Dag van de Medicatieveiligheid 2018

Dit congres wordt opnieuw georganiseerd in oktober. bekijk hier de website.

medicatieveiligheid- uitverkocht

Als verpleegkundige of verzorgende speel je dagelijks een belangrijke rol in het bewaken van medicatieveiligheid, er wordt flink wat kennis over medicatie van je verwacht. Dit congres gaan we daarom in op verschillende aspecten van medicatieveiligheid. Let op: dit congres is bijna uitverkocht!

Dit workshopprogramma is uitverkocht. Wij werken aan een herhaling in oktober 2018. Laat hier je gegevens achter dan zullen wij jou als eerste informeren zodra er meer details bekend zijn.

Het programma is in ontwikkeling, we zijn druk bezig met het zoeken van inspirerende workshops over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van medicatieveiligheid. Je stelt je eigen programma samen! Kies bijvoorbeeld uit o.a. de onderwerpen:

  • Palliatieve sedatie
  • Psychofarmaca bij Ouderen: welke, waarom en hoe zo veilig mogelijk?
  • Verpleegkundig Rekenen
  • Vormen van medicijnverslavingen, door een verslavingsarts
  • Medicijngebruik in de gehandicaptenzorg
  • Ziekenhuis workshop door ziekenhuisapotheker
  • Innovaties binnen medicatieveiligheid
  • Regel en wetgeving omtrent medicatieveiligheid
  • Dementie en medicatie
  • Pijnmedicatie

UITVERKOCHT

Stel zelf je programma samen kies 4 workshops naar jouw keuze. Bekijk hier alle verschillende workshops.

09.30 uur Ontvangst

10.00 uur Workshopronde 1
1.01 | Palliatieve sedatie
1.03 | Psychofarmaca bij ouderen met dementie
1.05 | Update medicatieveiligheid (voor verpleegkundigen en verzorgenden die werkzaam zijn in verpleeg- en verzorgingshuizen)
1.07 | Samenwerking met de apotheek
1.11 | Farmacotherapie bij ouderen
1.13 | Medicatieveiligheid door samenwerking in de keten en digitalisering
1.14 | Leren van een succes methode: medicatiebegeleiding bij nierpatiënten

11.15 uur Pauze

11.40 uur Workshopronde 2

2.01 | Palliatieve sedatie
2.02 | Psychofarmaca bij ouderen: welke, waarom en hoe zo veilig mogelijk?
2.04 | Voorkom medicatiefouten: verpleegkundig rekenen
2.05 | Update medicatieveiligheid (voor verpleegkundigen en verzorgenden werkzaam in de verpleeg- en verzorgingshuizen)
2.06 | Pijnmedicatie
2.07 | Samenwerking met de apotheek
2.11 | Farmacotherapie bij ouderen

12.55 uur Lunchpauze

13.50 uur Workshopronde 3
3.03 | Psychofarmaca bij ouderen met dementie
3.04 | Voorkom medicatiefouten: verpleegkundig rekenen
3.05 | Update medicatieveiligheid én de BEM (voor verpleegkundigen en verzorgenden werkzaam in de thuiszorg)
3.06 | Pijnmedicatie
3.09 | Medicijnverslaving
3.10 | Medicijngebruik in de gehandicaptenzorg
3.12 | Voeding, supplementen & geneesmiddeleninteracties

15.05 uur Pauze

15.30 uur Workshopronde 4
4.04 | Voorkom medicatiefouten: verpleegkundig rekenen
4.05 | Update medicatieveiligheid én de BEM (voor verpleegkundigen en verzorgenden werkzaam in de thuiszorg)
4.08 | Medicatie in combinatie met een verslaving
4.10 | Medicijngebruik in de gehandicaptenzorg
4.12 | Voeding, supplementen & geneesmiddeleninteracties

16.45 uur Einde

UITVERKOCHT

Workshoprondes Dag van de medicatieveiligheid 2018

1. Palliatieve sedatie | Ronde 1 & 2

Voor: verpleegkundigen en verzorgenden in de ziekenhuizen, de thuiszorg, verpleeg/verzorgingshuizen en GGZ.

