Niet-aangeboren hersenletsel

Inzicht in de onzichtbare gevolgen van NAH

  De diagnose niet-aangeboren hersenletsel komt vaak plots. Bijvoorbeeld na een valpartij, verkeersongeval of een coma. Maar welke – soms onzichtbare – gevolgen heeft hersenschade? Hoe leef je eigenlijk verder nadat je de diagnose NAH hebt gekregen? En hoe kan een patiënt werken aan herstel van bewustzijn en functioneren?

  Experts als neurobioloog prof. dr. Dick Swaab en forensisch patholoog Frank van de Goot (eerder beoordeeld met een 9!) nemen je mee op een fascinerende reis door het NAH brein. Verder krijg je belangrijke inzichten en praktische tips over hoe om te gaan met iemand met NAH. Ook ontdek je hoe jij ervoor kunt zorgen dat deze patiënten niet tussen wal en schip raken.

  Wat kun je verwachten? 

  • Meer over de onzichtbare gevolgen van NAH
  • Een ervaringsdeskundige aan het woord
  • Een brein college: in welke hersensystemen zit de schade?
  • Neuropathologie
  • Inschatting maken van het ziekte-inzicht
  • Met topsprekers én ervaringsdeskundigen.

  Eén van de best beoordeelde Nursing congressen! Lees hier meer reviews >

  “Ik heb met open mond zitten luisteren naar de lezingen. Wat een verhelderend beeld over het functioneren van het brein. Het geeft mij veel meer inzicht in waar gedrag vandaan komt!”

  Duik in de wondere wereld van NAH. Mogen we jou ook verwelkomen?

  Vernieuwd programma! 

  09.15
  Ontvangst en registratie met koffie & thee
  9.45
  Opening door de dagvoorzitter
  9.55
  Lees meer Sluiten
  Ons complexe en kwetsbare brein

  Onze hersenen ontwikkelen zich in een hoog tempo in de baarmoeder en gedurende de eerste jaren postnataal. In die periode worden eigenschappen vastgelegd die cruciaal zijn voor ons latere functioneren. De genetische informatie ligt vast bij de conceptie en bestaat uit een nieuwe combinatie van genen van de vader en de moeder. Ons karakter ligt voor 50% al vast bij de conceptie en ons IQ voor 80% Ook de bouwstenen van ons moreel gedrag hebben een genetische basis. We hebben allemaal dezelfde genen, maar binnen ieder gen zijn er talloze variaties in de bouwstenen en daardoor in ons functioneren. Het grootste deel van het netwerk komt tot stand onder invloed van de activiteit van de hersencellen, door zelforganisatie. Dat betekent dat er door hersencellen tijdens de ontwikkeling lokaal gezocht wordt naar de beste contacten. Na de geboorte werken de taal, sociale interacties, opvoeding en scholing nog op de hersenontwikkeling in.

  Door al deze factoren variëren onze hersenstructuren enorm en dat bepaalt onze mogelijkheden, talenten, maar ook onze beperkingen. Het is dus niet bijzonder om uniek te zijn, dat zijn we allemaal: we hebben allemaal een verschillend brein. De extremen in de variatie die problemen veroorzaken bij het kind of de omgeving geven we een label zoals ADHD, verslaving, depressie, suïcidale gedachten of anorexia. Ontwikkelingsstoornissen zijn niet terug te draaien, je kunt er wel beter mee leren omgaan. Dat geldt zowel voor het kind als voor ouders en de leraar.

  Wanneer er schade optreedt in de hersenen hangen de gevolgen ook af van een veelheid van factoren, zoals: in welke hersensystemen zit de schade, hoe uitgebreid in de schade, wat zijn de mogelijkheden voor herstel van deze systemen, kunnen functies worden overgenomen door andere hersensystemen en kun je het herstel van die systemen door oefening of stimulatie bevorderen. Nieuwe ontwikkelingen in het hersenonderzoek zullen besproken worden.

  10.45
  Lees meer Sluiten
  Leven na hersenletsel: een kijkje in het hoofd van de patiënt

  Anne is 23 jaar en student aan de Universiteit Wageningen, wanneer zij zich plots niet lekker voelt. Anne is geen klager, maar na een paar dagen zich ellendig te hebben gevoeld, besluit zij toch maar even langs de huisartsenpost te gaan. Hier wordt haar verteld dat ze voorlopig nog niet naar huis mag. Vele onderzoeken volgen met uiteindelijk de vreselijke conclusie: een bloedend cavernoom bij de hersenstam. Anne vertelt in deze openingspresentatie haar verhaal, waarin neuropsycholoog Simon Bakker haar bijstaat en hij je zal laten zien wat er in haar hersenen is gebeurd.

  11.20
  Pauze
  11.50
  Lees meer Sluiten
  De onzichtbare gevolgen van NAH: het milde hersentrauma: niet altijd zo mild!

  Een cliënt, volledig gerustgesteld door de neuroloog, komt nog wel bij jou terecht met lichamelijke klachten (wonden, een gebroken arm etc). Je zal regelmatig ervaren dat de cliënt klaagt, omdat hij/zij het nog moeilijk heeft en vaak is dat heel reëel na een mild trauma. Welke klachten kunnen het zijn en hoe ga je daar als verpleegkundigen mee om? Laat je in deze therapeutische rol van neuropsychologie inspireren door prof. dr. Evert Thiery en vooral wijzer worden dankzij al zijn ervaring.

