Dag van de Medicatieveiligheid

Voorkom fouten met medicatie

Je moet er niet aan denken: een fout maken waardoor je patiënt schade oploopt of zelfs overlijdt. Hoe werk jij aan het voorkomen van medicatiefouten? Herken jij onveilige situaties en risico’s? En weet je hoe je omgaat met specifieke patiëntgroepen, zoals ouderen, medicijnverslaafden of pijnpatiënten? Ontdek dit en nog veel meer op de Dag van de Medicatieveiligheid op 19 maart 2019.

Nieuw programma! De Dag van de Medicatieveiligheid

Vanwege de grote belangstelling en hoge waardering organiseren we dit congres opnieuw op 19 maart 2019 opnieuw. Ben jij er dit keer ook (weer) bij? Wacht dan niet te lang en schrijf je nu in!

Workshops
Je weet zelf het beste wat jij wilt leren. Daarom stel je deze dag je eigen programma samen aan de hand van verschillende workshops. Met onderwerpen als:

 • Ontwikkelingen omtrent medicatieveiligheid
 • Verpleegkundig rekenen
 • Palliatieve sedatie
 • Bijwerkingen en juiste dosering in de palliatieve fase

Klik hier voor meer onderwerpen van de workshops.

Hoog gewaardeerd 
‘Leuk dat ik zelf kon kiezen wat ik wilde volgen. Echt een waardevolle dag!’
‘Er gebeurt veel op het gebied van medicatieveiligheid. Ik heb het gevoel weer helemaal bij te zijn’

Meer ervaringen van deelnemers? Bekijk hier de terugblik van vorige edities.

De Dag van de medicatieveiligheid 2019 | Programma

Met de Dag van de Medicatieveiligheid op 19 maart 2019 breng je je kennis en vaardigheid rondom medicatieveiligheid in 1 dag helemaal up-to-date.

Ontvangst | 09.15 tot 10.00 uur

Workshopronde 1 | 10.00 tot 11.15 uur
01 | Voorkom medicatiefouten: verpleegkundig rekenen
02 | Pijnmedicatie
04 | Ontwikkelingen omtrent medicatieveiligheid (branche: verpleeg- en verzorgingshuizen)
06 | (Psycho)Farmaca bij ouderen met dementie
07 | Medicijngebruik in de gehandicaptenzorg
10 | Polyfarmacie bij ouderen: risico’s en oplossingen (branche: thuiszorg & GGZ)
11 | Medicijnverslaving
14 | Farmacotherapie bij ouderen
16 | GGZ in, de auto uit?

Pauze | 11.15 tot 11.40 uur

Workshopronde 2 | 11.40 tot 12.55 uur
01 | Voorkom medicatiefouten: verpleegkundig rekenen
02 | Pijnmedicatie
03 | Palliatieve sedatie
04 | Ontwikkelingen omtrent medicatieveiligheid (branche: thuiszorg)
06 | (Psycho)Farmaca bij ouderen met dementie
10 | Polyfarmacie bij ouderen: risico’s en oplossingen (branche: thuiszorg & GGZ)
11 | Medicijnverslaving
14 | Farmacotherapie bij ouderen
16 | GGZ in, de auto uit?

Lunchpauze | 12.55 tot 13.50 uur

Workshopronde 3 | 13.50 tot 15.05 uur
01 | Voorkom medicatiefouten: verpleegkundig rekenen
02 | Pijnmedicatie
03 | Palliatieve sedatie
05 | Herkennen van bijwerkingen bij ouderen
08 | Medicijngebruik in de GGZ
10 | Polyfarmacie bij ouderen: risico’s en oplossingen (branche: ziekenhuizen)
12 | Medicatie in combinatie met een verslaving
13 | Voorkomen van medicijnverspilling en gebruik door derden
15 | Veilige principes
17 | Hoe houdt de inspectie toezicht op medicatieveiligheid?

Pauze | 15.05 tot 15.30 uur

Workshopronde 4 | 15.30 tot 16.45 uur
01 | Voorkom medicatiefouten: verpleegkundig rekenen
03 | Palliatieve sedatie
05 | Herkennen van bijwerkingen bij ouderen

09 | Bijwerkingen en juiste dosering in de palliatieve fase
12 | Medicatie in combinatie met een verslaving
13 | Voorkomen van medicijnverspilling en gebruik door derden
15 | Veilige principes
17 | Hoe houdt de inspectie toezicht op medicatieveiligheid?

