Archief: NAH 2017

Essentiële kennis voor de dagelijkse praktijk

Hersenziektes en hersenbeschadigingen kunnen leiden tot ingrijpende veranderingen. Hoe ga je als verpleegkundige of verzorgende om met de gevolgen die mensen met Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) ervaren?

Wegens succes herhaald!

De gevolgen zijn voor ieder individu anders daarom vraagt dit onderwerp om deskundigheid en maatwerk. Tijdens dit congres leer je:

  • Van het verhaal van een ervaringsdeskundige
  • Over de gedragsmatige, emotionele en communicatieve gevolgen
  • Hoe je kunt helpen bij het verwerkingsproces
  • Om te gaan met cliënten die agressief gedrag vertonen
  • NAH en eindigheid: grenzen die mensen trekken in hun leven

08.45 uur Ontvangst
09.30 uur Opening door dagvoorzitter Joost Hoebink
09.45 uur Het leven met een kind met niet-aangeboren hersenletsel
Je wordt meegenomen in het proces van een moeder van een kind (16) met NAH. “Mijn zoon Yannick was vier jaar oud toen er in een winkel een kast van driehonderd kilo op hem viel. Zijn hersenen raakten beschadigd en in de loop der jaren werd langzaam duidelijk wat NAH betekent: de wereld lijkt net iets te snel te draaien voor Yannick.” Wat is de impact van NAH (voor naasten)? Anne-Marie, de moeder van Yannick, vertelt over dit proces onder begeleiding van een aantal fragmenten uit de door haar gemaakte documentaire: waarin Yannick wordt gevolgd in het jaar dat hij eindexamen doet en een vervolgopleiding moet kiezen. Maar valt er wat te kiezen? En hoe ga je verder?
Anne-Marie van Oosteren, documentaire/TV-programmamaker en ervaringsdeskundige
10.15 uur De gevolgen na niet-aangeboren hersenletsel
Omdat hersenschade voor een groot deel permanent is, zijn de functiebeperkingen die daaruit volgen, vaak ook grotendeels permanent. Denk aan ongeremd gedrag, of geheugenstoornissen. Ook de stemming verandert vaak, iemand wordt snel emotioneel, of juist heel vlak. In deze presentatie zal worden ingegaan op veelvoorkomende cognitieve, emotionele, en gedragsmatige gevolgen van NAH en hoe deze aan elkaar gerelateerd zijn.
Janice Sandjojo, neuropsycholoog, onderzoeker, docent, Universiteit Leiden
10.45 uur Koffie- en theepauze
11.15 uur NAH en eindigheid
Er zijn veel hersenaandoeningen die steeds erger worden, mensen hebben dan het zekere vooruitzicht op verdere aftakeling. Dit trieste feit kan mensen aan of over de grens brengen van wat voor hen nog draaglijk of aanvaardbaar is. Deze lezing belicht deze situaties en jouw positie hierin.
Hans van Dam, docent en consulent hersenletsel en levenseindevragen, gespecialiseerd verpleegkundige (neurologie) en publicist, Leusden. Hans werd onlangs benoemd tot officier in de orde van Oranje Nassau. Lees meer  >
11.45 uur Wie ben ik nog na een NAH? Het verwerkingsproces
Rouw (zonder dood) en verdriet zijn als een vingerafdruk: herkenbaar en toch verschillend. Tijdens deze presentatie gaat Manu Keirse in op problematiek rondom rouw en verdriet en het verwerkingsproces na niet-aangeboren hersenletsel.
Manu Keirse, klinisch psycholoog, doctor in de geneeskunde en deeltijds hoogleraar verliesverwerking, faculteit Geneeskunde K.U. Leuven
12.15 uur   Afsluiting plenaire programma door dagvoorzitter Joost Hoebink en bovenstaande sprekers
12.35 uur Lunchpauze
13.30 uur Workshopronde 1; Klik hier voor de opties
14.40 uur Pauze
15.05 uur Workshopronde 2; Klik hier voor de opties
16.15 Einde

