Dag van de Medicatieveiligheid

Is jouw medicatie kennis up-to-date?

De Dag van de Medicatieveiligheid is verplaatst naar 2 juni 2021. Alle deelnemers zijn geïnformeerd.

Je moet er niet aan denken: een fout maken waardoor je patiënt schade oploopt of zelfs overlijdt. Hoe werk jij aan het voorkomen van medicatiefouten? Herken jij onveilige situaties en risico’s? En weet je hoe je omgaat met specifieke patiëntgroepen, zoals ouderen, medicijnverslaafden of pijnpatiënten?

De Dag van de Medicatieveiligheid
Dit en nog veel meer ontdek je op de Dag van de Medicatieveiligheid. Wil jij ook veilig en vol zelfvertrouwen met medicatie werken? Kom dan naar de Dag van de Medicatieveiligheid.

Er staan elk jaar nieuwe workshops op het programma. Hiervan kun je er 4 kiezen, je stelt dus je eigen programma samen. Met onderwerpen als:

  • Voorkom medicatiefouten: verpleegkundig rekenen
  • Pijnmedicatie
  • Onjuist gebruik van opioïden: wat kun jij doen?
  • Verslavende medicatie
  • Snikhete zomers: het hitteplan voor medicatie
  • Overlijden door of met medicatie
  • Voeding en geneesmiddelen

Beoordeeld met een 8+

De Dag van de medicatieveiligheid 2020 | Programma

Ontvangst | 09.15 tot 10.00 uur
Workshopronde 1 | 10.00 tot 11.15 uur
Pauze | 11.15 tot 11.40 uur
Workshopronde 2 | 11.40 tot 12.55 uur
Lunchpauze | 12.55 tot 13.50 uur
Workshopronde 3 | 13.50 tot 15.05 uur
Pauze | 15.05 tot 15.30 uur
Workshopronde 4 | 15.30 tot 16.45 uur
16.45 uur | Einde

 

Kom ook
Naast inhoudelijke inspiratie geniet je van een heerlijke lunch en ontmoet je veel collega’s uit hetzelfde vakgebied. Mis het niet!

 

 

Kies je eigen workshops | Ontmoet collega’s | In 1 dag up-to-date

De Dag van de medicatieveiligheid 2020 | Workshops

Geen lezingen volgen maar een actieve opzet! Jij kunt zelf kiezen uit praktische, verdiepende en/of inspirerende workshops met een gevarieerd aantal onderwerpen.

1.
Lees meer Sluiten
Voorkom medicatiefouten: verpleegkundig rekenen

Voor: verpleegkundigen en verzorgenden in de ziekenhuizen, de thuiszorg, verpleeg/verzorgingshuizen en GGZ

In deze actieve workshop gaat MeneerMegens kijken hoe het gesteld is met de rekenvaardigheid van de aanwezigen. Je gaat letterlijk terug de schoolbanken in, met hulp van MeneerMegens. Hij zal tips en trucs geven om het Verpleegkundig Rekenen voor iedereen duidelijk te maken. Kortom MeneerMegens biedt (de) uitkomst. Volg deze workshop en voorkom medicatiefouten door het verbeteren van je rekenvaardigheden.

2.

Voor: verpleegkundigen en verzorgenden in de ziekenhuizen, de thuiszorg, verpleeg/verzorgingshuizen en GGZ

In deze workshop is aandacht voor de meest voorkomende soorten pijnmedicatie, zoals die worden gebruikt in zowel de intramurale als de extramurale gezondheidszorg. Welke medicatie gebruik je wanneer en wat moet je als verpleegkundige weten bij dit soort middelen. Denk aan: paracetamol, NSAID’s en opioïden. En wat is de rol van anti-epileptica en anti-depressiva bij neuropathische pijn? Ook verschillende toedieningsvormen en pijnbestrijdingstechnieken komen aan bod. Aan de hand van casussen worden begrippen als nociceptieve en neuropathische pijn behandeld. Daarnaast worden de meest recente richtlijnen met betrekking tot pijnbestrijding besproken.

