultatieteams palliatieve zorg en SCEN(artsen) hebben ieder hun eigen duidelijk herkenbare positie in de regio, waarbij nu ook al gericht naar elkaar wordt verwezen. Door het pilotproject te laten aansluiten bij het bestaande SCEN-programma wordt er net als bij artsen ook voor verpleegkundigen en verzorgenden een helder onderscheid gemaakt tussen het raadplegen van deskundigen op het terrein van levensbeëindiging op verzoek en het terrein van de palliatieve zorg.

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.