Congres Kleinschalig Wonen & Zorgen

Hoe bied je nog betere zorg binnen het kleinschalig wonen? Hoe houd je het niveau hoog, je werk leuk en de kleinschaligheid intact? Tijdens dit congres geven we antwoorden en praktische handvatten om jouw kleinschalige instelling gezamenlijk zo succesvol mogelijk te maken. Je keert huiswaarts met inspiratie en ideeën die je direct kunt toepassen in de dagelijkse praktijk. Kom naar het congres Kleinschalig Wonen & Zorgen en werk mee aan een thuis!

Onderwerpen die o.a. aan bod komen:

  • De laatste ontwikkelingen rond kleinschalig wonen & zorgen
  • Het geluk van de bewoner niet uit het oog te verliezen
  • Hoe ga je om met bewoners met dementie?
  • Kleinschalig zorgen in de wereld van psychiatrie
  • Omgang met complexe zorgvragers
  • Problemen in de prikkelverwerking, wat kun jij doen?

Met aparte workshops voor managers en verpleegkundigen/verzorgenden!

Het programma is in ontwikkeling. Houd de website in de gaten.

09.15 uur Ontvangst
09.45 uur Opening door dagvoorzitter Joost Hoebink
10.00 uur Trends binnen het kleinschalig wonen
Wat zijn de trends in wonen, zorg en welzijn, welke variatie aan woonvormen zijn er nu?
10.25 uur Voorkomen en laten uitdoven van probleemgedrag
Hoe ga je om met problematisch gedrag in de kleinschalige zorg? Hoe kun je het herkennen én zo voor zijn? Probleemgedrag is een probleem voor de bewoner die het vertoont, maar ook voor de medebewoners, familieleden én voor medewerkers. Gerben Bergsma neemt je mee in het leren begrijpen van oorzaken en het vinden van antwoorden op probleemgedrag.
Gerben Bergsma, Training Advies en Zorginnovatietraining, van oorsprong verpleegkundige
11.10 uur Koffie/theepauze
11.40 uur Ouderenzorg
12.30 uur Lunchpauze
13.30 uur Workshopronde 1 & start managementtraject
14.40 uur Koffie/theepauze
15.10 uur Workshopronde 2 & vervolg managementtraject
16.20 uur  Einde

Het programma is in ontwikkeling. Houd de website in de gaten.

Workshops over:

1. Problemen in de prikkelverwerking, wat kun jij doen?
Het op een adequate manier verwerken van sensorische informatie is voor menig bewoner niet vanzelfsprekend. De ene bewoner zal snel last ondervinden van de prikkels van andere bewoners, waar de andere bewoner mogelijk juist veel prikkels opzoekt in zijn handelen. Mensen zijn verschillend, en de behoeftes aan prikkels ook. Voor jou van belang om gedrag met een sensorische oorzaak te herkennen, en hier een passend sensorisch antwoord op te geven. Dat kan door het inrichten van de omgeving, maar ook door het aanbieden van passende activiteiten en door je eigen prikkelaanbod onder de loep te leggen. Benieuwd hoe dit vorm te geven? Kom dan naar deze prikkelende workshop!
Robert de Hoog, specialist sensorische informatieverwerking, Prikkelcoach, docent en CCE-consulent

2. Bewoners met dementie

3. Kleinschalig zorgen en (ouderen)psychiatrie

4. Omgang met complexe zorgvragers

5. Palliatieve zorgverlening

Het programma is in ontwikkeling. Houd de website in de gaten.

Programma voor managers:

Er worden steeds hogere eisen gesteld aan kwaliteit van zorg en veiligheid. Dit vereist kennis van zaken maar ook zelfsturend personeel met de juiste competenties. Hoe ziet een ideale kleinschalige woonvorm eruit? Wat kunnen we leren van bestaande initiatieven? Hoe kun je gedragsverandering realiseren in je team? Welke activiteiten kun je ontplooien om de betrokkenheid van mantelzorgers en familie te vergroten? En hoe krijg en houd je kleinschaligheid in de genen van de medewerkers? Op deze zaken gaan we in tijdens het interactieve managementtraject waarin je leert van best practices, werkt aan je coachingsvaardigheden en van gedachten wisselt met je vakgenoten.

