Zorg voor chronisch zieken

Wat is jouw rol?
Zorg voor chronisch zieken

Mensen zijn steeds vaker chronisch ziek en de behoefte aan specifieke zorg neemt toe. Ook hebben chronisch zieken vaak complexe zorgvragen. Vele voorzieningen en disciplines zijn betrokken bij de zorg voor chronisch zieken. In de praktijk worden patiënten en zorgverleners geconfronteerd met zeer wisselende ziektebeelden, klachten en wensen. Tijdens dit congres geven wij concrete handvatten en nieuwe inzichten over de zorg voor de chronisch zieke patiënt en wat jouw rol als verpleegkundige is.

Voor altijd ziek: dat betekent leren leven met pijn, ongemak en functieverlies. Maar ook: niet (altijd) mee kunnen doen, minder zelfvertrouwen, problemen met werk en financiën. Depressie en slachtofferschap liggen op de loer. Hoe help je chronisch zieke patiënten om een omslag te maken en weer regie te nemen over hun leven?

Kom naar het congres Zorg voor chronisch zieken op dinsdag 13 februari 2018 en leer:

 • Wat de chronisch zieke patiënt zelf wil
 • Wat de psychosociale gevolgen zijn van chronisch ziek zijn
 • Hoe jij kunt helpen bij het verwerkingsproces
 • Meer over technologie in de zorg voor patiënten met een chronische ziekte

Bekijk hier het volledige programma met o.a. deze inspirerende sprekers:

sprekers chronisch zieken

Gemiddeld rapportcijfer uit de deelnemersevaluatie van de vorige editie: 8,5

Zorg voor Chronisch Zieken: programma

09.00 uur Ontvangst en registratie met koffie en thee
09.30 uur Welkom door dagvoorzitter Ad Poppelaars
Een mens is meer dan zijn ziekte(s)
Een ziekte die nooit meer overgaat raakt mensen niet alleen in hun gezondheid, maar ook in hun doen en laten in hun dagelijks leven, in hun participatie, in het mee kunnen doen met anderen. Ze worden niet alleen geconfronteerd met pijn, functieverlies en ongemak maar ook met (grote) vermoeidheid, frustraties en onvrede, met verminderd zelfvertrouwen, psychisch leed en met problemen in werk vinden en houden, met hun financiën voldoende op peil houden en last but not least met hun seksualiteit. Zie daar een waslijst vol ellende. Om depressief van te worden. En toch veren veel chronisch zieken op.Hun uitdaging is immers van de nood een deugd te maken of eeuwig blijven klagen of de stekker eruit trekken. Overvallen worden door een ernstige chronische aandoening vraagt in de loop van het proces van aanvaarding om een heroriëntatie op wat werkelijk belangrijk is in je leven. Een herwaardering van alle waarden en een doordachte creatieve focus op wat wel kan èn wat wel pleziert, voedt en verrijkt. Die focus, die omslag, daar werk van maken is – na hun ziektemanagement – de grootste uitdaging voor mensen met beperkingen.
09.40 uur Expeditie toekomst – een verkenning van mogelijke toekomstige situaties.

Niemand kan de toekomst voorspellen. Erover nadenken kan wel. Moet wel. Want hoe eerder we toekomstige kansen en bedreigingen in beeld hebben, hoe sneller we er op kunnen inspelen. In deze lezing worden verschillende nieuwe technologieën vertaald naar mogelijke toekomstige situaties die worden gebruikt om de discussie met de zaal aan te gaan: wie verwacht er wel of juist niet dat het toekomstbeeld waar zal worden? En wanneer dan? En wil iedereen het ook? Juist ook door die discussie ontstaan verschillende perspectieven op wat mogelijk komen gaat. Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Stand van zaken tav een aantal nieuwe technologieën
 • Inzicht in hoe de toekomst eruit zou kunnen zien
 • Bewustwording van “weak signals”: eerste indicaties van mogelijke veranderingen

Ellen Willemse, Toekomstonderzoeker, Universiteit Leiden

10.10 uur Psychosociale problematiek en zelfmanagementgedoe….? DOE HET ZELF – patiënt! 

Het aantal chronisch zieken zal steeds meer toenemen, maar ook het hebben van meerdere ziekten, waardoor de problematiek steeds complexer wordt. Het hebben van een chronische ziekte brengt de nodige psychische en psychosociale dan wel psychiatrische problematiek met zich mee voor zowel de patiënt als de partner. Deze problematiek wordt systematisch uiteengezet. Vervolgens wordt een inkijk gegeven in het zelfmanagementinterventie voor deze problematiek: Patiënt en Partner Educatie Programma voor (4) Alle chronische aandoeningen (PPEP4ALL).

Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Je hebt kennis opgedaan over de psychische en psychosociale dan wel psychiatrische problematiek van zowel de patiënt met de chronische aandoening als van de mantelzorger
 • Je hebt inzicht verworven in het zelfmanagement educatieprogramma PPEP4ALL en de indicatiecriteria.
 • Je (h)erkent het belang van zelfmanagement educatie  als instrument voor gezondheidsbehoud, herstel en bevordering.

Noëlle Kamminga, GZ-psycholoog / PhD Neurologie, MUMC+

10.40 uur Koffie- en theepauze
11.10 uur Blikverruimend: kijken door de ogen van een mantelzorger
Elke de Quay verhaalt over haar ervaringen als mantelzorger. Mantelzorg, misschien wel de grootste carrièreswitch, verandert rollen en relaties! In een half uur hoort u zestien jaar mantelzorg voorbij komen. Interactief, confronterend, liefdevol en humoristisch vliegt u – soms kort door de bocht – door de wereld van cure en care, in zorginstellingen en thuis. Gegarandeerd blikverruimend!
Elke de Quay, trainer/spreker, Beter in GesprekWat heb je geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Mantelzorg heeft veel en diverse facetten
 • De mantelzorger bestaat niet!
 • Hoe kan ik als verpleegkundige aansluiten bij een mantelzorger
11.40 uur Ondersteunen van zelfmanagement en eigen regie: kerntaak voor de verpleegkundige
Ondersteunen van zelfmanagement en eigen regie bij mensen met chronische aandoeningen en complexe patiëntproblemen is een centrale opdracht voor elke verpleegkundige, maar er is veel onduidelijkheid over wat dat inhoudt en welke competenties daarvoor nodig zijn. In deze workshop ligt de focus op de nieuwste inzichten over zelfmanagementondersteuning en voorbeelden van verpleegkundige interventies om denk- en doenvaardigheden van patiënten te versterken.
Dr. AnneLoes van Staa, Hogeschool Rotterdam, Kenniscentrum ZorginnovatieWat heb je geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Je hebt inzicht in het belang en de betekenis van zelfmanagement(ondersteuning) en de consequenties daarvan voor de verpleegkundige zorg voor chronisch zieken.
 • Je kunt de verpleegkundige competenties voor zelfmanagementondersteuning aan de hand van het het 5A-model beschrijven.
 • Je weet welke bruikbare verpleegkundige interventies zijn en hoe je ze toepast.
12.10 uur Lunchpauze
13.00 uur Workshopronde 1; Klik hier voor de opties
14.05 uur Workshopronde 2; Klik hier voor de opties
15.05 uur Koffie- en theepauze
15.35 uur   Workshopronde 3; Klik hier voor de opties
16.35 uur Einde

Zorg voor Chronisch Zieken: de workshops

1.
Hoe kun je helpen bij het verwerkingsproces? De verpleegkundige als spin in het zelfmanagement PPEP4ALL-Web
 De gezondheidszorg staat voor grote uitdagingen die vragen om een nieuwe manier van denken. Van “cure naar self-care”. Zorginnovatie is essentieel voor duurzame, flexibele en betaalbare zorg in de toekomst. Digitale zorg, ook wel E/M-Health genoemd, is daar een onderdeel van. Het doel van de workshop is thuis te raken in de E-Health toepassing van het patiënt en partner/mantelzorger educatie en zelfmanagement programma PPEP4ALL en het te kunnen gaan implementeren bij uw patiënten en mantelzorgers.
Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?
 • Je bent bekend met de theoretische basis waarop het PPEP4All (Patiënt en Partner Educatie Programma voor Alle chronisch zieken) is gebaseerd.
 • Je hebt de nodige kennis opgedaan over de PPEP4ALL-inhoud van zowel het patiënt als het mantelzorgprogramma als ook geoefend met zelfmanagementtechnieken toegepast op verschillende aandoeningen.
 • Je hebt geleerd hoe je de E-Health toepassing van het PPEP4ALL zowel ziekte specifiek als overstijgend kunt aanbieden aan al jouw chronisch zieke patiënten en hun mantelzorgers binnen je eigen instelling/setting.
dr. N.G.A. Kamminga (Noëlle), GZ-psycholoog / PhD Neurologie, MUMC+
 
2. Nieuwe Ontwikkelingen bij Asthma & COPD
Na het volgen van deze workshop bent u volledig op de hoogte over de nieuwe Gold – indeling, de plaats van ICS bij COPD, de phenotypering van asthma, niet – medicamenteuze interventie bij asthma & COPD, het oerwoud van inhalatiemedicatie en hoe te kiezen.

