Verpleeghuis Congres

De kwetsbare bewoner centraal

Kom naar de nieuwste editie op 31 oktober 2019! Bekijk de website >

De verpleeghuiszorg vraagt meer aandacht voor het organiseren van passende zorg, zorg in een kleinschalige setting én meer zorgmedewerkers. Hoe ga je om met deze ontwikkelingen? Hoe kun je passende zorg verlenen? Hoe kun je investeren in verpleegkundig leiderschap?

Leer op deze dag:

  • Over de agogische kant van dagbesteding
  • Hoe verleen je passende zorg in de laatste levensfase?
  • Hoe je snel en adequaat kunt helpen bij eenzaamheidsproblemen
  • Hoe je persoonsgerichte zorg toepast
  • Hoe je meer inbreng kunt krijgen: verpleegkundig leiderschap

Programma

09.15 uur Ontvangst en registratie
09.45 uur Opening door dagvoorzitter Joost Hoebink
10.00 uur De ontwikkelingen binnen de verpleeghuiszorg
Vele ontwikkelingen zijn er gaande: wijzigingen in de zorgbehoefte, waarbij onder andere de verblijfsduur, de zorgzwaarte, gedragsproblemen, beschikbaarheid van familie, mantelzorgers en vrijwilligers en de situatie op de regionale arbeidsmarkt een cruciale rol spelen. We hebben het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuizen en er zijn weer recente onderzoeken gedaan door de IGZ. Tijdens deze openingspresentatie word je meegenomen in de ontwikkelingen rond de verpleeghuiszorg.
Margje Mahler, projectleider Kwaliteit Verpleeghuiszorg, Zorginstituut Nederland
10.25 uur Panel discussie
Tijdens deze panel discussieer je mee over actuele vraagstukken in de verpleeghuiszorg en krijg je volop de gelegenheid mee te discussiëren.
Toegezegd: Anja Jonkers, projecthoofdinspecteur verpleging en verzorging, Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), Iris van Bennekom, bestuurder, Wilgaerden, Josefien Kursten, directeur Regulering bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), 
Bernard Koekoek, bestuurder Zorg en Welzijn, FNV, en Jan ’t Hoen, verpleegkundige.
11.25 uur Koffie- en theepauze
11.50 uur Collegetour met Hugo Borst en Carin Gaemers, hét manifest: Scherp op Ouderenzorg
Hugo Borst en Carin Gaemers zijn de bedenkers van het manifest ‘Scherp op Ouderenzorg’ waarin ze tien punten benoemen waarmee volgens hen de kwaliteit met zorg er met sprongen op vooruit zou gaan. Hiermee wonnen ze de Machiavelliprijs 2016. In zijn column in het AD draagt Hugo Borst deze prijs op aan verzorgenden en verpleegkundigen, en roept hij iedereen op om te kiezen voor een baan in de zorg. Een motie van de PVV waarin Van Rijn wordt opgeroepen haast te maken in te gaan op het manifest werd gesteund door de voltallige Tweede Kamer.  Staatssecretaris Van Rijn maakte na het manifest 100 miljoen extra vrij voor de ouderenzorg. Tijdens dit onderdeel vindt er een interview plaats met Hugo Borst en Carin Gaemers.
Tevens krijg je de gelegenheid vragen te stellen.
Hugo Borst en Carin Gaemers waren gast hoofdredacteuren van het juninummer van Tijdschrift voor Verzorgenden.
12.30 uur Lunch
13.30 uur Workshopronde 1 en start managersmeeting
14.45 uur Koffie- en theepauze
15.15 uur Workshopronde 2 of managersmeeting
16.30 uur Einde
1.    Hoe zorg je voor zinvolle dagbesteding?
In deze workshop vertelt Gerben Bergsma wat bewoners nodig hebben om ondanks alle problemen toch een goede dag te hebben. Gerben interviewde bewoners, verzorgende, behandelaren en familie over dit thema. In de workshop staan we stil bij de dagbesteding, groepsdynamica en de agogische (begeleiding) kant van het vak van de verpleegkundige en verzorgende.
Gerben Bergsma, Training Advies en Zorginnovatietraining, van oorsprong verpleegkundige  Verder lezen?
2. Hoe pas je persoonsgerichte zorg toe?
