Congres Kleinschalig Zorgen

Ontwikkel je kennis om de kwaliteit van kleinschalig zorgen te verhogen

Hoe bied je nog betere zorg binnen het kleinschalig wonen? Hoe houd je het niveau hoog, je werk leuk en de kleinschaligheid intact? Tijdens dit congres geven we antwoorden en praktische handvatten om jouw kleinschalige instelling gezamenlijk zo succesvol mogelijk te maken. Je keert huiswaarts met inspiratie en ideeën die je direct kunt toepassen in de dagelijkse praktijk. Kom naar het congres Kleinschalig Zorgen en werk mee aan een thuis!

De kleinschalige woonvorm: een voor de bewoner gecreëerde herkenbare, vertrouwde en veilige woonomgeving waar de zorg en begeleiding is afgestemd op de gewoontes en behoeftes. Veel (grootschalige) instellingen voeren kleinschalige zorg in.

Onderwerpen op het programma:

 • De laatste ontwikkelingen rond kleinschalig wonen & zorgen
 • Leer van verschillende organisatievormen
 • Hoe krijg je bewoners met dementie weer in beweging?
 • Kleinschalig zorgen in de wereld van psychiatrie
 • Familieparticipatie; hoe ben je een goede spil in het netwerk van de bewoner
 • Problemen in de prikkelverwerking, wat kun jij doen?

Bekijk hier het volledige programma >>>

Stel je eigen programma samen (dit kan ook een mix zijn tussen workshops voor verpleegkundigen/verzorgenden en managers).

Ervaringen van deelnemers in 2018:
“Het was een hele indrukwekkende leerzame dag.”
“Het was een leuke dag, met veel herkenning en ik heb weer een hoop nieuwe ideeën die we kunnen doorvoeren op de locatie.” 
“Ik heb mijn kennis weer opgefrist. Ik vond het leuk om de volgende dag mijn nieuwe inzichten en kennis aan mijn collega’s over te dragen.”
”Ik heb veel handvatten gekregen om mee te nemen naar de werkvloer.”

Congres Kleinschalig Zorgen | Programma

09.00 uur
Ontvangst
09.30 uur
Lees meer Sluiten
Plenaire opening

Opening door de dagvoorzitter Joost Hoebink

09.40 uur
De ontwikkelingen en trends binnen het kleinschalig zorgen
10.05 uur
Lees meer Sluiten
Debat tussen bestuurders van verschillende organisatievormen

Je volgt een debat tussen bestuurders van verschillende organisatievormen, want hoe werkt het eigenlijk in de praktijk? Discussieer mee!

Diverse sprekers, waaronder:

 • Ina Kerkdijk, directeur Woonzorg, ZorgAccent
 • Anja Jonkers, directeur Intramurale Zorg, Zorgorganisatie Florence
 • Margje Mahler, recent bestuurder bij vernieuwende woonzorgvorm voor senioren: waarbij wonen en zorg gescheiden zijn en gastvrijheid verbindend werkt
 • Sander Speleman, de Drie Notenboomen: maatschappelijk verantwoord ondernemen via franchising

10.50 uur
Koffie- en theepauze
11.20 uur
Lees meer Sluiten
Omgang met de bewoner met psychiatrische achtergrond

Er zullen toenemend ouderen met psychiatrische problematiek (zonder dementie) in het kleinschalig zorgen zullen gaan verblijven. Het is pas sinds kort dat er aandacht is voor deze problematiek. Welke consequenties heeft dit voor de dagelijkse praktijk van zorgverleners?

11.55 uur
Lees meer Sluiten
De uitdagende omgeving bij dementie

Mensen met dementie willen vaak niet zoveel meer, kunnen ook niet zoveel meer. Toch doen we pogingen om ze in ‘beweging’ te krijgen. Op de vraag ‘wilt u helpen aardappels schillen?’ is het antwoord regelmatig ‘dat heb ik m’n hele leven al gedaan!’. Toch weet Barbara je mee te nemen in manieren om mensen met dementie op een laagdrempelige manier tot activiteit te krijgen. Hoe? Door het creëren van een uitdagende omgeving, met uitdagingen die passen in de wereld van iemand met dementie. Tijdens deze lezing maak je kennis met een andere manier van denken.

12.30 uur
Lunchpauze
13.30 uur
Workshopronde 1
14.40 uur
Koffie- en theepauze
15.10 uur
Workshopronde 2
16.20 uur
Einde

Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Ervaringen van deelnemers in 2018:

“Ik vind het heel belangrijk om af en toe weer geprikkeld te worden en dat is zeker gebeurd.”
”Ik heb veel geleerd en vooral ook veel inspiratie opgedaan.”
”Het was goed georganiseerd met ruim tijd voor de workshops en een pauze ertussen, zodat je de informatie kon laten bezinken voordat je naar de volgende workshop ging.”

