Het Palliatieve Zorg Congres

Palliatieve zorgverlening
palliatieve zorg

Palliatieve zorg is niet gericht op genezing, maar op verzachting van lijden. Je richt je op kwaliteit van leven en een waardige afronding van het leven voor je patiënt.

Het Palliatieve Zorg Congres

Bij palliatieve zorg heb je grote invloed op de mate waarop jouw patiënt de laatste fase van zijn of haar leven beleeft. Palliatieve zorg vraagt om een specifieke begeleiding voor de patiënt én zijn naasten. Versterk je rol en kom naar het congres Palliatieve zorgverlening en leer:

  • Hoe je palliatief redeneert door symptoommanagement
  • Wat jouw rol kan zijn binnen het nieuwe kwaliteitskader
  • Wat de juiste benadering is bij mensen met dementie
  • Over de ethische kwesties rondom zorg in de laatste levensfase
  • Wat je moet weten over pijnbestrijding met cannabisolie
  • Waar je op moet letten tijdens palliatieve sedatie?

Bekijk hier het volledige programma

Het Palliatieve Zorg congres: programma

09.00 uur Ontvangst
09.30 uur Opening door dagvoorzitter Joost Hoebink
09.45 uur Ontwikkelingen in de Palliatieve zorg

Saskia Teunissen, hoogleraar Palliatieve zorg, UMC Utrecht

10.10 uur Het nieuwe kwaliteitskader palliatieve zorg, wat is jouw rol hierin?

Het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland is gereed. Hoe geef je concreet handen en voeten aan het kwaliteitskader in de praktijk? Wat zijn de belangrijkste punten en wat zal jouw rol zijn?

10.35 uur Palliatieve zorg en dementie

Hoe sta je mensen met dementie bij in hun verlangens, dilemma’s en angsten ten aanzien van het levenseinde?

Marijke Tonino, arts palliatieve zorg, hospice-arts, Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG) en consulent

11.00 uur Koffie- en theepauze
11.25 uur Ethische kwesties rondom zorg in de laatste levensfase

In deze lezing staan we eerst stil bij het feit dat palliatieve zorg als benadering niet ethisch neutraal is, maar al allerlei ethische keuzes bevat. Er zitten ideeën achter over wat goed en niet goed is, wat mensen nodig hebben, en wat goed leven en sterven is. Vervolgens kijken we hoe we kunnen omgaan met ethische problemen die we tegenkomen in onze praktijk. Binnen de ethiek zijn namelijk verschillende mogelijke benaderingen. Van alle ethische benaderingen is de zorgethiek een bijzonder waardevolle die goed aansluit bij de palliatieve zorg. We sluiten af met een aantal tips over hoe je vanuit de zorgethiek kunt omgaan met ethische problemen.

Carlo Leget, hoogleraar zorgethiek, Universiteit voor Humanistiek

11.50 uur Euthanasie

Tijdens deze presentatie worden de ontwikkelingen rondom euthanasie besproken. Wat is jouw rol bij euthanasie? Verpleegkundigen en verzorgenden zijn vaak de eerste aan wie een patiënt zijn euthanasiewens toevertrouwt. Hoe bespreek je wensen rondom het levenseinde?

Bert Keizer, specialist ouderengeneeskunde, filosoof, auteur, columnist en verbonden aan de Levenseindekliniek

12.15 uur Interactieve afsluiting

Deelnemers deskundigheidspanel: Carlo Leget en Bert Keizer 

12.50 uur Lunchpauze
13.50 uur Workshopronde 1; Klik hier voor de opties
14.50 uur Pauze
15.20 uur   Workshopronde 2; Klik hier voor de opties
16.20 uur Einde

 

Het programma is in ontwikkeling, houd de website in de gaten.

Het Palliatieve Zorg Congres: de workshops:

1.   Palliatieve zorg bij COPD
2. Palliatieve zorg en dementie Tijdens deze workshop krijg je handreikingen om mensen met dementie bij te staan in hun verlangens, dilemma’s en angsten ten aanzien van het levenseinde.Marijke Tonino, arts palliatieve zorg, hospice-arts, Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG) en consulent
3. Palliatieve sedatie

Margot Verkuylen, specialist ouderengeneeskunde/kaderarts palliatieve zorg

 
4. Pijnbestrijding met cannabisolie
 
5. Nazorg/rouw
 
6. Symptoommangement
 
7. Palliatieve zorg bij mensen met een verstandelijke beperking

Marijke Tonino, Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG), arts palliatieve zorg, hospice-arts en consulent

 

Het programma is in ontwikkeling, houd de website in de gaten.

