Congres Kleinschalig Zorgen

Ontwikkel je kennis om de kwaliteit van kleinschalig zorgen te verhogen

Het congres Kleinschalig zorgen van donderdag 15 oktober 2020 is verplaatst naar dinsdag 20 april 2021. Alle deelnemers zijn hierover geïnformeerd. Wil je meer weten over het programma of direct inschrijven? Kijk dan hier.

Kleinschalig Zorgen: een voor de bewoner gecreëerde herkenbare vertrouwde en veilige woonomgeving en de zorg en begeleiding is afgestemd op de gewoontes en behoeftes. Hoe bied je nog betere zorg binnen het kleinschalig zorgen? Hoe houd je het niveau hoog, je werk leuk en de kleinschaligheid intact?

Tijdens het congres geven we antwoorden en praktische handvatten om het kleinschalig zorgen gezamenlijk zo succesvol mogelijk te maken. Keer huiswaarts met inspiratie en ideeën die je direct kunt toepassen in de dagelijkse praktijk.

Onderwerpen op het programma:

 • De laatste ontwikkelingen rond kleinschalig zorgen
 • Best practices: leer van verschillende experts uit de (kleinschalige) zorg
 • Hoe krijg je bewoners weer in beweging?
 • Omdenken in de (dementie)zorgwereld
 • Kleinschalig zorgen in de wereld van psychiatrie
 • Familieparticipatie; hoe ben je een goede spil in het netwerk van de bewoner
 • Wet zorg en dwang: in de praktijk
 • Extra: managementtraject in de middag

Kom naar het congres Kleinschalig Zorgen en werk mee aan een thuis!

Ervaringen van deelnemers in 2019:
“Het was een hele indrukwekkende leerzame dag.”
“Het was een leuke dag, met veel herkenning en ik heb weer een hoop nieuwe ideeën die we kunnen doorvoeren op de locatie.” 
“Ik heb mijn kennis weer opgefrist. Ik vond het leuk om de volgende dag mijn nieuwe inzichten en kennis aan mijn collega’s over te dragen.”
”Ik heb veel handvatten gekregen om mee te nemen naar de werkvloer.”

Congres Kleinschalig Zorgen | Programma

09.00
Ontvangst
09.30
Opening door de dagvoorzitter Joost Hoebink
09.40
Lees meer Sluiten
Openingspresentatie ”Leve de kleinschaligheid”

Hugo Borst en Carin Gaemers nemen je tijdens hun openingspresentatie op een inspirerende wijze mee in hun visie op de kleinschalige zorg in Nederland.
Hugo Borst en Carin Gaemers, initiatiefnemers van het zorgmanifest

10.20
Lees meer Sluiten
Anders denken: verandering gevraagd in blik en actie bij mensen met dementie

Juist onder tijdsdruk en met personeelstekorten zullen we anders moeten gaan kijken en handelen: doorbrekende gedachten in het beleid van de zorg van mensen met dementie. Hoe kun je je taak aangaan? Hoe kun je er zijn voor de mensen met dementie in deze veranderende wereld in de zorg? Hoe krijg je tijd terug voor de mensen met dementie? Hoe kun je aan het eind van je dienst naar huis gaan met een voldaan gevoel? Heb je te maken met ziekteverzuim, overbelasting, tijdstekort? Het kan anders het moet anders! Naast wij zelf hebben ook de bewoners last van onze drukte: bewoners voelen zich verloren door de drukte van ons. Laten we met elkaar weer rust creëren. Laat je door Jos Cuijten inspireren in haar nieuwe presentatie.
Jos Cuijten, voorheen verpleegkundige, nu gespecialiseerd in dementie en observaties in kleinschalig zorgen

11.05
Koffie- en theepauze
11.35
Lees meer Sluiten
Kleinschalig zorgen met psychiatrische problemen

Psychische en verslavingsproblemen komen overal in onze maatschappij voor en dus ook in het kleinschalig wonen. Ferdy Pluck vertelt je wat je zoal kan tegenkomen en aan de hand van praktijkvoorbeelden hoe daarmee om te gaan. Wat kun je als professionals doen als de psychische klachten toenemen? Wat betekent dat voor de zorg? En welke rol heeft de manager hierin?
Ferdy Pluck, verpleegkundig specialist GGZ

12.05
Lees meer Sluiten
Best practice 1: Samen & Anders

Leer van de ervaringen van kleinschalig zorgen experts, wat je positie binnen kleinschalig zorgen ook is, het zal je inspireren!

