Het Jaarcongres Palliatieve Zorg

Palliatieve zorgverlening

Het Jaarcongres Palliatieve Zorg: hoe kun je de beste kwaliteit van leven voor de patiënt en diens omgeving bereiken? Zorg niet gericht op genezing, maar op verzachting van lijden.

Wegens groot succes wordt dit congres herhaald op 10 september 2019 >>

Onderwerpen op het programma:

 • Communiceren in de palliatieve fase
 • Omgaan met angst
 • Ethische dilemma’s
 • Euthanasie
 • Palliatieve sedatie

Klik hier voor de eerste onderwerpen van de workshops.

Hoog gewaardeerd! 
“Mooie inspirerende verhalen gehoord.”
“Handvatten om gesprekken aan te gaan door goed te luisteren.”

Meer ervaringen van deelnemers? Bekijk hier de terugblik van vorige edities.

 

Het Jaarcongres     |    Nieuw programma   |   Best beoordeeld    |    In 1 dag up-to-date

 

Ontdek hoe je meer kunt betekenen voor mensen in hun laatste levensfase. 10 september 2019 >>

Het Jaarcongres Palliatieve Zorg | Programma

‘Er is nog zoveel onwetendheid, bij patiënten én bij verpleegkundigen’algemeen verpleegkundige Ellen Lanters over waarom zij zich heeft ingeschreven voor het Jaarcongres Palliatieve Zorg

09.00 uur
Ontvangst
09.30 uur
Opening door dagvoorzitter Joost Hoebink & Jesper Rijpma
09.40 uur
Lees meer Sluiten
Ervaringsverhaal van een arts

Iedereen die in een ziekenhuis met patiënten werkt, is getuige van het leed dat ziekte, behandeling en naderend sterven met zich meebrengen. Je moet wel van steen zijn als je dat niet raakt. Artsen en verpleegkundigen zijn niet van steen, en aandacht voor hun emoties is nodig om het prachtige en soms zware vak met passie te kunnen blijven uitoefenen. Mariska Koster vertelt over haar ervaringen als longarts, en de redenen die zij had om uiteindelijk een ander pad in te slaan.

Mariska Koster, voorheen longarts, Deventer Ziekenhuis

10.15 uur

Wat zie je aan iemand die sterft? Hoe ga je daar mee om en wat kan het met jezelf doen?

Sander de Hosson, longarts en specialist palliatieve zorg, Wilhelmina Ziekenhuis Assen en auteur van het boek “Slotcouplet”.

Lees hier Sanders blog Ode aan een verpleegkundige, een van de best gelezen verhalen ooit op Nursing.nl.

11.00 uur
Koffie- en theepauze
11.30 uur

Als de dood dichtbij komt raakt deze het bestaan tot in de diepste kern: de grond onder het bestaan valt weg, doelen verliezen hun zin, alles en iedereen moet losgelaten worden. De pijn die dan gevoeld wordt kan wanhopig, angstig, boos, machteloos of eenzaam maken en soms overgaan in lijden: existentieel lijden. Hoe kun je je als zorgverlener nu verhouden tot de pijn in die eenzame nacht van de ziel? Wat is belangrijk als de dood zo in het zicht komt? Hoe kun je iemand bijstaan in het loslaten van het leven? In deze lezing maken we contact met deze existentiële pijn en bespreken we handvatten om hiermee om te gaan.

Gea Arentsen, psychosociaal medewerker Hospice Rozenheuvel; therapeut bij ziekte, afscheid en rouw; trainer en docent palliatieve zorg 

11.55 uur
Lees meer Sluiten
Euthanasie: hoofd en hart

Tijdens deze presentatie worden de ontwikkelingen rondom euthanasie besproken. Verpleegkundigen en verzorgenden zijn vaak de eerste aan wie een patiënt zijn euthanasiewens toevertrouwt. Met je kennis op orde, spreekt je hart beter. Agnes Wolbert, directeur NVVE

Agnes stond ook met een artikel in Nursing: Wat moet je als verpleegkundige weten over euthanasie bij dementie?

