Let op: de informatie in dit artikel is ten minste vijf jaar oud

Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Auteursinstructies

BRIEFING VOOR FREELANCE JOURNALISTEN NURSING

• Nursing is een multimediale titel. Artikelen worden automatisch ingezet voor het tijdschrift, website, digitale nieuwsbrieven, twitter en facebook.
• Nursing is voor verpleegkundigen. Verval niet in algemeenheden, maar doe grondige research en vraag door.
• De vergoeding is niet hoger dan gebriefde omvang. Altijd op basis van ‘no cure no pay.’ Indien de redactie vindt dat het artikel niet voldoet aan de opdracht en niet plaatsbaar te maken is, wordt het bedrag niet uitgekeerd. Indien de redactie een meer dan gemiddelde inspanning moet leveren om het artikel plaatsbaar te maken, wordt het overeengekomen bedrag in overleg met de freelancer ten dele uitgekeerd.
• Sinds medio maart 2009 geldt een crisiskorting van 10% op alle tarieven. Graag deze korting in een aparte regel op je factuur weergeven.

Richtlijnen voor Nursingteksten

Algemeen

 • Nursing spreekt de lezers met ‘je’ aan.
 • De centrale vraag bij een Nursing-artikel is:
 • WAT LEREN MIJN COLLEGA’S VAN DIT VERHAAL?
 • Nursing biedt ruimte voor persoonlijke ervaringen, schrijft dicht op de huid van haar doelgroep.
 • Herkenbaarheid is een sleutelwoord, ook bij de vakinhoudelijke artikelen. Daarom hechten wij aan casuïstiek. Een aantrekkelijke manier om een casus te behandelen is deze als een rode draad door het verhaal te laten lopen.
 • Nursing is altijd positief. Dat wil niet zeggen dat wij geen oog hebben voor misstanden, maar eigenlijk schrijven wij daar pas over als we ook een oplossing kunnen bieden. Ook onze kopteksten bestaan uit positief taalgebruik. Dus niet: CAO-onderhandelingen alweer mislukt, maar CAO-onderhandelingen, we strijden door.
 • De verschillende kanten van het probleem, waarom het zo belangrijk is dat verpleegkundigen er weet van hebben, ermee om kunnen gaan, dat er een oplossing komt, etc is niet zo interessant. Dus hou dat deel kort! Richt je op de praktische informatie die lezers nodig hebben om met het probleem om te gaan.
 • Nursing is (nog) geen echt opinieblad, maar heeft wel een mening. Een mening die het grootste recht van de zorgverleners of de hoogste zorgkwaliteit nastreeft.
 • De vraag ‘Wat wil de lezer weten’ is belangrijker dan: ‘Wat vind ik dat de lezer moet weten’ (snel betuttelend). Wees vooral praktisch, geef voorbeelden en verplaats je in de lezer. Welke vragen zou zij zich stellen en geef daar een antwoord op. Onderzoek of er verpleegplannen/protocollen over een bepaald (verpleeg)probleem bestaan en maak daar melding van.
 • Verzamel indien mogelijk cijfers. Maak daar bij voorkeur aparte kaders van. Vergeet niet de bron ervan te vermelden! Nursing heeft zowel Nederlandse als Vlaamse lezers. Vermeld daarom niet alleen de Nederlandse, maar ook altijd de Vlaamse cijfers.
 • Belangrijk: Nursing richt zich op verpleegkundigen in het algemeen ziekenhuis, de thuiszorg en het verpleeghuis en schrijft niet voor/over de psychiatrie of verstandelijk gehandicaptenzorg.

Structuur

 • Gebruik altijd tussenkopjes. Die helpen je de informatie te structureren.
 • Gebruik liever niet een chronologische volgorde. Een verhaal wordt daardoor heel saai. Een voorbeeld: In september 2003 besloot ons verpleeghuis een onderzoek te starten naar het eventuele vitaminegebrek van onze bewoners
  Beter zo:
  Lies Jansen, verpleegkundige in verpleeghuis Zonnewende, maakt zich zorgen over de voedingstoestand van de bewoners: ‘Uit een onderzoek dat we in september 2003 zijn gestart, bleek dat bij dertig procent van de bewoners sprake is van een matig tot ernstig vitaminegebrek.’
 • Volgorde van de tekstonderdelen: kop, intro, broodtekst, auteur, literatuur, kaders, streamers. Kaderteksten dus niet in de broodtekst zetten, maar erna. Let op: een artikel mag voor maximaal een kwart uit kadertekst bestaan!