Samen & Anders
Een vernieuwd concept in een verouderd verzorgingshuis waarbij maatschappelijke impact centraal staat.

‘Wat doe je als een wooncomplex niet meer geschikt is voor zorgverlening? Je kunt de deuren sluiten, maar je kunt ook op zoek naar een alternatieve bestemming. – Bob Janse’

Ouderen en kwetsbare mensen die bij elkaar wonen klinkt niet logisch, maar het concept Samen & Anders bewijst hoe succesvol dat kan zijn. Kwetsbare mensen mogen wonen in het zorgcentrum in ruil voor wederdiensten: samen dus, in een aantrekkelijke kleinschalige woonomgeving: een thuis.

Laat je meenemen in het inspirerende verhaal van Bob Janse, projectleider Sociale Innovatie van Laurens Wonen.

12.30
Lees meer Sluiten
Best practice 2

Leer van de ervaringen van 2 kleinschalig zorgen experts, wat je positie binnen kleinschalig zorgen ook is, het zal je inspireren!

Meer informatie volgt. 

12.55
Lunchpauze
13.50
Lees meer Sluiten
Workshopronde 1
14.50
Koffie- en theepauze
15.20
Lees meer Sluiten
Workshopronde 2
16.20
Einde programma

Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Ervaringen van deelnemers in 2019:

“Ik vind het heel belangrijk om af en toe weer geprikkeld te worden en dat is zeker gebeurd.”
”Ik heb veel geleerd en vooral ook veel inspiratie opgedaan.”
”Het was goed georganiseerd met ruim tijd voor de workshops en een pauze ertussen, zodat je de informatie kon laten bezinken voordat je naar de volgende workshop ging.”

Congres Kleinschalig Zorgen | Workshops

Je weet zelf het beste wat jij wilt leren. Daarom stel je in de middag je eigen programma samen aan de hand van 2 verschillende workshops. Dit kan ook een mix zijn tussen workshops voor verpleegkundigen/verzorgenden en managers.

1.
Lees meer Sluiten
Kleinschalig zorgen en (ouderen)psychiatrie*

De workshop is een verdiepende sessie die aansluit op de plenaire sessie. Hierin zullen enkele ziektebeelden uitgebreider worden besproken zoals angst, depressie en verslaving. Ook kun je jouw vragen en praktijksituaties bespreekbaar maken.

2.
Lees meer Sluiten
Omgevingszorg: kijken door de ogen van mensen met dementie

Hoe komt het dat omgevingszorg niet wordt doorgevoerd, niet wordt opgepakt? Terwijl het werk er zoveel leuker van wordt. In deze praktische workshop leer je wat jij kan toepassen, je maakt het leven voor mensen met dementie beter en je eigen werk leuker! Door jarenlange observaties met name in zorginstellingen kwam Jos Cuijten erachter dat de wereld waar mensen met dementie wonen is afgestemd op ons mensen met gezonde hersenen. Cuijten: “Ze wonen er omdat wij er werken in plaats van dat wij er werken omdat zij er wonen”. Voor mensen met ‘gezonde’ hersenen is het een uitdaging een brug te slaan naar mensen met ‘beschadigde’ hersenen zoals bij dementie. In deze workshop leer je hoe een beschadigd brein werkt en hoe een gunstige leefomgeving kan helpen daarmee om te gaan. Kijk door de ogen van mensen met dementie dus!
Jos Cuijten, dementiedeskundige, expert in omgevingszorg en auteur van het boek ‘Is dementie erg?’

