Succesvolle Zelfsturing in de Praktijk

Hoe het wél werkt!

Tijdens het congres Succesvolle Zelfsturing in de Praktijk gaan 5 bestuurders van diverse zorgorganisaties met u in gesprek over de manier waarop zelfsturing vorm kan krijgen en hoe zelfsturing wél werkt!

Zelfsturende teams: er is de afgelopen tijd vanuit verschillende perspectieven over geschreven. De voor- en nadelen zijn inmiddels bekend, maar de vraag is nu; hoe passen we het succesvol toe? Op veler verzoek hebben we een programma ontwikkeld waarbij u als deelnemer écht in gesprek gaat met bestuurders, managers en andere functionarissen uit organisaties die een vorm van zelforganisatie hebben gevonden die werkelijk werkt. Na deze dag weet u op welke manier zelfsturing vorm kan krijgen en hoe het wél werkt!

Een greep uit het programma:

 • Zelfsturing; hoe het wel werkt! Organisaties die er succesvol mee werken delen hun ervaringen
 • Valkuilen en kansen over een effectieve manier zelfsturing
 • In gesprek met een bestuurder
 • Hoe zelfsturing, job crafting, en bevlogenheid gefaciliteerd kan worden
 • De urgentie van anders denken en doen

Grijp deze kans en stel al uw vragen tijdens de praktijkgerichte sessies:

In de middag volgt u praktijkgerichte sessies, waarbij u in kleiner verband in gesprek gaat met: een bestuurder van een succesvolle zelforganisatie, Ben Wenting of Astrid Vermeer. U kiest per ronde één praktijkgerichte sessie met een bepaald thema. Tijdens de sessie zullen al uw vragen over dat thema beantwoord worden en krijgt u advies voor uw organisatie. Bekijk welke thema’s u kunt kiezen >

Ervaringen van deelnemers:
Inspirerend, verfrissende kijk gekregen, mooie ontmoetingen
Relevante informatie over zelfsturing, financiën, valkuilen, adviezen, coaching
Handvatten om zelfsturing nog beter vorm te geven

Programma | Congres Succesvolle Zelfsturing

09.30 uur
Opening door dagvoorzitter
09.45 uur
Lees meer Sluiten
Hoe zelfsturing, job crafting, en bevlogenheid gefaciliteerd kan worden

Medewerkers die bevlogen zijn, voelen zich vol met energie, werken uiterst geconcentreerd, en zijn heel enthousiast over hun werk. Bevlogenheid vertaalt zich dan ook in goede prestaties en in dienstverlening van hoog niveau. Hoewel we inmiddels veel weten over werkomstandigheden die bevlogenheid bevorderen, weten we nog weinig over de rol van managers. In deze presentatie zet Prof. Bakker uiteen wat managers kunnen doen om de zelfsturing, job crafting, en bevlogenheid van hun medewerkers te faciliteren.

Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • U leert wat de drivers zijn van werkplezier/bevlogenheid
 • U weet hoe proactief gedrag van medewerkers gefaciliteerd kan worden
 • U leert wat het belang van job crafting is

“Waarom ik zelf naar het congres zou gaan? Zelfsturing en job crafting zijn tegenwoordig niet meer weg te denken, na dit congres weet u waarom.” – Arnold Bakker 

10.30 uur
Koffiepauze
11.00 uur

5 Bestuurders van diverse zorgorganisaties, die zeer succesvol werken met zelfsturing tonen door middel van korte filmpjes waar staan zij voor en wat zijn de verschillen in aanpak?

Daarna volgt een interactieve forumdiscussie met de zaal onder leiding van de dagvoorzitter. De bestuurders  zullen dan reageren op stellingen waarbij de volgende vragen centraal staan: ‘hoe zelfsturing wel werkt’ en ‘waarom deze organisaties er succesvol mee werken’. De dagvoorzitter maakt telkens de vertaalslag naar de praktijk.

