Nursing Congres Oncologie in de Thuiszorg

Alles over jouw rol als (wijk)verpleegkundige in de zorg voor patiënten met kanker

Geen plaatsen meer beschikbaar, kom naar de herhaling op 24 juni 2020! >

Congres Oncologie in de Thuiszorg_7feb2020

Tijdens het Nursing Congres Oncologie in de Thuiszorg zullen experts uit het vakgebied in gaan op diverse thema’s rondom de zorg voor patiënten met kanker in de wijk. Met name de lichamelijke en emotionele gevolgen van kanker op de patiënt zullen worden behandeld.

De volgende thema’s komen aan bod:

  • Psychosociale begeleiding als taak van de wijkverpleegkundige
  • Angstklachten na de diagnose kanker
  • Pijnmedicatie: gebruik en werkingen in de thuiszorg
  • Klinisch redeneren met palliatieve, oncologische casuïstiek
  • Euthanasie en palliatieve sedatie, wat zou jou rol kunnen zijn als wijkverpleegkundige
  • Geriatrische oncologische zorg
  • Eigen regie rondom het levenseinde

Bekijk hier het complete programma >

Al jouw vragen worden beantwoord en je gaat naar huis met nieuwe kennis en praktische vaardigheden voor de dagelijkse praktijk!

Nursing Congres Oncologie in de Thuiszorg | Programma

09.30
Ontvangst met koffie & thee
10.00
Opening door de dagvoorzitter
10.15
Lees meer Sluiten
Het waarom van goede nazorg thuis

Nu steeds meer patiënten, voor hun gevoel onverwacht snel, na operatie thuis moeten herstellen, komt de psychosociale begeleiding veel meer bij de thuiszorgmedewerker te liggen.

Oncoloog Manon Huizing heeft zelf borstkanker sinds enkele jaren en spreekt dus uit ervaring van zowel de arts als de patiënt. Tijdens haar plenaire presentatie zal ze persoonlijke casuïstiek gebruiken.

10.45
Lees meer Sluiten
Levend verlies

‘Levend Verlies’ is de term die Manu Keirse introduceerde om de levenslange rouw aan te duiden, die je ervaart wanneer iemand zelf of een naaste, getroffen wordt door een chronische ziekte of beperking. Bijvoorbeeld wanneer iemand zelf of een dierbare kanker krijgt. Het gaat over het verdriet dat altijd kan oplaaien, verwacht of onverwacht en dat soms verergert door de jaren heen.

Welke rouwtaken zijn er? En hoe kan jij als professional de patiënt en zijn of haar gezin het beste ondersteunen?

11.25
Koffie & thee pauze
11.55
Lees meer Sluiten
Eigen regie rondom het levenseinde

Hoewel kanker steeds meer een chronische ziekte aan het worden is, ligt het ook dicht bij de dood. Wanneer een patiënt zich in een uitzichtloze situatie bevindt, zal er veel nagedacht worden over wat hij echt belangrijk vindt als het einde nadert, wat zijn wensen en grenzen zijn. Tijdens deze laatste plenaire lezing zal Sander de Hosson het stervensproces van de oncologisch patiënt in de thuissituatie  op een inspirerende, maar vooral herkenbare, manier proberen te belichten.

12.45
Lunchpauze
14.00
Verdiepingssessieronde 1
15.00
Koffie & thee pauze
15.30
Verdiepingssessieronde 2
16.30
Netwerk borrel

Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Nursing Congres Oncologie in de Thuiszorg | Verdiepingssessies

1.
Lees meer Sluiten
Indicatiestelling van psychosociale begeleiding als taak van de thuiszorgmedewerker

De diagnose kanker betekent voor de patiënt een confrontatie met de kwetsbaarheid en eindigheid van het leven. Psychologische factoren zijn sterk van invloed op de manier waarop mensen met de gevolgen van de ziekte omgaan en daarmee op de kwaliteit van leven en eventueel sterven. Veel mensen zijn echter niet opgewassen tegen de enorme hoeveelheid stress die kanker met zich meebrengt en ontwikkelen daarom psychische klachten. Hoe kan je hier als verpleegkundige of verzorgende in de thuiszorg mee omgaan? Hoe kan je bij de indicatiestelling steeds meer zicht krijgen op wat de patiënt nodig heeft, hier voorlichting over geven en ook nog eens vroeg complicaties traceren?