1.
Hoe kun je helpen bij het verwerkingsproces?
Bij NAH is er sprake van een ‘levend verlies’ ofwel ‘rouw zonder dood’. De duur is een belangrijk element van rouw bij NAH: de rouw is chronisch, je komt het elke dag weer tegen en het gaat nooit meer over. Rouw en verdriet na een overlijden nemen door de tijd vaak af, bij een levend verlies kan het juist intenser worden. Het (h)erkennen van de mate van chronisch rouw kan de kwaliteit van jouw rol aanzienlijk bevorderen. Manu Keirse laat je op inspirerende wijze zien hoe jij kunt bijdrage in dit proces. Keer huiswaarts met praktijkgerichte handvatten.
Manu Keirse, klinisch psycholoog, doctor in de geneeskunde en deeltijds hoogleraar verliesverwerking, faculteit Geneeskunde K.U. Leuven
2.  NAH en het (zelfgewilde) levenseinde
Aansluitend op de plenaire lezing staat in deze workshop casuïstiek van deelnemers centraal. Deze workshop belicht het leven in de slagschaduw van de dood en de positie van hulpverleners. De focus ligt op de praktijk van contact met mensen die de dood angstig of verlangend in de ogen kijken. Met elkaar zoeken we naar wegen in een labyrint van vragen en voetklemmen. Hoe ga ik op zoek naar achtergronden van verlangen naar de dood? Wat gaat er zoal in mensen om op de drempel van de dood, of wanneer de gewenste dood op zicht laat wachten? Hoe ga ik om met doodsverlangen? Hoe te reageren als iemand jou zijn voornemen tot suïcide toevertrouwt? Wat als jouw normen en waarden strijdig zijn met die van de ander?
Hans van Dam, docent en consulent hersenletsel en levenseindevragen, gespecialiseerd verpleegkundige (neurologie) en publicist, Leusden. Hans werd onlangs benoemd tot officier in de orde van Oranje Nassau. Lees meer  >
3. De (onzichtbare) gevolgen
Als gevolg van NAH vertonen mensen vaak emotionele en gedragsmatige problemen die niet alleen voor de persoon zelf moeilijk zijn, maar ook voor de omgeving (verzorgenden, verpleegkundigen en familie). Mensen stellen herhaaldelijk dezelfde vragen, zijn moeilijk te motiveren iets te ondernemen, vertonen rusteloos en impulsief gedrag, zijn snel afgeleid. Door middel van een casus gaan deelnemers aan de slag met het bedenken en uitwisselen van praktijkgerichte adviezen, die het begeleiden van een persoon met NAH makkelijker kan maken. Indien er voldoende ruimte voor is, kunnen deelnemers ook hun eigen casuïstiek inbrengen.
Janice Sandjojo, neuropsycholoog, onderzoeker, docent, Universiteit Leiden 
4. NAH en psychiatrie
NAH in combinatie met angststoornissen, depressies en psychotische belevingen. Hoe pak je de juiste signalen op en hoe onderscheid je? Wanneer is iemand bijvoorbeeld initiatiefloos door het hersenletsel en wanneer door een depressie? Wat zie je, wat hoor je en wat is de vraag achter het gedrag? Dat zal tijdens deze praktijkgerichte workshop aan bod komen.
Katja van Essen, verpleegkundig specialist in de zorg voor mensen met dementie, hersenletsel en psychiatrische problematiek, Humanitas Rotterdam
5. Agressief/grensoverschrijdend gedrag, hoe ga je er mee om?
Veiligheid geeft voor ieder mens een gevoel van jezelf kunnen zijn. Het is een waarde die een groot maatschappelijk draagvlak kent en daar waar die in het geding is, wil je handvatten om daar mee om te kunnen gaan. Als verpleegkundige of verzorgende ben je erg kwetsbaar als het gaat om agressief gedrag bij jouw cliënt, agressie is helaas een veel voorkomend probleem bij mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Tijdens deze workshop keer je huiswaarts met handvatten om met  grensoverschrijdend gedrag om te gaan én leer je hoe je agressief gedrag voor kunt zijn.
Rolf Tijssen, Gedragskundige en weerbaarheidstrainer

Joost Hoebink

Als dagvoorzitter, presentator en gespreksleider heb ik sinds 2002 ruim duizend keer het podium beklommen. Ik vind het geweldig om een bijeenkomst in goede banen te leiden, evenementen te presenteren en de kern van een discussie naar boven te halen. Altijd: heel interactief. Stilzitten kan niet! Joost stond onder meer op podia voor Insight, ICT Media, CPNB, Monsterboard, ABN Amro, Shell, NTR, MBO Raad, Unicef, Zorgverzekeraars Nederland en de Pensioenfederatie.

