Het Jaarcongres Palliatieve Zorg

Palliatieve zorgverlening

Het Jaarcongres Palliatieve Zorg: Ontdek hoe je de beste kwaliteit van leven voor de patiënt en diens omgeving kunt bieden. Zorg niet gericht is op genezing, maar op verzachting van lijden.

Het Jaarcongres Palliatieve zorg

Nu alvast tickets beschikbaar voor Het Jaarcongres Palliatieve Zorg in het najaar van 2019. Er wordt hard gewerkt aan het programma binnenkort volgen de eerste onderwerpen.

Hoog gewaardeerd! 

“Er is nog zoveel onwetendheid, bij patiënten én bij verpleegkundigen’”
– algemeen verpleegkundige Ellen Lanters over waarom zij zich heeft ingeschreven voor het Jaarcongres Palliatieve Zorg –

“Mooie inspirerende verhalen gehoord.”
“Handvatten om gesprekken aan te gaan door goed te luisteren.”

Meer ervaringen van deelnemers? Bekijk hier de terugblik van vorige edities.

 

Het Jaarcongres     |   Best beoordeeld    |    In 1 dag up-to-date   |    Gevorderden workshops

Ervaringen deelnemers over gevorderden workshops

“Ik vond de gevorderden workshops zeer waardevol. Echt verdiepend!”
“Direct de diepte in en op niveau. Goed dat dit onderscheid er is.”

Ontdek hoe je meer kunt betekenen voor mensen in hun laatste levensfase, jij komt toch ook?

Het Jaarcongres Palliatieve Zorg | Programma

‘Er is nog zoveel onwetendheid, bij patiënten én bij verpleegkundigen’algemeen verpleegkundige Ellen Lanters over waarom zij zich heeft ingeschreven voor het Jaarcongres Palliatieve Zorg

09.30 uur
Ontvangst
10.00 uur
Opening door dagvoorzitter Jesper Rijpma
10.15 uur
Lees meer Sluiten
Ervaringsverhaal

Als mens willen we graag geloven dat we controle hebben op ons eigen leven, jij als zorgprofessional werkzaam met mensen in de palliatieve fase weet als geen ander; dat dat niet de werkelijkheid is. Hoe ver kun jij zelf komen met doorzettingsvermogen, ambitie, doelen stellen, omgang met tegenslagen, innovatie en succesvol samenwerken? Laat je inspireren door Maarten van der Weijden zijn persoonlijke verhaal waarin zijn ziekteproces een hele grote rol speelt.

Maarten van der Weijden, ervaringsdeskundige

11.20 uur
Koffie- en theepauze
11.50 uur
Lees meer Sluiten
Euthanasie: hoofd en hart

Tijdens deze presentatie worden de ontwikkelingen rondom euthanasie besproken. Verpleegkundigen en verzorgenden zijn vaak de eerste aan wie een patiënt zijn euthanasiewens toevertrouwt. Met je kennis op orde, spreekt je hart beter. Agnes Wolbert, directeur NVVE

Agnes stond ook met een artikel in Nursing: Wat moet je als verpleegkundige weten over euthanasie bij dementie?

12.15 uur
Lees meer Sluiten
Laatste levensfase

Wat zie je aan iemand die sterft? Hoe ga je daar mee om en wat kan het met jezelf doen?

Sander de Hosson, longarts en specialist palliatieve zorg, Wilhelmina Ziekenhuis Assen en auteur van het boek “Slotcouplet”.

13.00 uur
Lunchpauze
14.00 uur
Workshopronde 1
15.00 uur
Koffie- en theepauze
15.30 uur
Workshopronde 2
16.30 uur
Einde

Het Jaarcongres Palliatieve Zorg | Workshops

Kies zelf de workshops die jou aanspreken – en volg ze op je eigen kennisniveau!

1.
Lees meer Sluiten
Laatste levensfase

Sander de Hosson zal in deze workshop ingaan op de terminale zorg van patiënten met uiteenlopende ziektebeelden. Welke symptomen komen het meeste voor? Hoe behandelen we die symptomen? Wat doen we met benauwdheid en pijn? Wat zijn verpleegkundige aandachtspunten? Maar ook: wat doet dit met jou? Hoe kan je ervoor zorgen dat je je wapent tegen de heftige situatie die zich voor je onttrekt en hoe kan je je compassie behouden?

Sander de Hosson, longarts en specialist palliatieve zorg, Wilhelmina Ziekenhuis Assen en auteur van het boek “Slotcouplet”.