16.45 uur | Einde

Kom ook
Naast inhoudelijke inspiratie geniet je van een heerlijke lunch en ontmoet je veel collega’s uit hetzelfde vakgebied. Mis het niet!

 

 

 

Nieuw programma | Kies je eigen workshops | Ontmoet collega’s | In 1 dag up-to-date

De Dag van de medicatieveiligheid 2019 | Workshops

Geen lezingen volgen maar een actieve opzet! Jij kunt zelf kiezen uit praktische, verdiepende en/of inspirerende workshops met een gevarieerd aantal onderwerpen.

1.
Lees meer Sluiten
Voorkom medicatiefouten: verpleegkundig rekenen

Voor: verpleegkundigen en verzorgenden in ziekenhuizen, de thuiszorg, verpleeg/verzorgingshuizen en GGZ

In deze actieve workshop gaat MeneerMegens kijken hoe het gesteld is met de rekenvaardigheid van de aanwezigen. Je gaat letterlijk terug de schoolbanken in, met hulp van MeneerMegens. Hij zal tips en trucs geven om het Verpleegkundig Rekenen voor iedereen duidelijk te maken. Kortom MeneerMegens biedt (de) uitkomst. Volg deze workshop en voorkom medicatiefouten door het verbeteren van je rekenvaardigheden.

2.

Voor verpleegkundigen en verzorgenden in: ziekenhuizen, de thuiszorg, verpleeg/verzorgingshuizen en GGZ

In deze workshop is aandacht voor de meest voorkomende soorten pijnmedicatie, zoals die worden gebruikt in zowel de intramurale als de extramurale gezondheidszorg. Welke medicatie gebruik je wanneer en wat moet je als verpleegkundige weten bij dit soort middelen. Denk aan: paracetamol, NSAID’s en opioïden. En wat is de rol van anti-epileptica en anti-depressiva bij neuropathische pijn? Ook verschillende toedieningsvormen en pijnbestrijdingstechnieken komen aan bod. Aan de hand van casussen worden begrippen als nociceptieve en neuropathische pijn behandeld. Daarnaast worden de meest recente richtlijnen met betrekking tot pijnbestrijding besproken.

3.

Voor: verpleegkundigen en verzorgenden in de ziekenhuizen, de thuiszorg, verpleeg/verzorgingshuizen en GGZ

Bij palliatieve sedatie wordt het bewustzijn met medicijnen opzettelijk verlaagd om lijden te verlichten bij een patiënt in de laatste levensfase. Dit is een normale medische handeling en geen vorm van euthanasie. Het begrip palliatieve sedatie levert in de praktijk veel verwarring op. In de dagelijkse praktijk is het belangrijk goede uitleg te geven aan de patiënt en zijn naasten over doel, gang van zaken en effect van palliatieve sedatie. Hoe doe je dat? Wat bespreek je? Met wie? Hoe begeleid je patiënt en naasten?

4a.
Lees meer Sluiten
Ontwikkelingen omtrent medicatieveiligheid (in de verpleeg/verzorgingshuizen)

Voor verpleegkundigen en verzorgenden in de verpleeg/verzorgingshuizen

In deze workshop krijg je een update omtrent de ontwikkelingen rond medicatieveiligheid. Wat zijn de nieuwste richtlijnen en weetjes? Hoe pas je deze toe in de praktijk? Hoe zorg je bijvoorbeeld voor een goede overdracht van en naar het ziekenhuis? Waar moet je aan denken bij het werken met elektronische toedienregistratie? Na deze workshop heb je praktische handvatten om de medicatieveiligheid in je eigen organisatie te verbeteren.

4b.
Lees meer Sluiten
Ontwikkelingen omtrent medicatieveiligheid (in de thuiszorg)

Voor verpleegkundigen en verzorgenden in de thuiszorg

In deze workshop krijg je een update omtrent de ontwikkelingen rond medicatieveiligheid. Wat zijn de nieuwste richtlijnen en weetjes? Hoe pas je deze toe in de praktijk? Hoe zorg je bijvoorbeeld voor een goede overdracht van en naar het ziekenhuis? Waar moet je aan denken bij het werken met elektronische toedienregistratie? Na deze workshop heb je praktische handvatten om de medicatieveiligheid in je eigen organisatie te verbeteren.

5.