Hans van Dam

Hans van Dam (1957) is docent en consulent Niet Aangeboren Hersenletsel. Al jaren verzorgt hij door het hele land cursussen en doet hij consultaties, ondermeer voor het CCE. Ook is hij betrokken bij opvang van nabestaanden die een dierbare door suïcide hebben verloren. Verder publiceert hij over zijn werk en over vragen rondom het (zelfgekozen) levenseinde.

Rolf Tijssen

Naast trainingen in de zorg waarin Rolf angsten, onzekerheid en het voorkomen van agressie traint, is hij ook judo en jiujitsu docent. De psychosomatische trainingen geven de medewerkers in de zorg een onzichtbaar wapen. Je sterk maken, betekent jezelf ontwikkelen. De training is gericht op waakzaamheid (het voorkomen van problemen) en weerbaarheid (het oplossen van problemen).

Manu Keirse

Manu Keirse is klinisch psycholoog en werkzaam aan de Faculteit Geneeskunde van de Katholieke Universiteit in het Belgische Leuven. Hij is gespecialiseerd in het omgaan met verlies en verdriet. Hij is auteur van verschillende boeken over rouw en rouwverwerking, o.a. ‘Vingerafdruk van verdriet’, ‘Stil verdriet’, ‘Helpen bij verlies en verdriet’, ‘Afscheid van moeder’, ‘Kinderen helpen bij verlies’ en co-auteur van ‘Omgaan met een miskraam’ en ‘Als je een prille zwangerschap verliest’.

Janice Sandjojo

Janice Sandjojo is neuropsycholoog en richt zich in haar klinische werk grotendeels op mensen die door hersenschade/-afwijkingen problemen ervaren in denken, emotie en gedrag. Ook is zij docent en onderzoeker aan de Universiteit Leiden binnen de sectie Gezondheids, Medische en Neuropsychologie.

Katja van Essen

Katja van Essen is verpleegkundig specialist in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie, hersenletsel en psychiatrische problematiek. Voor Waardigheid en trots schreef ze een blog over de zorg voor deze ‘moeilijke mens’

Doelgroep
Voor verpleegkundigen, verzorgenden, docenten, activiteitenbegeleiders, woonbegeleiders, psychologen, paramedici, maatschappelijk werkers (GGZ) en overige geïnteresseerden.

Tarieven
€ 229,- per persoon (excl.btw) | Regulier tarief
€ 199,- per persoon (excl.btw) | Abonneetarief Nursing, TvV, TvZ
€ 199,- per persoon (excl.btw) | Ledentarief NU’91*

*Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Accreditatie
Er is accreditatie aangevraagd bij het Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals – 5 punten voor het Kwaliteitsregister V&V en NeuroAccreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register – 5 punten in de categorie:

Scholing verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningen
Scholing verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningen
Scholing verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg
Scholing verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen
Scholing verpleegkundig specialist preventieve zorg bij somatische aandoeningen
Vul je relatienummer in op het inschrijfformulier om hiervoor in aanmerking te komen.

Contact
Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: (030) – 638 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

Congresontwikkelaar (inhoudelijke vragen)

Christa van den Hurk
M: +31 (06) – 125 678 75
E: christa.van.den.hurk@bsl.nl

Congrescoördinator (logistieke vragen)

Manouk Mens
T: +31 (030) – 63 83639
E: manouk.mens@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)

Dyron Bijl
T: +31 (0)10 – 74219411
E: dyron@crossmedianederland.com

Annuleren
Annulering dien je schriftelijk aan ons te melden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het congres of evenement wordt € 50 (incl. btw) in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 35 (incl. btw) indien de kosten van het betreffende congres of evenement minder dan € 100 (excl. btw) bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een ander.