2.
Lees meer Sluiten
Palliatieve sedatie

Bij palliatieve sedatie wordt het bewustzijn met medicijnen opzettelijk verlaagd om lijden te verlichten bij een patiënt in de laatste levensfase. Dit is een normale medische handeling en geen vorm van euthanasie. Het begrip palliatieve sedatie levert in de praktijk veel verwarring op. In de dagelijkse praktijk is het belangrijk goede uitleg te geven aan de patiënt en zijn naasten over doel, gang van zaken en effect van palliatieve sedatie. In deze interactieve workshop gaan we aan de hand van casuïstiek in op de richtlijn palliatieve sedatie, en hoe je dit bespreekt. Wat bespreek je? Met wie? Hoe begeleid je patiënt en naasten?

Door: Margot Verkuylen, specialist ouderengeneeskunde/kaderarts palliatieve zorg.

3.
Lees meer Sluiten
Palliatieve sedatie (niveau advanced)*

Bij palliatieve sedatie wordt het bewustzijn met medicijnen opzettelijk verlaagd om lijden te verlichten bij een patiënt in de laatste levensfase. Dit is een normale medische handeling en geen vorm van euthanasie. Het toepassen van palliatieve sedatie blijkt niet altijd eenvoudig. In deze interactieve workshop gaan we aan de hand van (complexe) casuïstiek in op problemen rondom sedatie. De richtlijn  palliatieve sedatie wordt hierbij als bekend verondersteld. Deelnemers krijgen gelegenheid hun ervaren dilemma’s uit de praktijk te bespreken.

Door: Margot Verkuylen, specialist ouderengeneeskunde/kaderarts palliatieve zorg.

*Voor het volgen van deze workshop is kennis omtrent het onderwerp nodig.

4.
Lees meer Sluiten
Rol verpleegkundigen bij stervenswens

Er wordt veel gezegd en geschreven over het vrijwillig en waardig levenseinde. Bijvoorbeeld als het gaat om euthanasie. In deze workshop gaan we in op de vraag hoe je als verpleegkundigen je patiënten kan bijstaan bij een euthanasieverzoek. Ken je de mogelijkheden die de euthanasiewet biedt en ken je alternatieven indien euthanasie niet mogelijk is? Als verpleegkundige heb je een betekenisvol contact met de patiënt. Zeker ook wanneer er sprake is van toenemend lijden. Als verpleegkundige weet je hoe de patiënt het lijden ervaart en aankijkt tegen het levenseinde. De patiënt kan een beroep doen op verpleegkundigen het lijden te doen stoppen. Het thema van deze workshop is het toeleven naar een waardig levenseinde en keuzen die een patiënt hierin kan maken. Hoe kun je als verpleegkundige hiermee te maken krijgen en wat kan jouw rol zijn?

Gerard Baltus, Coördinator Adviescentrum NVVE, Verpleegkundige Levenseindekliniek, Consulent euthanasie Levenseindekliniek

5.
Lees meer Sluiten
Een delier in de palliatieve fase

Een delier komt in de palliatieve fase veel voor. Denk aan een delier bij een verandering van bewustzijn en aandachtsstoornis, incoherent denken of desoriëntatie als dit beeld in korte tijd (uren tot dagen) is ontstaan en de ernst van de symptomen een wisselend patroon laten zien. Een delier is een ernstig, spoedeisend beeld dat wordt uitgelokt door één of meer somatische stoornissen. Het effect van een delier op de kwaliteit van leven en sterven van de patiënt en op diens naasten is groot. Onderzoek naar en behandeling van de oorzaken staan centraal in de aanpak, maar ook een symptomatische benadering behoort tot de mogelijkheden. In de workshop staan we stil bij het herkennen en signaleren van een delier. Ook besteden we aandacht aan de benadering van mensen die te maken krijgen met een delier, zowel patiënten als hun naasten.

Door: Paul Vogelaar, zelfstandig verpleegkundig expert palliatieve zorg en pijn, Lux Nova, palliatieve zorg & training

6.
Lees meer Sluiten
Een delier in de palliatieve fase (niveau: advanced)*

Een delier komt in de palliatieve fase veel voor. Denk aan een delier bij een verandering van bewustzijn en aandachtsstoornis, incoherent denken of desoriëntatie als dit beeld in korte tijd (uren tot dagen) is ontstaan en de ernst van de symptomen een wisselend patroon laten zien. Een delier is een ernstig, spoedeisend beeld dat wordt uitgelokt door één of meer somatische stoornissen. Het effect van een delier op de kwaliteit van leven en sterven van de patiënt en op diens naasten is groot. Onderzoek naar en behandeling van de oorzaken staan centraal in de aanpak, maar ook een symptomatische benadering behoort tot de mogelijkheden. In de workshop staan we stil bij het herkennen en signaleren van een delier. Ook besteden we aandacht aan de benadering van mensen die te maken krijgen met een delier, zowel patiënten als hun naasten.