3.
Lees meer Sluiten
Onjuist gebruik van opioïden: wat kun jij doen?

Voor: verpleegkundigen en verzorgenden in de ziekenhuizen, de thuiszorg, verpleeg/verzorgingshuizen en GGZ

Je hebt er vast al over gehoord: In de VS leidt het verkeerd gebruik van opioïden tot honderden doden per jaar. In Nederland is de situatie minder dramatisch, maar het aantal gebruikers van opioïden is ook hier flink gestegen. Om het gebruik van opioïden in goede banen te leiden heeft je patiënt een goede begeleiding nodig. Wat zijn de risico’s van (langdurig) gebruik van opioïden? Hoe herken ik problemen bij mijn patiënten? En wat kan ik in de praktijk doen om patiënten op een verstandige manier met opioïden te laten omgaan? In deze interactieve workshop gaan we met al deze vragen aan de slag.

Anke Lambooij, apotheker Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM)

Meer informatie lees je in dit artikel. 

4.
Lees meer Sluiten
Farmacotherapie bij ouderen

Voor: verpleegkundigen en verzorgenden in de ziekenhuizen, de thuiszorg, verpleeg/verzorgingshuizen en GGZ

Bij het ouder worden verandert het lichaam. Hierdoor kan het lichaam anders reageren op medicijnen ten opzichte van vroeger. Dit verouderingsproces verloopt niet bij iedereen gelijk. Andere niet te verwaarlozen aspecten zijn de praktische problemen die ouderen kunnen hebben bij het innemen van hun medicijnen, zoals slikproblemen. Dit kan het risico op bijwerkingen vergroten. Daarnaast hebben ouderen meestal een complex medicatiegebruik (polyfarmacie) en meerdere aandoeningen tegelijkertijd (comorbiditeit). Dit kan het risico op bijwerkingen van medicijnen alleen maar verder vergroten. Het is soms moeilijk om bij ouderen het verband te zien tussen klachten en medicijnen; de klachten van medicijnen uiten zich anders of worden vaak gezien als tekenen van het ouder worden. Dit allen zorgt ervoor dat farmacotherapie bij ouderen meer maatwerk vereist dan bij jongeren. Wat zijn deze veranderingen in het lichaam en wat voor invloed heeft dat op het gebruik van medicijnen? Wat zijn veelgebruikte medicijnen bij ouderen? Hoe signaleer je werking en bijwerkingen van medicijnen? En hoe ga je hier in de praktijk mee om? Onder andere deze vragen komen tijdens deze interactieve workshop aan bod.

Ronde 1: Lucienne van den Boogerd, apotheker ouderenzorg
Ronde 2: Nina Janssen, apotheker ouderenzorg

5.

Voor: verpleegkundigen en verzorgenden in de ziekenhuizen, de thuiszorg, verpleeg/verzorgingshuizen en GGZ

Palliatieve sedatie is het opzettelijk verlagen van het bewustzijn in de stervensfase. Palliatieve sedatie beoogt het lijden te verzachten dat op geen andere manier kan worden behandeld. Sedatie in de laatste levensdagen valt onder normaal medisch handelen, mits wordt voldaan aan een aantal regels die in de Richtlijn palliatieve sedatie worden gesteld.

Palliatieve sedatie wordt in Nederland veelvuldig toegepast, waarbij de uitvoering vaak aan verpleegkundigen en verzorgenden wordt toevertrouwd. In de verpleegkundige praktijk is het van belang dat rond palliatieve sedatie goed overleg plaats vindt met de behandelend arts. Bovendien is goede uitleg over doel, uitvoering, effect en bijwerkingen van sedatie aan de patiënt en diens naasten van groot belang. Kennis van de gebruikte medicatie en te verwachten bijwerkingen zijn hierbij onontbeerlijk.

Zorgvuldigheid bij de voorbereiding, uitvoering en nazorg is bepalend voor de kwaliteit van sterven en de rouwverwerking van nabestaanden. In de workshop worden aan de hand van voorbeelden de richtlijn toegelicht en laten we zien waar en waarom het in de praktijk mis kan gaan. We letten in het bijzonder op de rol van verpleegkundigen en verzorgenden, maar ook op de grenzen van hun taak en verantwoordelijkheid.

6.

Voor: verpleegkundigen en verzorgenden in de GGZ, ziekenhuizen, de thuiszorg en verpleeg/verzorgingshuizen

Welke medicatie is verslavend en hoe voorkom je verslaving? Doel van deze sessie is het uitbreiden van jouw kennis rondom de verslavende werking van medicatie en daarnaast krijg je uitleg over preventie. Er worden praktische handvatten besproken die direct toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk. Na deze sessie kun je benoemen welke medicatie verslavend is, hoe je verslaving voorkomt en welke hulp je kan bieden bij verslaving.