Hoe kun je als verpleegkundigen/verzorgenden bijdragen aan persoonsgerichte zorg? Dat klinkt groots en schept een hoge verwachting. De praktijk leert echter dat kleine veranderingen groots effect kunnen hebben. Hoe kom je daar achter? Er zijn hulpmiddelen beschikbaar, maar ook de geschiedenis en omgeving van een cliënt spelen een belangrijke rol. De proeftuin persoonsgerichte zorg Cicero Zorggroep werkte in samenwerking met Vilans op haar eigen manier aan persoonsgerichte zorg en richtte hel hele zorgproces vanaf de intake thuis tot en met het wonen en (be)leven in het zorgcentrum compleet opnieuw in. In deze workshop delen we de ervaringen en lessen uit de proeftuin en laten we zien wat dat betekent voor verpleegkundigen en verzorgenden. Je krijgt tips op basis van de valkuilen die Jeanny en Henk zelf ervaren hebben.
Jeanny Engels, adviseur en onderzoeker persoonsgerichte zorg Vilans; Henk Kevers, zorgmanager Cicero Zorggroep
3. Passende zorg in de laatste levensfase
Zorg in de laatste levensfase wordt ook wel palliatieve zorg genoemd. We beginnen de workshop met de vraag wanneer palliatieve zorg nu eigenlijk start en waarom het markeren van dat moment belangrijk is. Vervolgens wordt ingegaan op de zorg die mensen in de laatste fase van hun leven wensen en nodig hebben. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de eerste fase van het palliatieve traject, de zgn. ziektegerichte palliatieve fase, de tweede fase die ook symptomatische palliatieve fase wordt genoemd, en de stervensfase of terminale fase. Tijdens deze workshop wordt gebruik gemaakt van casuïstiek, deelnemers worden ook uitgenodigd om casuïstiek in te brengen.
Paul Vogelaar, zelfstandig verpleegkundig expert palliatieve zorg en pijn, Lux Nova, palliatieve zorg & training
4. Eenzaamheid… wat kun jij doen?
Eenzaamheid kan al snel leiden tot psychosociale problemen bij cliënten. Het vroegtijdig signaleren van (eenzaamheids)problemen is daarom belangrijk. Hoe herken je eenzaamheid? Chronische eenzaamheid en dan? Hoe reageren we op de pijn van eenzaamheid?  Hoe kun je in gesprek met een eenzame en hoe begeleid je deze cliënt? Leer tijdens deze workshop hoe je zo snel en adequaat mogelijk kunt helpen bij eenzaamheidsproblemen en krijg handreikingen met betrekking tot begrip en begeleiding van eenzaamheid.
Emmy Davids, Humanistisch raadvrouw en trainer, eigenaar van Davids Training & Support, Zutphen
5. Verpleegkundig leiderschap in de praktijk
Op de voorgrond treden zit hoogstwaarschijnlijk niet in je DNA. Hoe kun je als verpleegkundige of verzorgende toch meer inbreng krijgen? In deze workshop prikkelen we je anders te kijken en te overtuigen. Je voelt dat je meer invloed kunt uitoefenen dan je denkt. Hoe krijg je je team en je leidinggevende mee? En hoe kom je van containerbegrippen, zoals bijvoorbeeld autonomie, naar praktisch handelen? Met humor brengen we je degelijke theorie en bruikbare inzichten. En daardoor ga jij sterker de deur uit en weet je hoe je morgen die rol kunt pakken. Marc Kappers en Emma Brugman, bevlogen trainers, Deelpunt, Alkmaar
6. Probleemgedrag bij dementie: theorie en praktijk
Agressie, angst, roepen en ander probleemgedrag komt vaak voor bij dementie. Maar hoe kun je er tegen aan kijken, wat is een goede beroepshouding? Wat leert onderzoek over het begeleiden van dit soort gedragen? Welke manieren van aanpak zijn veelbelovend voor de praktijk? In deze workshop zoeken we naar antwoorden die je helpen jouw werkpraktijk te begrijpen. Maar ook om morgen zelf en met je collega’s met deze uitdagingen aan de slag te gaan. Daarbij krijg je informatie over hoe een signaleringsplan op te stellen, hoe je effectiever rust kan krijgen in een bewonersgroep, en begrijp je waarom bepaalde interventies niet meer, en andere nog wel kunnen werken bij deze cliënt in een bepaalde toestand.
Ronald Geelen, psycholoog en gedragstherapeut, Thebe Breda

In de middag kunt u in plaats van de workshops ook kiezen voor het managersprogramma:
Tijdens het ochtend programma ben je volledig op de hoogte gebracht van recente en toekomstige ontwikkelingen in de verpleeghuiszorg, maar hoe bereid je je hier in de praktijk op voor? Volg deze managersmeeting, hierin denken we in oplossingen en komen praktijkvoorbeelden aan bod, zodat je geïnspireerd wordt en je vervolgens in de dagelijkse praktijk met concrete handvatten aan de slag kunt.