Bij palliatieve sedatie wordt het bewustzijn met medicijnen opzettelijk verlaagd om lijden te verlichten bij een patiënt in de laatste levensfase. Dit is een normale medische handeling en geen vorm van euthanasie. Het begrip palliatieve sedatie levert in de praktijk veel verwarring op. In de dagelijkse praktijk is het belangrijk goede uitleg te geven aan de patiënt en zijn naasten over doel, gang van zaken en effect van palliatieve sedatie. Hoe doe je dat? Wat bespreek je? Met wie? Hoe begeleid je patiënt en naasten?

Margot Verkuylen, specialist ouderengeneeskunde/kaderarts palliatieve zorg en docent, Hospice de Duinsche Hoeve, Surplus en Radboudumc, Nijmegen.

2.  Psychofarmaca bij Ouderen: welke, waarom en hoe zo veilig mogelijk? | Ronde 2

Voor: verpleegkundigen en verzorgenden in ziekenhuizen, de thuiszorg, verpleeg/verzorgingshuizen en GGZ.

Antidepressiva, antipsychotica, slaapmiddelen en ‘rustgevers’ worden nogal eens voorgeschreven bij ouderen met matig tot ernstige psychiatrische aandoeningen. In de workshop komen het nut, de mogelijk optredende nadelige effecten en het belang van continuïteit en veiligheid bij het voorschrijven hiervan, op interactieve wijze aan de orde.

Martin Kat, vrijgevestigd psychiater/psychotherapeut in Amsterdam en werkt als ouderenpsychiater in de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar, afdeling Klinische Geriatrie.

3.  (Psycho)Farmaca bij ouderen met dementie | Ronde 1 & 3

Voor: verpleegkundigen en verzorgenden in ziekenhuizen, de thuiszorg, verpleeg/verzorgingshuizen en GGZ.

Antidepressiva, antipsychotica, slaapmiddelen, ‘dementievertragers’ en  ‘rustgevers’ worden nogal eens voorgeschreven bij ouderen met dementie en een matig tot ernstige psychiatrische aandoeningen. In de workshop komen het nut, de mogelijk optredende nadelige effecten en het belang van continuïteit en veiligheid bij het voorschrijven hiervan, op interactieve wijze aan de orde.

Martin Kat, vrijgevestigd psychiater/psychotherapeut in Amsterdam en werkt als ouderenpsychiater in de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar, afdeling Klinische Geriatrie.

 4. Voorkom medicatiefouten: verpleegkundig rekenen | Ronde 2, 3 & 4

Voor: verpleegkundigen en verzorgenden in ziekenhuizen, de thuiszorg, verpleeg/verzorgingshuizen en GGZ

In deze actieve workshop gaat MeneerMegens kijken hoe het gesteld is met de rekenvaardigheid van de aanwezigen. Je gaat letterlijk terug de schoolbanken in, met hulp van MeneerMegens. Hij zal tips en trucs geven om het Verpleegkundig Rekenen voor iedereen duidelijk te maken. Kortom MeneerMegens biedt (de) uitkomst. Volg deze workshop en voorkom medicatiefouten door het verbeteren van je rekenvaardigheden.

Dirk Megens, docent (verpleegkundig) Rekenen en Youtuber

5A. Update medicatieveiligheid | Ronde 1 & 2

Voor: verpleegkundigen en verzorgenden in de verpleeg/verzorgingshuizen.

In deze workshop krijg je een update omtrent de ontwikkelingen rond medicatieveiligheid. Wat zijn de nieuwste richtlijnen en weetjes? Hoe pas je deze toe in de praktijk? Hoe maak je bijvoorbeeld in overleg met de apotheek de toedienlijst handiger? We gaan kort in op eigen beheer van medicatie met de BEM en signaleren van ongewenst medicijngebruik. En we besteden aandacht aan medicatieveiligheid in de dagbesteding. Na deze workshop heb je praktische handvatten om de medicatieveiligheid in je eigen organisatie te verbeteren.

Els Dik, apotheker Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM), Utrecht.  