13.30 uur Opening door de dagvoorzitter Joost Hoebink
13.40 uur Omgang met problematisch gedrag binnen jouw team
Problematisch gedrag vraagt het uiterste van multidisciplinaire teams in de kleinschalige zorg. Niet zelden zien we dan ook dat samenwerking onder druk komt te staan. Hoe zorg je als manager of specialist voor verbinding? Hoe ga je om met hopeloosheid en de roep om medicatie, uitplaatsing en meer personeel? Hoe ga je om met familie die stevige eisen stelt? In deze sessie gaat Gerben dieper in op de systematiek en de voorwaarden die aanwezig moeten zijn om probleemgedrag voor te zijn en uit te laten doven. Teamdynamiek, prioriteren van de interventies en effectieve teamondersteuning zijn onderwerpen die de revue zullen passeren. Je krijgt praktische en concrete handvatten aangereikt om direct mee aan de slag te gaan.
Gerben Bergsma, Training Advies en Zorginnovatietraining, van oorsprong verpleegkundige
14.15 uur Best Practices over het doorvoeren van verbeteringen in het kleinschalig zorgen – Leren van bestaande initiatieven –
15.15 uur Overige onderwerpen:

  • Hoe je een kleinschalig woontraject opstart
  • Capaciteitsplanning
16.15 uur Einde

Gerben Bergsma

Gerben Bergsma is trainer bij Bergsma Training, Advies en Innovatie en richt zich op het verbeteren van het welbevinden van cliënten en het optimaliseren van het functioneren van medewerkers in uiteenlopende zorgsettingen. Door middel van teambegeleidingen, publicaties, lezingen, gecertificeerde trainingen en consultaties, wordt er met medewerkers, cliënten en andere betrokkenen, gewerkt aan het tot stand brengen van oplossingen op ieders maat.

Robert de Hoog

Robert de Hoog is specialist sensorische informatieverwerking en werkt als zelfstandige onder de naam Prikkelcoach, is auteur van ‘Prikkels in de groep!’, als docent werkzaam bij Anders Kijken naar Kinderen en als adviseur bij Squease drukvesten. Robert is CCE-consulent en werkt daar samen met alle disciplines in de zorg. De prikkelverwerking is aanwezig in alle facetten van het leven. Gedrag met een sensorische oorzaak verdient van ons als hulpverleners dan ook een sensorisch antwoord. Daar gaat dan ook zijn workshop over.

Doelgroep
Voor verzorgenden, verpleegkundigen én managers!

Tarieven
€ 179,- per persoon (excl.btw) | Verzorgenden en verpleegkundigen
€ 279,- per persoon (excl.btw) | Managers en/of leidinggevende zorgprofessionals
€ 560,- per groep (excl.btw) | Speciaal groepstarief: 1 manager + 2 verzorgenden of verpleegkundigen*

*Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd voor 5 opleidingspunten door het Accreditatiecommissie Kwaliteitsregister V&V  Vul je relatienummer in op het inschrijfformulier om hiervoor in aanmerking te komen.

Contact
Voor vragen met betrekking tot inschrijven is onze klantenservice bereikbaar op het telefoonnummer 030 – 6 38 36 38 of per e-mail via aanmelder@bsl.nl

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: (030) – 638 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

Congresontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Christa van den Hurk
T: 030 – 638 38 51
M: 06 12 56 78 75
E: christa.vandenhurk@bsl.nl

Congrescoördinator (logistieke vragen)
Eefje Korten
T: 030 – 638 36 53
E: eefje.korten@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Dyron Bijl
T: +31 (0)10 – 7421941
E: dyron@crossmedianederland.com

Annuleren
Annulering dien je schriftelijk aan ons te melden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het congres of evenement wordt € 50 (incl. btw) in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 35 (incl. btw) indien de kosten van het betreffende congres of evenement minder dan € 100 (excl. btw) bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een ander.