Deel ook ervaringen met vakgenoten en kom zo tot de beste oplossingen voor jóuw organisatie!

13.30 uur Opening door dagvoorzitter Joost Hoebink                                                
13.35 uur Vertaalslag naar de praktijk
Begin 2017 is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg verschenen: dé kwaliteitsstandaard voor de verpleeghuiszorg. Centraal hierin staat persoonsgerichte zorg. Dit is niet alleen goede lichamelijke zorg, maar ook inzicht en begrip hebben voor de persoonlijke context en identiteit van de cliënt en samen met de cliënt een zinvolle dag en wooncomfort creëren. Het kwaliteitskader is geen vinklijstje, maar bedoeld om samen met de kwetsbare cliënten, hun mantelzorgers en de collega’s de zorg beter te maken. De nadruk ligt op samen leren en verbeteren. De naleving van de normen uit het kwaliteitskader wordt getoetst door IGZ. Hoe geef je concreet handen en voeten aan het kwaliteitskader in de praktijk? Hoe heb je zicht en grip op de stand van zaken in jouw teams/locatie(s)? Hoe geef je het samen leren en verbeteren vorm? En wat is ieders rol hierin? Tijdens dit eerste onderdeel van de interactieve managersmeeting neemt Mathilde van Mil je op inspirerende wijze mee in hoe je het samen leren en verbeteren in jouw organisatie kunt realiseren.
Mathilde van Mil, adviseur/trainer GrowWork
14.35 uur Korte pauze
14.45 uur Best practices
Leer van de ervaringen van verschillende experts. Wat is een goede visie en hoe breng je die over? 
14.45 tot 15.05 uur Comfort, verlaging werkdruk, vermindering kosten gaan samen met kwaliteit van zorg! 

De bewoners in de verpleeghuizen zijn kwetsbaar en de zorg wordt steeds intensiever. Dit levert werkdruk en extra kosten op door inzet van extra personeel en toename van de fysieke belasting van de medewerkers om kwaliteit van zorg te kunnen leveren. Door de inzet van de juiste hoogwaardige hulpmiddelen tijdens de zorg en gedurende transfers wordt de kwaliteit van zorg bewaakt. Er is minder personeel nodig en minder fysieke overbelasting. Door de goede drukverdeling nemen de shear krachten af waardoor minder kans op decubitus. In deze best practice wordt een praktische oplossing door inzet van hulpmiddelen visueel getoond en besproken.

Suzanne Rambags, trainer/coach, Zwaartepunt; in opdracht van Lopital

Na deze best practice is er gelegenheid voor interactie en intervisie.

15.15 tot 15.50 uur Proeftuin persoonsgerichte zorg
Hoe maak je de zorg meer persoonsgericht en op maat? Samen met de proeftuinen persoonsgerichte zorg ontwikkelde Vilans een ‘lenige’ methodiek, die iedereen op zijn eigen manier kan invullen. Vier proeftuinen persoonsgerichte zorg verkennen nieuwe, creatieve manieren om zorg en ondersteuning te bieden die aansluit bij de leefwereld van de cliënt. Zij ontwikkelen een eigen aanpak en werken toe naar een methodiek en monitor voor persoonsgerichte zorg. Vilans werkte o.a. samen met Cicero Zorggroep, een locatie voor verpleeghuiszorg voor kwetsbare ouderen. We geven een inkijkje in de aanpak, ervaringen en lessen die Cicero Zorggroep heeft opgedaan.
Jeanny Engels, adviseur en onderzoeker persoonsgerichte zorg Innovatie & Onderzoek Vilans; Marion Spanbroek, locatiemanager Cicero ZorggroepNa deze best practice is er gelegenheid voor interactie en intervisie.
16.15 uur Netwerkborrel

