Home 2022

Magazines

Omgaan met generatieverschillen |  Terugblik op 2022 | Nieuwe wet zeggenschap  | Nursing Challenge: ALS en vitamine-K-antagonisten | Interview met minister Helder | EBP: vermindert virtual reality pijn tijdens wondzorg | Rouw bij verlies van gezondheid | ulcus cruris casus wondzorg | Nieuwe opzet Nursing Challenge
Hoe houden we jonge verpleegkundigen binnenboord? |  De griepprik en coronavaccinatie | Nursing Challenge: longkanker en ACE-remmers | Richtlijn acute wonden herzien | EBP: zorgt Veinplicity® voor een snellere intraveneuze toegang?  | Zelfkatheterisatie | Nieuwe richtlijn over verslaglegging | Interview met de allereerste hbo-v-studenten
Moeilijke keuzes in de stervensfase | V&VN reageert op vragen zorgakkoord | Nursing Challenge: heupprothese en  bètablokkers | Plaatsbepaling neusmaagsonde | EBP: mentorprogramma voor behoud van beginnende verpleegkundigen | Afschaalplan bij code zwart | Prinsjesdag 2022 | Portretten verpleegkundige podcastmakers
Special wondzorg met o.a. regiefunctie in de wondzorg en wondanamnese met ALTIS | EBP: helpt energetische therapie tegen wondpijn | Nursing Challenge: thoraxdrainage,  penicillinen en covid-19 | Kabinet wil dat we meer gaan werken | Welke zorgstijl heb jij? | Experthouse: Marion Giesberts over pijn | Afscheidsinterview columnist Hugo van der Wedden
De opmars van de zzp’er in de verpleging | Pijncasus: patiënt panisch voor een morfinepomp | Nursing Challenge: totaal parenterale voeding en SSRIs | Screenen op ondervoeding | EBP: residu na postoperatieve mictie | Discriminatie van patiënten | Richtlijn seksuele gezondheid | Specialist ouderengeneeskunde Margot Verkuijlen over betere samenwerking in de wijk...
Mondzorg bij ouderen | Subsidie voor meer zeggenschap | Nieuwe richtlijn over behandeling long covid | Nursing Challenge: urinestoma's en benzodiazepineagonisten | EBP: Hoe bevorder je therapietrouw bij oudere oncologische patiënten | Ervaringen van docenten verpleegkunde | Experthouse Klinisch redeneren | Nieuwe richtlijn over obstipatie in de palliatieve fase
Terugblik op de coronatijd | Fouten met de coronabonus | Interessante zorginnovaties | Nursing Challenge: Leukemie en heparines | EBP: welk beweegadvies geef je oudere patiënten met chemotherapie? | Aangifte doen van agressie | casus complex gedrag: cliënt met autisme | Interview cno Evelyn Finnenma | Adviezen bij hik in de palliatieve fase
Special wondzorg, waarin de zwachtel een hoofdrol speelt | Casus: bloedende spataderen rond een stoma | Hot items uit nieuwe cao VVT | Nursing Challenge: Eczeem en Protonpompremmers | Wat is goede zorg? | EBP: effect van activiteit bij geriatrische patiënten | Verpleegkundigen met long covid
Omgaan met agressie | Salarisverhoging Buurtzorg | Vragen over stomamateriaal | Nursing Challenge: Targeted therapy en IJzerpreparaten | Succesvol reanimeren | EBP: vervangen van infuussystemen | Interview Teun Toebes | Delier bij thuiswonende ouderen | Prijswinnaars Nursing Challenge 2021
Wat gaat 2022 verpleegkundigen brengen? | Lezersvragen over stomazorg | Nursing Challenge: complicaties en comorbiditeiten bij COPD en antipsychotica | Nursing Challenge: multiple sclerose en orale bloedglucoseverlagers | EBP: bladderen na een rectumoperatie | Stoppen met werken na 45 dienstjaren | Omgaan met levensvragen | Zorgverlenen in een vervuilde woning