Door José van Dorst, vakinhoudelijk manager van de wijkverpleegkundigen binnen TWB, Thuiszorg met Aandacht

2.
Lees meer Sluiten
Farmacologische behandeling van pijn in de eerste lijn

Pijn wordt door zowel patiënten en naasten als door zorgverleners genoemd als een van de ergste problemen in de palliatieve (en met name terminale) fase. Voor naasten en zorgverleners wordt met name de machteloosheid hierin als erg zwaar ervaren en dit gevoel blijft na het overlijden van de dierbare nog lang bestaan.
De vraag is of het nodig is dat nog zoveel mensen pijn lijden in de laatste fase van het leven. Bekend is in elk geval dat verpleegkundigen en artsen nog steeds onvoldoende zijn opgeleid op dit gebied, en bij patiënten en naasten leven nog veel vooroordelen. De indruk bestaat dat ook vaker dan nodig gekozen wordt voor euthanasie en palliatieve sedatie, terwijl er nog diverse mogelijkheden waren om pijn te behandelen.
In deze workshop wordt je vanuit de nieuwste inzichten in pijn en het brein, meegenomen in de meest optimale behandeling van pijn. Veel gebruikte middelen zoals bijvoorbeeld paracetamol, NSAID’s, opioïden, cannabis en anti-neuropathica worden besproken, maar ook interventies als zenuwblokkades en pijnpompjes. Ook worden lastige problemen zoals bijwerkingen, opioïdgeïnduceerde hyperalgesie (pijn door pijnstillers) en het verloop van het ziekteproces meegenomen.

Door Marion Giesberts, coördinator verpleegkundige vervolgopleidingen pijn & complementaire zorg, Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN)

3.
Lees meer Sluiten
Klinisch redeneren met palliatieve, oncologische casuïstiek ( o.a. pijn, oncologische wond in laatste fase)

Klinisch redeneren, oude wijn in nieuwe zakken? Zeker niet! Is klinisch redeneren bruikbaar in de thuiszorg? Hoe dan?

Als (thuis)zorg verpleegkundige wordt je gestimuleerd om na te denken over je professioneel handelen in de praktijk. Hoe pas je kennis en inzicht op een valide en zinvolle wijze toe bij het redeneren over de situatie van een patiënt in de thuissituatie. Er zijn diverse modellen  in omloop om klinisch redeneren in te zetten binnen je organisatie.
In de workshop gaan we aan de slag met casuïstiek die veel voor komt bij oncologische patiënten, denk aan doorbraak pijn, oncologische wonden, vermoeidheid en problemen die kunnen ontstaan in de laatste levensfase.

Door Jojanneke Thiesen, opleider en programmacoördinator palliatieve zorg bij VUmc Amstelacademie

4.
Lees meer Sluiten
Euthanasie en palliatieve sedatie, en jouw rol als verpleegkundige

Tijdens deze sessie leer je hoe palliatieve sedatie het lijden in de laatste fase van kankerpatiënten kan verlichten. Patiënten hebben in deze fase vaak veel klachten die niet (meer) goed reageren op medicatie of niet snel genoeg reageren op de behandeling. Er zijn ook patiënten die de regie willen behouden en voor euthanasie kiezen. In de richtlijn palliatieve sedatie en euthanasie staat het allemaal duidelijk omschreven maar in de dagelijkse praktijk thuis kan het heel anders gaan. Tevens is het onderscheid tussen palliatieve sedatie en euthanasie soms onduidelijk voor patiënten en naasten. We gaan in gesprek over wat patiënten en naasten nodig hebben aan zorg tijdens een euthanasie traject of tijdens de aanloop tot een palliatieve sedatie en hoe we dit zo goed mogelijk (samen) kunnen doen?

Door Clary Wijenberg, verpleegkundig specialist palliatieve zorg / MTH, Icare Verpleging & Verzorging Zuidoost Drenthe

5.
Lees meer Sluiten
Geriatrische oncologische zorg

In deze sessie wordt ingegaan op de fysieke, sociale en psychische kwetsbaarheid van (veelal) ouderen bij de behandeling van kanker. Welke factoren spelen een rol bij de beslissingen in de oncologische zorg Geriatrische revalidatie bij (veelal oudere) patiënten met kanker wordt in de eerste instantie gevormd door de kwetsbaarheid en belastbaarheid van de revalidant. Voor ouderen is de afweging tussen kwaliteit en kwantiteit van leven nog delicater dan bij jonge patiënten. Wat is dan kwetsbaarheid? Wat maakt Geriatrische Oncologische Revalidatie een meerwaarde heeft?