12.00 uur
Lunchpauze
13.00 uur
Lees meer Sluiten
Praktijkgerichte sessie 1

Tijdens de praktijkgerichte sessie gaat u in kleiner verband in gesprek met: een bestuurder van een succesvolle zelforganisatie, Ben Wenting of Astrid Vermeer. U kiest per ronde één praktijkgerichte sessie met een bepaald thema.

Aline Poolen, Stichting ZorgAccent | Fieke van Deutekom, Kalorama | Inge Borghuis, Amstelring | Irma Harmelink, Elver | Ruth Maas, Zorgcentra De Betuwe | Astrid Vermeer & Ben Wenting, zelfsturing experts

13.45 uur
Lees meer Sluiten
Praktijkgerichte sessie 2

Tijdens de praktijkgerichte sessie gaat u in kleiner verband in gesprek met: een bestuurder van een succesvolle zelforganisatie, Ben Wenting of Astrid Vermeer. U kiest per ronde één praktijkgerichte sessie met een bepaald thema.

Aline Poolen, Stichting ZorgAccent | Fieke van Deutekom, Kalorama | Inge Borghuis, Amstelring | Irma Harmelink, Elver | Ruth Maas, Zorgcentra De Betuwe | Astrid Vermeer & Ben Wenting, zelfsturing experts

14.30 uur
Pauze
15.00 uur
Lees meer Sluiten
Praktijkgerichte sessie 3

Tijdens de praktijkgerichte sessie gaat u in kleiner verband in gesprek met: een bestuurder van een succesvolle zelforganisatie, Ben Wenting of Astrid Vermeer. U kiest per ronde één praktijkgerichte sessie met een bepaald thema.

Aline Poolen, Stichting ZorgAccent | Fieke van Deutekom, Kalorama | Inge Borghuis, Amstelring | Irma Harmelink, Elver | Ruth Maas, Zorgcentra De Betuwe | Astrid Vermeer & Ben Wenting, zelfsturing experts

15.50 uur
Lees meer Sluiten
De urgentie van anders denken en doen (in het licht van zelfsturing)

Rotmans vertelt over de omwenteling transitie die we in diverse sectoren doormaken aan de hand van internationale voorbeelden uit het onderwijs, de zorg en de financiële sector en schetst een soms ontluisterend beeld van de toekomst. U krijgt inzicht in hoe de beweging van onderop, waarbij de mens opnieuw centraal staat, uiteindelijk zal leiden tot een beter aangepaste samenleving en economie. In deze kantelperiode telt ieder individu en iedereen kan het verschil maken. Professor Rotmans besteedt ook aandacht aan de persoonlijke omwenteling, want om dingen te veranderen, moet je zelf ook anders op de veranderende wereld gaan staan.

Jan Rotmans is hoogleraar transitiekunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en internationale autoriteit op het gebied van transities en duurzaamheid.

16.35 uur
Afsluiting door de dagvoorzitter Tom van ‘t Hek

Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Praktijkgerichte sessies | Congres Succesvolle Zelfsturing

Tijdens de praktijkgerichte sessies gaat u in kleiner verband in gesprek met: een bestuurder van een succesvolle zelforganisatie, Ben Wenting of Astrid Vermeer. U kiest per ronde één praktijkgerichte sessie met een bepaald thema. Tijdens de sessie zullen al uw vragen over dat thema beantwoord worden. U kunt per sessieronde kiezen uit de volgende thema’s:

1.
Lees meer Sluiten
Zelfsturing volhouden bij lastige situaties zoals arbeidsmarktkrapte

Op het moment dat zich dan lastige problemen aandienen, dan zien we dat men snel terug kan vallen in oude gewoontes, en problemen op een ‘comfortabele’ hiërarchische manier oplost. De kunst is natuurlijk om ook moeilijke kwesties vanuit het zelforganiserende principe op te lossen, zodat daarmee de gekozen organisatiestructuur meer en meer wordt verankerd. Niet alleen in structuur en afspraken op papier, maar juist ook in gedrag van alle leden van de organisatie. Ook het gebruik van taal is een krachtig middel om de organisatie en de functionarissen aan elkaar te binden.

