Dag van de Revalidatiezorg

Als zorgprofessional krijg je in jouw zorginstelling maar ook in de thuiszorg steeds meer te maken met revalidatiepatiënten. Revalidatie behelst vele aandachtsgebieden zoals orthopedische aandoeningen, revalidatie na CVA of hersenletsel maar natuurlijk ook herstel na een ingrijpende operatie. Je krijgt te maken met meer samenwerkingspartners en een andere benadering van jouw cliënt. Tegelijkertijd vereist revalidatiezorg veel tijd en een hoge mate van betrokkenheid. Werk aan de winkel dus voor de zorgprofessional!

Tijdens de Dag van de Revalidatiezorg geven we je praktische handvatten om goede revalidatiezorg te bieden.

  • Hoe stimuleer je de zelfredzaamheid van jouw cliënt?
  • Heb jij de tijd én de vaardigheden om de juiste emotionele begeleiding te bieden?
  • Hoe kun je optimale zorg verlenen door samenwerking met andere disciplines?
  • Hoe maak je seksualiteit en revalidatie bespreekbaar met je patiënt?
  • Waarom ergotherapie aan huis bij dementie?

Stel je eigen dagprogramma samen!
De dag bestaat geheel uit keuzeworkshops, zodat je helemaal je eigen programma kunt samenstellen. Je gaat naar huis met informatie die direct toepasbaar is op de werkvloer, zodat je optimale revalidatiezorg kunt bieden aan jouw patiënten.

09.30 uur Ontvangst en registratie
10.00 uur Workshopronde 1
11.15 uur Pauze
11.40 uur Workshopronde 2
12.55 uur Lunchpauze
13.50 uur Workshopronde 3
15.05 uur Pauze
15.30 uur Workshopronde 4
16.45 uur Einde

Bekijk de workshops >

De Dag van de Revalidatiezorg bestaat uit vier workshoprondes. Je stelt je eigen dagprogramma samen door te kiezen uit de volgende workshops:

1. Verlies en veerkracht – Verlies moet je wel zelf dragen maar niet alleen
Als professional kom je in je werk veel in aanraking met mensen die verlies meemaken: verlies van dromen, van gezondheid, van werk, van hobby’s, van dierbaren. Verlies van de ander kan ook eigen “oud zeer” aanraken. Deze workshop gaat over verlies en veerkracht: hoe kun je er zijn én blijven in de ontmoeting met de ander.
Heidi van den Hout, coach gespecialiseerd in transitie, veerkracht en verbinding

Wat je leert:
– Hoe je verlies bespreekbaar maakt, wat helpt en niet helpt
– Hoe je een secure base kan zijn voor de ander
– Hoe gezien en gehoord worden helend kan werken

2. Revalideren is leren om mee te blijven doen
Het ene moment nog de zelfverzekerde sporter, manager of oppas-oma, het volgende moment de patiënt in een vreemde zorgomgeving. Het ene moment nog met twee benen in de maatschappij, het volgende moment onderdeel van een zorgsysteem. Wat heeft iemand die geconfronteerd wordt met nieuwe fysieke mogelijkheden van dat zorgsysteem nodig om te blijven meedoen? En wat vraagt dit van jou als revalidatieprofessional?
Deze workshop biedt je een frisse kijk op revalidatie. Je wordt uitgedaagd om je ‘zorgbril’ te verwisselen voor een ‘leerbril’. Revalideren gaat immers over opnieuw leren meedoen in de maatschappij. Dat vraagt van jou als professional een andere mindset; een focusverschuiving van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Je krijgt concrete handvatten aangereikt om te focussen op het leerproces van je revalidant. Aan de hand van het Meedoen Model© wordt ingezoomd op revalidatiedoelen en leer je hoe je samen met de revalidant effectief aan zijn doelen kunt werken.
Inge Vuijk, Rehab Academy, auteur ‘Revalideren is leren’