Door: Paul Vogelaar, zelfstandig verpleegkundig expert palliatieve zorg en pijn, Lux Nova, palliatieve zorg & training

*Voor het volgen van deze workshop is kennis omtrent het onderwerp nodig.

7.
Lees meer Sluiten
Palliatieve zorg bij COPD

Hoe begeleid je COPD patiënten in het omgaan met de gevolgen van de ziekte in de palliatieve fase? Wat kun je doen om de patiënt goed te begeleiden om een betere kwaliteit van leven te behalen? Uit een gesprek kan bijvoorbeeld blijken dat een patiënt bang is om te bewegen, omdat hij dan benauwder kan worden. Dus blijft de patiënt stilzitten, terwijl dit de lichamelijke conditie júist slechter maakt. Hoe ga je met situaties als deze om?

Sander de Hosson, longarts en specialist palliatieve zorg, Wilhelmina Ziekenhuis Assen en auteur van het boek “Slotcouplet”

8.
Lees meer Sluiten
Complementaire zorg in de palliatieve fase

Als het om verlichten van het lijden gaat, dan zijn interventies uit de complementaire hoek meer dan passend. Het gaat dan bijvoorbeeld om aromazorg, massage en ontspanningsoefeningen. Deze interventies kunnen alleen goed worden uitgevoerd met voldoende compassie, zijn gericht op het verlichten van meerdere problemen tegelijk en zijn zelden belastend voor de patiënt. Steeds meer zorginstellingen bieden complementaire zorg aan en ook patiënten en hun naasten kiezen hier steeds vaker voor. Niet met de verwachting te kunnen genezen, maar blij ook zelf iets in het proces te kunnen betekenen. In deze workshop worden niet alleen de  verschillende mogelijkheden van complementaire zorg toegelicht, maar wordt ook aandacht besteed aan het verklaren van werking, beschikbare wetenschappelijk onderzoek, indicaties en contra-indicaties en andere aandachtspunten. De focus ligt op inzet van complementaire zorg bij problemen als pijn, angst, slaap, benauwdheid en misselijkheid en braken.

Marion Giesberts, opleidingscoördinator pijn, palliatieve zorg en complementaire zorg, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen HAN VDO, Nijmegen

9.
Lees meer Sluiten
Pijnbestrijding met cannabisolie

Wat dien je te weten over cannabisolie en wanneer is het een mogelijkheid dit in te zetten bij jouw patiënten? In deze workshop bekijken we aan de hand van casussen hoe cannabisolie een plek kan hebben in de palliatieve zorg.

Door: Paul Lebbink, apotheker, Transvaal apotheek, Den Haag

10.
Lees meer Sluiten
Existentiële pijn in de laatste levensfase, en hoe daarmee om te gaan

We gaan in op de existentiële pijn die mensen kunnen ervaren als de dood dichtbij komt. De pijn die dan gevoeld wordt kan wanhopig, angstig, boos, machteloos of eenzaam maken en soms overgaan in lijden: existentieel lijden. In de intimiteit van de zorg ben je vaak de eerste om deze pijn waar te nemen. Aan de hand van verhalen uit de zorgpraktijk onderzoeken we welke signalen kunnen duiden op existentiële pijn; hoe je je ondersteuning kunt geven en wanneer en naar wie je kunt doorverwijzen.

Door: Gea Arentsen, psychosociaal medewerker Hospice Rozenheuvel; therapeut bij ziekte, afscheid en rouw; trainer en docent palliatieve zorg

Gevorderden workshops
Voor meer verdieping nu ook gevorderden workshops, zodat iedereen weer iets nieuws kan leren.

Ervaringen deelnemers over gevorderden workshops

“Ik vond de gevorderden workshops zeer waardevol. Echt verdiepend!”
“Direct de diepte in en op niveau. Goed dat dit onderscheid er is.”

Het Jaarcongres Palliatieve Zorg | Sprekers

Terugblik vorige edities Het Palliatieve Zorg Congres

Al jaren Het Congres over Palliatieve Zorg voor verpleegkundigen, verzorgende en overige geïnteresseerden. Dit jaar de 17e editie!

Laatste levensfase – ‘Verpleegkundige, laat vaker je stem horen’

Luisteren, de juiste vragen stellen en je eigen morele overtuigingen thuislaten: deze en andere concrete tools kregen verpleegkundigen mee op het uitverkochte Palliatieve Zorg Congres op 18 september in Ede. En ze werden aan het werk gezet: ‘Roer je in het maatschappelijk debat over euthanasie.’ – Lees meer >>>

Wijkverpleegkundige Ingrid van Uden deelt haar ervaring

Met pen, papier en een open blik ging wijkverpleegkundige Ingrid van Uden van “BrabantZorg” op stap. Lees haar verslag van het palliatieve zorg congres van 18 september 2018. Lees blog >>>

Hoe was het? |  Nursing vroeg verpleegkundigen naar hun ervaringen van Het Palliatieve Zorgcongres.

