Hét Verpleeghuis Congres 2018

Iemand verhuist pas naar een verpleeghuis als het thuis echt niet meer gaat. In de verpleeghuizen wonen dus alleen nog de meest kwetsbare mensen. De wijzigingen in de verblijfsduur, de zorgzwaarte, gedragsproblemen, beschikbaarheid van familie, mantelzorgers en vrijwilligers en de situatie op de regionale arbeidsmarkt spelen een cruciale rol en vragen om meer deskundigheid: er wordt als zorgprofessional veel van je gevraagd.

Tijdens het plenaire programma word je volledig op de hoogte gebracht van recente en toekomstige ontwikkelingen in de verpleeghuiszorg. In de middag kun je kiezen voor het optionele managementtraject en maak je de vertaalslag naar de praktijk. Of woon inspirerende en praktische workshops bij en leer o.a.:

  • Een vertaalslag naar de praktijk te maken n.a.v. ontwikkelingen die gaande zijn
  • Hoe je passende zorg in de laatste levensfase verleent
  • Hoe dementie, delier en depressie van elkaar te onderscheiden
  • Medicatiefouten voorkomen door het verbeteren van je rekenvaardigheden

Workshops, interessante sprekers, actuele vraagstukken, een managementtraject, mis deze dag niet!

ZOMERACTIE!
Kom samen met 2 collega’s en ontvang korting:
schrijf je nu in en maak gebruik van het tijdelijke groepstarief >>

09.15
Ontvangst
09.45
Opening door dagvoorzitter
10.00
Lees meer Sluiten
De ontwikkelingen binnen de verpleeghuissector

Vanuit de rijksoverheid is er veel aandacht voor de Verpleeghuiszorg, denk aan het programma Kwaliteit Verpleeghuiszorg: sinds 2017 is het nieuwe kwaliteitskader verpleeghuiszorg van kracht. Alle verpleeghuizen en locaties moeten aan dit kwaliteitskader voldoen. Hoe dit gerealiseerd gaat worden staat in het programma ‘Thuis in het verpleeghuis’. Per jaar wordt er flink extra in de verpleeghuizen geïnvesteerd. Vanaf 2021 ruim 2,1 miljard euro, waardoor de totale structurele uitgaven aan de verpleeghuiszorg oplopen tot 13 miljard per jaar. De extra investeringen zijn bedoeld om verpleeghuizen in de gelegenheid te stellen meer mensen aan te nemen en zodoende meer tijd en aandacht aan bewoners te geven. Tijdens deze openingspresentatie gaan we in op de ontwikkelingen die gaande zijn binnen de verpleeghuissector en kijken we naar de toekomst.

10.30

Wat betekenen de ontwikkelingen voor jou als zorgprofessional? Wat is voor jou van belang n.a.v. het kwaliteitskader dat er nu ligt?

11.00
Koffie- en theepauze
11.30

Naar aanleiding van het eerste congresgedeelte over ontwikkelingen nemen we in dit onderdeel een kijkje in de keuken. Hoe gaat het nou werkelijk in de verpleeghuizen? Welke verbeterpunten zijn er voor zorgprofessionals?
Hugo Borst en Gijsbert van Herk delen ervaringen die zij hebben opgedaan in verpleeghuis De Leeuwenhoek, waar een tv-serie over gemaakt is (www.human.nl/in-de-leeuwenhoek). Van Herk besloot één van ‘zijn’ zorginstellingen, De Leeuwenhoek, open te stellen voor cameraploegen. Vijf weken lang liepen Hugo Borst en Adelheid Roosen in het tehuis rond en draaiden er zestig uur aan filmmateriaal. Hun missie: onderzoeken hoe het gesteld is met de zorg voor mensen met dementie.

Leestip! ‘De zorg moet over mensen gaan’, Gijsbert van Herk, directeur van Humanitas

12.15
Lunch
13.15
Workshopronde 1 & start managementtraject
14.25
Pauze
14.55
Workshopronde 2 & vervolg managementtraject
16.05
Netwerkborrel

  

Het programma is in ontwikkeling. Meer informatie over onderstaande workshops volgt binnenkort.

1.