6.
Lees meer Sluiten
Angstklachten na de diagnose kanker

Het klinkt zo logisch dat, wanneer je de diagnose kanker krijgt, je dan angstig wordt en soms zelfs somber. Maar wanneer is er meer aan de hand, meer dan alleen een logische reactie? Eigenlijk is de patiënt de enige die dat kan vertellen. Herkent hij/zij zichzelf, is deze reactie voor hem/haar bekend of buitensporig? Heeft hij/zij er last van, minder goed slapen, een kort lontje, onrustig? Heeft zijn of haar omgeving last van de reactie, de angstklachten na de diagnose kanker? En wat zijn dan de mogelijkheden? Wanneer denk je aan een verwijzing en wat heeft die dan te bieden? Op deze vragen zullen we tijdens deze workshop een antwoord proberen te geven aan de hand van theorie en voorbeelden uit de praktijk.

7.
Lees meer Sluiten
Patient-empowerment en zelfmanagement voor de oncologische patiënt

Oncologische patiënten ervaren controleverlies als gevolg van de lichamelijke en psychische consequenties van oncologische ziekte en de daarbij behorende behandelingen. Gevolg is dat zij behoefte hebben aan patient-empowerment (dwz. meer eigen regie), zodat zij in staat zijn tot zelfmanagement. Dit helpt namelijk bij het terug krijgen van de controle over ziekte en behandeling.

Tijdens deze workshop wordt ingegaan op het bevorderen van zelfmanagement. Je krijgt antwoord op vragen als:

  • Welke verpleegkundige competenties zijn er nodig?
  • Wat betekent patient-empowerment en zelfmanagement in de thuissituatie van de oncologische patiënt?
  • En hoe kan jij als verpleegkundige hier een rol in spelen?

Door Anne Groen-Molenaar, MSc, oncologieverpleegkundige & Beleidsmedewerker, Antoni van Leeuwenhoek (AVL)

Nursing Congres Oncologie in de Thuiszorg | Sprekers

Nursing Congres Oncologie in de Thuiszorg | Terugblik 2017

Reacties van deelnemers van de editie in 2017:

“De hele dag was in 1 woord: GEWELDIG. Echt een geslaagde dag!”

“Ik vond het congres tot in de puntjes toe verzorgd en goed geregeld. Er was een rustige intieme sfeer.”

“Goed georganiseerd congres, vooral inhoudelijk. Ik vond het heel leerzaam. En de interactie mogelijkheden tussen sprekers en deelnemers heb ik ervaren als een pluspunt.”

“Het sloot zeer aan bij mijn kennis, ontwikkeling en interesse. Mooie inspirerende dag!”

“Ik heb uit alle informatie weer voldoende tips kunnen halen voor mijn beroep als wijkverpleegkundige.”

Nursing Congres Oncologie in de Thuiszorg | Praktische informatie

Datum en locatie
Vrijdag 7 februari 2020 | Jaarbeurs (Mediaplaza), Utrecht

Bekijk hier hoe je de Jaarbeurs Utrecht het beste kunt bereiken.

Voor wie?
Dit congres is bedoelt voor verpleegkundige of verzorgende in de thuiszorg. Andere belangstellenden zijn uiteraard ook van harte welkom.

Tarieven
239,- p.p. (btw vrij) | Vroegboektarief* t/m 30 november 2019
279,- p.p. (btw vrij) | Regulier tarief
239,- p.p. (btw vrij) | Abonnee tarief* voor abonnees van Nursing, TvV en/of TvZ

*Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum

Accreditatie
Accreditatie voor het Nursing Congres Oncologie in de Thuiszorg wordt aangevraagd bij Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals.

Vul je relatienummer in op het inschrijfformulier om hiervoor in aanmerking te komen.

Heb je een suggestie voor accreditatie voor een bepaalde beroepsvereniging?
Mail dan jouw verzoek naar joanne.bijleveld@bsl.nl. Wij zullen bij voldoende interesse jouw verzoek in overweging nemen.

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw vrij door CRKBO registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze CRKBO registratie mogen wij onze congressen btw vrij aanbieden. Lees meer over de CRKBO registratie.

Heb je vragen over:

.. je inschrijving of aanmelding?
Neem contact op met de klantenservice
T: (030) – 638 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

.. de inhoud of het programma?
Neem contact op met Yefke Patiwael (projectleider)
M: +31 (0)6 – 38 38 49
E: yefke.patiwael@bsl.nl

.. bereikbaarheid of andere logistieke vragen?
Neem contact op met Joanne Bijleveld (event coördinator)
T: +31 (030) – 63 83 71 1
E: joanne.bijleveld@bsl.nl

Annuleren
Annulering dien je schriftelijk aan ons te melden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het congres of evenement wordt € 50 (incl. btw) in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 35 (incl. btw) indien de kosten van het betreffende congres of evenement minder dan € 100 (excl. btw) bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een ander.