5B. Update medicatieveiligheid én de BEM | Ronde 3 & 4

Voor: verpleegkundigen en verzorgenden in de thuiszorg.

In deze workshop krijg je een update omtrent de ontwikkelingen rond medicatieveiligheid. Wat zijn de nieuwste richtlijnen en weetjes? Hoe pas je deze toe in de praktijk? Hoe maak je bijvoorbeeld in overleg met de apotheek de toedienlijst handiger? Ook gaan we in op het eigen medicatiebeheer van cliënten. Hoe zet je de BEM in om dit eigen medicatiebeheer goed te omschrijven en vast te leggen in het zorgplan. En om dagelijks goed te signaleren op ongewenst medicijngebruik waardoor je de medicatieveiligheid kunt verbeteren. Na deze workshop heb je praktische handvatten om de medicatieveiligheid in je eigen organisatie te verbeteren.

Door Els Dik, apotheker Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM), Utrecht.  

6. Pijnmedicatie | Ronde 2 & 3

Voor: verpleegkundigen en verzorgenden in ziekenhuizen, de thuiszorg, verpleeg/verzorgingshuizen en GGZ 

In deze workshop is aandacht voor de meest voorkomende soorten pijnmedicatie, zoals die worden gebruikt in zowel de intramurale als de extramurale gezondheidszorg. Welke medicatie gebruik je wanneer en wat moet je als verpleegkundige weten bij dit soort middelen. Denk aan: paracetamol, NSAID’s en opioïden. En wat is de rol van anti-epileptica en anti-depressiva bij neuropathische pijn? Ook verschillende toedieningsvormen en pijnbestrijdingstechnieken komen aan bod. Aan de hand van casussen worden begrippen als nociceptieve en neuropathische pijn behandeld. Daarnaast worden de meest recente richtlijnen met betrekking tot pijnbestrijding besproken.

Eric de Roode, verpleegkundig specialist anesthesiologie en pijnbestrijding, Noordwest ziekenhuisgroep, E-nursing

7.  Samenwerking met de apotheek | Ronde 1 & 2

Voor: verpleegkundigen en verzorgenden in de ziekenhuizen, de thuiszorg, verpleeg/verzorgingshuizen en GGZ.

Wat zijn zaken die de apotheek makkelijker kan maken voor jou als zorgprofessional? Hoe is overleg met de apotheek het handigst te regelen? Wat doet de apotheker wel en niet en waarom niet? Wat kun je met elkaar afspreken, om de samenwerking zo goed mogelijk te laten verlopen? Op naar een goede samenwerking die kan bijdrage aan medicatieveiligheid.

Annemieke Horikx, apotheker, KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum, Den Haag en Antoinette Bolscher, voorzitter, Platform Medicatieveiligheid in de care-sector

8. Medicatie in combinatie met een verslaving | Ronde 4

Voor: verpleegkundigen en verzorgenden in de ziekenhuizen, de thuiszorg, verpleeg/verzorgingshuizen en GGZ.

Als zorgprofessional krijg je steeds meer te maken met verslavingsproblematiek. In deze workshop komt aan de orde wat jouw rol kan zijn voor medicatieveiligheid bij jouw patiënt met een verslaving. Jouw rol is van groot belang door het (tijdig) signaleren, bespreekbaar maken, het motiveren en/of doorverwijzen van mensen met een verslaving in jouw dagelijkse werk.

Marcel Marijnissen, verslavingsarts en regiebehandelaar, Triora Verslavingszorg

9. Medicijnverslaving | Ronde 3

Voor: verpleegkundigen en verzorgenden in de ziekenhuizen, de thuiszorg, verpleeg/verzorgingshuizen en GGZ.

Geneesmiddelverslaving is veelal ‘iatrogeen’ dat wil zeggen door de geneeskunde zelf veroorzaakt. Tijdens deze workshop gaan we op interactieve wijze met elkaar in gesprek over het fenomeen verslaafd DOOR en/of AAN medicijnen. Je wordt je bewust van je rol als professional om alert te zijn op stoornis in gebruik van geneesmiddel (misbruik, afhankelijkheid, verslaving). Hoe ga bijvoorbeeld het gesprek aan met cliënt/patiënt en eventueel de voorschrijvend arts?