Somber, vergeetachtig en in de war? Bij ouderen zijn dementie, delier en depressie vaak lastig te onderscheiden. Je merkt wel dat er iets niet pluis is, maar wat? En wat kun je hiermee doen? In deze workshop gaan we op interactieve wijze de oorzaken, gedragingen en ook de verschillende aanpakken bespreken. We focussen op overeenkomsten, maar ook op verschillen, zodat je handvatten voor herkenning en begeleiding hebt na afloop van de workshop.

2.
Lees meer Sluiten
Palliatieve zorg - Afscheid nemen van het leven

Afscheid nemen is een essentieel thema voor degene die gaat sterven, maar ook voor de naasten en degenen die hulp of zorg verlenen. Het is een kunst om goed afscheid te nemen. Sterven is het los moeten laten van het leven. Veel mensen ervaren dit als een strijd. Misschien is deze strijd wel nodig om tot overgave te komen. Het proces van sterven is een overgangsfase en kan zelfs met alle pijn en verdriet betekenisvol zijn. Machteloosheid, de angst voor het losscheuren, de eenzaamheid van ‘het alleen verder moeten’ zijn emoties die ons mens-zijn begeleiden. Als deze er mogen zijn, kan er ruimte komen om op een andere manier om te gaan met ziekte en lijden. Een manier waarin vertrouwen, liefde en verbinding een plaats kunnen krijgen. Deze spreken de innerlijke kracht van de stervende en de naasten aan. Vanuit die innerlijke kracht kan men afscheid nemen en loslaten. Afscheid nemen is doen wat er nog te doen is en zeggen wat er nog te zeggen is. Goed afscheid nemen is helend.

In de workshop leer je welke psychosociale problemen er spelen in de laatste levensfase en welke factoren van invloed zijn voor de manier waarop de zorgvrager ermee omgaat. Hoe kan de stervende goed afscheid nemen van het leven en hoe kun je als zorgverlener aanwezig zijn en ondersteuning bieden. En wat heb jij nodig om goed afscheid te nemen?

3.
Samenspel met mantelzorgers en sociaal netwerk
4.
Met hygiëne en infectiepreventie de strijd aan tegen antibioticaresistentie
5.
Lees meer Sluiten
Verpleegkundig rekenen met MeneerMegens

In deze actieve workshop gaat MeneerMegens kijken hoe het gesteld is met jouw rekenvaardigheid. Hij zal tips en trucs geven om het Verpleegkundig Rekenen voor iedereen die werkzaam is in de wijk, te verhelderen. Voorkom medicatiefouten door het verbeteren van je rekenvaardigheden. Meneer Megens biedt (de) uitkomst!

Leestip!‘Meneer Megens maakt verpleegkundig rekenen leuk’ >

Videotip! Voorbeeldles Verpleegkundig Rekenen >

6.
Best practice in het managementtraject

 

Het programma is in ontwikkeling. Meer informatie over het managementtraject volgt binnenkort.

13.15
Opening door de dagvoorzitter
13.25
Lees meer Sluiten
Ervaringen in het continu hervormen: Humanitas Rotterdam

Van intramurale zorg naar meer welzijn in de wijk, van crisismanagement naar relationele sturing, van verschil tussen een mooie leefwereld naar kramp over de systeemwereld, van centraal gestuurde overheid naar sociaal ondernemen, van langdurige zorg naar volledige transparantie, en de 7 verschillen tussen verpleegzorg en verpleeghuiszorg: opereren als leidinggevende in dat geweld is soms onmogelijk en onwerkelijk. Gijsbert van Herk is sinds twee jaar bestuurder van Humanitas met o.a. een aanwijzing van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd, maar nu met een zelfontwikkeld kwaliteitskeurmerk. Hij vertelt over hoe zij deze hervorming bewandeld hebben en wat de geleerde lessen hierin zijn ook met oog op de toekomst.

14.15
Lees meer Sluiten
Van hoofdinspecteur IGZ naar directie Florence, wat neemt ze mee?

‘Al mijn kennis en ervaring opgedaan in de voorbije jaren ga ik bij Florence inzetten voor goede zorg. Dé gelegenheid om te ervaren hoe we verpleeghuiszorg toekomstbestendig maken en meer laten aansluiten bij de wensen van de mensen.’