Ouderen die meerdere medicijnen gebruiken kunnen gezondheidsklachten ervaren vanwege toenemende morbiditeit, maar deze klachten kunnen ook medicatie-gerelateerd zijn. Ouderen komen niet altijd naar spreekuur van de huisarts met dergelijke klachten en zijn vaak onvoldoende in staat klachten te herkennen als bijwerking van een geneesmiddel. Bij medicatiebeoordelingen door apothekers inclusief persoonsgerichte consulten is het signaleren van deze medicatie-gerelateerde gezondheidsklachten een belangrijk onderdeel. Echter, apothekers spreken lang niet alle ouderen. Hier ligt een belangrijke taak voor verpleegkundigen om deze te herkennen in gesprekken met ouderen.

Leerdoelen:

 • Meest voorkomende bijwerkingen van veel gebruikte geneesmiddelen benoemen
 • Vaststellen hoe waarschijnlijk een gezondheidsklacht een bijwerking is (BAT-methode)
 • Hoe communiceren en samenwerken met andere zorgverleners bij bijwerkingen

6.
Lees meer Sluiten
(Psycho)Farmaca bij ouderen met dementie

Voor: verpleegkundigen en verzorgenden in ziekenhuizen, de thuiszorg, verpleeg/verzorgingshuizen en GGZ.

Antidepressiva, antipsychotica, slaapmiddelen, ‘dementievertragers’ en ‘rustgevers’ worden nogal eens voorgeschreven bij ouderen met dementie en een matig tot ernstige psychiatrische aandoeningen. In de workshop komen het nut, de mogelijk optredende nadelige effecten en het belang van continuïteit en veiligheid bij het voorschrijven hiervan, op interactieve wijze aan de orde.

7.
Lees meer Sluiten
Medicijngebruik in de gehandicaptenzorg

Voor: verpleegkundigen en verzorgenden in de ziekenhuizen, de thuiszorg, verpleeg/verzorgingshuizen en GGZ.

Veel mensen met een verstandelijke beperking gebruiken dagelijks medicijnen. Voor een goede werking van medicijnen is het belangrijk dat de cliënt ze op een juiste manier gebruikt. Verpleegkundigen en verzorgenden  hebben een belangrijke rol bij het medicijngebruik van deze kwetsbare groep. Niet alleen bij het toedienen van de medicijnen, maar ook bij het signaleren van ongewenst medicijngebruik en het signaleren van ongewenste consequenties van medicijngebruik.

8.

Voor: verpleegkundigen en verzorgenden in de ziekenhuizen, de thuiszorg, verpleeg/verzorgingshuizen en GGZ.

Als je in de GGZ werkt, werk je veel met mensen die dagelijks medicijnen gebruiken. Voor een goede werking van medicijnen is het belangrijk dat de cliënt ze op een juiste manier gebruikt. Verpleegkundigen en verzorgenden hebben een belangrijke rol bij het medicijngebruik van deze kwetsbare groep. Niet alleen bij het toedienen van de medicijnen, maar ook bij het signaleren van ongewenst medicijngebruik en het signaleren van ongewenste consequenties van medicijngebruik.

9.
Lees meer Sluiten
Bijwerkingen en juiste dosering in de palliatieve fase

Voor: verpleegkundigen en verzorgenden in ziekenhuizen, de thuiszorg, verpleeg/verzorgingshuizen en GGZ

In deze workshop worden handreikingen gegeven voor een aantal veel gebruikte medicijnen (denk aan morfine, haldol en midazolam) in de palliatieve fase. Bij bijvoorbeeld morfine helpt kennis van een eventuele bijwerking, zodat die op tijd herkend kan worden. Komt de medicatie aan zoals bedoeld? Wat moet je zien, waar kun je op letten en wat kun je verwachten? Is de onrust bij de patiënt inderdaad pijn? Zeker bij mensen waarbij praten moeilijker is, is dat niet altijd even duidelijk. Als verpleegkundige zie je het meest van de patiënt en is observeren heel belangrijk. Kom naar deze workshop en leer (nog beter) observeren.