Wat je leert:
– Focussen op het leerproces van de revalidant
– Hoe je een revalidant leert mee te blijven doen in de maatschappij
– Het verschil tussen ‘zorg uit handen nemen’ en ‘regie in handen geven’

3. Gastvrijheid in de gezondheidszorg
Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat. In 2010 verandert er door mijn ongeluk veel. Ik heb dankzij mijn dwarslaesie geleerd om geluk te mogen ervaren. Elke dag weer, ook als de dag, ondanks 43 pillen, begint met veel pijn. En of het fysieke, mentale of organisatiepijn is, dat maakt niet uit. Leuk is het niet maar je kan ermee dealen als je daarvoor kiest.
Ik doe niets anders dan metaforen en verhalen vertellen. Over super dienstverleners, rare situaties op de werkvloer, in de trein en tijdens de lunch. Over oprecht aandacht geven, de utopie van gastvrijheid, over lachen en huilen. Over geluk zit niet in je benen, de omgang met de bezoeker en jouw collega. Over bliepmiepen, de beste dienstverlener ter wereld; Joep mijn hulphond, over inspiratie en motivatie. Hoe blijven wij nu die super gastvrije dienstverlener in een snel veranderende wereld?
Niek van den Adel, inspirator

Wat je leert:
– Gastvrijheid in de revalidatiezorg
– Positieve gezondheid
– Eigen regie

4. De revalidant centraal, kan dat echt?
Een revalidatieproces verloopt het snelste als de revalidant gretig, initiatiefrijk en betrokken is. Dan zijn er weinig misverstanden tussen collega’s, de revalidant zelf en zijn directe omgeving. Dan vallen er weinig therapieën uit, is ieder contact een waardevol contact en wordt ieders kennis optimaal benut. Sneller, effectiever en prettiger voor iedereen! Hoe lukt het om iedere revalidant zo gretig, initiatiefrijk en betrokken te laten zijn? In deze workshop komt er een ‘best practice’ aan de orde én leer je tips en trucs die toepasbaar zijn op je eigen werkplek.
Coen Vuijk, initiator en opleider Rehab Academy

Wat je leert:
– Hoe je een revalidatieproces effectiever kunt maken
– De betrokkenheid van de revalidant te vergroten
– Over een praktijkvoorbeeld van revalidant-gestuurde revalidatie

5. Eigen regie in de revalidatie met digitale toepassingen
Technologische ontwikkelingen gaan momenteel snel. Dit heeft gevolgen voor organisatie, rollen en werkprocessen in de revalidatiezorg. Zo kunnen patiënten bijvoorbeeld zelfstandig thuis en op maat oefenen met digitale toepassingen (e-health). Ook is het mogelijk om patiënten op afstand te coachen via beeldbellen. In deze workshop laat UMCG Centrum voor Revalidatie een aantal concrete voorbeelden van e-health zien. Ervaringen met de inzet van e-health worden gedeeld evenals praktische tips en trucs voor toepassing in eigen werkpraktijk.
Drs. Anja van der Heide, stafadviseur Innovatie & Implementatie, UMCG Centrum voor Revalidatie

Wat je leert:
– Inzicht in de mogelijkheden van digitale toepassingen in de revalidatie
– Wat er allemaal komt kijken bij gebruik van e-health
– Vertaalslag maken naar je eigen praktijk: wat wil en kan ik doen?

6. Positieve Gezondheid laat je ontdekken wat mensen zelf betekenisvol vinden
Wil je beter kunnen focussen op wat revalidanten zélf willen veranderen, omdat dit bijdraagt aan een betekenisvol leven? Dan biedt Positieve Gezondheid je veel inspiratie en handvatten. Het ‘spinnenwebmodel’ laat revalidanten zelf in kaart brengen hoe zij hun gezondheid ervaren. De uitkomsten helpen je in het gesprek over wat voor hen écht belangrijk is. En over wat kan helpen om dat te bereiken. Kom in de workshop zelf ervaren hoe de aanpak werkt!
Brigiet Brink, trainer en coach, Institute for Positive Health (iPH)