15.05
Lees meer Sluiten
Vrijheid en veiligheid

Het in de praktijk toepassen van vrijheid en veiligheid: hoe doe je dat, zonder in vakjes te denken? Hictoloog Peter Hoekstra gaat in een interactieve workshop met de deelnemers in gesprek over hoe vanuit een visie op vrijheid en veiligheid managers en professionals in hun dagelijkse werkzaamheden hier invulling aan kunnen geven.

15.55
Afsluiting door de dagvoorzitter
16.05
Netwerkborrel

 

Gea Arentsen

Gea Arentsen werkt als psychosociaal begeleider/therapeut met mensen die te maken hebben met ernstige ziekte, afscheid en rouw in Hospice Rozenheuvel (sinds 2004) en in haar eigen praktijk in Oosterbeek. Rond de dood is de grens tussen psychosociale en spirituele of existentiële nood dun en gaat het bijna altijd ook over levens- en zingevingsvragen. Daarnaast verzorgt ze trainingen, workshops en lezingen op het gebied van palliatieve zorg, rouw en verlies.

Hugo Borst

Al een aantal jaren schrijft Hugo Borst wekelijks een kroniek over zijn moeder in het Algemeen Dagblad. Ze lijdt aan alzheimer en woont op een gesloten afdeling in een verpleeghuis. De immens populaire kroniek resulteerde in 2015 in het boek Ma, dat een uitzonderlijk groot succes werd en waar meer dan 100.000 exemplaren van werden verkocht. Verpleegzorg is een onderwerp dat hem steeds meer aan het hart gaat, hem zelfs naar politiek Den Haag brengt – tot het Torentje aan toe – en hem noopte tot het schrijven van een manifest over hoe het beter moet. Het manifest werd door meer dan 100.000 mensen ondertekend en wordt unaniem gesteund door de Tweede Kamer. In 2017 verscheen Ach, moedertje, het aangrijpende vervolg op Ma. Samen met Adelheid Roosen heeft hij voor hun nieuwe tv-serie ‘In De Leeuwenhoek’ in 2018 weken doorgebracht in een instelling voor mensen met beginnende dementie in Rotterdam.

Kees van der Burg

Directeur-generaal Langdurige Zorg, Ministerie van VWS

Gijsbert van Herk

Gijsbert van Herk is sinds 2016 voorzitter Raad van Bestuur Stichting Humanitas. Hij is namens de zorginstellingen in Rijnmond vertegenwoordig in “de Rotterdamse zorg”, waar 25 partijen (VVT, ZHS, GGZ, Jeugdzorg) samenwerken op het terrein van arbeidsmarkt en vanuit die hoedanigheid ook lid van het bestuur van Nationaal Programma Rotterdam op Zuid. Parallel hieraan is hij o.a. Initiatiefnemer en Lid landelijke jury www.prijsvraagwhocares.nl, ontwerpprijsvraag voor nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning, met o.a. min BZK (rijksbouwmeester), VWS, RvV en 4 steden, maar ook Initiatiefnemer fototentoonstelling op world press foto en museum Rotterdam.
Voor deze functie was Gijsbert o.a. gemeentesecretaris van gemeente Breda. Tevens is hij voorzitter geweest van netwerk van directeuren stedelijke ontwikkeling in Nederland en was hij actief lid van hoofdbestuur van DIVOSA, de brancheorganisatie die zich richt op belangen op terrein van Werk, Inkomen en Zorg. In een verder verleden is hij werkzaam geweest voor meerdere ministeries, ZBO’s zoals COA, IND en UWV en diverse gemeenten door gehele land.

Joost Hoebink

Joost Hoebink is dagvoorzitter: ‘Als dagvoorzitter, presentator en gespreksleider heb ik sinds 2002 ruim duizend keer het podium beklommen. Ik vind het geweldig om een bijeenkomst in goede banen te leiden, evenementen te presenteren en de kern van een discussie naar boven te halen. Altijd: heel interactief. Stilzitten kan niet!’
Joost stond onder meer op podia voor Insight, ICT Media, CPNB, Monsterboard, ABN Amro, Shell, NTR, MBO Raad, Unicef, Zorgverzekeraars Nederland en de Pensioenfederatie.