10A.
Lees meer Sluiten
Polyfarmacie bij ouderen: risico's en oplossingen (in Ziekenhuizen)*

*Voor: verpleegkundigen en verzorgenden in ziekenhuizen

Vooral bij ouderen komt het chronisch gebruik van vijf of meer middelen veel voor en dit kan ongewenste effecten veroorzaken. Kwetsbaarheid maakt extra gevoelig voor medicatie, vooral bij polyfarmacie. De kans op interacties en bijwerkingen stijgt met het toenemen van het aantal gebruikte middelen. Daarnaast wordt het voor de patiënt moeilijker om medicatiefouten te vermijden en neemt de therapietrouw af. Op interactieve wijze zal tijdens deze workshop besproken worden wat de risico’s en oplossingen zijn bij polyfarmacie, hoe je bijwerkingen kunt signaleren én hoe je het gesprek met de oudere patiënt aan gaat.

10B.
Lees meer Sluiten
Polyfarmacie bij ouderen: risico's en oplossingen (in de Thuiszorg en GGZ)*

*Voor: verpleegkundigen en verzorgenden in verpleeg/verzorgingshuizen, de thuiszorg, en GGZ

Vooral bij ouderen komt het chronisch gebruik van vijf of meer middelen veel voor en dit kan ongewenste effecten veroorzaken. Op interactieve wijze zal tijdens deze workshop besproken worden wat de risico’s en oplossingen zijn bij polyfarmacie, hoe je bijwerkingen kunt signaleren én hoe je het gesprek met de oudere patiënt aan gaat.

11.

Voor: verpleegkundigen en verzorgenden in de ziekenhuizen, de thuiszorg, verpleeg/verzorgingshuizen en GGZ.

Geneesmiddelverslaving is veelal ‘iatrogeen’ dat wil zeggen door de geneeskunde zelf veroorzaakt. Tijdens deze workshop gaan we op interactieve wijze met elkaar in gesprek over het fenomeen verslaafd DOOR en/of AAN medicijnen. Je wordt je bewust van je rol als professional om alert te zijn op stoornis in gebruik van geneesmiddel (misbruik, afhankelijkheid, verslaving). Hoe ga bijvoorbeeld het gesprek aan met cliënt/patiënt en eventueel de voorschrijvend arts?

12.
Lees meer Sluiten
Medicatie in combinatie met een verslaving

Voor: verpleegkundigen en verzorgenden in de ziekenhuizen, de thuiszorg, verpleeg/verzorgingshuizen en GGZ.

Als zorgprofessional krijg je steeds meer te maken met verslavingsproblematiek. In deze workshop komt aan de orde wat jouw rol kan zijn voor medicatieveiligheid bij jouw patiënt met een verslaving. Jouw rol is van groot belang door het (tijdig) signaleren, bespreekbaar maken, het motiveren en/of doorverwijzen van mensen met een verslaving in jouw dagelijkse werk.

13.
Lees meer Sluiten
Voorkomen van medicijnverspilling en gebruik door derden

Veel patiënten houden medicijnen over. Bij onvoldoende effect, verandering van toedieningsvorm of na overlijden blijven medicijnen ongebruikt. Ongebruikte medicijnen moeten bij de apotheek worden ingeleverd, maar in veel gevallen gebeurt dat niet. Overgebleven medicijnen worden bij de restafval gegooid en vormen daardoor een risico voor de omgeving, of overgebleven geneesmiddelen worden oneigenlijk gebruikt door naasten. Tijdens de workshop gaan deelnemers en workshopleider op zoek naar mogelijkheden om verspilling en misbruik te voorkomen. Speciale aandacht wordt besteed aan het bevorderen van therapietrouw als maatregel om medicijnverspilling tegen te gaan.

14.
Lees meer Sluiten
Farmacotherapie bij ouderen

Voor: verpleegkundigen en verzorgenden in de ziekenhuizen, de thuiszorg, verpleeg/verzorgingshuizen en GGZ.

Bij het ouder worden verandert het lichaam. Hierdoor kan het lichaam anders reageren op medicijnen ten opzichte van vroeger. Dit verouderingsproces verloopt niet bij iedereen gelijk. Andere niet te verwaarlozen aspecten zijn de praktische problemen die ouderen kunnen hebben bij het innemen van hun medicijnen, zoals slikproblemen. Dit kan het risico op bijwerkingen vergroten. Daarnaast hebben ouderen meestal een complex medicatiegebruik (polyfarmacie) en meerdere aandoeningen tegelijkertijd (comorbiditeit). Dit kan het risico op bijwerkingen van medicijnen alleen maar verder vergroten. Het is soms moeilijk om bij ouderen het verband te zien tussen klachten en medicijnen; de klachten van medicijnen uiten zich anders of worden vaak gezien als tekenen van het ouder worden. Dit allen zorgt ervoor dat farmacotherapie bij ouderen meer maatwerk vereist dan bij jongeren. Wat zijn deze veranderingen in het lichaam en wat voor invloed heeft dat op het gebruik van medicijnen? Wat zijn veelgebruikte medicijnen bij ouderen? Hoe signaleer je werking en bijwerkingen van medicijnen? En hoe ga je hier in de praktijk mee om? Onder andere deze vragen komen tijdens deze interactieve workshop aan bod.