Congres Kleinschalig Zorgen | Workshops

Je weet zelf het beste wat jij wilt leren. Daarom stel je in de middag je eigen programma samen aan de hand van 2 verschillende workshops. Dit kan ook een mix zijn tussen workshops voor verpleegkundigen/verzorgenden en managers.

1.
Lees meer Sluiten
Kleinschalig zorgen en (ouderen)psychiatrie*

Verdieping op de plenaire presentatie. In deze workshop gaat het over mensen met psychiatrische problematiek binnen het kleinschalig wonen. Over het herkennen en signaleren van psychiatrische stoornissen en hoe daar goed mee om te gaan?

* Bestemd voor verpleegkundigen/verzorgenden

2.
Lees meer Sluiten
De uitdagende omgeving bij dementie*

Verdieping op de plenaire presentatie. In deze interactieve workshop gaan we via casuïstiek oefenen met verschillende situaties waar je in de praktijk tegenaan kan lopen.

* Bestemd voor verpleegkundigen/verzorgenden en managers

3.
Lees meer Sluiten
Problemen in de prikkelverwerking, wat kun jij doen?*

Bewoners: Jong, oud, mensen met een diagnose als autisme, ADHD of dementie ervaren soms flinke problemen in de prikkelverwerking. Het brein kan de sensorische informatie niet goed organiseren. En omdat de samenhang tussen hersenen en gedrag heel sterk is, zal ook het gedrag minder georganiseerd zijn. Dat kan zich op een heleboel verschillende manieren uiten, wat herkennen van de problemen soms moeilijk maakt. Wat kun je betekenen voor bewoners die dagelijks last hebben van prikkels? Door hier goed te kunnen inspelen, kun je ook problemen oplossen omtrent gedrag.

* Bestemd voor verpleegkundigen/verzorgenden

4.
Lees meer Sluiten
Hoe de (lastige) familie te betrekken?*

Er wordt van je verwacht dat je een spil bent in het netwerk rondom de bewoner, wat kun je hierin verbeteren? Hoe zorg je er voor dat familie meehelpt? Hoe ga je om met familieverwachtingen? En wat te doen als je de familie als lastig ervaart? Je leert in deze workshop verschillende familietypen te herkennen. Ieder type heeft zijn/haar eigen ondersteuningsvraag. In deze workshop staan we stil bij hoe de vraag te beantwoorden, zodat het eisende en dwingende gedrag naar de achtergrond verdwijnt en er een constructieve samenwerking kan ontstaan.

* Bestemd voor verpleegkundigen/verzorgenden/managers

5.

Somber, vergeetachtig en in de war? Bij ouderen zijn dementie, delier en depressie vaak lastig te onderscheiden. Je merkt wel dat er iets niet pluis is, maar wat? En wat kun je hiermee doen? In deze workshop gaan we op interactieve wijze de oorzaken, gedragingen en ook de verschillende aanpakken bespreken. We focussen op overeenkomsten, maar ook op verschillen, zodat je handvatten voor herkenning en begeleiding hebt na afloop van de workshop.

* Bestemd voor verpleegkundigen/verzorgenden en managers

6.
Lees meer Sluiten
Kleinschalig wonen en zorgen, hoe werkt dat met pgb?*

Er is steeds meer vraag naar kleinschalig wonen voor mensen met een zorgvraag. Zij willen zelf invulling geven aan hun leven en manier van wonen, ondanks hun beperking. Maar hoe werkt dat met een pgb en hoe kun je als verpleegkundige daarbij ondersteunen? In deze workshop komt aan bod:

 • Welke vormen van kleinschalige woon-zorg voorzieningen zijn er?
 • Wat is het verschil tussen zorg-in-natura en pgb
 • Hoe kan een pgb uitkomst bieden om zorg op maat te krijgen?
 • Uit welke zorgwetten kan een kleinschalig woon-zorginitiatief gefinancierd worden met pgb?
 • Waar vraagt iemand een indicatie/pgb aan voor een kleinschalig woon-zorginitiatief?
 • Wat is je rol als verpleegkundige bij kleinschalige woon-zorginitiatieven?