Kennispartner: GrowWork

Sprekers

Joost Hoebink

Joost Hoebink werkt sinds tien jaar als onafhankelijk dagvoorzitter, presentator en gespreksleider. Daarvoor deed hij al ruime ervaring op als verslaggever voor Radio 1 en als presentator bij VARA’s ‘Op weg naar het Lagerhuis’. Hij stond onder meer op podia voor Insight, ICT Media, CPNB, Monsterboard, ABN Amro, Malmberg, Shell, NTR, MBO Raad, Unicef, Zorgverzekeraars Nederland en de Pensioenfederatie. Ook leidde hij diverse collegetours met onder andere premier Rutte en André Kuipers. Joost wordt geroemd om zijn aanpassings- en improvisatievermogen en de gave zich materie zeer snel eigen te maken.

Gerben Bergsma

Gerben Bergsma is trainer bij Bergsma Training, Advies en Innovatie en richt zich op het verbeteren van het welbevinden van cliënten en het optimaliseren van het functioneren van medewerkers in uitéénlopende zorgsettingen. Door middel van teambegeleidingen, publicaties, lezingen, gecertificeerde trainingen en consultaties, wordt er met medewerkers, cliënten en andere betrokkenen, gewerkt aan het tot stand brengen van oplossingen op ieders maat.

Hugo Borst

Al bijna drie jaar lang schrijft Hugo Borst wekelijks een kroniek over zijn moeder in het Algemeen Dagblad. Ze lijdt aan alzheimer en woont op een gesloten afdeling in een verpleeghuis. De immens populaire kroniek resulteerde in 2015 in het boek Ma, dat een uitzonderlijk groot succes werd en waar meer dan 100.000 exemplaren van werden verkocht. Verpleegzorg is een onderwerp dat hem steeds meer aan het hart gaat, hem zelfs naar politiek Den Haag brengt – tot het Torentje aan toe – en hem noopte tot het schrijven van een manifest over hoe het beter moet. Het manifest werd door meer dan 100.000 mensen ondertekend en wordt unaniem gesteund door de Tweede Kamer. In 2017 verscheen Ach, moedertje, het aangrijpende vervolg op Ma.

Carin Gaemers

Carin Gaemers (1958) studeerde maatschappijgeschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en verricht sinds 1993 als als zelfstandig historicus onderzoek voor uiteenlopende opdrachtgevers.

Zij publiceerde onder meer Achter de Schermen van de kunst (1996) over de Rotterdamse Kunststichting, Nalatenschap als Toekomst (2004) over de Fundaties van de Vrijvrouwe van Renswoude en De Heuvel, een heel Rotterdams gebouw 1959-2009 (2009). Daarnaast werkte zij mee aan diverse publicaties en schrijft zij artikelen over historische onderwerpen.

Emma Brugman

Emma heeft jarenlange ervaring in de zorg vanuit verschillende functies, waaronder circa 10 jaar in de verpleeghuiszorg. Haar uitdaging is medewerkers in hun kracht te zetten en onnodige controlemechanismen overbodig te maken. Haar focus ligt op het in balans brengen van een gezonde relatie tussen werk en privé, tussen leiderschap en eigenaarschap. En zoals u gewend bent van Deelpunt staat de mens altijd centraal.

Marc Kappers

Marc is lean six sigma black belt en heeft ruime ervaring met lean implementaties in de zorg. Zijn uitdaging vindt hij in het creatief toepassen van technieken en methoden om het beste resultaat te behalen. De focus ligt altijd op het teruggaan naar de bedoeling – de essentie van uw organisatie of jouw werk. En zoals je gewend bent van Deelpunt staat de mens altijd centraal.

Anja Jonkers

Anja Jonkers was verpleegkundige, docent, zorgmanager, beleidsmedewerker en inspecteur. Ze kent de zorg van binnen en van buiten. Sinds twee jaar is zij projecthoofdinspecteur verpleging en verzorging bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). “Zorg moet goed en veilig zijn. Maar minstens zo belangrijk is dat mensen het recht hebben om als mens gezien te worden. In verpleeghuizen wonen steeds meer mensen met dementie. Hierdoor is de verpleegzorg de laatste jaren veel ingewikkelder geworden. De grote veranderingen in de zorg vragen veel van medewerkers en bestuurders. Dagelijks zijn inspecteurs in gesprek met zorgverleners. Samen gaat het ons lukken om de zorg beter te organiseren en naar de wensen van de ouderen. Daar heb ik alle vertrouwen in.”

