Het Verpleeghuis Congres

Werk jij in een verpleeghuis? Mis dit congres dan niet!
Verpleeghuiscongres_31 oktober 2019_nursing congressen

Een congres voor verpleegkundigen, verzorgenden én managers werkzaam in de verpleeghuiszorg. Je krijgt een update van recente en toekomstige ontwikkelingen in de verpleeghuiszorg en maakt de vertaalslag naar de praktijk.

Iemand verhuist pas naar een verpleeghuis als het thuis echt niet meer gaat. In de verpleeghuizen wonen dus alleen nog de meest kwetsbare mensen. De wijzigingen in de verblijfsduur, zorgzwaarte, gedragsproblemen, beschikbaarheid van familie en mantelzorgers, en de situatie op de regionale arbeidsmarkt, maken het werken in een verpleeghuis complex. Er wordt steeds meer deskundigheid gevraagd van jou als zorgverlener.

Na deze dag is jouw kennis weer opgefrist en heb je praktische handvatten en nieuwe inspiratie voor de dagelijkse praktijk!

Tijdens het plenaire programma word je volledig op de hoogte gebracht van de recente en toekomstige ontwikkelingen in de verpleeghuiszorg. In de middag kun je kiezen uit diverse praktische workshops voor verschillende niveaus.

Onderwerpen op het programma:

 • De nieuwste ontwikkelingen binnen de verpleeghuissector
 • Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg: hoe voldoe je er aan?
 • Helpen bij verlies en verdriet, hoe doe je dat?
 • Hoe krijg je de bewoner weer in beweging?
 • Medicatieveiligheid in je eigen organisatie verbeteren
 • Problemen in de prikkelverwerking, wat kun jij doen?
 • Meer over het beloop van dementie
 • Samen werken met mantelzorgers en sociaal netwerk
 • Jouw rol in de laatste levensfase

Bekijk het volledige programma >

Ook workshops voor managers
Als teamleider/manager kun je naast het volgen van de speciale workshops voor managers ook de andere workshops volgen: het geeft inzicht in problemen waar jouw medewerkers dagelijks tegen aan lopen

Bekijk de manager workshops >

Kortom, een dag vol praktisch workshops, inspirerende sprekers en actuele vraagstukken. Deze dag wil je niet missen. Kom gezellig met je hele team!

Het Verpleeghuis congres | Programma

09.00
Ontvangst
09.30
09.40
Lees meer Sluiten
De ontwikkelingen binnen de verpleeghuissector

Tijdens deze openingspresentatie gaat Margje Mahler in op de ontwikkelingen die gaande zijn binnen de verpleeghuissector.

10.10

Bewoners in het verpleeghuis proberen vaak dezelfde dingen te doen, die ze hun hele leven gedaan hebben, om zichzelf overeind te houden en zichzelf een beetje prettig te voelen. Soms staat op de nieuwe woonplek de omgeving of de ziekte in de weg bij het uitvoeren van de eigen patronen. Vervolgens ontstaat niet zelden compenserend gedrag wat de omgeving als problematisch ervaart; het roepen, het tikken, het dolen, het aanklampen, manipuleren of de agressie.

In deze lezing staat Gerben stil bij wat er kan gebeuren op het moment dat het de bewoner zijn of haar vaste patronen niet kan uitvoeren en hoe we probleemgedrag (lees: compensatiegedrag), kunnen voorkomen.

10.45
Koffie- en theepauze
11.20
Lees meer Sluiten
Technologie: de nieuwe ontwikkelingen

Het aantal mensen met dementie zal de komende jaren verder toenemen. Technologie kan helpen om het leven voor hen (en voor hun omgeving) aangenamer en makkelijker te maken. Maar dan moet het wel ‘warme technologie’ zijn, die de behoefte van de mensen met dementie als uitgangspunt neemt. Dr. Ir. Rens Brankaert vertelt wat ‘warme technologie’ is, en waar en hoe het wordt ingezet. Daarnaast zal hij verder in gaan op het ontwerp proces van warme technologie, waarbij input uit de praktijk onmisbaar is. Warme technologie kan alleen succesvol zijn als het samen met de verschillende mensen in de zorg wordt ontwikkeld.

