Let op: de informatie in dit artikel is ten minste vijf jaar oud

Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties2

‘Inzet gespecialiseerde verpleegkundige loopt achter’

De proef wijkverpleging ‘Zorg in de wijk’ in Utrecht loopt nog niet goed. Voorkeursaanbieders draaien verlies. Wijkverpleegkundigen zetten volgens Utrechtse huisartsen geen, of niet op tijd gespecialiseerde verpleegkundigen in.
1-morfinepomp-272x272.jpg

Zorg in de wijk is een driejarige proef van Zilveren Kruis om de wijkverpleging efficiënter te organiseren. Sinds 2016 is per wijk één ‘voorkeursaanbieder’ verantwoordelijk voor alle wijkverpleegkundige zorg. In Utrecht zijn dit Careyn, De Rijnhoven, Buurtzorg, AxionContinu en Leven & Zorg. Zilveren Kruis bracht hiermee het aantal wijkzorgaanbieders terug van ruim vijftig naar vijf.

Tijd indelen

Wijkverpleegkundigen krijgen tijdens de proef meer vrijheid om te bepalen hoeveel tijd zij besteden aan behandelingen. Er is bijvoorbeeld geen vast aantal minuten meer voor wondverzorging of hulp met injecteren. Wijkverpleegkundigen bepalen zelf hoe zij hun tijd indelen.

Indiceren

Een jaar na de start loopt de proef nog niet goed. De voorkeursaanbieders draaien verlies omdat niet-gecontracteerde aanbieders veel meer uren declareren per klant, zo bericht Zorgvisie. De Stentor spreekt zelfs van wildwesttaferelen. Het lijkt erop dat de niet-gecontracteerde aanbieders hiermee het lagere tarief compenseren dat zij van Zilveren Kruis krijgen. Deze uren gaan af van het budget dat ook voor de voorkeursaanbieders bestemd is. Het indiceren van het aantal uren is een taak van de wijkverpleegkundige van de declarerende zorgaanbieder.

Minder uren

Voor Buurtzorg zijn de niet-gecontracteerde aanbieders in de wijk ‘een enorm probleem’, aldus directeur Jos de Blok. ‘Zij hoeven zich niet op dezelfde manier te verantwoorden en declareren meer uren per klant. Voor ons blijven daardoor minder uren over.’ Dat betekent niet dat wijkverpleegkundigen van Buurtzorg harder moeten rennen. ‘Zij nemen nog steeds de tijd voor elke cliënt. Maar als organisatie lijden we er verlies op.’

De Rijnhoven merkt nauwelijks iets van de niet-gecontracteerde aanbieders. ‘De Rijnhoven is al vanouds zorgaanbieder in haar wijken samen met Careyn’, legt bestuurslid Trudy Prins uit. ‘Hierdoor bleef de nauwe samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen in de pilot gelukkig behouden.’

FNV: ‘Pilot wijkverpleging is bezuiniging’
Vakbond FNV Zorg en Welzijn roept leden op in Utrecht, Ommen, Hardenberg en Zwolle om Zilveren Kruis in te wisselen voor een andere zorgverzekeraar. Reden is de pilot wijkverpleging >>

Specialistische zorg

Een ander probleem zou gaan om het inzetten van gespecialiseerde verpleegkundigen. Utrechtse huisartsen merken dat deze specialistische zorg thuis achterloopt. Het gaat bijvoorbeeld over palliatieve zorg en wondzorg. ‘Wijkverpleegkundigen vinden dat ze deze zorg zelf kunnen leveren, maar ze beschikken niet altijd over de kennis en vaardigheid’, legt Carin de Kok uit, directeur van HUS (Huisartsen Utrecht Stad). De afspraak onder de voorkeursaanbieders is dat zij voor deze handelingen een gespecialiseerde verpleegkundige kunnen inschakelen van Careyn. Deze voorkeursaanbieder krijgt hiervoor een extra financiële vergoeding  van Zilveren Kruis. 

Opname

Volgens Trudy Prins voeren wijkverpleegkundigen van De Rijnhoven geen handelingen uit waarvoor ze niet bevoegd en bekwaam zijn. ‘Dit kan wel betekenen dat eerder tot opname wordt besloten. Maar dat is anders dan het verkeerd inschatten van de situatie.’

Palliatieve zorg

Voor het regelen van palliatieve zorg kunnen wijkverpleegkundigen een specialistisch team van Careyn inschakelen of een huisarts. Volgens De Kok krijgen huisartsen signalen dat niet alle wijkverpleegkundigen dit weten. ‘Palliatieve zorg vraagt om speciale vaardigheden in technologieën en het begeleiden van patiënten en hun mantelzorgers. Het aanvragen van deze specialistische begeleiding loopt soms vertraging op.’

