Home 2022

Magazines

Terugblik op de coronatijd | Fouten met de coronabonus | Interessante zorginnovaties | Nursing Challenge: Leukemie en heparines | EBP: welk beweegadvies geef je oudere patiënten met chemotherapie? | Aangifte doen van agressie | casus complex gedrag: cliënt met autisme | Interview cno Evelyn Finnenma | Adviezen bij hik in de palliatieve fase
Special wondzorg, waarin de zwachtel een hoofdrol speelt | Casus: bloedende spataderen rond een stoma | Hot items uit nieuwe cao VVT | Nursing Challenge: Eczeem en Protonpompremmers | Wat is goede zorg? | EBP: effect van activiteit bij geriatrische patiënten | Verpleegkundigen met long covid
Omgaan met agressie | Salarisverhoging Buurtzorg | Vragen over stomamateriaal | Nursing Challenge: Targeted therapy en IJzerpreparaten | Succesvol reanimeren | EBP: vervangen van infuussystemen | Interview Teun Toebes | Delier bij thuiswonende ouderen | Prijswinnaars Nursing Challenge 2021
Wat gaat 2022 verpleegkundigen brengen? | Lezersvragen over stomazorg | Nursing Challenge: complicaties en comorbiditeiten bij COPD en antipsychotica | Nursing Challenge: multiple sclerose en orale bloedglucoseverlagers | EBP: bladderen na een rectumoperatie | Stoppen met werken na 45 dienstjaren | Omgaan met levensvragen | Zorgverlenen in een vervuilde woning
Zorgfamilies aan het kerstdiner | Tips voor infuusprikken | Reactie op poll verplegen van ongevaccineerden | Nursing Challenge: levercirrose en statines | EBP: voorkomen van nabloeding bij maagzweren | Toepassingen van slimme brillen | Aanbevelingen perifeer infuus | Anesthesie zonder opioïden | Nieuwe richtlijn over slaapproblemen
Pesten op de werkvloer | Extra geld voor meer stageplaatsen | Nieuwe richtlijn palliatieve zorg bij COPD  | Nursing Challenge: stoma en furosemide | Alarmsignalen bij infusen die directe actie vragen | EBP: Vochtbalans bijhouden of is alleen wegen voldoende | Casus multicultureel verplegen | Communicatie bij incidenten
Hoe krijgen verpleegkundigen meer invloed? | Casus complex gedrag  | Nursing Challenge: complicaties bij diabetes mellitus en paracetamol | Casus pijnbestrijding | EBP: Is een overdracht aan het bed prettiger voor de patiënt? | Een delier signaleren in de wijk is lastig | Collega's met een pittige werkprivébalans
Eenzaamheid bij ouderen | Verpleegkundigen na 3e coronagolf | Nut en noodzaak van wondzorgmodellen | Wondcasus: wond met vreemd verloop | Nursing Challenge: hypovolemische shock en isosorbidedinitraat | EBP: brandwonden laten drogen aan de lucht | Leervoorkeuren van stagiaires
Veelgestelde vragen over de zorg voor transgender patiënten | Collega's met een baan van 9 tot 5 | Welke vacatures zijn er in jouw regio? | Inzet van zorgreservisten | Onderhandelen | Nursing Challenge: hartfalen en dapagliflozine | EBP: Is troponinebepaling via vingerprik betrouwbaar | Huidproblemen bij ouderen, deel 2 | Voorwaarden voor tweede coronabonus
Veelgestelde vragen over palliatieve sedatie | Buikligging bij covid-patienten op de verpleegafdeling | Nursing Challenge: Inflammatoire darmziekten en allopurinol | EBP: verhoogt zuurstof het comfort tijdens palliatieve sedatie | Huidproblemen bij ouderen | Advies SER: geld erbij voor salarissen, verlof en scholing  | Zo leert en werkt een student in 2025