Dag van de Revalidatiezorg

Alles over jouw rol als verpleegkundigen of verzorgende in de revalidatiezorg

Dag van de Revalidatiezorg verplaatst
Vanwege het coronavirus hebben de autoriteiten per direct een verbod op evenementen met meer dan 100 personen afgekondigd. Om deze reden zal de Dag van de Revalidatiezorg op dinsdag 24 maart 2020 niet plaatsvinden, maar worden verplaatst naar dinsdag 29 september 2020. Alle deelnemers zijn hierover persoonlijk geïnformeerd.

Dag van de Revalidatiezorg_24 maart 2020_Nursing

Revalidatiezorg: het is een vak apart. Je krijgt te maken met samenwerkingspartners, zoals fysiotherapeuten en ergotherapeuten. Tegelijkertijd vereist revalidatiezorg veel tijd en een hoge mate van betrokkenheid. Hoe ga je hier als verpleegkundige of verzorgende mee om? Hoe leer je de revalidatie patiënt zoveel mogelijk zelf te doen? En waar moet je eigenlijk op letten bij revaliderende kwetsbare ouderen?

Tijdens de Dag van de Revalidatiezorg worden al jouw vragen beantwoord en krijg je nieuwe kennis en vaardigheden zodat jij nóg meer voor jouw revaliderende patiënten kunt betekenen!

Onderwerpen op het programma:

 • Innovaties die zelfredzaamheid vergroten
 • Leermethoden bij cognitieve revalidatie (zoals CVA)
 • Psychosociale begeleiding bieden, hoe doe je dat?
 • Uitdagingen binnen de GRZ
 • Klinisch redeneren bij chronische pijn, hoe kom je tot een diagnose en behandelplan?

Bekijk hier het volledige programma >

De dag begint plenair met een lezing over de nieuwste technologische ontwikkelingen in de revalidatiezorg daarna volgt een lezing over geriatrische revalidatie. In de middag stel je jouw eigen programma samen met diverse praktijkgerichte sessies naar keuze.

Dag van de Revalidatiezorg | Programma

09.15 uur
Ontvangst en registratie
09.45 uur
Interactieve opening door de dagvoorzitter
09.50 uur
Lees meer Sluiten
Revalidatietechnologie: ontwikkelingen in de praktijk

De missie van de revalidatiegeneeskunde luidt: Actief naar zelfredzaamheid en eigen regie. Om aan de demografische trends en zorgbehoeftes (toename van de behoefte aan zorg en ondersteuning richting participatie) te kunnen voldoen zal juist vanuit de revalidatiegeneeskunde en mogelijk ook vanuit de GRZ worden ingezet op nieuwe innovatieve technologieën zoals e-revalidatie, gaming, robotica en active assistive devices. Hoe verandert jouw vak als verpleegkundige in de revalidatiezorg en op welke wijze zullen technologieën binnen de definitie van gezondheid “het vermogen zich aan te passen en eigen regie te voeren’ in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven” een rol gaan spelen?

10.15 uur
Lees meer Sluiten
Het krijgen van een handicap en revalideren

Spreker volgt spoedig.

11.15 uur
Koffie- en theepauze
11.45 uur
Lees meer Sluiten
Geriatrische revalidatie, kan dat wel?

Door vergrijzing hebben we steeds meer te maken met kwetsbare ouderen in de revalidatiezorg. Complexe multimorbiditeit en afgenomen leerbaarheid maken revalidatie tot een grote uitdaging. Als verpleegkundige moet je rekening houden met de individuele herstelmogelijkheden en trainingstempo, de invloed van andere aandoeningen en daarmee een integrale aanpak en afstemming met andere betrokken zorgverleners. Hoe ziet het vervolgpad van een oudere patiënt na een ziekenhuisopname eruit? Wat is wenselijk of haalbaar en wat is ‘beter maken?’

12.45 uur
Lunchpauze
13.45 uur
Sessieronde 1
14.45 uur
Koffie- en theepauze
15.15 uur
Sessieronde 2
16.15 uur
Einde

Beleef een dag vol inspirerende lezingen en praktijkgerichte workshops. Ga voldaan naar huis met nieuwe ideeën en vaardigheden die je direct kunt toepassen op de werkvloer.

Dag van de Revalidatiezorg | Sessies

Jij weet zelf het beste welke onderwerpen interessant zijn voor jouw werk, daarom bestaat het middagprogramma uit het volgen van door jou gekozen sessies.

De sessies focussen zich zowel op Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) als op Medische revalidatiezorg (MRZ).

1.
Lees meer Sluiten
Geriatrische revalidatiezorg in de praktijk: casuïstiek

Binnen de geriatrische revalidatiezorg zien we duidelijk hoe de doelgroep de laatste jaren is veranderd. Mensen worden ouder en hebben vaak meerdere ziektes. De zorg en daardoor de revalidatie wordt complexer. Ook zien we nieuwe doelgroepen erbij komen, zoals oudere oncologiepatiënten. Dat vergt weer een andere, specifieke benadering. Waar we ons bij een CVA richten op de kwetsbaarheid van de revalidant en het risico op een longontsteking, is er bij herstel van een gebroken heup meer risico om te vallen. Dat maakt revalidatie na een CVA anders dan na bijvoorbeeld een gebroken heup. Tijdens deze workshop gaan we aan de hand van casussen in op behandeling en begeleiding van geriatrische revalidatie patiënten.