12.05
Lees meer Sluiten
Helpen bij verlies en verdriet, hoe doe je dat?

Als de route naar een verpleeghuis moet worden gemaakt, wat vaak een ‘ongewenste keuze’ is, is er verlies van de vertrouwde omgeving, naaste en de eigen woning. Het moeten achterlaten van de vertrouwde omgeving gaat vaak gepaard met veel verdriet. Dit maakt dat je geconfronteerd worst met verlies en verdriet. Je wilt helpen, maar er zijn geen verpleegkundige procedures. Manu Keirse, hoogleraar verliesverwerking, zal je inspireren door te laten zien dat verdriet óók perspectieven biedt om opnieuw te leren houden van het leven en hoe je dàt overbrengt.

12.50
Lunchpauze
13.50
Workshopronde 1
14.50
Koffie- en theepauze
15.20
Workshopronde 2
16.20
Afsluiting

*Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Na deze dag is jouw kennis weer opgefrist en heb je praktische handvatten en nieuwe inspiratie voor de dagelijkse praktijk!

Het Verpleeghuis congres | Workshops

Je weet zelf het beste wat jij wilt leren. Daarom stel je in de middag je eigen programma samen aan de hand van 2 verschillende workshops.

Workshops voor verpleegkundigen en verzorgenden:

1.

Dagelijkse beweging en een actieve leefstijl dragen bij aan hogere kwaliteit van leven. Dit geldt ook voor verpleeghuisbewoners. Bewegen betekent meer vitaliteit, oftewel het gevoel dat je meer uit het leven kunt halen, en meer weerbaarheid, oftewel beter om kunnen gaan met tegenslagen, en betere verbinding door sociale interactie wat een basis psychologische behoefte is. Jij als zorgprofessional speelt hierbij een belangrijke rol. Want bewegen kan altijd en overal.

Tijdens de workshop ‘Alles is bewegen’ neem ik je op een energieke en creatieve manier mee in mijn verhaal. Je zult beweging oefeningen toegereikt krijgen die je gedurende de hele dag kunt inzetten om de bewoners in beweging te krijgen” – Azmi Alubeid

2.
Lees meer Sluiten
Medicatieveiligheid - de basis voor een veilig proces*

Medicatieveiligheid is een heel omvangrijk begrip. In deze workshop komen de basisprincipes van een veilig medicatieproces en beleid aan bod. Ook wordt er in gaan op veelvoorkomende praktijkvoorbeelden waarbij de medicatieveiligheid in het geding komt en hoe we hier met elkaar praktische oplossingen voor kunnen bedenken.

Leerdoelen:

 • Basisprincipes voor een veilig medicatieproces
 • Praktijkvoorbeelden met handvatten
 • Interactieve uitwisseling

* Deze workshop is ook bestemd voor managers/teamleiders

3.
Lees meer Sluiten
Problemen in de prikkelverwerking, wat kun jij doen?

Bewoners: Jong, oud, mensen met een diagnose als autisme, ADHD of dementie ervaren soms flinke problemen in de prikkelverwerking. Het brein kan de sensorische informatie niet goed organiseren. En omdat de samenhang tussen hersenen en gedrag heel sterk is, zal ook het gedrag minder georganiseerd zijn. Dat kan zich op een heleboel verschillende manieren uiten, wat herkennen van de problemen soms moeilijk maakt. Wat kun je betekenen voor bewoners die dagelijks last hebben van prikkels? Door hier goed te kunnen inspelen, kun je ook problemen oplossen omtrent gedrag.

4.
Lees meer Sluiten
Samenspel met mantelzorgers en sociaal netwerk*

Mantelzorgers, familieleden en vrienden krijgen een steeds grotere rol binnen de langdurige zorg. Maar wat betekent dat voor jou? Naast het directe zorg verlenen, krijg je de rol om in gesprek te gaan met mantelzorgers. Hoe kun je aansluiten op wat mantelzorgers al doen in de zorg en ook anderen uit de omgeving betrekken bij de zorg voor de cliënt? En hoe zorg je voor een evenwichtig samenspel tussen de cliënt, mantelzorger en jezelf? Met goede samenwerking en vroegtijdige ondersteuning door zorgverleners zijn mantelzorgers beter in staat de zorg vol te houden. Deze workshop biedt handreikingen en tips om concreet met zo’n samenspel aan de slag te gaan.