Inge Borghuis, Amstelring, werkt al zeer veel jaren in een zelfsturende organisatie en wil graag in gesprek over wat het vraagt, maar ook wat het de organisatie brengt om volgens de zelfsturende principes te handelen. Met betrekking tot het taal-aspect zal zij een aantal voorbeelden bespreken, en aangeven wat de waarde daarvan is.

2.
Lees meer Sluiten
Functionarissen verbinden aan de verandering en motiveren om mee te denken over de inrichting en verdere ontwikkeling daarvan

Om zelforganisatie tot een succes te maken,  vraagt het iets van alle betrokkenen. Niet alleen de structuur van de organisatie verandert, maar ook de visie op zorg, onderlinge samenwerking, kwaliteitsmonitoring en het dragen van verantwoordelijkheid krijgen een andere invulling. Op welke manier kun je als bestuurder of manager de verschillende functionarissen verbinden aan de verandering en motiveren om mee te denken over de inrichting en verdere ontwikkeling daarvan?

Fieke van Deutekom, Kalorama te Beek, heeft inmiddels jarenlange ervaring met het invoeren en ontwikkelen van zelforganisatie, en wil graag met de deelnemers over dit thema in gesprek.

Bouwine van Roon, is pioneer binnen zelforganiserende organisatie vanuit de waarden van Rijnlands gedachtegoed. Ze houdt zich bezig met het ondersteunen en coachen van verschillende disciplines, organiseren en leiden van Kalorama Ontwikkel Plein bijeenkomsten en kwaliteitsbevordering.

3.
Lees meer Sluiten
Hoe kunnen ondersteunende diensten en management ook zelforganiserend ontwikkelen?

Bij de start van de transitie naar zelforganisatie begint men in de regel bij het inrichten van het primaire proces. Maar na verloop van tijd wordt duidelijk dat de ondersteunende diensten ook een belangrijke rol spelen in het verder ontwikkelen van zelforganisatie. Ook de inrichting van het management en de ontwikkeling daarvan is een belangrijke factor bij het laten slagen van de transitie. Wanneer dit achterblijft kan de roep om meer coördinatie of leiding ontstaan en valt men terug in oud (hiërarchisch) gedrag.

Irma Harmelink, Elver te Nieuw Wehl, is uw gesprekspartner om te bespreken hoe de discussie binnen de organisatie zodanig in te richten is dat de ondersteuning en het management zich ook zelforganiserend kunnen ontwikkelen.

4.
Lees meer Sluiten
Op welke manier kunnen de door iedereen onderschreven en gedeelde waardes, in een organisatie die Rijnlands is georganiseerd, in stand blijven, maar ook: hoe ga je door?

Sommige bestuurders komen in de positie dat zij een bestuurder op gaan volgen in een organisatie die Rijnlands is georganiseerd en waar al zelforganisatie is ingevoerd. Een aantal zaken zijn al uitgewerkt, en op andere punten moet er verder ontwikkeld worden. Op welke manier kunnen de door iedereen onderschreven en gedeelde waardes in stand blijven, maar ook: hoe ga je door? Soms betekent dat misschien ook dat de doorontwikkeling om aanpassingen vraagt. Hoe worden de betrokkenen daarin meegenomen? Deze, en ook andere vragen rondom dit thema worden samen met Aline Poolen, Bestuurder Zorgaccent, en Eefje van Keeken, PG kennisdrager, met u besproken.

5.
Lees meer Sluiten
De cruciale rol van de bestuurder bij de transitie naar zelfsturing

De cruciale rol van de bestuurder bij het ontwikkelen van de zelfsturende organisatie wordt nog wel eens onderschat. Ruth Maas, Zorgcentra De Betuwe, wil graag met deelnemers in gesprek over de impact van de verandering op de opvatting van de bestuurdersrol. De thema’s die aan de orde komen zijn o.a. de dienende, in plaats van bepalende en controlerende houding, het sámen ontwikkelen i.p.v. van vóór de mensen denken hoe het moet. En wat zou een bestuurder moeten doen als blijkt dat mensen in zijn organisatie die werkwijze niet onderschrijven? Ruth Maas heeft daar duidelijke ideeën over en wil graag vragen beantwoorden op dat thema.