  12.25
  Lees meer Sluiten
  Mensen met ernstig NAH en de ontwikkelingen in zorg(keten)

  Iemand die ernstig hersenletsel oploopt raakt vrijwel meteen in coma. Herstel van bewustzijn en functies gaat dan niet vanzelf. De mensen die na langere tijd wel weer bij bewustzijn komen, hebben veel restverschijnselen die het functioneren ernstig belemmeren.

  De problematiek van mensen met een langdurige bewustzijnsstoornis of mensen met invaliderende restverschijnselen is complex en vraagt om een intensieve benadering in alle fasen, ook rondom het levenseinde. Hoe kunnen mensen toch herstel doormaken? En hoe ziet de keten er eigenlijk uit voor mensen met ernstig hersenletsel? In de meeste zorginstellingen is het niet mogelijk voldoende expertise te ontwikkelen om een antwoord te hebben op alle vragen. Veel patiënten raken tussen wal en schip.

  Henk Eilander neemt je mee in de ontwikkelingen die gaande zijn en laat je zien hoe belangrijk jouw rol is in enerzijds de inhoud van zorg en behandeling en anderzijds in het meesturen van de juiste zorgketen.

  13.00
  Lunchpauze
  14.00
  Lees meer Sluiten
  Ziekte-inzicht bij NAH

  Arno Prinsen, GZ psycholoog, docent en raadgever op het gebied van niet aangeboren hersenletsel

  Een jaar na het oplopen van hersenletsel heeft bijna de helft van de mensen geen of beperkt ziekte-inzicht. Arno laat je zien hoe je een inschatting kunt maken van de mate van het ziekte inzicht van jouw cliënt en hoe je verschillende typen cliënten het beste kunt benaderen, zodat je zo goed mogelijk bij hen aansluit.

  Je krijgt praktische tips en interventies aangereikt, zodat je met nieuwe inzichten jouw cliënten nog beter kan helpen hun hernieuwde plek vorm te geven in de samenleving.

  14.30
  Lees meer Sluiten
  Shared decision making

  Wat is jouw rol in een waardevolle behandeling op maat? Precision medicine is een geneeskundige én verpleegkundige behandeling op maat, afgestemd op de patiënt. Meestal gaat dit alleen over werkt dat medicijn wel bij die persoon, hoe zit die patiënt genetisch in elkaar en kunnen wij ons handelen daarop afstemmen. Maar dat zegt nog niets over de waarden van de patiënt zelf. Waarom wil jouw patiënt wel of niet behandeld worden? Dit is de echte ‘shared decision making’. Waar worden de persoonlijke waarden van de patiënt door gevormd? En waardoor veranderen deze tijdens zijn of haar leven?  Er wordt je een grote spiegel voorgehouden om naar jezelf en naar je patiënten te kijken.

   

  Let op: Door het verplaatsen weten we nog niet zeker of deze spreker erbij aanwezig zal zijn.

  15.00
  Pauze
  15.30
  Lees meer Sluiten
  Neuropathologie: laat je verbazen, want hoe is het echt?

  Een van de breedste vakken binnen de geneeskunde is pathologie. Een prachtige medische specialisatie die helaas veel te weinig zichtbaar is voor zowel de buitenwereld als voor jou als zorgprofessional. Van dit specialisme kun je heel veel leren. Daarom krijg jij de kans je te laten meenemen in de wereld van neuropathologie door Nederlandse bekendste forensisch patholoog Frank van de Goot.

  Niet-aangeboren hersenschade; een onderbelicht aspect van alledaagse invloeden. Natuurlijk kennen we de hersenschade na valpartijen of verkeersongevallen, maar er zijn heel veel oorzaken van hersenletsel. We gaan in op de meest voorkomende daarvan, denk aan hersenschade bij een aantal medische behandelingen, zoals hersenschade als de reanimatie lukt maar het toch te lang heeft geduurd, gewoon doordat je een virus tegen het lijf loopt of omdat je per ongeluk een mutatie in een van je cytochromen blijkt te hebben. Hersenschade blijkt vaker te gebeuren dan we soms denken en je kunt je afvragen of dat wellicht niet ook gewoon beter is?

  Frank van de Goot is beoordeeld met een 9!
  Dit zeggen deelnemers over zijn lezing bij het Nursing Festival:

  • Frank heeft de wereld van de pathalogie voor ons geopend met zinvolle tips
  • Echt, wát een verhaal! Ik heb 1,5 uur aan zijn lippen gehangen. Zoveel passie voor je vak. Ik heb een andere kijk gekregen op de pathalogie
  • Een verhaal vol wetenschappelijke feiten en een goede inspirerende spreker. Zoveel nieuwe dingen gehoord, echt fantastisch!

  16.30
  Afsluiting

  Nursing congres: Niet-aangeboren hersenletsel | Sprekers

  Nursing congres: Niet-aangeboren hersenletsel | Video

  Een van de breedste vakken binnen de geneeskunde is pathologie. Van dit specialisme kun jij als zorgprofessional heel veel leren. Daarom krijg jij de kans je te laten meenemen in de wereld van neuropathologie door Nederlands bekendste forensisch patholoog Frank van de Goot.

  Bekijk een preview van het Brein College – de sessie van Simon Bakker over de anatomie van het brein.

  Hoe was het? |  Nursing vroeg verpleegkundigen naar hun ervaringen van het congres Niet-aangeboren hersenletsel%0