* Deze workshop is ook bestemd voor managers/teamleiders

5.
Lees meer Sluiten
De uitdagende omgeving bij dementie*

Mensen met dementie willen vaak niet zoveel meer en kunnen ook niet zoveel meer. Toch doen we pogingen om ze in ‘beweging’ te krijgen. Op de vraag ‘wilt u helpen aardappels schillen?’ is het antwoord regelmatig ‘dat heb ik m’n hele leven al gedaan!’. Toch geloven wij er in dat er manieren zijn om mensen met dementie op een laagdrempelige manier tot activiteit te krijgen. Zowel thuis als in een zorginstelling. Hoe? Door het creëren van een uitdagende omgeving, met uitdagingen die passen in de wereld van iemand met dementie. Tijdens deze workshop maak je kennis met een andere manier van denken.

* Deze workshop is ook bestemd voor managers/teamleiders

6.
Lees meer Sluiten
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg: hoe voldoe je er aan?*

Een van de ontwikkelingen in de dagelijkse praktijk waar verpleeghuizen mee bezig zijn, is het voldoen aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Werkzaam zijnde in de verpleeghuissector wil je natuurlijk weten waar je staat en hoe de kwaliteit wordt ervaren op jouw locatie. Het programma Waardigheid en trots op locatie biedt verpleeghuizen inzicht hierin. Waar nodig en gewenst kan het programma ondersteunen bij het oppakken en doorvoeren van verbeteringen. In deze workshop worden praktijkvoorbeelden getoond hoe verpleeghuizen werken aan verbetering en vertelt iemand van een verpleeghuis over de ervaringen en de meerwaarde wat het hen heeft gebracht. Zodoende wordt de meerwaarde belicht van samenwerken (management, zorgverleners, overige betrokkenen) rond kwaliteit op een verpleeghuislocatie. Leren van praktijkvoorbeelden!

* Deze workshop is ook bestemd voor managers/teamleiders

Workshops voor managers/leidinggevenden:

*Let op: workshop 2, 4, 5 en 6 (zie hier boven) kunnen voor jou als manager of teamleider ook interessant zijn: het geeft inzicht in de problemen waar jouw medewerkers tegen aan lopen.

7.

Personeelstekorten, hoge werkdruk, bureaucratie, geld tekort.. en de vraag neemt toe de komende jaren, explosief! Wat zijn de meest voorkomende issues in de (verpleeghuis)zorg? Zijn het externe ontwikkelingen die het lastig maken, of kan een organisatie hier zelf ook e.e.a. in betekenen? Hoe kun je het werkzame leven van verpleegkundigen en verzorgende beter, leuker en makkelijker maken? Je wordt tevens meegenomen in een best practice: een grote lopende succesvolle transitie om van te leren. Matthias is expert in advies rondom verandermanagement en informatietechnologie voor de zorg; laat je tijdens deze workshop door hem inspireren, zodat je de volgende dag beter inzicht hebt in hoe het door makkelijk door te voeren veranderingen, veel beter kan – voor iedereen!

* Bestemd voor managers/teamleiders

8.
Lees meer Sluiten
Teamprocessen: omgang met problematisch gedrag binnen jouw team*

In deze workshop gaan we in op problematisch gedrag van cliënten en de problemen die dat teweeg brengt in de samenwerking in het team. Problematisch gedrag vraagt namelijk het uiterste van multidisciplinaire teams in de verpleeghuiszorg. Het is dan ook niet zelden uitputtend voor het team. Het gevolg is dat er soms sterke uitstotingswensen ontstaan: die bewoner past hier niet‎! In deze workshop leer je vroeg herkennen welke signalen wijzen op vastlopen van het team én, belangrijker nog, wat je kunt doen om hoop te genereren en verandering in het gedrag van de bewoner en het team te faciliteren. Je verlaat de workshop met praktische handvatten om morgen mee aan de slag te gaan.