6.
Lees meer Sluiten
Wat is de rol van een teamcoach?

Binnen een zelforganisatie worden er meestal ook teamcoaches aangesteld. Maar wat mag je eigenlijk verwachten van een dergelijke functionaris? En werkt hij op dezelfde manier als we gewend zijn van coaches, namelijk voornamelijk op vraag en het team grotendeels volgen in wat het wil? Of heeft de coach ook een actieve rol bij het zelforganiserend inrichten van de teams? En zo ja, hoe doet de coach dat dan zonder dat hij de verantwoordelijkheid van het team overneemt? En hoe zit het met de manier waarop de relatie teamcoach-manager wordt ingevuld? Kan de manager opdrachten aan de coach geven, of past dat niet?

Astrid Vermeer, Instituut voor Samenwerkingsvraagstukken, wil graag in gesprek over de taak en de werkwijze van de teamcoach in een zelforganisatie. Door jarenlange ervaring met het zelforganiserend inrichten van organisaties en daarmee ook van de coachfunctie heeft zij ideeën over wat wel en niet zo goed werkt.

7.
Lees meer Sluiten
Welke verschillende invoeringsstrategieën zijn er?

De transitie naar zelforganisatie is niet iets wat je er ‘even bij doet’, en het is ook geen  ‘project’ binnen de organisatie. Het gaat ook niet alleen de uitvoerende teams aan, maar alle afdelingen en functionarissen krijgen te maken met de gevolgen van het anders inrichten van de organisatie en de processen die daarbij een rol spelen. Om dit goed voor te bereiden en vervolgens de verandering in de praktijk vorm te kunnen geven,  is  een plan nodig. Afhankelijk van de werksoort, de huidige cultuur, de wensen en mogelijkheden  van de betrokkenen en de redenen (en eventuele urgentie) m.bt. de verandering zijn er verschillende mogelijkheden om een invoeringsplan vorm te geven.

Ben Wenting,  Instituut voor Samenwerkingsvraagstukken, heeft in de afgelopen jaren tientallen organisaties begeleid bij de transitie en wil graag samen met u in gesprek over verschillende invoeringsstrategieën en de manier waarop het plan tot stand komt.

Dit is de kans om alle vragen te stellen die u altijd al heeft willen stellen over de goede invulling van zelfsturing in uw organisatie!

Sprekers | Congres Succesvolle Zelfsturing

Terugblik vorige edities | Congres Succesvolle Zelfsturing

Editie 2018

Editie 2016

Praktische informatie | Congres Succesvolle Zelfsturing

Datum en locatie
Woensdag 11 december 2019 | ReeHorst, Ede

Doelgroep

 • Verpleegkundigen (leidinggevend), verzorgenden, psychologen
 • Afdelingshoofden en teamleiders
 • MT en middenkadermanagement
 • Beleidsmedewerkers
 • HR-managers en P&O-ers
 • En overige geïnteresseerden

Tarief
€259,- per persoon (btw vrij)

Aanmelden
Meld je aan via het inschrijfformulier

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw-vrij door CRKBO registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze CRKBO registratie mogen wij onze congressen btw-vrij aanbieden. Lees meer over de CRKBO registratie.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)

Voor vragen met betrekking tot inschrijven is onze klantenservice bereikbaar.

T: (030) – 638 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

Henriëtte Boven (inhoudelijke vragen)

Congresontwikkelaar Henriëtte Boven

M: +31 (0)6 – 53 97 9913
E: henriette.boven@bsl.nl

Eva Reuvers (logistieke vragen)

Congrescoördinator Eva Reuvers

T: (030) – 638 36 63
E: eva.reuvers@bsl.nl

Dyron Bijl (sponsormogelijkheden)

Sales Dyron Bijl

T: +31 (0)10 – 7421941
E: dyron@crossmedianederland.com

Annuleren:
Annulering dien je schriftelijk aan ons te melden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het congres of evenement wordt € 50 (incl. btw) in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 35 (incl. btw) indien de kosten van het betreffende congres of evenement minder dan € 100 (excl. btw) bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een ander.