Marcel Marijnissen, verslavingsarts en regiebehandelaar, Triora Verslavingszorg

10. Medicijngebruik in de gehandicaptenzorg | Ronde 3 & 4

Voor: verpleegkundigen en verzorgenden in de ziekenhuizen, de thuiszorg, verpleeg/verzorgingshuizen en GGZ.

Veel mensen met een verstandelijke beperking gebruiken dagelijks medicijnen. Voor een goede werking van medicijnen is het belangrijk dat de cliënt ze op een juiste manier gebruikt. Verpleegkundigen en verzorgenden  hebben een belangrijke rol bij het medicijngebruik van deze kwetsbare groep. Niet alleen bij het toedienen van de medicijnen, maar ook bij het signaleren van ongewenst medicijngebruik en het signaleren van ongewenste consequenties van medicijngebruik.

Marijke Tonino, Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG), arts palliatieve zorg, hospice-arts en consulent

11. Farmacotherapie bij ouderen | Ronde 1 & 2

Voor: verpleegkundigen en verzorgenden in de ziekenhuizen, de thuiszorg, verpleeg/verzorgingshuizen en GGZ.

Bij het ouder worden verandert het lichaam. Hierdoor kan het lichaam anders reageren op medicijnen ten opzichte van vroeger. Dit verouderingsproces verloopt niet bij iedereen gelijk. Andere niet te verwaarlozen aspecten zijn de praktische problemen die ouderen kunnen hebben bij het innemen van hun medicijnen, zoals slikproblemen. Dit kan het risico op bijwerkingen vergroten. Daarnaast hebben ouderen meestal een complex medicatiegebruik (polyfarmacie) en meerdere aandoeningen tegelijkertijd (comorbiditeit). Dit kan het risico op bijwerkingen van medicijnen alleen maar verder vergroten. Het is soms moeilijk om bij ouderen het verband te zien tussen klachten en medicijnen; de klachten van medicijnen uiten zich anders of worden vaak gezien als tekenen van het ouder worden. Dit allen zorgt ervoor dat farmacotherapie bij ouderen meer maatwerk vereist dan bij jongeren. Wat zijn deze veranderingen in het lichaam en wat voor invloed heeft dat op het gebruik van medicijnen? Wat zijn veelgebruikte medicijnen bij ouderen? Hoe signaleer je werking en bijwerkingen van medicijnen? En hoe ga je hier in de praktijk mee om? Onder andere deze vragen komen tijdens deze interactieve workshop aan bod.

Nina Janssen, apotheker ouderenzorg, Pharmbition, Bussum

12. Voeding, supplementen & geneesmiddeleninteracties | Ronde 3 & 4

Voor: verpleegkundigen en verzorgenden in ziekenhuizen, de thuiszorg, verpleeg/verzorgingshuizen en GGZ 

Er is momenteel veel aandacht voor gezonde voeding, onder meer door het verschijnen van nieuwe Richtlijnen Goede Voeding door de Gezondheidsraad. Een goede voeding kan bijdragen aan een bevordering van de gezondheid. Echter de combinatie tussen bepaalde voedingsmiddelen en geneesmiddelen kan soms voor problemen zorgen. Dat geneesmiddelen onderling een wisselwerking met elkaar kunnen hebben is bekend. Maar ook voeding, voedingssupplementen en kruidengeneesmiddelen kunnen met reguliere geneesmiddelen interacteren. In deze workshop leer je meer over deze laatste groep van interacties en de mogelijke risico’s hiervan.