Wat je leert:
– Wat de kracht is van Positieve Gezondheid
– Hoe je het gespreksmodel van Positieve Gezondheid kunt inzetten
– De onvergetelijke ervaring als je het model zelf invult

7. Ergotherapie aan huis bij dementie: effectieve en efficiënte persoonsgerichte zorg
Om tegemoet te komen aan de complexe hulpvraag van mensen met dementie is samenwerking belangrijk. Toch blijkt interdisciplinair teamwork in praktijk niet altijd gemakkelijk te realiseren. Op basis van literatuur en praktijkervaringen delen we belangrijke succesfactoren en valkuilen bij het opzetten van samenwerkingsverbanden in de dementiezorg. Dat ontdekken we door te doen en te ervaren.
Het EDOMAH-programma (ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers aan huis) biedt inhoudelijk prima mogelijkheden om samenwerking met anderen op te zetten. Vooral de interventies gericht op het gebruik van geheugenstrategieën zijn hiervoor bruikbaar. Hoe pak je dat aan, zonder je eigen meerwaarde uit het oog te verliezen? Ook dat komt aan de orde door te doen en te ervaren. Deze workshop biedt praktische handvatten om morgen jouw eigen praktijk te veranderen.
Marjolein Thijssen, ergotherapeut en docent opleiding ergotherapie bij de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). Tevens medeauteur van: Ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers (EDOMAH).

8. Bespreekbaar maken van seksualiteit in de zorg
Seksualiteit is een onderwerp waar niet makkelijk over gesproken wordt, terwijl bekend is dat veel patiënten met vragen kunnen zitten op dit gebied. Ze geven soms subtiele en soms overduidelijke hints dat dit thema voor hen een puzzel is geworden door hun ziekte of aandoening. Wat kan en mag je bespreken als verpleegkundige of verzorgende als je zo’n signaal oppikt, terwijl je weet dat je het probleem waarschijnlijk niet kan oplossen? In deze workshop maak je kennis met een simpele methode die het zowel de patiënt als jezelf mogelijk maakt om seksualiteit respectvol aandacht te geven.
Egbert Kruijver, seksuoloog NVVS, Seksuologiepraktijk Nieuwegein

Wat je leert:
– Wat je professionele houding is ten aanzien van (aandacht voor) seksualiteit
– Wat je met signalen van patiënten rond seksualiteit kunt doen
– Hoe je seksualiteit respectvol bespreekbaar kunt maken

9. Omgaan met intieme verzorging en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag
Intieme verzorging vraagt om een professionele houding ten aanzien van privacy en lichaamsgrenzen. Welke houvast hebben verpleegkundigen en verzorgenden hierin? Daarnaast worden zij vaak geconfronteerd met seksueel grensoverschrijdend gedrag van patiënten en bezoek. Dit haalt assertieve medewerkers uit hun professionele rol en maakt hen minder assertief. Je krijgt tips hoe hier als individuele werker, als afdeling en als organisatie mee om te gaan, en zo een veilig klimaat voor patiënten en medewerkers te creëren.
Egbert Kruijver, seksuoloog NVVS, Seksuologiepraktijk Nieuwegein

Wat je leert:
– Hoe je professioneel kunt omgaan met privacy en lichaamsgrenzen
– Wat jou wel/niet kwetsbaar maakt voor seksueel grensoverschrijdend gedrag
– Je weet dat grensoverschrijdend gedrag een bejegeningsissue is, dat visie en aanpak vraagt op zowel individueel, afdelings- en organisatieniveau

10. Foutloos leren; doe je zo?!
Foutloos leren, waarbij fouten tijdens het leerproces voorkomen worden, is een effectieve leermethode die veel wordt toegepast binnen de cognitieve revalidatie om patiënten met ernstige geheugenstoornissen en executieve stoornissen te helpen leren. Foutloos leren lijkt gemakkelijk, echter om dit als professional toe te passen is nog niet zo eenvoudig. Tijdens de workshop wordt kort ingegaan op de theorie achter foutloos leren en daarna aan de hand van casussen praktisch geoefend. Hierdoor krijg je handvatten om dit op je eigen werkplek toe te gaan passen en help je de patiënt optimaal te laten leren binnen zijn mogelijkheden.
Maike van Florop, Jolanda Wierenga en Susanne Zeggelaar, Ergotherapeuten, Klimmendaal Revalidatiespecialisten

