Het Palliatieve Zorg Congres – najaar

Palliatieve zorgverlening
palliatieve zorg najaar

Het Palliatieve Zorg Congres, wegens groot succes herhaald in het najaar! Palliatieve zorg is niet gericht op genezing, maar op verzachting van lijden. Je richt je op kwaliteit van leven en een waardige afronding van het leven voor je patiënt.

Het Palliatieve Zorg Congres: wegens groot succes herhaald in najaar!

Bij palliatieve zorg heb je grote invloed op de mate waarop jouw patiënt de laatste fase van zijn of haar leven beleeft. Palliatieve zorg vraagt om een specifieke begeleiding voor de patiënt én zijn naasten. Versterk je rol en kom naar het congres Palliatieve zorgverlening en leer:

  • Hoe je palliatief redeneert door symptoommanagement
  • Wat jouw rol kan zijn binnen het nieuwe kwaliteitskader
  • Wat de juiste benadering is bij mensen met dementie
  • Over de ethische kwesties rondom zorg in de laatste levensfase
  • Wat je moet weten over pijnbestrijding met cannabisolie
  • Waar je op moet letten tijdens palliatieve sedatie?

Bekijk hier het volledige programma

Het Palliatieve Zorg congres: programma

09.00 uur Ontvangst
09.30 uur Opening door dagvoorzitter Joost Hoebink
09.45 uur Ontwikkelingen in de Palliatieve zorg
10.10 uur Het nieuwe kwaliteitskader palliatieve zorg, wat is jouw rol hierin?

Het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland is gereed. Hoe geef je concreet handen en voeten aan het kwaliteitskader in de praktijk? Wat zijn de belangrijkste punten en wat zal jouw rol zijn?

10.35 uur Palliatieve zorg bij cognitieve beperkingen

Hoe sta je mensen met cognitieve beperkingen bij in hun verlangens, dilemma’s en angsten ten aanzien van het levenseinde?

11.00 uur Koffie- en theepauze
11.25 uur Ethische kwesties rondom zorg in de laatste levensfase
11.50 uur Euthanasie

Tijdens deze presentatie worden de ontwikkelingen rondom euthanasie besproken. Wat is jouw rol bij euthanasie? Verpleegkundigen en verzorgenden zijn vaak de eerste aan wie een patiënt zijn euthanasiewens toevertrouwt. Hoe bespreek je wensen rondom het levenseinde?

12.15 uur Interactieve afsluiting

Deelnemers deskundigheidspanel

12.50 uur Lunchpauze
13.50 uur Workshopronde 1; Klik hier voor de opties
14.50 uur Pauze
15.20 uur   Workshopronde 2; Klik hier voor de opties
16.20 uur Einde

Het Palliatieve Zorg Congres: de workshops:

1A.   Palliatieve sedatie (basis)

Bij palliatieve sedatie wordt het bewustzijn met medicijnen opzettelijk verlaagd om lijden te verlichten bij een patiënt in de laatste levensfase. Dit is een normale medische handeling en geen vorm van euthanasie. Het begrip palliatieve sedatie levert in de praktijk veel verwarring op. In de dagelijkse praktijk is het belangrijk goede uitleg te geven aan de patiënt en zijn naasten over doel, gang van zaken en effect van palliatieve sedatie. In deze interactieve workshop gaan we aan de hand van casuïstiek in op de richtlijn palliatieve sedatie, en hoe je dit bespreekt. Wat bespreek je? Met wie? Hoe begeleid je patiënt en naasten?

Margot Verkuylen, specialist ouderengeneeskunde/kaderarts palliatieve zorg.

1B.  Palliatieve sedatie (gevorderden)*

Het toepassen van palliatieve sedatie blijkt niet altijd eenvoudig. In deze interactieve workshop gaan we aan de hand van (complexe) casuïstiek in op problemen rondom sedatie. De richtlijn  palliatieve sedatie wordt hierbij als bekend verondersteld. Deelnemers krijgen gelegenheid hun ervaren dilemma’s uit de praktijk te bespreken.

Margot Verkuylen, specialist ouderengeneeskunde/kaderarts palliatieve zorg.
*Voor de workshops voor gevorderden is kennis omtrent dit onderwerp nodig.

2A.   Een delier in de palliatieve fase (basis)

Een delier komt in de palliatieve fase veel voor. Denk aan een delier bij een verandering van bewustzijn en aandachtsstoornis, incoherent denken of desoriëntatie als dit beeld in korte tijd (uren tot dagen) is ontstaan en de ernst van de symptomen een wisselend patroon laten zien. Een delier is een ernstig, spoedeisend beeld dat wordt uitgelokt door één of meer somatische stoornissen. Het effect van een delier op de kwaliteit van leven en sterven van de patiënt en op diens naasten is groot. Onderzoek naar en behandeling van de oorzaken staan centraal in de aanpak, maar ook een symptomatische benadering behoort tot de mogelijkheden. In de workshop staan we stil bij het herkennen en signaleren van een delier. Ook besteden we aandacht aan de benadering van mensen die te maken krijgen met een delier, zowel patiënten als hun naasten.