12.20 uur

Lieve maakte de indringende fotoreportage Last Days. Ze vertelt over haar wereldreis die ze maakte om het einde van het leven in beeld te brengen. Hoe we omgaan met de dood verschilt wereldwijd enorm.

Lieve Blancquaert, fotografe en documentairemaakster

13.00 uur
Lunchpauze
14.00 uur
Workshopronde 1
15.00 uur
Koffie- en theepauze
15.30 uur
Workshopronde 2
16.30 uur
Einde

In 1 dag up-to-date | Gevorderden workshops | Kies je eigen workshops | Ontmoet collega’s

Het Jaarcongres Palliatieve Zorg | Workshops

Kies zelf de workshops die jou aanspreken – en volg ze op je eigen kennisniveau!

1.
Lees meer Sluiten
Laatste levensfase

Sander de Hosson zal in deze workshop ingaan op de terminale zorg van patiënten met uiteenlopende ziektebeelden. Welke symptomen komen het meeste voor? Hoe behandelen we die symptomen? Wat doen we met benauwdheid en pijn? Wat zijn verpleegkundige aandachtspunten? Maar ook: wat doet dit met jou? Hoe kan je ervoor zorgen dat je je wapent tegen de heftige situatie die zich voor je onttrekt en hoe kan je je compassie behouden?

Sander de Hosson, longarts en specialist palliatieve zorg, Wilhelmina Ziekenhuis Assen en auteur van het boek “Slotcouplet”.

Lees hier Sander zijn blog Ode aan een verpleegkundige, een van de best gelezen verhalen ooit op Nursing.nl.

2.
Lees meer Sluiten
Existentiële pijn in de laatste levensfase, en hoe daarmee om te gaan

Aansluitend op de plenaire lezing gaan we in op de existentiële pijn die mensen kunnen ervaren als de dood dichtbij komt. De pijn die dan gevoeld wordt kan wanhopig, angstig, boos, machteloos of eenzaam maken en soms overgaan in lijden: existentieel lijden. In de intimiteit van de zorg ben je vaak de eerste om deze pijn waar te nemen. Aan de hand van verhalen uit de zorgpraktijk onderzoeken we welke signalen kunnen duiden op existentiële pijn; hoe je je ondersteuning kunt geven en wanneer en naar wie je kunt doorverwijzen.

Gea Arentsen, psychosociaal medewerker Hospice Rozenheuvel; therapeut bij ziekte, afscheid en rouw; trainer en docent palliatieve zorg   

3A.
Lees meer Sluiten
Palliatieve sedatie (basis)

Bij palliatieve sedatie wordt het bewustzijn met medicijnen opzettelijk verlaagd om lijden te verlichten bij een patiënt in de laatste levensfase. Dit is een normale medische handeling en geen vorm van euthanasie. Het begrip palliatieve sedatie levert in de praktijk veel verwarring op. In de dagelijkse praktijk is het belangrijk goede uitleg te geven aan de patiënt en zijn naasten over doel, gang van zaken en effect van palliatieve sedatie. In deze interactieve workshop gaan we aan de hand van casuïstiek in op de richtlijn palliatieve sedatie, en hoe je dit bespreekt. Wat bespreek je? Met wie? Hoe begeleid je patiënt en naasten?

Margot Verkuylen, specialist ouderengeneeskunde/kaderarts palliatieve zorg.

3B.
Lees meer Sluiten
Palliatieve sedatie (gevorderden)*

Bij palliatieve sedatie wordt het bewustzijn met medicijnen opzettelijk verlaagd om lijden te verlichten bij een patiënt in de laatste levensfase. Dit is een normale medische handeling en geen vorm van euthanasie. Het begrip palliatieve sedatie levert in de praktijk veel verwarring op. In de dagelijkse praktijk is het belangrijk goede uitleg te geven aan de patiënt en zijn naasten over doel, gang van zaken en effect van palliatieve sedatie. In deze interactieve workshop gaan we aan de hand van casuïstiek in op de richtlijn palliatieve sedatie, en hoe je dit bespreekt. Wat bespreek je? Met wie? Hoe begeleid je patiënt en naasten?