Marion Spanbroek

Marion Spanbroek is werkzaam als locatiemanager bij Cicero Zorggroep. Tijdens haar loopbaan binnen Cicero Zorggroep, reeds 33 jaar, is zij binnen verschillende onderdelen van de organisatie werkzaam geweest zoals extramurale zorg, revalidatie en op dit moment binnen de intramurale zorg van zorgcentrum Schuttershof te Brunssum. Met al haar collega’s voortdurend te werken aan het thuisgevoel en tevredenheid van bewoners en mantelzorgers, ziet zij als haar grootste drijfveer. Mensen (medewerkers, mantelzorgers, vrijwilligers) met zich mee te nemen om de kwaliteit van zorg voor bewoners in breder perspectief te zien en te streven naar kwaliteit van leven, ziet zij als haar belangrijkste opdracht.

Jeanny Engels

Jeanny Engels is expert zelfmanagement, persoonsgerichte zorg en gezondheidsvaardigheden, en werkzaam in het programma Innovatie en Onderzoek van Vilans. Jeanny is verpleegkundige en gezondheidswetenschapper. Na 17 jaar thuiszorg eerst als wijkverpleegkundige, daarna als stafverpleegkundige, stapt Jeanny over naar een landelijk kenniscentrum. Eerst het iRv (kenniscentrum voor Revalidatie en Handicap), en in 2007 naar Vilans. Haar drijfveer is: hoe komen we tot meer eigen regie en verantwoordelijkheid van mensen die langdurig een beroep doen op zorgverleners? Meer zelfmanagement en meer persoonsgerichte vraag betekent voor haar een stapsgewijze en samenhangende aanpak op drie pijlers: cliënten, zorgprofessionals en zorgorganisaties, waarbij samenwerken met cliënten voorop staat.

Henk Kevers

Henk Kevers werkt momenteel bij cicero zorggroep als zorgmanager op een PG afdeling met 38 bewoners. Van origine is Henk A-verpleegkundige met aanvullende management opleidingen. De laatste 20 jaar geeft Henk leiding aan somatische en psychogeriatrische afdelingen. Daarnaast heeft Henk ook leiding gegeven aan een Hospice met 12 bedden. Uitgangspunt voor Henk is persoonsgerichte zorg waarbij de bewoner centraal staat. Henk visie is: professional doe gewoon en kijk naar wat wel kan voor de bewoner. Ook vindt Henk het leuk om de bureaucratie en ongeschreven en geschreven regels (zo deden we het altijd) ter discussie te stellen. Het blijft een uitdaging om zorgmedewerkers te laten denken in welzijnscomponenten die de kwaliteit van leven voor de bewoners bevorderen.

Emmy Davids

Emmy Davids is van oorsprong HBO-verpleegkundige, zij werkte in de wijkverpleging en later als sociotherapeut in de verslavingszorg en tbs kliniek. In 2000 is zij afgestudeerd aan de Universiteit voor Humanistiek op het onderwerp ‘Eenzaamheid bij ouderen in zorginstellingen’. Emmy werkt als raadsvrouw in Hengelo bij Carintreggeland vanaf 2005 en woont in Zutphen. Veel inspiratie voor de trainingen haalt zij uit de praktijk, uit de verhalen die bewoners  vertellen. Zij is goed in staat om een complexe materie toegankelijken overzichtelijk te maken waardoor het hanteerbaar wordt. In de trainingen combineert zij inzicht en begrip met overzicht en praktische handvatten. Haar presentatie is interactief, en met humor en vaart gebracht. Emmy is ook auteur van ‘Rondom Jou’, een leesoverdracht- inspiratie- opschrijfboekje, mooi vormgegeven, welke ondersteuning biedt voor familie tijdens het waken bij een stervende. Het wordt veel gebruikt in hospices en palliatieve afdelingen in verpleeghuizen.