Woordgebruik en toon

 • In het intro moet eigenlijk al staan wat een verpleegkundige van dit artikel kan leren en in de eerste kolom van het lopende verhaal moet de verpleegkundige worden opgevoerd. Houdt het intro zo kort mogelijk (maximaal 35 woorden).
 • Verpleegkundig/medisch jargon is toegestaan (zelfs gewenst). Geef van medische termen die mogelijk niet bekend zijn bij verpleegkundigen, altijd één keer tussen haakjes de Nederlandse vertaling/uitleg.
 • Vermijd wollig taalgebruik. Houd het praktisch en simpel: iever over dan met betrekking tot,
  liever over dan met betrekking tot,
  liever manier dan wijze,
  liever maar dan echter,
  liever omdat dan daar,
  termen als derhalve en naar de studenten toe sneuvelen onverbiddelijk.
 • Let ook op verpleegkundige spreektaal:
  niet thuissituatie maar thuis,
  niet maaltijdgebeuren maar de maaltijd(en).
 • Vermijd de lijdende vorm (worden), maar ook een dwingende schrijftoon (moet & zal) en spreek de lezer aan met je/jij.
 • Om het hinderlijke ‘hij/zij’ te voorkomen, zijn verpleegkundigen in Nursing altijd vrouwelijk. Naar artsen en patiënten verwijs je met hij/hem.

Aanlevering

 • Lever de tekst zo eenvoudig (‘plat’) mogelijk aan. Dus geen ingewikkelde kaderlijnen, gekleurde vlakken, inspringingen, e.d. Tabellen en schema’s zijn prima, maar steek niet te veel energie in de opmaak ervan. Standaard: times new roman, 12pt.
 • Zorg ervoor dat de optie ‘Wijzigingen bijhouden’/’Revisies’ uit staat. Dit kan problemen geven bij de opmaak.
 • Loop de tekst na met de spellingcontrole. Verwijder ook alle dubbele spaties met behulp van de weergeven/verbergen button (¶) of met de zoek/vervang functie.
 • Een citaat van een sprekend opgevoerde persoon begint en eindigt met enkelvoudige hoge aanhalingstekens (‘voorbeeld’).
 • Vergeet niet de bronnen die je hebt gebruikt onderaan het artikel te vermelden. Literatuurverwijzingen zien er in Nursing als volgt uit: Jansen JP, Pietersen WG. Voorbeeld van een literatuurverwijzing. Elsevier, Maarssen, 2002. of Janssen JP, Pietersen WG. Voorbeeld van een literatuurverwijzing. In: Nursing, 2002, nr. 10, p. 35.
 • Denk aan bronvermelding. Als je cijfers of percentages noemt, geef dan ook aan hoe je daaraan komt. En als je schrijft: uit onderzoek blijkt dat… willen we weten welk onderzoek dat is. Neem dit op in de literatuurlijst, geef het een nummer en verwijs daarnaar met een voetnootcijfer in de bewuste tekstpassage.
 • Zet voetnoten onderaan de tekst, gebruik niet de voetnootfunctie van Word.
 • Denk aan foto- of illustratiesuggesties. Bij artikelen waarbij foto’s van de geïnterviewden gewenst zijn, is het belangrijk te vragen of ze op de foto willen. Noteer de NAW-gegevens en geef deze zo snel mogelijk door aan de redactie, zodat de fotograaf alvast een afspraak kan maken.
 • Vergeet ook niet om de NAW-gegevens van alle betrokkenen door te geven aan Marjoleine Gijsen, voor het toezenden van de bewijsnummers.
 • Vermeld zowel Nederlandse als Belgische adressen, cursussen e.d., geef eventuele verschillen tussen Nederland en België aan.

Aarzel niet bij twijfel of vragen met de redactie te overleggen, telefoonnummer (0031) (0)20- 5159722. Veel succes!

Laatste aanpassing: 19 juli 2012

terug naar pagina nursing.nl/freelancer

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.