Gerda Weits, farmakundige, beoordelaar, PR & communicatie, Bijwerkingencentrum Lareb, Hertogenbosch

13. Medicatieveiligheid door samenwerking in de keten en digitalisering | Ronde 1
Een inspirerend en innovatief praktijkvoorbeeld in de thuiszorg

Voor: verpleegkundigen en verzorgenden in ziekenhuizen, de thuiszorg, verpleeg/verzorgingshuizen en GGZ
Veel knelpunten in de thuiszorg hebben te maken met de onderlinge samenwerking tussen verzorgenden, verpleegkundigen, apothekers en huisartsen. De Veilige Principes geven een richtlijn hoe je goed kunt samenwerken, maar in de praktijk blijkt dit vaak nog lastig. In deze workshop krijg je meer inzicht hoe je de medicatieveiligheid kunt verbeteren door slimmer en veiliger te werken. Dit illustreren we aan de hand van een inspirerend praktijkvoorbeeld van Sensire.
Irme de Bonth-Vereijken, senior adviseur kwaliteit en organisatie, Vilans, Evelien Vaags, procesmanager, Sensire en Heidy Jansen, verpleegkundige, Sensire
14. Goede medicatiebegeleiding door aandacht voor de belangrijkste aspecten binnen het medicatieproces – aan de hand van een praktijkvoorbeeld. Aspecten die behandeld worden: kennis over medicatie, overdracht naar andere zorgverleners, therapietrouw en praktisch gebruik. | Ronde 1

Voor: verpleegkundigen en verzorgenden in ziekenhuizen, de thuiszorg, verpleeg/verzorgingshuizen en GGZ 

In deze workshop presenteren verpleegkundig specialist Maaike Hengst en ziekenhuisapotheker Marieke Kerskes uit het Catharina Ziekenhuis de door hen ontwikkelde methode voor medicatiebegeleiding van nierpatiënten. Hierbij gaan zij onder meer in op de in samenwerking met het IVM, Nierstichting en nierpatiëntenvereniging ontwikkelde BMN checklist (beheer medicatie nierpatiënt). Nierpatiënten zijn kwetsbare patiënten. Het is belangrijk dat zij de juiste medicatie krijgen en deze goed gebruiken en beheren. Verkeerde medicatie of verkeerd gebruik kan leiden tot een verdere verslechtering van de nierfunctie en leiden tot ziekenhuisopnames. In de praktijk blijken de medicatiebewaking en het gebruik van medicatie vaak suboptimaal. Er wordt gericht aandacht besteed aan de volgende aspecten van medicatiebegeleiding: kennis over medicatie, overdracht naar andere zorgverleners, therapietrouw en praktisch gebruik. Deze aspecten dragen bij aan het veilig gebruiken van medicatie door deze groep kwetsbare patiënten. Opgedane kennis ook toe te passen voor anders dan nierpatiënten, maar kwetsbare patiënten. 
Marieke Kerskes, ziekenhuisapotheker, ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog en Maaike Hengst, verpleegkundig specialist, Catharina Ziekenhuis

Margot Verkuylen

Specialist ouderengeneeskunde/kaderarts palliatieve zorg en docent, Hospice de Duinsche Hoeve, Surplus en Radboudumc, Nijmegen.

Margot geeft een workshop over palliatieve sedatie, voor: verpleegkundigen en verzorgenden in de ziekenhuizen, de thuiszorg, verpleeg/verzorgingshuizen en GGZ.

Martin Kat

Martin is vrijgevestigd psychiater/psychotherapeut in Amsterdam en werkt als ouderenpsychiater in de Noordwest Ziekenhuisgroep, afdeling Klinische Geriatrie. Daarnaast is hij consulent ouderenpsychiatrie in verpleeghuizen en bij het CCE. Een specifiek aandachtsgebied is de Psychiatrie bij (vroege) Dementie en het ontwikkelen van meet- en behandelinstrumenten hierbij.

Martin geeft een workshop over Psychofarmaca bij Ouderen: welke, waarom en hoe zo veilig mogelijk?

Els Dik

Els Dik adviseert als apotheker en senior adviseur bij het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) al jarenlang zorginstellingen op het gebied van medicatieveiligheid, van directies tot verzorgenden. In dat kader was ze interim farmaceutisch coördinator bij diverse zorginstellingen. Ze geeft nascholingen op het gebied van medicatieveiligheid en analyseert door middel van audits welke verbeteringen nodig zijn binnen de zorginstelling.
Ze was als apotheker werkzaam in de openbare apotheek, bij OPG (nu Brocacef) en bij de Universiteit Utrecht als hoofd Wetenschapswinkel Geneesmiddelen. Bij het IVM coördineerde ze patiëntenvoorlichtingsprojecten en begeleidde ze huisartsen en apothekers in het farmacotherapieoverleg (FTO). Els is lid van de Klankbordgroep Oost van apothekersorganisatie KNMP.