Dr. Frans Krouwels, Longarts    3. Hartfalen: een falend hart…. En dan….??
Hartfalen is een instabiele aandoening die het leven van ‘de mens met hartfalen’ en dat van zijn naasten ernstig beïnvloed. Hartfalen heeft meerdere oorzaken en vormen, klachten en symptomen. De behandeling bestaat uit een medicamenteus en niet medicamenteus gedeelte. In deze workshop zal met name worden ingegaan op de rol die de verpleegkundige én de patiënt hebben in de behandeling. De voorkeur gaat uit naar een interactieve sessie. Het bespreken van praktijksituaties of behandelen van casuïstiek behoort daarom tot de mogelijkheden.Dr. Josiane Boyne, Onderzoeker, Coordinator Hartfalenzorg, Maastricht Universitair Medisch Centrum(MUMC+)   4.

Omgaan met patiënten met chronische psychiatrische aandoeningen

Psychische problemen komen veel voor, dus ook bij mensen die zorg krijgen voor een lichamelijke ziekte. Soms zijn die psychische problemen zo groot, langdurig of zo anders dan we gewend zijn dat het lastig wordt. Mensen lijken niet meer in de realiteit, uiten zich suicidaal of gaan op een schadelijke manier met zichzelf, partner of kinderen om. In deze workshop komen enkele belangrijke psychische stoornissen aan bod, en vooral hoe je daar op een eenvoudige wijze – zonder al te veel detailkennis – toch effectief op kan reageren.

Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Welke belangrijkste ‘soorten’ psychische stoornissen er zijn
 • Hoe je eigen houding kan zijn zodat je effectief reageert op gedrag dat kan horen bij deze stoornissen
 • Welke stappen je kan zetten om de zorg effectiever te maken

Bauke Koekkoek, lector/verpleegkundig specialist, HAN/Pro Persona

   5.

Het Ethische Dilemma Spel

Bij de zorg voor chronisch zieken en het ondersteunen van zelfmanagement en eigen regie kom je als verpleegkundige regelmatig ethische dilemma’s tegen. In deze workshop spelen we het Ethische Dilemmaspel over drie centrale dilemma’s:  (1) het respecteren van de autonomie van de patiënt versus het nastreven van optimale gezondheidsuitkomsten; (2) het respecteren van de autonomie van de patiënt versus patiëntactivatie; (3) het toepassen van een holistische benadering van zelfmanagementondersteuning versus het bewaken van professionele grenzen.

Dr. AnneLoes van Staa, lector, Hogeschool Rotterdam, Kenniscentrum Zorginnovatie

Wat heb je geleerd na het volgen van deze workshop:

 • Inzicht gekregen in de voornaamste ethische dilemma’s die optreden bij zelfmanagementondersteuning van mensen met chronische aandoeningen;
 • Kunnen benoemen welke centrale waarden in het geding zijn bij deze dilemma’s;
 • Een handreiking ontvangen voor het bespreken van zulke dilemma’s in je team.

 

Ad Poppelaars

Ad Poppelaars is de dagvoorzitter. Hij heeft een eigen coachingspraktijk voor mensen die voor een ommekeer in hun leven staan en van de nood een deugd willen maken. Hij was voorheen jarenlang directeur van de Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad en behartigde in die functie de belangen van deze groep bij de rijksoverheid, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Hij is zelf ook ervaringsdeskundige als chronisch zieke, maar dat stond niet in de weg dat hij recent met zijn zoon in Amsterdam het restaurant Wilde Kroketten startte, waar je alleen maar (handgemaakte) kroketten kunt eten.

Dr. AnneLoes van Staa

Dr. AnneLoes van Staa is verpleegkundige en lector aan Kenniscentrum Zorginnovatie (Hogeschool Rotterdam). Binnen haar onderzoeksprogramma NURSE-CC is onderzocht hoe verpleegkundigen beter kunnen worden toegerust voor ondersteuning van zelfmanagement en eigen regie van chronische patiënten. Met Lausanne Mies en Ada ter Maten publiceerde zij hierover een nieuw leerboek.