15.
Lees meer Sluiten
Veilige principes

Medicatieveiligheid is een heel omvangrijk begrip. In deze workshop komen de basisprincipes van een veilig medicatieproces en beleid aan bod. Ook wordt er in gaan op veelvoorkomende praktijkvoorbeelden waarbij de medicatieveiligheid in het geding komt en hoe we hier met elkaar praktische oplossingen voor kunnen bedenken.

Leerdoelen:

 • Basisprincipes voor een veilig medicatieproces
 • Praktijkvoorbeelden met handvaten
 • Interactieve uitwisseling

16.

Autorijden kan voor psychiatrische patiënten van groot belang zijn om tot optimale maatschappelijke participatie en herstel te komen. Psychofarmaca kunnen echter, onder andere door duizeligheid, sufheid en afgenomen concentratie, de patiënt (tijdelijk) rijongeschikt maken. Niet alleen de medicatie kan gevolgen voor de rijgeschiktheid hebben, de implicaties van de psychiatrische diagnose zijn ook vaak verstrekkend. Patiënten laten de auto echter moeilijk staan, ook al hebben zij voorlichting gekregen. Toch gaan rijden is (theoretisch) strafbaar en kan bij een ongeval problemen geven met het geweten, de verzekering of justitie. In deze workshop bespreken we achtergronden en de praktijk van rijvaardigheid bij psychofarmaca gebruik en rijgeschiktheid bij een diagnose. We geven handvatten om hiermee om te gaan, rekening houdend met de wens van de patiënt om auto te willen rijden. Daarbij belichten we dilemma’s in de keuze om wel of niet het beroepsgeheim te doorbreken als je gevaarlijke situaties voorziet door verkeersdeelname.

Leerdoelen: Na het volgen van deze workshop

 • ken je de invloed van psychofarmaca op de rijvaardigheid
 • weet je dat de psychiatrische diagnose, grote gevolgen kan hebben voor de rijgeschiktheid
 • weet je waar je de wettelijke eisen kunt vinden die gesteld zijn met betrekking tot de rijgeschiktheid bij psychiatrische diagnoses en medicatiegebruik
 • weet je met behulp van welke interventies je patiënten kunt ondersteunen bij het zoeken naar alternatieven

17.

Voor: verpleegkundigen en verzorgenden in de thuiszorg en verpleeg/ verzorgingshuizen

Het is de taak van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd om toezicht te houden op de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Een van de onderwerpen is medicatieveiligheid. De inspectie doet dit naar aanleiding van wetten, regelgeving en veldnormen. De inspectie houdt toezicht door middel van risicotoezicht en toezicht, gebaseerd op meldingen. In deze workshop geeft de inspectie een kijkje in de manier van toezichthouden op medicatieveiligheid. Naast informatieoverdracht worden de deelnemers een aantal praktijkgevallen voorgelegd en deze worden interactief besproken. Welke lessen kunnen we hieruit trekken? En hoe kun je deze kennis zelf toepassen in je dagelijks werk?

De Dag van de medicatieveiligheid | Terugblik vorige edities

Al jaren organiseren wij de Dag van de Medicatieveiligheid voor verpleegkundigen, verzorgende en overige geïnteresseerden. Dit jaar de 8e editie!

Hoog gewaardeerd! Dit vonden de deelnemers ervan:

“Door zelf een keuze te kunnen maken, heb ik de workshops die voor mij het meest actueel waren kunnen bezoeken en de voor mij op dit moment meeste relevante informatie op gedaan.”
“Inspirerend én motiverend”

“Veel geleerd! Geweldige sprekers. Zeker kennis van zaken.”
“Een bijzonder leerzame dag waarbij je weer even wordt wakker geschud!”
“Nuttige dag, met nieuwe relevante informatie.”
“Boeiende sprekers, goede catering!”
“Goed initiatief om vanuit het hele land bij elkaar te komen. Netwerken.”
“Heel fijn dat ik veel informatie heb ontvangen die toepasbaar is in de praktijk.”