Margot Verkuylen, specialist ouderengeneeskunde/kaderarts palliatieve zorg.

*Voor de workshops voor gevorderden is kennis omtrent dit onderwerp nodig.

4.
Lees meer Sluiten
Ethische kwesties

In deze workshops staan we eerst stil bij het feit dat palliatieve zorg als benadering niet ethisch neutraal is, maar al allerlei ethische keuzes bevat. Er zitten ideeën achter over wat goed en niet goed is, wat mensen nodig hebben, en wat goed leven en sterven is. Vervolgens kijken we hoe we kunnen omgaan met ethische problemen die we tegenkomen in onze praktijk. Binnen de ethiek zijn namelijk verschillende mogelijke benaderingen. Van alle ethische benaderingen is de zorgethiek een bijzonder waardevolle die goed aansluit bij de palliatieve zorg. We sluiten af met een aantal tips over hoe je vanuit de zorgethiek kunt omgaan met ethische problemen.

Carlo Leget, hoogleraar zorgethiek, Universiteit voor Humanistiek

5.
Lees meer Sluiten
Rol verpleegkundigen bij stervenswens

Er wordt veel gezegd en geschreven over het vrijwillig en waardig levenseinde. Bijvoorbeeld als het gaat om euthanasie bij dementie. In deze workshop gaan we in op de vraag hoe verpleegkundigen hun patiënten kunnen bijstaan bij een euthanasieverzoek. Ken je de mogelijkheden die de euthanasiewet biedt en ken je alternatieven indien euthanasie niet mogelijk is? Verpleegkundigen hebben betekenisvol contact met de patiënt. Zeker ook wanneer er sprake is van toenemend lijden. De verpleegkundige weet hoe de patiënt het lijden ervaart en aankijkt tegen het levenseinde. De patiënt kan een beroep doen op verpleegkundigen het lijden te doen stoppen. Het thema van deze workshop is het toeleven naar een waardig levenseinde en keuzen die een patiënt hierin kan maken. Hoe kun je als verpleegkundige hiermee te maken krijgen en wat kan jouw rol zijn?

Gerard Baltus, Coördinator Adviescentrum NVVE, Verpleegkundige Levenseindekliniek, Consulent euthanasie Levenseindekliniek

6A.
Lees meer Sluiten
Een delier in de palliatieve fase (basis)

Een delier komt in de palliatieve fase veel voor. Denk aan een delier bij een verandering van bewustzijn en aandachtsstoornis, incoherent denken of desoriëntatie als dit beeld in korte tijd (uren tot dagen) is ontstaan en de ernst van de symptomen een wisselend patroon laten zien. Een delier is een ernstig, spoedeisend beeld dat wordt uitgelokt door één of meer somatische stoornissen. Het effect van een delier op de kwaliteit van leven en sterven van de patiënt en op diens naasten is groot. Onderzoek naar en behandeling van de oorzaken staan centraal in de aanpak, maar ook een symptomatische benadering behoort tot de mogelijkheden. In de workshop staan we stil bij het herkennen en signaleren van een delier. Ook besteden we aandacht aan de benadering van mensen die te maken krijgen met een delier, zowel patiënten als hun naasten.

Paul Vogelaar, zelfstandig verpleegkundig expert palliatieve zorg en pijn, Lux Nova, palliatieve zorg & training

6B.
Lees meer Sluiten
Een delier in de palliatieve fase (gevorderden)*

Het effect van een delier op de kwaliteit van leven en sterven van de patiënt en op diens naasten is groot. Onderzoek naar en behandeling van de oorzaken staan centraal in de aanpak, maar ook een symptomatische benadering behoort tot de mogelijkheden. In de workshop staan we stil bij het signaleren van een delier. Daarnaast bekijken we de meest voorkomende somatische oorzaken van een delier in de palliatieve en terminale levensfase. Tenslotte krijgen deelnemers aan de workshop tips over de symptomatische behandeling van een delier en de behandeling van een delier als gevolg van opiaatgebruik.