Wat je leert:
– Wanneer foutloos leren een meerwaarde is voor de revalidatie
– Kennis over theorie van foutloos leren zodat je als professional het lerend vermogen kunt optimaliseren van de patiënt
– Foutloos leren toepassen in de dagelijkse praktijk; do’s en don’ts

11. Stimuleren van bewegen bij geriatrische revalidatiezorg
Hoe kan je bewegen stimuleren bij geriatrische revalidatiezorg? Hoe lang heeft je patiënt nodig om weer thuis te kunnen functioneren met geen of minimale hulp? Hoe kan je deze bewegingszorg invoeren in je huidige werkzaamheden bij de patiënt? Welke aanpak kan je daarbij gebruiken en welke ‘lijnen/wegen’ kan je het beste bewandelen om de juiste aanpak/strategie te vinden bij je patiënt? Multidisciplinair handelen bij geriatrische revalidatiezorg is van belang, maar hoe pas je dit toe in de praktijk en wat zijn dan de verwachtingen hierin van elkaar? Deze workshop biedt handvatten en ideeën om hier gelijk in de praktijk mee aan de slag te kunnen.
Marit Brouwer, Master Geriatriefysiotherapeut, Fysio- en Manuele Therapie Henri Schuytstraat

Je leert:
– wat het belang is van stimuleren van beweging bij geriatrische revalidatiezorg
– welke mogelijkheden er zijn om multidisciplinair handelen te vergroten/verbeteren in de thuissituatie
– het stimuleren van beweging bij geriatrische revalidatiezorg te gebruiken in de dagelijkse praktijk

Niek van den Adel

Niek van den Adel is inspirator. ‘Ik begrijp dat het er niet makkelijker op wordt nu er zoveel gaande is in jouw bedrijfstak. Reorganisaties, veranderingen en verhoging van werkdruk maken het niet makkelijker om altijd vriendelijk en aardig tegen onze patiënten, bezoekers en onze collega’s te zijn. Keerzijde is dat alle verandering groei betekent en jij de mogelijkheid hebt om voor werkplezier te kiezen, al zit alles maar dan ook alles tegen.
Hoe geweldig zou het zijn als we elke dag met plezier naar ons werk gaan. Elke dag overladen worden met complimentjes, grote glimlachen en vriendelijke service. Elke dag is een feest, omdat dat juist die extra zorg en aandacht voor de patiënt, collega of bezoeker onze dag goed maakt.’
‘Een droom? Ik denk het niet, ik denk dat het mens eigen is, om onze omgeving te beïnvloeden met ons gedrag. Ik denk dat we in staat zijn van elke dag een succes te maken. Ik weet dat wij zelf de keuze moeten maken, niemand anders doet het voor je.
En dat is mijn missie! Ik werk dolgraag met mensen en organisaties die weer willen werken aan dat gastvrije gevoel. Weer willen groeien in communicatie en het gastvrije gedrag van medewerkers.’
niekvandenadel.nl

Brigiet Brink

Brigiet Brink is een ervaren trainer en adviseur. Ze begeleidt mensen met diabetes om voluit te leven met deze ingrijpende ziekte. Ook adviseert, traint en coacht ze professionals die de zorg willen verbeteren. Samen met Institute for Positive Health (iph.nl) ontwikkelt en begeleidt ze zorgorganisaties bij veranderingsprocessen die invulling geven aan het concept van Positieve Gezondheid.