Paul Vogelaar, zelfstandig verpleegkundig expert palliatieve zorg en pijn, Lux Nova, palliatieve zorg & training

2B. Een delier in de palliatieve fase (gevorderden)*
Het effect van een delier op de kwaliteit van leven en sterven van de patiënt en op diens naasten is groot. Onderzoek naar en behandeling van de oorzaken staan centraal in de aanpak, maar ook een symptomatische benadering behoort tot de mogelijkheden. In de workshop staan we stil bij het signaleren van een delier. Daarnaast bekijken we de meest voorkomende somatische oorzaken van een delier in de palliatieve en terminale levensfase. Tenslotte krijgen deelnemers aan de workshop tips over de symptomatische behandeling van een delier en de behandeling van een delier als gevolg van opiaatgebruik.

Paul Vogelaar, zelfstandig verpleegkundig expert palliatieve zorg en pijn, Lux Nova, palliatieve zorg & training
*Voor de workshops voor gevorderden is kennis omtrent dit onderwerp nodig.

 

3. Palliatieve zorg en dementie

4.  Palliatieve zorg bij mensen met een verstandelijke beperking

5A.  Palliatieve zorg bij COPD (basis)5B. 

Palliatieve zorg bij COPD (gevorderden)*

*Voor de workshops voor gevorderden is kennis omtrent dit onderwerp nodig.

6. 

Euthanasie in de praktijk

Deze workshop geeft verdieping n.a.v. de plenaire presentatie. Wat is jouw rol bij euthanasie?

 

 

 

        
   

Joost Hoebink

Als dagvoorzitter, presentator en gespreksleider heb ik sinds 2002 ruim duizend keer het podium beklommen. Ik vind het geweldig om een bijeenkomst in goede banen te leiden, evenementen te presenteren en de kern van een discussie naar boven te halen. Altijd: heel interactief. Stilzitten kan niet! Joost stond onder meer op podia voor Insight, ICT Media, CPNB, Monsterboard, ABN Amro, Shell, NTR, MBO Raad, Unicef, Zorgverzekeraars Nederland en de Pensioenfederatie.

Margot Verkuylen

Specialist ouderengeneeskunde/kaderarts palliatieve zorg.

“Ruim 20 jaar heb ik als specialist ouderengeneeskunde in verpleeg-en verzorgingshuizen gewerkt en tijdens deze jaren heb ik me als kaderarts gespecialiseerd in palliatieve zorg. Momenteel werk ik alweer een jaar of 6 jaar als hoofdbehandelaar in een hospice, als medebehandelaar voor kwetsbare ouderen in een huisartspraktijk en als docent aan de vervolgopleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Na al die jaren oefen ik mijn vak nog steeds met hart en ziel uit. Het mooie van mijn vak is dat je kijkt naar de mens en wat voor die persoon waardevol is. In het leven, maar ook rond het sterven.”

Paul Vogelaar

Zelfstandig verpleegkundig expert palliatieve zorg en pijn, Lux Nova, palliatieve zorg & training.

Het Palliatieve Zorg Congres: meer informatie

Doelgroep

Alle verpleegkundigen, verzorgende en overige geïnteresseerden.

Tarieven

199,- per persoon (excl.btw) | Vroegboektarief t/m 1 april 2018
229,- per persoon (excl.btw) | Regulier tarief
199,- per persoon (excl.btw) | Abonneetarief Nursing, TvV, TvZ en Pallium
199,- per persoon (excl.btw) | Ledentarief NU ’91

*Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Wacht niet te lang met inschrijven! De vorige editie was helemaal uitverkocht. Meld je nu aan.

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd voor 5 punten bij het Accreditatiecommissie Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals Scholing voor de subspecialismen praktijkondersteuners huisartsen somatiek, praktijkverpleegkundigen, wijkverpleegkundigen, palliatieve zorg en geriatrie-gerontologie.
Accreditatie is tevens aangevraagd voor 5 punten bij het Registerplein voor de subspecialismen geaccrediteerde scholing GHO en vrije ruimte maatschappelijk werk.

Vul je relatienummer in op het inschrijfformulier om hiervoor in aanmerking te komen.

Contact
Voor vragen met betrekking tot inschrijven is onze klantenservice bereikbaar op het telefoonnummer 030 – 6 38 36 38 of per e-mail via aanmelder@bsl.nl

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: (030) – 638 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

Congresontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Christa van den Hurk
M: +31 (06) – 125 678 75
E: christa.van.den.hurk@bsl.nl

Congrescoördinator (logistieke vragen)
Leonie van Helten
T: +31 (030) – 63 83659
E: leonie.vanhelten@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Dyron Bijl
T: +31 (0)10 – 7421941
E: dyron@crossmedianederland.com

Annuleren
Annulering dien je schriftelijk aan ons te melden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het congres of evenement wordt € 50 (incl. btw) in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 35 (incl. btw) indien de kosten van het betreffende congres of evenement minder dan € 100 (excl. btw) bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een ander.