Els geeft twee workshops over Medicatieveiligheidéén voor verpleegkundigen en verzorgenden in de verpleeg/verzorgingshuizen en één voor: verpleegkundigen en verzorgenden in de thuiszorg.

Eric de Roode

Verpleegkundig specialist anesthesiologie en pijnbestrijding, Noordwest ziekenhuisgroep, E-nursing

Eric geeft een workshop over Pijnmedicatie: de ins-en outs

Marcel Marijnissen

Verslavingsarts en regiobehandelaar, Triora Verslavingszorg

Na een medisch-specialistische opleiding gevolgd te hebben, ruim 10 jaar gewerkt in verschillende management-, directie en bestuurlijke functies in de zorgsector en daarnaast in 2008 een Master of Business Administration behaald. Mede vanuit life-changing experiences vanaf 2010 werkzaam als verslavingsarts in vele verschillende settings: van forensische psychiatrie tot (f)act, van cliënten met NAH tot verslavingszorg. In 2014 de opleiding Master in Addiction Medicine afgerond. Daarnaast specifieke expertise opgebouwd rondom de integrale behandeling van ‘verslaafde’ cliënten waarbij veelal ook andere psychiatrische- of somatische problemen aanwezig zijn.

Marcel geeft een workshop over Medicatie in combinatie met een verslaving en Medicijnverslaving.

Dirk Megens

Meneer Megens is docent op het ROC Nijmegen. Hij is in 2014, op verzoek van zijn BBL-studenten, begonnen met het opnemen van online rekenvideo’s. Hij was de eerste die een volledige lessenserie van alle onderwerpen van Verpleegkundig Rekenen gratis beschikbaar heeft gesteld op Youtube. Wekelijks wordt zijn kanaal tussen de 7.500 en 10.000 keer bekeken. Anno 2017 heeft MeneerMegens zijn kanaal uitgebreid met een website waarop nog allerlei gratis downloads voor (verpleegkundig) Rekenen te vinden zijn. Hij is al een aantal keer spreker geweest op diverse rekencongressen om de aanwezigen te enthousiasmeren voor zijn manier van rekenen. Daarnaast krijgt hij vrijwel dagelijks vragen uit het hele land, om hen verder te helpen met hun rekenproblemen.

Klik hier voor een voorbeeld les Verpleegkundig Rekenen op Youtube.

Klik hier voor een artikel van MeneerMegens op Nursing.nl: “Meneer Megens maakt verpleegkundig rekenen leuk”

Annemieke Horikx

Annemieke Horikx is apotheker en is, namens de beroepsorganisatie, sinds 2010 lid van het Platform Medicatieveiligheid in de care-sector. Zij heeft vanuit deze rol meegewerkt aan het ontwikkelen van de Veilige principes in de medicatieketen (2012).

Annemieke geeft samen met Antoinette Bolscher een workshop over Samenwerking met de apotheek

Antoinette Bolscher

Antoinette Bolscher is voorzitter van het Platform Medicatieveiligheid in de care-sector. Zij is tevens  expert van het thema Medicatieveiligheid op het kennisplein Zorg voor Beter. Sinds 2010 ondersteunt zij ActiZ op het gebied van medicatieveiligheid. In die rol heeft zij mede de Veilige principes in de medicatieketen ontwikkeld en was zij projectleider van ‘Veilige principes verder in praktijk’. Dat project heeft geleid tot de nieuwe digitale versie van de Veilige principes (2016), waarin ervaringen vanuit de regionale en lokale samenwerkingsverbanden zijn verwerkt. Antoinette heeft een verpleegkundige achtergrond. Daarna heeft zij in verschillende functies gewerkt in de ouderenzorg.