2.
Lees meer Sluiten
Klinisch redeneren bij chronische pijn, hoe doe je dat?

Meerdere factoren spelen een rol bij chronische pijn, denk daarbij aan multimorbiditeit en polyfarmacie. Klinisch redeneren aan de hand van een evidence-based practice model is noodzakelijk om tot een pijndiagnose en een adequaat biopsychosociaal behandelplan te komen. Wat zijn de ‘rode vlaggen’, waar dien je rekening mee te houden en wat zijn mogelijke behandelopties?

Na het bijwonen van deze sessie:

 • Heb je kennis opgedaan over het ontstaan en persisteren van chronisch pijn
 • Kun je klinisch redeneren volgens een evidence based practice model?
 • Ken je de behandelopties bij chronische pijn

Wegens succes herhaald: deze sessie is vorig jaar beoordeeld met gemiddeld een 8!

3.
Lees meer Sluiten
Bevorderen van de kwaliteit van leven

Goede verzorging, een oefenschema en een kop koffie op z’n tijd. De praktische invulling van ‘kwaliteit van leven’ voor een revalidatie patiënt is vaak vastgelegd in afspraken en regels. Voor die regels is veel te zeggen maar ze leiden niet perse tot een goed leven voor de patiënt. Want hoe zit het met de menselijke behoeften? Een lijf zonder pijn, lekker slapen, dingen doen die je leuk vindt, je begrepen, geliefd en gewaardeerd voelen en verbonden zijn met de mensen om je heen. Tijdens deze sessie kruipen we in de belevingswereld van revalidatie patiënten. Je krijgt handvatten om helder te communiceren met jouw patiënt (ook als dat onmogelijk lijkt) en de verschillende facetten voor een betere kwaliteit van leven te stimuleren en op elkaar af te stemmen.

4.

*Deze workshop is bedoelt voor zorgprofessionals die nog geen ervaring hebben met foutloos leren

Foutloos leren, waarbij fouten tijdens het leerproces voorkomen worden, is een effectieve leermethode die veel wordt toegepast binnen de cognitieve revalidatie om patiënten met ernstige geheugenstoornissen en executieve stoornissen te helpen leren. Foutloos leren lijkt gemakkelijk, echter om dit als professional toe te passen is nog niet zo eenvoudig. Tijdens de workshop wordt kort ingegaan op de theorie achter foutloos leren en daarna aan de hand van praktische casussen geoefend. Hiermee krijg je handvatten om dit op je werkplek toe te passen en help je jouw patiënt om optimaal te leren binnen zijn/haar mogelijkheden.

Wegens succes herhaald: deze sessie is vorig jaar beoordeeld met gemiddeld een 8!

5.

*Deze workshop is bedoelt voor zorgprofessionals die foutloos leren al toepassen binnen hun werk maar meer verdieping willen

Foutloos leren, waarbij fouten tijdens het leerproces voorkomen worden, is een effectieve leermethode die veel wordt toegepast binnen de cognitieve revalidatie om patiënten met ernstige geheugenstoornissen en executieve stoornissen te helpen leren. Foutloos leren lijkt gemakkelijk, echter om dit als professional toe te passen is nog niet zo eenvoudig. Tijdens de workshop wordt kort ingegaan op de theorie achter foutloos leren en daarna aan de hand van praktische casussen geoefend. Hiermee krijg je handvatten om dit op je werkplek toe te passen en help je jouw patiënt om optimaal te leren binnen zijn/haar mogelijkheden.

6.
Lees meer Sluiten
Ketenzorg na een CVA

Dat ketenzorg wenselijk en zelfs noodzakelijk is, daarover is iedereen het wel eens. De implementatie ervan is echter niet altijd eenvoudig. Patienten met een CVA lopen diverse fases door waarbij het noodzakelijk is dat zorgaanbieders hun werkzaamheden beter op elkaar afstemmen. Tijdens deze sessie gaan we aan de hand van casussen in op het organiseren van zorg in de keten. Hoe komt jouw CVA patiënt bij de juiste hulpverlener op het juiste moment? Welke rol heb jij als verpleegkundige? Hoe voorkom je hiaten of juist dubbel werk? Hoe bieden we gezamenlijk zorg op maat, afgestemd op de behoeften van de patiënt en naasten? Op deze en meer vragen krijg je antwoord en praktische handvatten voor betere ketenzorg.