Vrees voor verdwijnen specialistische thuiszorgteams
Door overheidsbeleid en bezuinigingen door zorgverzekeraars komt de gespecialiseerde thuiszorg in de knel. ActiZ en Verenso vrezen voor het verdwijnen van specialistische thuiszorgteams >>

Wennen

Jos de Blok van Buurtzorg herkent de signalen van HUS niet. ‘Wij leveren aan veel terminale patiënten zorg en daar zijn huisartsen doorgaans erg tevreden over. Dat wil niet zeggen dat er nooit iets misgaat. Maar er komen geen klachten van HUS bij mij binnen.’ Hij vermoedt dat huisartsen gewoon moeten wennen aan de nieuwe situatie. ‘Huisartsen zijn gewend om alleen met een specialistisch team van verpleegkundigen te werken. Bepaalde handelingen werden altijd door dat kleine groepje gedaan. Maar wijkverpleegkundigen zijn bevoegd om dezelfde handelingen uit te voeren, mits zij zich bekwaam genoeg achten. Voor de toekomst is het ook veel beter als wijkverpleegkundigen alle handelingen kunnen doen. Werken met een klein groepje maakt je als organisatie kwetsbaar.’

Goede afspraken

Ook AxionContinu herkent zich niet in de uitspraken van HUS. ‘Wij hebben wijkverpleegkundigen in dienst die specialistische handelingen kunnen uitvoeren zoals wondzorg en het toedienen van morfine. Voor andere specialistische handelingen schakelen we het specialistische team van Careyn in. Daar hebben we goede afspraken mee’, vertelt Maaike Hoogland, communicatieadviseur bij AxionContinu. ‘Er zijn uiteraard grijze gebieden waarin het moeilijk te zeggen is of je een gespecialiseerd verpleegkundige moet inzetten. Maar dat komt soms voor, niet in het algemeen. Misschien refereren de huisartsen naar een enkel incident? Maar zo’n incident is ons niet bekend.’

De voordelen van de Zilveren Kruis pilot wijkverpleging
Er is veel commotie over de pilot wijkverpleging van Zilveren Kruis. Jammer, vinden Henk Rosendal en José van Dorst van de Stichting Bevordering Wijkverpleegkundige. Lees hun blog >>

2 REACTIES

  1. wat een manipulatief geschreven artikel weer, we weten allemaal dat er gespecialiseerde teams zijn, waar we graag mee samen werken, maar doe nu niet net alsof een bvoegd bekwaam verpleegkundige, met jarenlange ervaring, niet in staat zou zijn tot stervensbegeleiding. het il er maar niet in dat stervensbegeleiding veel verder gaat dan palliatieve zorg, en het is me ondertussen zoveel te moe dat jullie ons dwingen te denken en spreken in een taal die de onze niet is. Het spijt me dat de gecontracteerde zorgaanbieders verlies lijden, maar is dit niet precies wat er te verwachten is? zorg kan goedkoper, persoonlijker en menselijker….we gaan het gewoon doen….omdat onze zieken en stervenden dat verdienen…..dan maar met wat minder 'bedrijf' in ons nek hijgend, wapperend met nietszeggende kwaliteitskeurmerken en wijzende vingertjes , waar zoveel geld verdient moet worden om de top en middenmanagementlaag aan het eten te houden, met hogere salarissen dan wij, en minder kennis van zake als het om verplegen, verzorgen en begeleiden gaat. Good bye corporatie, hello levende menselijke zorg!

  2. Lees alle reacties
  3. In de wet BIG kennen we "verpleegkundigen" en "verpleegkundig specialisten"; de aanduiding " gespecialiseerd" kent de wet niet. Dat geldt ook voor artsen en medischspecialisten" voor "gezondheidszorgpsychologen en klinisch psychologen". De KNMG heeft ook sommige artsen een verenigingstitel "geneeskundig specialist" ingevoerd en een opleidingsaanduiding voor artsen/niet-specialist: profielopleiding. VenVn heeft dit (nog) niet erkend. Er zijn dus formeel geen bevoegde "gespecialiseerd verpleegkundigen". Jos de Blok heeft gelijk inzake de ( praktische ) bekwaamheid van verpleegkundigen. Alle anderen hanteren functie- of taakaspectaanduidingen, die nationaal niet erkend zijn en slechts lokale betekenis hebben ( arbeidsovereenkomst ) en dus geen beroepskwalificatie zijn!

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.