Paul Vogelaar, zelfstandig verpleegkundig expert palliatieve zorg en pijn, Lux Nova, palliatieve zorg & training

*Voor de workshops voor gevorderden is kennis omtrent dit onderwerp nodig.

7A.
Lees meer Sluiten
Palliatieve zorg bij COPD (basis)

Hoe begeleid je COPD patiënten in het omgaan met de gevolgen van de ziekte in de palliatieve fase? Wat kun je doen om de patiënt goed te begeleiden om een betere kwaliteit van leven te behalen? Uit een gesprek kan bijvoorbeeld blijken dat een patiënt bang is om te bewegen, omdat hij dan benauwder kan worden. Dus blijft de patiënt stilzitten, terwijl dit de lichamelijke conditie júist slechter maakt. Hoe ga je met situaties als deze om?

Kris Mooren, longarts en palliatief arts, Spaarne Gasthuis, Haarlem

7B.
Lees meer Sluiten
Palliatieve zorg bij COPD (gevorderden)*

In deze workshop zal worden ingegaan op het begrijpen en uitvragen van dyspneu bij COPD. Verder zal de medicamenteuze en niet-medicamenteuze bestrijding hiervan worden besproken. Ook zal met je van gedachten worden gewisseld over de organisatie van zorg rondom patiënten met ernstig COPD.

Kris Mooren, longarts en palliatief arts, Spaarne Gasthuis, Haarlem

*Voor de workshops voor gevorderden is kennis omtrent dit onderwerp nodig.

8.
Lees meer Sluiten
Complementaire zorg in de palliatieve fase

Als het om verlichten van het lijden gaat, dan zijn interventies uit de complementaire hoek meer dan passend. Het gaat dan bijvoorbeeld om aromazorg, massage en ontspanningsoefeningen. Deze interventies kunnen alleen goed worden uitgevoerd met voldoende compassie, zijn gericht op het verlichten van meerdere problemen tegelijk en zijn zelden belastend voor de patiënt. Steeds meer zorginstellingen bieden complementaire zorg aan en ook patiënten en hun naasten kiezen hier steeds vaker voor. Niet met de verwachting te kunnen genezen, maar blij ook zelf iets in het proces te kunnen betekenen. In deze workshop worden niet alleen de  verschillende mogelijkheden van complementaire zorg toegelicht, maar wordt ook aandacht besteed aan het verklaren van werking, beschikbare wetenschappelijk onderzoek, indicaties en contra-indicaties en andere aandachtspunten. De focus ligt op inzet van complementaire zorg bij problemen als pijn, angst, slaap, benauwdheid en misselijkheid en braken.

Marion Giesberts, opleidingscoördinator pijn, palliatieve zorg en complementaire zorg, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen HAN VDO, Nijmegen

9.
Lees meer Sluiten
Pijnbestrijding met cannabisolie

Wat dien je te weten over cannabisolie en wanneer is het een mogelijkheid dit in te zetten bij jouw patiënten? In deze workshop bekijken we aan de hand van casussen hoe cannabisolie een plek kan hebben in de palliatieve zorg.

Paul Lebbink, apotheker, Transvaal apotheek, Den Haag

10.
Lees meer Sluiten
Palliatieve zorg bij mensen met een verstandelijke beperking

Patiënten met een verstandelijke beperking hebben extra zorg en aandacht nodig in het naderende levenseinde, verlies en rouw. Zij kunnen zich niet altijd goed uiten. Tijdens de workshop word je uitgedaagd om op alle vier de dimensies van de palliatieve zorg (fysiek, psychisch, sociaal en spiritueel) uit te zoeken wat anders is en waar dus rekening mee moet worden gehouden om goede palliatieve zorg te kunnen leveren aan mensen met een verstandelijke beperking.