7.
Lees meer Sluiten
Medicatieveiligheid voor jouw revalidatie patiënt

Als verpleegkundige heb je steeds vaker te maken met patiënten in minde goede conditie die (nog) afhankelijk zijn van medicatie. Door de verschillende betrokken ketens en complex wordende zorg zien we in de revalidatiezorg vaak problemen in medicatieveiligheid. De medicatie wordt niet altijd op de juiste manier of termijn bewaard en de opiatenregistratie is niet altijd op orde. In deze sessie gaan we in op hoe jij zorgt voor medicatieveiligheid bij jouw revalidatie patiënt.

Naast inhoudelijke inspiratie geniet je van een heerlijke lunch en ontmoet je veel collega’s uit hetzelfde vakgebied.

Dag van de Revalidatiezorg | Sprekers

Dag van de Revalidatiezorg | Terugblik vorige edities

Al jaren organiseren wij de Dag van de Revalidatiezorg voor verpleegkundigen, verzorgenden en overige geïnteresseerden. Ben je benieuwd wat de deelnemers van een vorige editie ervan vonden? Lees onderstaande quotes of bekijk de video:

Dit vonden de deelnemers van de editie maart 2019 ervan:

   • ‘Delen van ervaringen, uitbreiding kennis, toepasbaarheid van informatie tbv opleiding.’
   • ‘Lezing e-health erg interessant. Wat is de toekomt in de revalidatie? Zien en horen hoe ze in andere revalidatiecentra werken. Het spreken van van collega’s uit andere instellingen tijdens de pauzes’
   • ‘Leuke workshops gevolgd en weer ervaringen gedeeld met andere collega’s vanuit andere werkgebieden.’
   • ‘Veel herkenning, goede presentaties, goed verzorgde dag.’
   • ‘De contacten met andere professionals, eens horen hoe er op andere plekken gewerkt wordt.’
   • ‘De verhalen van revalidanten waren een meerwaarde. Goed dat de timing zo strikt werd nageleefd’
   • ‘Voldoende tijd tussen verschillende onderdelen, zodat een heel dagprogramma niet te zwaar werd, heel lekker eten!, interessante workshops, veel interactie, zowel in de voormiddag als in de workshops’
   • ‘Veel leuke en leerzame workshops. Sprekers vertellen op een leuke en pakkende manier.’
   • ‘Gevarieerd aanbod, enthousiaste sprekers. Geeft stof tot nadenken’

Spreekt dit congres je aan?

Dag van de Revalidatiezorg | Praktische informatie

**Vanwege het coronavirus hebben de autoriteiten per direct een verbod op evenementen met meer dan 100 personen afgekondigd. Om deze reden zal de Dag van de Revalidatiezorg op dinsdag 24 maart 2020 niet plaatsvinden, maar worden verplaatst naar dinsdag 29 september 2020. Alle deelnemers zijn hierover persoonlijk geïnformeerd.**

Datum en locatie
Dinsdag 24 maart 2020 | ReeHorst, Ede

Voor wie?
Dit congres is bedoelt voor verpleegkundigen, verzorgenden, verpleegkundig specialisten, studenten, docenten en overige zorgprofessionals in de thuiszorg, verpleeghuizen, verzorgingshuizen, ziekenhuizen, gehandicaptenzorg en maatschappelijke hulpverlening. Andere belangstellenden zijn uiteraard ook van harte welkom.

Tarieven
239,- p.p. (btw vrij) | Vroegboektarief* t/m 31 december 2020
279,- p.p. (btw vrij) | Regulier tarief
239,- p.p. (btw vrij) | Abonnee tarief* voor abonnees van Nursing, TvV en/of TvZ

*Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum

Aanmelden
Meld je aan via het inschrijfformulier.

Accreditatie
Het inhoudelijke programma van Dag van de Revalidatiezorg staat gelijk aan 5 uur studiebelasting. Accreditatie wordt aangevraagd bij Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals.

Vul je relatienummer in op het inschrijfformulier om hiervoor in aanmerking te komen.

Heb je een suggestie voor accreditatie voor een bepaalde beroepsvereniging?
Mail dan jouw verzoek naar eva.reuvers@bsl.nl. Wij zullen bij voldoende interesse jouw verzoek in overweging nemen.

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw vrij door CRKBO registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze CRKBO registratie mogen wij onze congressen btw vrij aanbieden. Lees meer over de CRKBO registratie.

Heb je vragen over:

.. je inschrijving of aanmelding?
Neem contact op met de klantenservice
T: (030) – 638 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

.. de inhoud of het programma?
Neem contact op met Lianne de Jong (projectleider)
M: +31 (0)6 – 38 36 04
E: lianne.de.jong@bsl.nl

.. bereikbaarheid of andere logistieke vragen?
Neem contact op met Eva Reuvers (event coördinator)
T: +31 (0)6 – 47 94 77 39
E: eva.reuvers@bsl.nl

Annuleren
Annulering dien je schriftelijk aan ons te melden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het congres of evenement wordt € 50 (incl. btw) in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 35 (incl. btw) indien de kosten van het betreffende congres of evenement minder dan € 100 (excl. btw) bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een ander.