7.
Lees meer Sluiten
Snikhete zomers: het hitteplan voor medicatie

Voor: verpleegkundigen en verzorgenden in de ziekenhuizen, de thuiszorg, verpleeg/verzorgingshuizen en GGZ

De snikhete zomer van 2019 staat ons allen nog scherp in het geheugen. Voor sommige mensen leidde deze zelfs tot uitdroging, ziekenhuisopname of erger. Vooral (oudere) mensen die veel medicatie gebruiken zijn deze extreme temperaturen een gevaar. Maar om welke medicijnen gaat het dan? En wat gebeurt er met onze nierfunctie? En waar moet je als verpleegkundige op letten en welke adviezen kun je geven? Kortom, een opzet voor een medicatiehitteplan, zo ga jij goed voorbereid de zomer van 2021 in.

Leerdoelen:

  • Waarom zijn bepaalde medicijnen gevaarlijk als het warm wordt en welke medicijnen behoeven extra oplettendheid
  • Wat is de invloed van een veranderende nierfunctie op medicatiegebruik
  • Hoe kun jij bijdragen aan medicatieveiligheid in warme dagen

8.

Voor: verpleegkundigen en verzorgenden in de GGZ

Tijdens deze workshop gaan we in op aspecten van veiligheid rondom medicatie in de GGZ inclusief verslavingszorg. De laatste inzichten omtrent medicatieveiligheid worden gedeeld en we zullen de toepasbaarheid in de praktijk bespreken. Hoe voorkom je dat het een routinehandeling wordt? Hoe ga je om met dilemma’s? Na deze workshop ben je op de hoogte van de laatste stand van zaken omtrent medicatieveiligheid in de GGZ.

9.
Lees meer Sluiten
Veilige principes

Medicatieveiligheid is een heel omvangrijk begrip. In deze workshop komen de basisprincipes van een veilig medicatieproces en beleid aan bod. Ook wordt er in gaan op veelvoorkomende praktijkvoorbeelden waarbij de medicatieveiligheid in het geding komt en hoe we hier met elkaar praktische oplossingen voor kunnen bedenken.

10.
Lees meer Sluiten
De onzichtbare dood: overlijden door gewone en ongewone middelen?

Voor: verpleegkundigen en verzorgenden in de ziekenhuizen, de thuiszorg, verpleeg/verzorgingshuizen en GGZ

Intoxicaties als oorzaak van het intreden van de dood.
Het is een vergeten groep in Nederland, omdat er eigenlijk zelden of nooit gekeken wordt wat iemand in het bloed heeft zitten nadat iemand is overleden. Tijdens deze sessie neemt dr. Frank van de Goot (Klinisch en Forensisch Patholoog) je mee in de wereld van de intoxicaties. Aan de orde komen natuurlijk de suïcides, maar ook de accidentele vergiftigingen en de overlijdens waarbij het gebruikte middel het doel voorbij is geschoten. Aan de buitenkant zie je bij een vergiftiging eigenlijk nooit wat, of toch wel? Drugs, alcohol, planten uit de tuin, maar ook bekende geneesmiddelen als Paracetamol of Simvastatine, psychofarmaca of antidepressiva. Allemaal hebben ze gemeen dat er mensen door, mede door of ondanks normaal gebruik toch komen te overlijden. Laat je verrassen: hoe dicht vergiftigingen bij ons staan en hoe vaak we het over het hoofd zien.

11.
Lees meer Sluiten
Voeding en geneesmiddelen

Voor: verpleegkundigen en verzorgenden in de ziekenhuizen, de thuiszorg, verpleeg/verzorgingshuizen en GGZ

Zowel voeding als geneesmiddelen zijn nauw betrokken bij het behoud van een goede gezondheid. Maar wat maakt voeding (on)gezond? Er bestaan wisselwerkingen tussen voedings- en geneesmiddelen. De vraag is hoe je hier in de praktijk mee om moet gaan? Is dit altijd relevant? Voor sommige voedingsmiddelen of bestanddelen kan je patiënt allergisch zijn. In welke mate houd je hier rekening mee bij het geven van medicatie? Tot slot kunnen patiënten door slikproblemen niet altijd medicijnen oraal innemen. Wat zijn dan de mogelijkheden? Deze en andere vragen komen tijdens deze interactieve workshop aan bod.