Peter Hoekstra

Peter Hoekstra, associé van GrowWork, is ruim 15 jaar als zelfstandige actief in de ouderenzorg en het sociale domein. Als veroorzaker bij De Hictoloog initieert en begeleidt hij veranderprocessen. De laatste jaren heeft hij onder andere vanuit Waardigheid en Trots invulling gegeven aan het thema BOPZ / Vrijheid en Veiligheid. Tevens is hij een van de initiatiefnemers van het lerend netwerk Vrijheid en Veiligheid. Peter heeft in zijn carrière als zelfstandige voor meerdere VVT- en welzijnsorganisaties gewerkt. In 2017 heeft hij de cursus Transitiemanagement gevolgd aan de Erasmus Universiteit.

Anja Jonkers

Directeur intramurale zorg bij zorgorganisatie Florence

Margje Mahler

Margje Mahler is ouderenpsycholoog en combineert het werken in de praktijk van het verpleeghuis met als zelfstandig adviseur een bijdrage leveren aan de meer beleidsmatige kant van de zorg. Zo was zij de portefeuillehouder Kwaliteit Verpleeghuiszorg bij Zorginstituut Nederland en werkte daarin mee aan de totstandkoming van het nieuwe Kwaliteitskader. Eerder was zij verbonden aan een kennisinstituut voor de langdurende zorg en aan de vervolgopleiding tot specialisten ouderengeneeskunde. Juist de combinatie van ‘de voeten in de klei’ en de inhoudelijke betrokkenheid bij beleid maken voor haar de zorg een uitdagend en prachtig werkgebied.

Dirk Megens

Dirk Megens, alias MeneerMegens, is docent op het ROC Nijmegen. Hij is in 2014, op verzoek van zijn BBL-studenten, begonnen met het opnemen van online rekenvideo’s. Hij was de eerste die een volledige lessenserie van alle onderwerpen van Verpleegkundig Rekenen gratis beschikbaar heeft gesteld op YouTube. Wekelijks wordt zijn kanaal tussen de 7.500 en 10.000 keer bekeken. Anno 2017 heeft MeneerMegens zijn kanaal uitgebreid met een website waarop nog allerlei gratis downloads voor (verpleegkundig) rekenen te vinden zijn. Hij is al een aantal keer spreker geweest op diverse rekencongressen om de aanwezigen te enthousiasmeren voor zijn manier van rekenen. Daarnaast krijgt hij vrijwel dagelijks vragen uit het hele land, om hen verder te helpen met hun rekenproblemen.

Elsbeth Zielman

Elsbeth Zielman is adviseur kwaliteit bij Vilans.

Doelgroep
Alle verpleegkundigen, verzorgenden en managers werkzaam in de verpleeghuiszorg.

Tarieven
199,- per persoon (excl. btw) | Vroegboektarief t/m 1 september 2018
229,- per persoon (excl. btw) | Regulier tarief
249,- per persoon (excl. btw) | Vroegboektarief managers t/m 1 september 2018
279,- per persoon (excl. btw) | Regulier tarief managers

TIJDELIJKE ZOMERACTIE!
500,- (excl. btw) groepstarief voor drie verpleegkundigen/verzorgenden t/m 1 september 2018
550,- (excl. btw) groepstarief voor één manager en twee verpleegkundigen/verzorgenden t/m 1 september 2018

*Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij het Kwaliteitsregister V&V en het Register Zorgprofessionals. Vul je relatienummer in op het inschrijfformulier om hiervoor in aanmerking te komen.
Het congres staat gelijk aan een studiebelasting van 5 uur.

Contact:

Klantenservice (inschrijving/aanmelding)

T: 030 638 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

Christa van den Hurk (inhoudelijke vragen)

Congresontwikkelaar
T: 030 638 38 51
M: 06 12 56 78 75
E: christa.van.den.hurk@bsl.nl

Manouk Mens (logistieke vragen)

Congrescoördinator
T: 030 638 36 39
E: manouk.mens@bsl.nl

Dyron Bijl (sponsormogelijkheden)

Sales
T: 010 742 19 41
E: dyron@crossmedianederland.com


Annuleren

Annulering dien je schriftelijk aan ons te melden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het congres of evenement wordt € 50 (incl. btw) in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 35 (incl. btw) indien de kosten van het betreffende congres of evenement minder dan € 100 (excl. btw) bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een ander.