Het Palliatieve Zorg Congres: de sprekers

Saskia Teunissen

hoogleraar Palliatieve zorg, UMC Utrech

De combinatie van een positie als hoogleraar palliatieve zorg met als aandachtsgebied Hospicezorg in het UMC Utrecht, de eindverantwoordelijkheid voor academisch hospice Demeter (De Bilt), bestuursverantwoordelijk binnen de Associatie Hospicezorg Nederland, de multidisciplinaire beroepsvereniging Paliactief en lidmaatschap van diverse landelijke commissies maken het mogelijk veel vraagstukken en mensen met elkaar te verbinden. Verbinding van mensen ‘aan het bed’, in het onderzoek, onderwijs en bestuur is nodig is om het goede goed te doen en te willen blijven zoeken naar beter in de zorg voor mensen in de laatste fase van hun leven. Het inspireren van mensen tot het vinden van mogelijkheden om zichzelf en daarmee de kwaliteit van de palliatieve zorg en specifiek het concept hospicezorg te verbeteren is mijn grootste drijfveer.

Saskia vertelt tijdens dit congres over ontwikkelingen in de Palliatieve zorg.

Bert Keizer

Bert Keizer (1947) studeerde filosofie in Engeland en Geneeskunde in Amsterdam. Van 1982 tot 2015 werkte hij als arts in Amsterdamse verpleeghuizen. Hij werkt nu voor de Levenseindekliniek. Hij schrijft over filosofie en geneeskunde, soms in boekvorm, meestal in columns voor Trouw, Filosofie Magazine en Medisch Contact.

Carlo Leget

Carlo Leget (1964) is hoogleraar zorgethiek aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar ethische en spirituele vragen in de palliatieve zorg vanuit de Associatie Hospice Care Nederland. Na zijn promotie in de theologie (1997) werkte hij achtereenvolgens aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht, het RadboudUMC en Tilburg University. Carlo Leget is lid van de Gezondheidsraad, bestuurslid van Palliactief, en vicepresident van de European Association for Palliative Care.

Marijke Tonino

Hospicearts, Stichting Prisma en consulent IKNL. Tijdens het palliatieve zorg congres spreekt zij over palliatieve zorg bij dementie.

Het Palliatieve Zorg Congres: meer informatie

Doelgroep

Alle verpleegkundigen, verzorgende en overige geïnteresseerden

Tarieven

€ 199,- per persoon (excl.btw) | Vroegboektarief t/m 1 jan.
€ 229,- per persoon (excl.btw) | Regulier tarief
€ 199,- per persoon (excl.btw) | Abonneetarief Nursing, TvV, TvZ en Pallium
€ 199,- per persoon (excl.btw) | Ledentarief NU ’91

*Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd voor 5 punten bij het Accreditatiecommissie Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals Scholing voor de subspecialismen praktijkondersteuners huisartsen somatiek, praktijkverpleegkundigen, wijkverpleegkundigen, palliatieve zorg en geriatrie-gerontologie.
Accreditatie is tevens aangevraagd voor 5 punten bij het Registerplein voor de subspecialismen geaccrediteerde scholing GHO en vrije ruimte maatschappelijk werk.

Vul je relatienummer in op het inschrijfformulier om hiervoor in aanmerking te komen.

Contact
Voor vragen met betrekking tot inschrijven is onze klantenservice bereikbaar op het telefoonnummer 030 – 6 38 36 38 of per e-mail via aanmelder@bsl.nl

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: (030) – 638 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

Congresontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Christa van den Hurk
M: +31 (06) – 125 678 75
E: christa.van.den.hurk@bsl.nl

Congrescoördinator (logistieke vragen)
Leonie van Helten
T: +31 (030) – 63 83659
E: leonie.vanhelten@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Dyron Bijl
T: +31 (0)10 – 7421941
E: dyron@crossmedianederland.com

Annuleren
Annulering dien je schriftelijk aan ons te melden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het congres of evenement wordt € 50 (incl. btw) in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 35 (incl. btw) indien de kosten van het betreffende congres of evenement minder dan € 100 (excl. btw) bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een ander.