Antoinette geeft samen met Annemieke Horikx een workshop over Samenwerking met de apotheek

Marijke Tonino

Arts voor verstandelijk gehandicapten en arts en consulent Palliatieve zorg
In de loop der jaren diverse bijdragen geleverd in woord en geschrift voor uitdragen opgedane kennis en kunde. In de combinatie van beide specialismen ligt de mooiste uitdaging. Iedereen heeft recht op goede palliatieve zorg. Voor de meest kwetsbare mensen (met een verstandelijke beperking, een dementieel beeld en/of psychiatrische stoornissen) horen daar specifieke aandachtspunten bij, bijvoorbeeld op het gebied van communicatie, aangeven van klachten. Maar ook het zoeken naar het best passende behandel- en begeleidingstraject voor die persoon met die geschiedenis kan een hele uitdaging zijn. Liefst samen met de patiënt zelf, de familie en de mensen er om heen.

Marijke geeft een workshops over Medicijngebruik in de gehandicaptenzorg

Nina Janssen

Nina Janssen is als apotheker ouderenzorg werkzaam bij Pharmbition. In deze functie houdt zij zich voornamelijk bezig met de zorg voor kwetsbare ouderen op het gebied van medicijnen. Zij komt vaak in aanraking met voedingsgerelateerde problematiek rond medicatiegebruik, in het bijzonder slikproblemen. Daarnaast krijgt ze ook vragen over de wisselwerking tussen voeding en geneesmiddelen en allergieën voor medicatie.

‘Ik vind het belangrijk dat de patiënt de beste zorg krijgt, ook op het gebied van medicatie. De combinatie van voedingsmiddelen en medicatie kunnen in sommige gevallen de effecten van geneesmiddelen beïnvloeden. Ik neem jullie graag mee in dit onderwerp, zodat jullie de opgedane kennis de volgende dag al mee kunnen nemen in de praktijk!’

Nina geeft een workshops over Farmacotherapie bij ouderen

Gerda Weits

Farmakundige, beoordelaar, PR & communicatie, Bijwerkingencentrum Lareb, Hertogenbosch
Gerda geeft een workshop over Voeding, supplementen & geneesmiddeleninteracties

Irme de Bonth-Vereijken

Senior adviseur kwaliteit en organisatie, Vilans

Irme geeft een workshop over Veilig werken met medicatie door samenwerking en digitaliseren

UITVERKOCHT

Een kijkje in de keuken: zo gaat het er achter de schermen aan toe! Bekijk hier de video over het programma Dag van de Medicatieveiligheid 2018.

UITVERKOCHT

Doelgroep
Alle verpleegkundigen, verzorgenden en overige geïnteresseerden.

Tarieven

229,- per persoon (excl.btw) | Regulier tarief
199,- per persoon (excl.btw) | Abonneetarief Nursing, TvV, TvZ
199,- per persoon (excl.btw) | Ledentarief NU ’91

*Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Accreditatie
Accreditatie is goedgekeurd voor 5 punten ‘Algemene scholing’ door de Accreditatiecommissie Kwaliteitsregister V&V. Vul je relatienummer in op het inschrijfformulier als je hiervoor in aanmerking wilt komen.

Heb je een suggestie voor accreditatie voor een bepaalde beroepsvereniging?
Mail dan jouw verzoek naar manouk.mens@bsl.nl. Wij zullen bij voldoende interesse jouw verzoek in overweging nemen.

Contact
Voor vragen met betrekking tot inschrijven is onze klantenservice bereikbaar op het telefoonnummer 030 – 6 38 36 38 of per e-mail via aanmelder@bsl.nl

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: (030) – 638 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

Congresontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Christa van den Hurk
M: +31 (06) – 125 678 75
E: christa.van.den.hurk@bsl.nl

Congrescoördinator (logistieke vragen)
Manouk Mens
T: +31 (030) – 63 83639
E: manouk.mens@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Dyron Bijl
T: +31 (0)10 – 7421941
E: dyron@crossmedianederland.com

Annuleren
Annulering dien je schriftelijk aan ons te melden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het congres of evenement wordt € 50 (incl. btw) in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 35 (incl. btw) indien de kosten van het betreffende congres of evenement minder dan € 100 (excl. btw) bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een ander.