John van Mullem

Na 18 jaar als ziekenverzorgende te hebben gewerkt in verschillende zorggebieden heeft John van Mullem de overstap gemaakt naar de vakbond FNV waar hij is begonnen als organizer in de zorgcampagne. Na een turbulente periode van actievoeren om de kwaliteit van zorg en de daaraan gekoppelde arbeidsvoorwaarden voor zorgverleners te verbeteren, is hij afgelopen mij gestart als campagneleider in de zorgcampagne van de FNV.

Paul Vogelaar

Paul Vogelaar is verpleegkundige gespecialiseerd in palliatieve zorg en pijn. Hij werkt als freelance verpleegkundige en docent (ZZP) onder de naam ‘Lux Nova, palliatieve zorg & training’. Hij is ook Netwerkcoördinator van het Netwerk Palliatieve Zorg Oost-Veluwe. Tevens werkt hij als verpleegkundig consulent palliatieve zorg in het Ziekenhuis Rijnstate te Arnhem

Iris van Bennekom-Stompedisse

Iris van Bennekom-Stompedissel (1962) is momenteel  bestuurder bij Wilgaerden, organisatie voor ouderenzorg in Hoorn. Zij beschikt over jarenlange ervaring binnen de gezondheidszorg. Vanuit verschillende perspectieven heeft zij bestuurlijke – en managementfuncties vervuld. Haar hart bij de verbinding tussen de praktijk van de zorg en het beleid: “De mens achter de systemen is mijn drijfveer. Het gaat om kwaliteit van leven en werk!”.

Suzanne Rambags

Suzanne Rambags is fysiotherapeute, bewegingspedagoog en coach. Zij werkt als zelfstandig trainer, coach en adviseur samen met Zwaartepunt de afgelopen 2,5 jaar. Zij adviseert organisaties en traint en coacht medewerkers in de zorg om gezond te blijven werken en hun medewerkers duurzaam inzetbaar te houden. Kwaliteit van zorg, kwaliteit in contact en vermindering van de fysieke belasting van de medewerkers staan hierbij centraal. Daarnaast traint en coacht zij teams op het gebied van gedrags- en cultuurverandering, ontwikkelt zij trainingen en draagt bij aan de accreditatie van trainingen.

Mathilde van Mil

Mathilde van Mil is opleider, trainer en coach bij de ZorgAcademy van GrowWork. Zij verzorgt de opleidingen (Kwaliteits)verpleegkundige in het verpleeghuis en het Talentprogramma Regisseur van wijkzorg. Vanuit haar eerdere ervaringen als (wijk)verpleegkundige en manager in diverse werkvelden van de gezondheidszorg coacht zij met name verpleegkundigen en teammanagers/teamcoaches om benodigde aanvullende competenties en expertise rond onder andere persoonsgerichte zorg te ontwikkelen. Hierin staat de vernieuwing van verpleegzorg en hoe zij dit kunnen implementeren en borgen in de dagelijkse praktijk centraal.

Doelgroep
Alle verpleegkundigen, verzorgenden en overige geïnteresseerden werkzaam in de verpleeghuiszorg.

Tarieven
€ 229,- per persoon (excl.btw) | Tarief voor verpleegkundigen en verzorgenden
€ 279,- per persoon (excl.btw) | Tarief voor (team)managers (Managerstraject)
€ 560,- per groep     (excl.btw) | Groepstarief: 1 manager + 2 verpleegkundigen/verzorgenden*

*Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Accreditatie
Accreditatie door het Kwaliteitsregister V&V is toegekend voor 5 punten. Vul je relatienummer in op het inschrijfformulier om hiervoor in aanmerking te komen.

Contact
Voor vragen met betrekking tot inschrijven is onze klantenservice bereikbaar op het telefoonnummer 030 – 6 38 36 38 of per e-mail via aanmelder@bsl.nl

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: (030) – 638 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

Congresontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Christa van den Hurk
M: +31 (06) – 125 678 75
E: christa.van.den.hurk@bsl.nl

Congrescoördinator (logistieke vragen)
Leonie van Helten
T: +31 (030) – 638 36 59
E: leonie.vanhelten@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Dyron Bijl
T: +31 (0)10 – 7421941
E: dyron@crossmedianederland.com

Annuleren
Annulering dien je schriftelijk aan ons te melden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het congres of evenement wordt € 50 (incl. btw) in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 35 (incl. btw) indien de kosten van het betreffende congres of evenement minder dan € 100 (excl. btw) bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een ander.