Marit Brouwer

Marit Brouwer is sinds 2009 werkzaam in Castricum, in een eerstelijns praktijk als fysiotherapeut. Zij heeft in 2013 mijn Masteropleiding Geriatriefysiotherapie afgerond. Naast haar rol als geriatriefysiotherapeut is Marit ook oedeemtherapeut en heeft een actieve rol in een aantal verschillende werkgroepen in de omgeving van Alkmaar/Castricum. Haar interesse ligt in de ouderenzorg, waarbij neurologie en valproblematieken op dit moment de gebieden zijn waar zij het meeste in werkzaam is.

Maike van Florop, Jolanda Wierenga en Susanne van Zeggelaar

Maike van Florop, Jolanda Wierenga en Susanne Zeggelaar zijn allen ergotherapeuten werkzaam met NAH-patiënten bij Klimmendaal Revalidatiespecialisten in Arnhem. Ze hebben ruime ervaring met het behandelen en begeleiden van patiënten die als gevolg van NAH cognitieve stoornissen hebben opgelopen en hiervan hinder ondervinden in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Binnen de revalidatiebehandeling streven zij naar een optimaal leerklimaat om de patiënt zo goed mogelijk in staat te stellen dagelijkse activiteiten te herleren en zo de eigen regie en zelfstandigheid te herwinnen. Ze gebruiken de foutloos leren methode regelmatig bij patiënten. Susanne Zeggelaar heeft tevens meegewerkt aan een promotieonderzoek van Dirk Bertens waarin onderzocht werd of het opnieuw aanleren van dagelijkse taken beter kan door middel van foutloos leren.

Drs. Anja van der Heide

Anja van der Heide is opgeleid als bewegingswetenschapper en verandermanager. Zij is als stafadviseur Innovatie & Implementatie werkzaam bij UMCG Centrum voor Revalidatie en betrokken bij verschillende innovaties gericht op het slimmer en efficiënter organiseren van de revalidatiezorg tot in de thuissetting van patiënten. Digitalisering is daarbij een belangrijk thema.

Heidi van den Hout

Heidi van den Hout is coach en begeleidt met name mensen die een verlies met zich meedragen (verlies van gezondheid, van dromen, van werk, van dierbaren). Haar werk gaat over het leven, met alles wat er is. Van overleven naar kwaliteit van leven. Verlies moet je wel zelf dragen maar niet alleen.

Egbert Kruijver

Egbert Kruijver is een veelzijdig seksuoloog en supervisor NVVS. Hij werkt voor revalidatiecentra, ziekenhuizen en privé-praktijken. Egbert specialiseert zich in seksuologische hulpverlening aan mensen met chronische ziekten en/of lichamelijke beperkingen. Hij zet zich in voor het waarborgen van aandacht voor seksualiteit via medisch specialistische richtlijnen, in organisatiebeleid en regeringsbeleid.

Marjolein Thijssen

Marjolein Thijssen is sinds 1998 afgestudeerd als ergotherapeut. Daarvoor heeft zij de opleiding tot verpleegkundige-A afgerond. Marjolein heeft veel ervaring met het EDOMAH programma, zowel in de toepassing ervan als in de mono- en interprofessionele EDOMAH nascholing en onderzoek. Zij geeft lezingen en workshops op nationale en internationale congressen. Sinds 2002 is Marjolein werkzaam als docent ergotherapie en onderzoeker aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Naast haar docentschap doet zij onderzoek naar de samenwerking tussen professionals, semi-professionals , vrijwilligers en mantelzorgers, ontwikkelt zij scholing daartoe en evalueert deze. In 2015 heeft zij de Master of Science in Occupational Therapy afgerond. Sinds 2017 is Marjolein werkzaam als toekomstige promovenda op het gebied van Dementie Vriendelijke Gemeenten, een project van ZONMW.

Coen Vuijk

Coen Vuijk is initiator en opleider Rehab Academy. ‘Na opgedane ervaringen in het onderwijs, de zorg, ontwikkelingssamenwerking en het bedrijfsleven, allemaal op het gebied van leren en bewegen, is het tijd om alle ontdekkingen samen te voegen. Met als doel; praktische oplossingen vinden om mensen die revalideren effectief te laten leren. Pas als je kunt beschrijven wat je nu doet, kun je je verder ontwikkelen.’ Coen Vuijk ondersteunt graag lerende mensen, inclusief zichzelf.