Marijke Tonino, arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG), arts palliatieve zorg, hospice-arts en consulent

11.
Lees meer Sluiten
Palliatieve zorg: dilemma’s bij dementie

Wanneer iemand dementie heeft en palliatieve zorg ontvangt, stuit je onherroepelijk op dilemma’s. Wat moet je bijvoorbeeld doen als iemand met dementie altijd overtuigd vegetariër is geweest, maar nu vlees wil eten? Wat als de persoon met dementie slikproblemen krijgt, maar de familie absoluut geen gemalen voedsel wil geven, want “dat is toch geen kwaliteit van leven”? En als familie wil doorbehandelen, al is dat medisch zinloos?

Dilemma’s bij dementie komen dagelijks voor. Tijdens deze workshop leer je wat dilemma’s eigenlijk zijn en waar die vandaan komen. Aan de hand van acht waarden die bij dementie vaak op het spel staan, ontdek je welke dilemma’s bij dementie voorkomen. Daarbij krijg je een handvat om goede afwegingen te kunnen maken.

Tim van Iersel, ethicus en geestelijk verzorger bij WoonZorgcentra Haaglanden en Toetsingscommissie Euthanasie en auteur van het boek: Dilemma’s bij dementie

12.
Lees meer Sluiten
Lachen in de palliatieve zorg

Lachen is gezond. De volkswijsheid zegt het al lang en ook in de wetenschap zijn de fysiologische effecten van de lach onderzocht én bewezen. Veel onduidelijker maar minstens even fascinerend zijn de positieve effecten op het terrein van de psychologie en de zingeving. Als ‘copingstrategie’ biedt lachen talrijke kansen. Humor kan een wapen zijn tegen de droefheid en helpen om te ontsnappen aan de neerslachtigheid. Wat is de relatie tussen humor en ‘zingeving’? Hoe zet je humor in als professional zijnde? Wat zijn de grenzen en de mogelijkheden van humor bij palliatieve zorg?

Gert Scholten, theoloog, godsdienstpsycholoog, geestelijk verzorger, docent, Liever Lichter

Gevorderden workshops
Voor meer verdieping nu ook gevorderden workshops, zodat iedereen weer iets nieuws kan leren.

Ervaringen deelnemers over gevorderden workshops

“Ik vond de gevorderden workshops zeer waardevol. Echt verdiepend!”
“Direct de diepte in en op niveau. Goed dat dit onderscheid er is.”

Het Jaarcongres Palliatieve Zorg | Sprekers

Terugblik vorige edities Het Palliatieve Zorg Congres

Al jaren Het Congres over Palliatieve Zorg voor verpleegkundigen, verzorgende en overige geïnteresseerden. Dit jaar de 16e editie!

Laatste levensfase – ‘Verpleegkundige, laat vaker je stem horen’

Luisteren, de juiste vragen stellen en je eigen morele overtuigingen thuislaten: deze en andere concrete tools kregen verpleegkundigen mee op het uitverkochte Palliatieve Zorg Congres op 18 september in Ede. En ze werden aan het werk gezet: ‘Roer je in het maatschappelijk debat over euthanasie.’ – Lees meer >>>

Wijkverpleegkundige Ingrid van Uden deelt haar ervaring

Met pen, papier en een open blik ging wijkverpleegkundige Ingrid van Uden van “BrabantZorg” op stap. Lees haar verslag van het palliatieve zorg congres van 18 september 2018. Lees blog >>>

Hoe was het? |  Nursing vroeg verpleegkundigen naar hun ervaringen van Het Palliatieve Zorgcongres.

Algemeen verpleegkundige Ellen Lanters, werkzaam bij Atlant in Apeldoorn: “Ik werk op een verpleegafdeling. Vooral de praktijkvoorbeelden uit de lezingen vond ik heel herkenbaar. En de lezing van Hans van Dam over euthanasie sprak me erg aan. Er is nog zoveel onwetendheid, bij patiënten én bij verpleegkundigen. Ook ben je je niet altijd bewust van je eigen overtuigingen die je meeneemt in een gesprek.”