Bekijk hierbij de video van sprekers over belangrijke onderwerpen als het gaat over medicatieveiligheid, een voorbeeld van wat je kunt verwachten.

Verpleegkundig rekenen

Samenwerking met de apotheek

Update medicatieveiligheid én de BEM

Medicijnverslaving & Medicatie in combinatie met een verslaving

Jij bent er toch ook (weer) bij?

Medicatieveiligheid verbetert,
scholing blijft nodig

De medicatieveiligheid in verpleeghuizen verbetert, maar in de thuiszorg nog niet. Een belangrijke factor is de investering in scholing van medewerkers in medicatieveiligheid. Dit blijkt uit een onderzoek van de IGZ en een analyse van De Farmaspecialist.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft de afgelopen jaren veel aandacht gehad voor medicatieveiligheid. Dat heeft vruchten afgeworpen, is de conclusie van beide onderzoeken.

Zo hebben veel zorgaanbieders dubbele checks geïntroduceerd voor de distributie en toediening van (risicovolle) medicijnen via geautomatiseerde systemen of apps. Maar ook het investeren in scholing van medewerkers, samenwerking met de apotheek en een veilige meldcultuur hebben bijgedragen aan de verbeterde resultaten.

De Farmaspecialist verwacht dat de positieve tendens zich voortzet, op voorwaarde dat zorgaanbieders blijven investeren in digitalisering en opleiden van zorgpersoneel. Dat geldt in nog grotere mate voor de thuiszorg, waarschuwen de onderzoekers. omdat veel medewerkers daar een opleidingsachterstand hebben en individueel werken met sterk wisselende cliëntsituaties.

Hoe is het met jouw kennis van medicatieveiligheid gesteld? Kom naar de Dag van de Medicatieveiligheid!

Auteur: Naomi Querido | &Q copy, content en communicatie

Praktische informatie: Dag van de medicatieveiligheid 2019

Doelgroep
Alle verpleegkundigen, verzorgenden en overige geïnteresseerden.

Tarieven
279,- per persoon (btw-vrij) | Regulier tarief
239,- per persoon (btw-vrij) | Abonneetarief Nursing, TvV, TvZ
239,- per persoon (btw-vrij) | Ledentarief NU ’91

*Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

CRKBO geregistreerd
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Instellingen die geregistreerd staan in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en mogen hun beroepsopleidingen btw vrij aanbieden.

Accreditatie
Het inhoudelijke programma staat gelijk aan 5 uur studiebelasting. (Er is geen voorbereiding noodzakelijk).

Accreditatie is voor 5 punten goedgekeurd op de algemene scholing in het Kwaliteitsregister V&VN.
Accreditatie is aangevraagd voor 5 punten ‘Algemene scholing’ door de Accreditatiecommissie Kwaliteitsregister V&V. Vul je relatienummer in op het inschrijfformulier als je hiervoor in aanmerking wilt komen.

Heb je een suggestie voor accreditatie voor een bepaalde beroepsvereniging?
Mail dan jouw verzoek naar manouk.mens@bsl.nl. Wij zullen bij voldoende interesse jouw verzoek in overweging nemen.

Contact
Voor vragen met betrekking tot inschrijven is onze klantenservice bereikbaar op het telefoonnummer 030 – 6 38 36 38 of per e-mail via aanmelder@bsl.nl

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: (030) – 638 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

Congresontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Christa van den Hurk
M: +31 (06) – 125 678 75
E: christa.van.den.hurk@bsl.nl

Congrescoördinator (logistieke vragen)
Manouk Mens
T: +31 (030) – 63 83639
E: manouk.mens@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Dyron Bijl
T: +31 (0)10 – 7421941
E: dyron@crossmedianederland.com

Annuleren
Je inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. Annuleer je tot vier weken voor aanvang van het event, dan brengen wij € 50,00 p.p. aan administratiekosten in rekening. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 950,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 250,00 p.p. Bij een masterclass of congres met een deelnameprijs van minder dan € 125,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 35,00 p.p.. Meld je je binnen vier weken voor aanvang af? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag te berekenen. Overigens kun je bij verhindering ook een vervanger van je inschrijving gebruik laten maken.