Inge Vuijk

Initiator Rehab Academy en auteur ‘Revalideren is leren’Inge Vuijk droomt ervan om Positieve Gezondheid (de nieuwe definitie van gezondheid) in de revalidatiezorg handen en voeten te geven. Met haar bevlogen en energieke aanpak ligt haar focus op de ontwikkeling van mensen met veranderde fysieke mogelijkheden samen met hun naasten en de professionals daar omheen.
‘Revalideren gaat over leren meedoen met een beperking. Het gaat niet om wat je hebt, maar om hoe je ermee omgaat. Wat heeft iemand met een beperking en wat hebben zijn naasten daarvoor nodig? Na jarenlange ervaring in de specialistische revalidatie heb ik me laten inspireren door mensen uit het onderwijs en me verdiept in hoe mensen leren. Door nu van een afstandje opnieuw naar de revalidatiezorg te kijken zie ik talloze mogelijkheden om de revalidatie anders, leuker en vooral leerzamer in te richten. Tijdens de revalidatie moet het leerproces centraal staan. Revalideren is leren om mee te blijven doen in de maatschappij!’

Doelgroep
Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, verzorgenden, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, activiteitenbegeleiders, zorgwelzijn medewerkers, studenten, docenten en overige zorgprofessionals in de gehandicaptenzorg, thuiszorg, verpleeghuizen, verzorgingshuizen, ziekenhuizen en maatschappelijke hulpverlening.

Tarieven
€ 229,- per persoon (excl.btw) | Regulier tarief
€ 199,- per persoon (excl.btw) | Abonneetarief Nursing, TvV, TvZ
€ 199,- per persoon (excl.btw) | Ledentarief NU ’91

*Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Accreditatie
Geaccrediteerd voor 5 punten door het Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V.
Accreditatie voor fysiotherapeuten is aangevraagd bij het KNGF/CKR.

Vul je relatienummer in op het inschrijfformulier om hiervoor in aanmerking te komen.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: 030 – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Henriëtte Boven
T: 030 – 638 38 21
M: 06 53 97 99 13
E: henriette.boven@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)
Manouk Mens
T: 030 – 638 36 39
E: manouk.mens@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Dyron Bijl
T: 010 – 742 19 41
E: dyron@crossmedianederland.com

Annuleren
Annulering dien je schriftelijk aan ons te melden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het congres of evenement wordt € 50 (incl. btw) in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 35 (incl. btw) indien de kosten van het betreffende congres of evenement minder dan € 100 (excl. btw) bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een ander.

BLOGVERSLAG Revalidatiezorg Congres 2017

Ik ben Ankie Hietkamp en werkzaam bij thuiszorgorganisatie STMG. In een ver verleden ben ik begonnen als gezinsverzorgster. Die functie bestaat allang niet meer en ik ben nu door de vele ontwikkelingen in het werkveld en verschillende opleidingen met veel plezier als verpleegkundige in de wijk werkzaam. Door de jaren heen heb ik gemerkt dat één van de manieren om plezier en uitdaging in je vak te houden het volgen van (bij)scholing is. Onlangs kreeg ik de kans om naar het Revalidatiezorg Congres in Ede te gaan.