Elke de Quay

Haar jarenlange ervaringen als mantelzorger zet Elke de Quay in bij haar trainingen, lezingen, en schrijven. Ze is o.a. Communicatiedocent aan UMC Utrecht en gastdocent bij verschillende onderwijsinstellingen. Publicaties o.a. Uitgesproken Floor (Beter in Gesprek, 2013), De Verpleegkundige als Bruggenbouwer (Tijdschrift V&VN, 2010), Ouders cruciaal voor chronisch ziek kind (Medisch Contact, 2009) www.BeterinGesprek.nl

Marjon Zijlstra Fotografie

Dr. Frans Krouwels

Longarts, Frans Krouwels (Haarlem, 1959) studeerde geneeskunde in Groningen. Daar behaalde hij in 1989 zijn artsenexamen. Specialiseren tot longarts deed Krouwels in Amsterdam aan het AMC. Daar besloot hij ook te promoveren. In 1997 promoveerde Krouwels op ‘T lymfocyten functies bij allergisch astma’. Sinds 2008 werkt hij in het Spaarne Ziekenhuis.

Ellen Willemse

Willemse werkte bijna zes jaar als projectleider bij Stichting Toekomstbeeld der Techniek. Daar deed ze diverse toekomstverkenningen op het gebied van voeding, geneesmiddelen en zorg. Ook was zij betrokken bij toekomstverkenningen van onder meer de Europese Commissie, het RIVM en de Maag-, lever-, darmstichting. Sinds begin 2017 werkt Willemse als knowledge broker bij de Universiteit Leiden. Daarnaast geeft zij regelmatig lezingen, workshops en cursussen over de toekomst van gezondheid en gerelateerde thema’s.

Noelle Kamminga

Noelle Kamminga studeerde Geneeskunde en psychologie en is medeoprichter van een ZBC PsyToBe. Vele jaren gewerkt in het LUMC alwaar gepromoveerd in de Neurologie. Ben momenteel werkzaam in het MUMC+. Mijn visie is de patiënt zorg bieden vanuit de wisselwerking tussen lichaam en geest waarbij HEEL de mens centraal staat.

Waarom ik deelnemers aanraad om naar het congres te komen?
Door kennis en inzichten te delen kan men vermenigvuldigen

Dr. Bauke Koekkoek

Dr. Bauke Koekkoek is lector Psychiatrische Zorg bij de HAN, crisisdienstverpleegkundige, epidemioloog en auteur van ‘Verward in Nederland’ (2017). Hij zoekt graag naar oplossingen in moeilijke situaties, in zijn werk met clienten en in zijn werk als onderzoeker.

Josiane Boyne

Josiane is werkzaam in het Maastricht Universitair Medisch Centrum en opgeleid tot verpleegkundig specialist. In 2013 promoveerde ze op het onderwerp “Telebegeleiding bij mensen met hartfalen’. In de dagelijkse  praktijk is Josiane betrokken bij ketenzorg- en e-health projecten, en stuurt zij een team van 8 gespecialiseerde hartfalenverpleegkundigen aan.

Zorg voor Chronisch Zieken: meer informatie

Doelgroep
Voor verpleegkundigen, verzorgenden, docenten, activiteitenbegeleiders, woonbegeleiders,  fysiotherapeuten, ergotherapeuten, oefentherapeut, logopedisten, maatschappelijk werkers en overige geïnteresseerden.

Tarieven
€ 229,- per persoon (excl.btw) | Regulier tarief
€ 199,- per persoon (excl.btw) | Abonneetarief Nursing, TvV, TvZ
€ 199,- per persoon (excl.btw) | Ledentarief NU’91*

Accreditatie

Er is accreditatie aangevraagd bij het Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals voor vijf punten.

Heb je een suggestie voor accreditatie voor een bepaalde beroepsvereniging?
Mail dan jouw verzoek naar manouk.mens@bsl.nl. Wij zullen bij voldoende interesse jouw verzoek in overweging nemen.

Contact
Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: (030) – 638 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

Congresontwikkelaar (inhoudelijke vragen)

Henriëtte Boven
M: +31 (0)6 – 53 97 9913
E: henriette.boven@bsl.nl

Congrescoördinator (logistieke vragen)

Manouk Mens
T: +31 (030) – 63 83639
E: manouk.mens@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)

Dyron Bijl
T: +31 (0)10 – 74219411
E: dyron@crossmedianederland.com

Annuleren
Annulering dien je schriftelijk aan ons te melden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het congres of evenement wordt € 50 (incl. btw) in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 35 (incl. btw) indien de kosten van het betreffende congres of evenement minder dan € 100 (excl. btw) bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een ander.