3.
Lees meer Sluiten
Hoe werk je goed samen met het netwerk van bewoners?

Als zorgverlener liggen nu en in de toekomst steeds meer kansen in de samenwerking met het netwerk van de cliënt, dat vraagt wel een andere rol van jou. Via actieve werkvormen krijg je vele tips mee die in de praktijk toepasbaar zijn om de samenwerking met de mantelzorger/het netwerk van bewoners te verbeteren. Hoe kunnen we het netwerk in kaart brengen en versterken? En wat heeft een mantelzorger nodig en wat heb jij als zorgverlener nodig voor een betere samenwerking?. Hoe komen we op een goede manier met elkaar in gesprek, wat kunnen we van een mantelzorger wel/niet vragen, en hoe kan hij/zij beter omgaan met de bewoner?
Barbara Oppelaar, mede-eigenaar en trainer, Ervarea

4.
Lees meer Sluiten
Wet zorg en dwang: in de praktijk*

De Wet zorg en dwang vervangt de BOPZ. Hiermee worden onvrijwillige zorg en versterking van de rechtspositie van cliënten duidelijker geregeld. Dit zal gevolgen hebben voor de zorg in de praktijk; kies je voor veiligheid en vrijheidsbeperking of ga je op zoek naar alle mogelijkheden voor zorg zónder dwang? Ben je benieuwd wat voor gevolgen de Wet zorg en dwang voor jou heeft en wil jij graag praktische tips? Kom dan naar deze workshop!
Barbara Oppelaar, mede-eigenaar en trainer, Ervarea

5.
Lees meer Sluiten
Hoe voeg je eenvoudig vitaliteit toe aan het leven van de bewoner?

Dagelijks waardevolle contact momenten en een actieve leefstijl dragen bij aan hogere kwaliteit van leven. Vitaliteit gaat over levendigheid en levenskracht en hoe je behoeftefrustraties wegneemt waardoor je uit het overleef stand letterlijk en figuurlijk uitstapt. Bewegen is meer dan sport en spel, bewegen is mobiliteit ofwel vrijheid, bewegen is gedrag ofwel een communicatievorm. Je kan met een gerust hart aannemen dat bewegen een waardevolle tool is om levensvragen te beantwoorden en levensdoelen te behalen.

Jij als zorgprofessional speelt hierbij een belangrijke rol. Want bewegen kan altijd en overal. Tijdens deze workshop neemt Azmi je op een energieke en creatieve manier mee in zijn verhaal. Je zult kennis maken met verschillende mobiliteitsdomeinen binnen verschillende bestaansvelden. En zoals elke tool die men in kan zetten binnen de gezondheidszorg  om bepaalde doelen te bereiken, zal je handvatten krijgen waardoor je in staat bent om bewegen in te zetten voor een vitaler mens maar ook om gezondheid te bevorderen, beschermen en handhaven.
Azmi Alubeid, vitaliteitscoach/therapeut Vrederust-West, HWW zorg

*Let op: workshop 1 en 4 kunnen voor jou als manager ook interessant zijn: het geeft inzicht in waar jouw medewerkers tegen aan lopen. Daarnaast zijn onderstaande workshops speciaal voor jou als manager te volgen:

6.
Lees meer Sluiten
Keep It Simple! - Over kwaliteitssystemen voor kleinschalige zorgaanbieders

Werken in de zorg doe je vanuit je hart. Regels, protocollen en afvinklijsten leiden af van waar de zorg om draait. Tegelijk gun je de bewoners van je zorginstelling de best mogelijke zorg. Hoe zorg je er als kleinschalige zorgaanbieder voor dat de zorg in jouw instelling goed en veilig is?
Sandra Zwijsen, senior inspecteur IGJ

7.
Lees meer Sluiten
Best practice 1: Samen & Anders

In de ochtend ben je in hoofdlijnen meegenomen in het project Samen & Anders door Bob Janse. Tijdens dit onderdeel kijken we naar het resultaat de nieuwe woonvorm waarbij wederkerigheid, langer thuis wonen en duurzaamheid de uitgangspunten zijn.