Algemeen verpleegkundige Ellen Lanters, werkzaam bij Atlant in Apeldoorn: “Ik werk op een verpleegafdeling. Vooral de praktijkvoorbeelden uit de lezingen vond ik heel herkenbaar. En de lezing van Hans van Dam over euthanasie sprak me erg aan. Er is nog zoveel onwetendheid, bij patiënten én bij verpleegkundigen. Ook ben je je niet altijd bewust van je eigen overtuigingen die je meeneemt in een gesprek.”

Gespecialiseerd verpleegkundige Sander van het Reve, werkzaam bij de Zorgschakel in Enschede: “Ik wil graag kijken wat ik beter kan doen in de begeleiding van patiënten en naasten in de laatste levensfase. De lezing van Saskia Teunissen over de ontwikkelingen in palliatieve zorg vond ik leerzaam. Soms beloof je een patiënt iets, maar kom je er niet toe en dan ben je ineens te laat. Door beter prioriteiten te stellen, kun je dat voorkomen. Dat ga ik zeker meenemen naar de werkvloer.” 

Algemeen verpleegkundige Jannie Polinder, werkzaam in hospice de Regenboog in Nunspeet: “Sinds vorig jaar heb ik het ziekenhuis verruild voor werken in een hospice en daarom wil ik meer weten over palliatieve zorg. Door de lezingen in het ochtendgedeelte sta je stil bij wat er werkelijk toe doet voor mensen. De workshops over sedatie en delier die ik ’s middags heb gevolgd, waren meer praktisch van aard: daar heb ik morgen meteen profijt van.”

Terugblik video Het Palliatieve Zorg Congres

Spreekt dit congres je aan?

Het Jaarcongres Palliatieve Zorg | video’s

Het Jaarcongres Palliatieve Zorg | Praktische informatie

Voor wie?
Alle verpleegkundigen, verzorgende en overige geïnteresseerden.

Tarieven
239,- per persoon (btw vrij) | Vroegboek tarief* – voor de eerste 100 deelnemers
279,- per persoon (btw vrij) | Regulier tarief
239,- per persoon (btw vrij) | Abonneetarief Nursing, TvV, TvZ en Pallium
239,- per persoon (btw vrij) | Ledentarief NU ’91

*Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Wacht niet te lang met inschrijven! De vorige edities waren helemaal uitverkocht. Meld je nu aan.

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw vrij door CRKBO registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze CRKBO registratie mogen wij onze congressen btw vrij aanbieden. Lees meer over de CRKBO registratie.

Accreditatie
Het inhoudelijke programma staat gelijk aan 5 uur studiebelasting. (Er is geen voorbereiding noodzakelijk). Accreditatie wordt aangevraagd voor 5 punten bij het:

  • Accreditatiecommissie Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals Scholing voor de subspecialismen praktijkondersteuners huisartsen somatiek, praktijkverpleegkundigen, wijkverpleegkundigen, palliatieve zorg en geriatrie-gerontologie.
  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
  • Het Registerplein voor de subspecialismen geaccrediteerde scholing GHO en vrije ruimte maatschappelijk werk.
  • Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1)
    • College voor Accreditatie Huisartsen (CvAH)
    • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG)
    • Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde en Sociaal Geriaters (Verenso)

Vul je relatienummer in op het inschrijfformulier om hiervoor in aanmerking te komen.

Contact
Voor vragen met betrekking tot inschrijven is onze klantenservice bereikbaar op het telefoonnummer 030 – 6 38 36 38 of per e-mail via aanmelder@bsl.nl

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: (030) 638 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

Congresontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Christa van den Hurk
M: +31 (06) 125 678 75
E: christa.van.den.hurk@bsl.nl

Congrescoördinator (logistieke vragen)
Leonie van Helten
T: +31 (030) 63 83659
E: leonie.vanhelten@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Dyron Bijl
T: +31 (0)10 7421941
E: dyron@crossmedianederland.com

Annuleren
Je inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. Annuleer je tot vier weken voor aanvang van het event, dan brengen wij € 50,00 p.p. aan administratiekosten in rekening. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 950,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 250,00 p.p. Bij een masterclass of congres met een deelnameprijs van minder dan € 125,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 35,00 p.p.. Meld je je binnen vier weken voor aanvang af? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag te berekenen. Overigens kun je bij verhindering ook een vervanger van je inschrijving gebruik laten maken.