* Bestemd voor managers/teamleiders

12.50 - 13.50 uur
Lees meer Sluiten
Lunch sessie - samen reflecteren*

Vind je het prettig om tijdens de lunchpauze met managers vanuit verschillende verpleeghuizen nog even te reflecteren naar aanleiding van hetgeen in de ochtend besproken is? Samen van gedachte wisselen, uitdagingen bespreken en mogelijk zijn er oplossingen te vinden bij managers vanuit andere organisaties.
O.l.v. gespreksleider Jesper Rijpma

Tijd: van 12.50 tot max 13.50 uur (let op, 5 plaatsen, vol=vol)
Er wordt voor lunch gezorgd tijdens de sessie

* Bestemd voor managers/teamleiders

Het Verpleeghuis congres | Sprekers

Tijdens dit congres geven experts jou praktische handvatten en beantwoorden ze velen vragen, zodat jij nog betere zorg kunt bieden aan de bewoners van het verpleeghuis.

Het Verpleeghuis congres | Terugblik

Al jaren organiseren wij het verpleeghuis congres voor verpleegkundigen, verzorgenden, managers en overige geïnteresseerden. Dit is alweer de zevende editie! Ben je benieuwd hoe deelnemers het congres hebben ervaren? Lees hun reacties hieronder.

Hoog gewaardeerd! Dit vonden de deelnemers in 2018 ervan:

”Het was echt een interactieve dag, erg leuk en handig dat we meteen onze vragen aan de sprekers konden stellen”
“Over het algemeen een heel zinvol congres, waar ik weer van alles heb opgestoken”
“Mooi om elkaars verhalen en ervaringen te horen”
“Wat een super dag! veel geleerd en nieuwe dingen gehoord”
“Mooie locatie, Alles was goed verzorgd: van eten en drinken tot de diverse kraampjes op de beursvloer. Diverse nuttige sprekers!”
“Ik heb nooit eerder zo stil gestaan bij oude gewoontes van bewoners met dementie, nu veel meer. Wat wel leuk en leerzaam is”

Het Verpleeghuis congres | Praktische informatie

Wanneer?
31 oktober 2019

Waar?
De ReeHorst
Bennekomseweg 24
6717 LM EDE (Gld) (klik hier voor de routebeschrijving)

De ReeHorst ligt op slechts 5 minuten rijden vanaf de A12 en de A30.
De ReeHorst ligt op slechts 5 minuten loopafstand van NS station Ede-Wageningen.

Voor wie?
Dit congres is bedoeld voor: verpleegkundigen, verzorgenden, managers/leidinggevenden, studenten, docenten, coaches, (activiteiten)begeleiders en overige geïnteresseerden, die werkzaam zijn in verpleeghuizen, verzorgingstehuizen of kleinschalige woonvormen.

Tarieven
239,- per persoon (btw vrij) | Vroegboektarief op de eerste 100 aanmeldingen
279,- per persoon (btw vrij) | Regulier tarief
239,- per persoon (btw vrij) | Abonneetarief Nursing, TvV, TvZ en Pallium
239,- per persoon (btw vrij) | Ledentarief NU ’91

*Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw vrij door CRKBO registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze CRKBO registratie mogen wij onze congressen btw vrij aanbieden. Lees meer over de CRKBO registratie.

Accreditatie
Het inhoudelijke programma staat gelijk aan 5 uur studiebelasting. (Er is geen voorbereiding noodzakelijk). Accreditatie wordt aangevraagd voor vijf punten bij het Kwaliteitsregister V&VN.

Vul je relatienummer in op het inschrijfformulier om hiervoor in aanmerking te komen.

Contact

Klantenservice (inschrijving/aanmelding)

T: 030 638 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

Christa van den Hurk (inhoudelijke vragen)

Congresontwikkelaar
T: 030 638 38 51
M: 06 12 56 78 75
E: christa.van.den.hurk@bsl.nl

Eva Reuvers (logistieke vragen)

Congrescoördinator
T: 06 47 94 77 39
E: eva.reuvers@bsl.nl

Dyron Bijl (sponsormogelijkheden)

Sales
T: 010 742 19 41
E: dyron@crossmedianederland.com


Annuleren

Annulering dien je schriftelijk aan ons te melden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het congres of evenement wordt € 50 (incl. btw) in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 35 (incl. btw) indien de kosten van het betreffende congres of evenement minder dan € 100 (excl. btw) bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een ander.