Home 2021

Magazines

Pesten op de werkvloer | Extra geld voor meer stageplaatsen | Nieuwe richtlijn palliatieve zorg bij COPD  | Nursing Challenge: stoma en furosemide | Alarmsignalen bij infusen die directe actie vragen | EBP: Vochtbalans bijhouden of is alleen wegen voldoende | Casus multicultureel verplegen | Communicatie bij incidenten
Hoe krijgen verpleegkundigen meer invloed? | Casus complex gedrag  | Nursing Challenge: complicaties bij diabetes mellitus en paracetamol | Casus pijnbestrijding | EBP: Is een overdracht aan het bed prettiger voor de patiënt? | Een delier signaleren in de wijk is lastig | Collega's met een pittige werkprivébalans
Eenzaamheid bij ouderen | Verpleegkundigen na 3e coronagolf | Nut en noodzaak van wondzorgmodellen | Wondcasus: wond met vreemd verloop | Nursing Challenge: hypovolemische shock en isosorbidedinitraat | EBP: brandwonden laten drogen aan de lucht | Leervoorkeuren van stagiaires
Veelgestelde vragen over de zorg voor transgender patiënten | Collega's met een baan van 9 tot 5 | Welke vacatures zijn er in jouw regio? | Inzet van zorgreservisten | Onderhandelen | Nursing Challenge: hartfalen en dapagliflozine | EBP: Is troponinebepaling via vingerprik betrouwbaar | Huidproblemen bij ouderen, deel 2 | Voorwaarden voor tweede coronabonus
Veelgestelde vragen over palliatieve sedatie | Buikligging bij covid-patienten op de verpleegafdeling | Nursing Challenge: Inflammatoire darmziekten en allopurinol | EBP: verhoogt zuurstof het comfort tijdens palliatieve sedatie | Huidproblemen bij ouderen | Advies SER: geld erbij voor salarissen, verlof en scholing  | Zo leert en werkt een student in 2025
Coronabuddy's die blijven | Fabels over incontinentie | Nursing Challenge: Obstipatie en laxantia | EBP: zorgt paracetamol als premedicatie voor minder pijn postoperatief | Zorg dat subsidie voor de wijk goed terecht komt |  Ervaringen van een verslaafde verpleegkundige | Casus complex gedrag
De Grote Nursing infectiepreventie Quiz | Collega's de Tweede kamer in | Update richtlijn delier | Nursing Challenge: Decubitus en tiotropium | EBP: voorkomen van kathergerelateerde infecties bij een CVK | Wetsvoorstel Pensioen | Vragen over het AstraZeneca-vaccin | Prijswinnaars Nursing Challenge 2020 | Casus complex gedrag
Vragen over de coronavaccinatie|  | Gratis online event | Incontinentie in de ouderenzorg | Nursing Challenge: Diabetische nefropathie en latanoprost | EBP: preoperatieve vochtintake tegen misselijkheid | Dove en slechthorende patiënten | Tips tegen puistjes door neusmondmaskers | Overdragen met de SBAR
Tweede coronagolf | Interview Nienke Ipenburg en Ginny Mooy | Vooruitblik 2021 | Wondcasus hidradenitis suppurativa | Nursing Challenge: COPD en Clozapine | EBP: bedrust tegen hoofdpijn na een lumbaalpunctie | Wet zorg en dwang | Thuis saturatie meten | Nieuwe cao UMC
Verzorgen tracheacanule | Interview Tommie Niessen | Medicatie bij covid-19 | Nursing Challenge: Prostaathyperplasie en Dexamethason | EBP: reinigen bloeddrukmanchet | Portretten bijzonder jaar | e-Health in coronatijd | Wensen voor 2021 van topsprekers Nursing Experience