Gespecialiseerd verpleegkundige Sander van het Reve, werkzaam bij de Zorgschakel in Enschede: “Ik wil graag kijken wat ik beter kan doen in de begeleiding van patiënten en naasten in de laatste levensfase. De lezing van Saskia Teunissen over de ontwikkelingen in palliatieve zorg vond ik leerzaam. Soms beloof je een patiënt iets, maar kom je er niet toe en dan ben je ineens te laat. Door beter prioriteiten te stellen, kun je dat voorkomen. Dat ga ik zeker meenemen naar de werkvloer.” 

Algemeen verpleegkundige Jannie Polinder, werkzaam in hospice de Regenboog in Nunspeet: “Sinds vorig jaar heb ik het ziekenhuis verruild voor werken in een hospice en daarom wil ik meer weten over palliatieve zorg. Door de lezingen in het ochtendgedeelte sta je stil bij wat er werkelijk toe doet voor mensen. De workshops over sedatie en delier die ik ’s middags heb gevolgd, waren meer praktisch van aard: daar heb ik morgen meteen profijt van.”

Terugblik video Het Palliatieve Zorg Congres

Spreekt dit congres je aan?

Het Jaarcongres Palliatieve Zorg | Praktische informatie

Doelgroep
Alle verpleegkundigen, verzorgende en overige geïnteresseerden.

Tarieven
279,- per persoon (btw-vrij) | Regulier tarief
239,- per persoon (btw-vrij) | Abonneetarief Nursing, TvV, TvZ en Pallium
239,- per persoon (btw-vrij) | Ledentarief NU ’91

*Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Wacht niet te lang met inschrijven! De vorige edities waren helemaal uitverkocht. Meld je nu aan.

CRKBO geregistreerd
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Instellingen die geregistreerd staan in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en mogen hun beroepsopleidingen btw vrij aanbieden.

Accreditatie
Het inhoudelijke programma staat gelijk aan 5 uur studiebelasting. (Er is geen voorbereiding noodzakelijk). Accreditatie wordt aangevraagd voor 5 punten bij het:

 • Accreditatiecommissie Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals Scholing voor de subspecialismen praktijkondersteuners huisartsen somatiek, praktijkverpleegkundigen, wijkverpleegkundigen, palliatieve zorg en geriatrie-gerontologie.
 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
 • Het Registerplein voor de subspecialismen geaccrediteerde scholing GHO en vrije ruimte maatschappelijk werk.
 • Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1)
  • College voor Accreditatie Huisartsen (CvAH)
  • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG)
  • Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde en Sociaal Geriaters (Verenso)

Vul je relatienummer in op het inschrijfformulier om hiervoor in aanmerking te komen.

Contact
Voor vragen met betrekking tot inschrijven is onze klantenservice bereikbaar op het telefoonnummer 030 – 6 38 36 38 of per e-mail via aanmelder@bsl.nl

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: (030) – 638 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

Congresontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Christa van den Hurk
M: +31 (06) – 125 678 75
E: christa.van.den.hurk@bsl.nl

Congrescoördinator (logistieke vragen)
Leonie van Helten
T: +31 (030) – 63 83659
E: leonie.vanhelten@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Dyron Bijl
T: +31 (0)10 – 7421941
E: dyron@crossmedianederland.com

Annuleren
Je inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. Annuleer je tot vier weken voor aanvang van het event, dan brengen wij € 50,00 p.p. aan administratiekosten in rekening. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 950,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 250,00 p.p. Bij een masterclass of congres met een deelnameprijs van minder dan € 125,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 35,00 p.p.. Meld je je binnen vier weken voor aanvang af? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag te berekenen. Overigens kun je bij verhindering ook een vervanger van je inschrijving gebruik laten maken.