12.
Lees meer Sluiten
Ontwikkelingen omtrent medicatieveiligheid

Voor: verpleegkundigen en verzorgenden in de ziekenhuizen, de thuiszorg, verpleeg/verzorgingshuizen en GGZ

In deze workshop bespreken we de ontwikkelingen rond medicatieveiligheid. Wat zijn de belangrijkste medicatiefouten en hoe voorkom je deze? Wat zijn de nieuwe richtlijnen en weetjes? Hoe zorg je dat je toedienlijst altijd klopt, ook bij elektronische toedienregistratie? Hoe motiveer je als aandachtsvelder je collega’s? Na deze workshop heb je praktische handvatten om de medicatieveiligheid in je eigen organisatie te verbeteren.

Els Dik, apotheker, senior adviseur, Instituut Verantwoord Medicijngebruik

13.
Lees meer Sluiten
Medicatiebeleid in de laatste levensfase

We kijken met elkaar naar de manier waarop jij een belangrijke rol kunt spelen in het stoppen van overbodige medicijnen. Patiënten in Nederland gebruiken in de laatste dagen tot weken van hun leven talrijke overbodige medicijnen. Deze medicijnen zouden idealiter in een eerder stadium gestopt moeten worden. Hiermee zou de zorg aan het einde van het leven geoptimaliseerd kunnen worden. Je verlaat de workshop met praktische tips voor de dagelijkse praktijk.

De Dag van de medicatieveiligheid 2020 | Sprekers

De Dag van de medicatieveiligheid 2020 | Praktische informatie

Wat ‘coronaproof’ nascholen bij ons betekent
Lees hier meer over de maatregelen die wij op de congressen treffen

Wanneer?
Vanwege de strengere maatregelen omtrent het coronavirus is de Dag van de Medicatieveiligheid verplaatst naar 2 juni 2021.

Voor wie?
Alle verpleegkundigen, verzorgenden en overige geïnteresseerden.

Tarieven
279,- per persoon (btw-vrij) | Regulier tarief
239,- per persoon (btw-vrij) | Abonneetarief Nursing, TvV, TvZ
239,- per persoon (btw-vrij) | Ledentarief NU ’91

Dit congres is uitverkocht. Schrijf je in voor de volgende editie >

*Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw-vrij door CRKBO registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze CRKBO registratie mogen wij onze congressen btw-vrij aanbieden. Lees meer over de CRKBO registratie.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij het Kwaliteitsregister V&VN en het Register Zorgprofessional op de volgende scholingen:
– Scholing Algemeen (5 punten);
– Scholing GGZ (5 punten);
– Scholing Palliatieve zorg (1 punt);
– Scholing Pijnverpleegkunde (1 punt).

Heb je een suggestie voor accreditatie voor een bepaalde beroepsvereniging?
Mail dan jouw verzoek naar manouk.mens@bsl.nl. Wij zullen bij voldoende interesse jouw verzoek in overweging nemen.

Contact
Voor vragen met betrekking tot inschrijven is onze klantenservice bereikbaar op het telefoonnummer 030 – 6 38 36 38 of per e-mail via aanmelder@bsl.nl

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: (030) – 638 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

Congresontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Christa van den Hurk
M: +31 (06) – 125 678 75
E: christa.van.den.hurk@bsl.nl

Congrescoördinator (logistieke vragen)
Manouk Mens
T: +31 (06) – 301 733 30
E: manouk.mens@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Dyron Bijl
T: +31 (0)10 – 7421941
E: dyron@crossmedianederland.com

Annuleren
Je inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. Annuleer je tot vier weken voor aanvang van het event, dan brengen wij € 50,00 p.p. aan administratiekosten in rekening. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 950,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 250,00 p.p. Bij een masterclass of congres met een deelnameprijs van minder dan € 125,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 35,00 p.p.. Meld je je binnen vier weken voor aanvang af? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag te berekenen. Overigens kun je bij verhindering ook een vervanger van je inschrijving gebruik laten maken.

Coronaproof

Wij doen er samen met de ReeHorst alles aan om je deelname zo veilig mogelijk te laten verlopen.

• Tijdens het event zal de locatie ingericht zijn volgens de 1,5 meter richtlijn.
• de ReeHorst is coronaproof ingericht, betreft ruimtes, sanitair en catering
• Wij houden ons aan de maximale capaciteit van de ruimtes.
• Wij raden aan om reizen met het openbaar vervoer zoveel mogelijk te vermijden.
• Een week voorafgaand aan het congres ontvang je van ons verdere details.

Vanzelfsprekend blijven wij de actuele richtlijnen van het RIVM en het kabinet volgen.

Heb je nog vragen?

Neem dan contact op met de klantenservice

T: (030) – 638 36 38
E: aanmelder@bsl.nl