Samen & Anders, een vernieuwend concept in een verouderd verzorgingshuis waarbij maatschappelijke impact centraal staat. Het verpleeg- en verzorgingshuis Simeon en Anna eigendom van woningcorporatie Laurens Wonen in Rotterdam Zuid was met 265 plaatsen één van de grootste verzorgingshuizen van Nederland. Omdat het gebouw niet meer geschikt was om zware zorg te leveren, heeft het een nieuwe maatschappelijke functie gekregen. Volgens het concept Samen & Anders waarbij meedoen en meetellen het belangrijkste uitgangspunt is. Een beschermde en veilige woonvorm voor jong en oud, primair gericht op sociaal-maatschappelijk en financieel kwetsbare mensen.  Dit jaar is er een Maartschappelijke Kosten Baten Analyse van dit concept gemaakt, met opmerkelijk positieve resultaten zowel in financieel als in maatschappelijk opzicht. Laat je meenemen én inspireren in het project door Bob Janse.

 • Wat levert het op, welke uitdagingen zijn er?
 • Wat zijn de take-aways die anderen een vliegende start kunnen geven?
 • Welke nieuwe technologieën zijn toegepast?

Bob Janse, projectleider Sociale Innovatie van Laurens Wonen

8.
Lees meer Sluiten
Best practice 2: Sterk leiderschap in de zorg

Hoe stel je welzijn centraal én organiseer je de zorg daar omheen goed? Wat vraagt dat van jou als manager? Ook bekijken we hoe je omgaat met risico’s en verwachtingen.
Margje Mahler, bestuurder, zelfstandig strategisch adviseur, ouderenpsycholoog

Congres Kleinschalig Zorgen | Sprekers

Tijdens dit congres geven experts jou praktische handvatten en beantwoorden ze velen vragen, zodat jij jouw kleinschalige instelling zo succesvol mogelijk kunt maken.

Congres Kleinschalig Zorgen | Praktische informatie

Wat ‘coronaproof’ nascholen bij ons betekent
Lees hier meer over de maatregelen die wij op de congressen treffen.

Wanneer

Donderdag 15 oktober 2020 verplaatst naar dinsdag 20 april 2021

Waar
De ReeHorst
Bennekomseweg 24
6717 LM EDE (Gld) (routebeschrijving)

De ReeHorst ligt op slechts 5 minuten rijden vanaf de A12 en de A30.
De ReeHorst ligt op slechts 5 minuten loopafstand van NS station Ede-Wageningen.

Tarieven
Kom samen met je team!
239,- p.p. (btw vrij) | Vroegboektarief t/m 16 februari 2020
279,- p.p. (btw vrij) | Regulier tarief
239,- p.p. (btw vrij) | Abonneetarief Nursing, TVV en TVZ
239,- p.p. (btw vrij) | Ledentarief NU ’91*

*Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Accreditatie
Het congres is geaccrediteerd voor 5 punten bij Kwaliteitsregister V&V en voor 5 punten bij de NVvPO (nascholing voor praktijkondersteuners). Vul je relatienummer in op het inschrijfformulier als je voor accreditatie in aanmerking wilt komen.

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw vrij door CRKBO registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze CRKBO registratie mogen wij onze congressen btw vrij aanbieden. Lees meer over de CRKBO registratie.

Voor wie?
Alle verpleegkundigen (algemeen, geriatrie, wijk, gespecialiseerd, in opleiding, ZZP), casemanager dementie, verzorgenden, helpenden, praktijkondersteuners, ouderenpsychologen, docenten, activiteitenbegeleiders, dagbestedingscoaches, medewerkers maatschappelijke zorg en overige geïnteresseerden.

Contact:

Klantenservice (inschrijving/aanmelding)

T: 030 – 638 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

Christa van den Hurk (inhoudelijke vragen)

Congresontwikkelaar
T: 030 – 638 38 51
M: 06 – 12 56 78 75
E: christa.van.den.hurk@bsl.nl

Eefje Korten (logistieke vragen)

Congrescoördinator
T: 030 – 638 36 53
E: eefje.korten@bsl.nl

Dyron Bijl (sponsormogelijkheden)

Sales
T: 010 – 742 19 41
E: dyron@crossmedianederland.com


Annuleren

Annulering dien je schriftelijk aan ons te melden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het congres of evenement wordt € 50 (incl. btw) in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 35 (incl. btw) indien de kosten van het betreffende congres of evenement minder dan € 100 (excl. btw) bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een ander.