* Bestemd voor verpleegkundigen/verzorgenden en managers

Workshops voor managers

7.
Lees meer Sluiten
Teamprocessen: omgang met problematisch gedrag binnen jouw team*

Problematisch gedrag vraagt het uiterste van multidisciplinaire teams in de kleinschalige zorg. Het is dan ook niet zelden uitputtend voor het team. Het gevolg is dat er soms sterke uitstotingswensen ontstaan: die bewoner past hier niet‎! In deze workshop leer je vroeg herkennen welke signalen wijzen op vastlopen van het team én, belangrijker nog, wat je kunt doen om hoop te genereren en verandering in het gedrag van de bewoner en het team te faciliteren. Je verlaat de workshop met praktische handvatten om morgen mee aan de slag te gaan.

* Bestemd voor managers

8.
Lees meer Sluiten
Hoe kun je een groep financieel gezond houden?*

Waarom gaat het altijd over geld en niet over kwetsbaarheid? Deze hartenkreet herkennen velen onder ons. Maar ja: als manager, ondernemer, bestuurder, krijg je een budget opgelegd en daar moet je het mee doen. Deze workshop gaat daarom over geld en over hoe je een begroting kan opstellen die recht doet aan de verwachtingen van de cliënten. In de eerste helft van de workshop behandelen we de Nederlandse bekostigingssystematiek. De tweede helft graaft dieper aan de hand van een casestudy over bekostiging van kleinschalige verpleeghuiszorg door middel van het persoonsgebonden budget.

* Bestemd voor managers

9.
Lees meer Sluiten
Oplossingsgericht werken*

Vanmorgen ben je op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen binnen het kleinschalig zorgen. Maar hoe nu verder? Tijdens deze workshop borduren we voort op de punten die vanmorgen aan de orde zijn gekomen. We gaan met elkaar interactief aan de slag, we behandelen uitdagingen en zoeken met elkaar naar oplossingen.

Joost Hoebink, moderator en deelnemers

* Bestemd voor managers.

Let op: workshop 2, 4, 5 en 6 (zie hier boven) kunnen voor jou als manager ook interessant zijn: geeft inzicht in waar jouw medewerkers tegen aan lopen.

Congres Kleinschalig Zorgen | Sprekers

Tijdens dit congres geven experts jou praktische handvatten en beantwoorden ze velen vragen, zodat jij jouw kleinschalige instelling zo succesvol mogelijk kunt maken.

Congres Kleinschalig Zorgen | Praktische informatie

Locatie
De ReeHorst
Bennekomseweg 24
6717 LM EDE (Gld) (klik hier voor de routebeschrijving)

De ReeHorst ligt op slechts 5 minuten rijden vanaf de A12 en de A30.
De ReeHorst ligt op slechts 5 minuten loopafstand van NS station Ede-Wageningen.

Tarieven
Nieuw: één tarief voor de gehele doelgroep. Kom samen met je team!
239,- per persoon (btw vrij) | Vroegboektarief t/m 18 februari
279,- per persoon (btw vrij) | Regulier tarief
239,- per persoon (btw vrij) | Abonneetarief Nursing, TVV, TVZ, Denkbeeld*
239,- per persoon (btw vrij) | Ledentarief NU ’91*

*Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Accreditatie
Het congres is geaccrediteerd voor 4 punten bij Kwaliteitsregister V&V en de NVvPO (nascholing voor praktijkondersteuners). Vul je relatienummer in op het inschrijfformulier als je hiervoor in aanmerking wilt komen.

CRKBO geregistreerd
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Instellingen die geregistreerd staan in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en mogen hun beroepsopleidingen btw-vrij aanbieden.

Doelgroep
Alle verpleegkundigen (algemeen, geriatrie, wijk, gespecialiseerd, in opleiding, ZZP), casemanager dementie, verzorgenden, helpenden, praktijkondersteuners, ouderenpsychologen, docenten, activiteitenbegeleiders, dagbestedingscoaches, medewerkers maatschappelijke zorg en overige geïnteresseerden.

Contact:

Klantenservice (inschrijving/aanmelding)

T: 030 638 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

Christa van den Hurk (inhoudelijke vragen)

Congresontwikkelaar
T: 030 638 38 51
M: 06 12 56 78 75
E: christa.van.den.hurk@bsl.nl

Leonie van Helten (logistieke vragen)

Congrescoördinator
T: 030 638 36 60
E: leonie.vanhelten@bsl.nl

Dyron Bijl (sponsormogelijkheden)

Sales
T: 010 742 19 41
E: dyron@crossmedianederland.com


Annuleren

Annulering dien je schriftelijk aan ons te melden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het congres of evenement wordt € 50 (incl. btw) in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 35 (incl. btw) indien de kosten van het betreffende congres of evenement minder dan € 100 (excl. btw) bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een ander.