Aankomst en opening
Ik ben nog nooit eerder bij een Nursing congres aanwezig geweest, maar ondertussen erg nieuwsgierig. Het Revalidatie Congres was goed bereikbaar en verzorgd. Het begon al bij de ruime parkeerplaats en het luxe congresgebouw: rustige ontvangst met koffie en wat lekkers, zodat je even kon bijkomen van de rit ernaar toe en een praatje met anderen kon maken. Ondanks dat ik alleen was, kwam ik snel in gesprek met anderen en wisselden we ervaringen uit over allerlei dingen. Na de koffie begon het programma. De dagvoorzitter had een zeer betrokken inleiding waar iedereen met grote aandacht naar luisterde. Zo stonden meteen alle neuzen dezelfde kant op om alle sprekers aan te horen. Dit waren interessante mensen met goede verhalen, die ook een goede link naar andere werkterreinen konden leggen, zodat iedereen zijn/haar eigen speerpunten eruit kon halen en zich meer bewust werd van eigen handelen en beroepshouding. Aan het geroezemoes te horen en de reacties vanuit de zaal beloofde dit al snel meer voor de rest van de dag. Vanuit het plenaire gedeelte werd ons de weg gewezen naar de workshops waar we aan deelnamen.

Ronnie Gardiner Methode
De eerste workshop ‘Zet het brein in beweging’ volgens de Ronnie Gardiner Methode (RGM) was heel leuk, al voelde ik me daar een hele grote klungel… Maar dat klungelige gevoel legde voor mij alvast het bruggetje naar cliënten met hersenproblemen. Och jee…. Links, rechts, handen, voeten, symmetrische en asymmetrische bewegingen op pakkende muziek. Het respect dat ik voor deze mensen toch al had, groeide met de minuut! Als zij dit wel kunnen, en ook nog een training geconcentreerd volhouden, wat een doorzetters zijn dat!

Copen met coping
Daarna was er een welverdiende pauze (vond ik zelf) met een lunchbuffet met sapjes, koffie, thee, broodjes en salades. Ook was er tijd om weer bij te kletsen en ervaringen en inzichten uit te wisselen over de workshops. Het bleek dat de workshop ‘Copen met coping’ je heel bewust maakte van eigen handelen in bepaalde situaties. Waarom doe je zoals je doet? Dat gaf verrassende inzichten voor mijn gesprekspartner.

Samenwerken met mantelzorgers
Na de pauze nam ik deel aan de workshop ‘Samenwerken met mantelzorgers’.
In groepjes brainstormden we over het belang van samenwerken, ontlasten en het betrekken van de mantelzorgers bij de zorg van de zorgvrager. Daarna werden de ervaringen gedeeld en besproken met de andere groepjes. Het belang van samenwerken is denk ik wel redelijk bekend, maar het verassende aan de workshop was voor mij dat de diepte ingegaan werd bij de vraag hoe je dit doet, wanneer je dit doet, en welke mogelijkheden er zijn. Het out of the box denken werd op deze manier gestimuleerd en zette aan tot nadenken over samenwerking tussen verschillende organisaties.
Als laatste workshop had ik ‘Onderzoek naar communicatie voor patiënten met afasie na een beroerte’. Een hele mond vol, maar dit werd helder voorgedragen en uitgelegd. Het blijkt dat er volop beweging en verbetering is met betrekking tot dit onderwerp, en daarmee op termijn hopelijk verbetering voor mensen met afasie. Ondanks dat het onderzoek nog loopt, werden inzichten en gesprekstechnieken al gedeeld en besproken. Deze waren voor mij erg goed toepasbaar. Het was jammer dat we de informatie niet mee naar huis mochten nemen juist omdat het allemaal nog in ontwikkeling is. Maar ik heb wel veel onthouden!  Ik wil het onderwerp wel volgen, het smaakt naar meer juist omdat afasie in de thuissituatie ook nogal eens voorkomt.

(Te)veel keus
Samenvattend kan ik zeggen dat het Revalidatiezorg Congres mij erg stimuleerde door de aanvullende vakkennis die je opdoet, door de gesprekken met andere collega’s uit andere vakgebieden en uit andere delen van Nederland. Het verder kijken dan je eigen vak en informeel in aanraking komen met een ergotherapeut en een directeur van een zorgzwembad werkt prikkelend. Het enige minpunt waar ik tegenaan liep is eigenlijk een compliment aan de organisatie… ik wilde eigenlijk alle workshops wel volgen, maar vond het erg moeilijk om een keus te maken. Deze dag is dus zeer zeker voor herhaling vatbaar!