Home 2022

Magazines

De opmars van de zzp’er in de verpleging | Pijncasus: patiënt panisch voor een morfinepomp | Nursing Challenge: totaal parenterale voeding en SSRIs | Screenen op ondervoeding | EBP: residu na postoperatieve mictie | Discriminatie van patiënten | Richtlijn seksuele gezondheid | Specialist ouderengeneeskunde Margot Verkuijlen over betere samenwerking in de wijk...
Mondzorg bij ouderen | Subsidie voor meer zeggenschap | Nieuwe richtlijn over behandeling long covid | Nursing Challenge: urinestoma's en benzodiazepineagonisten | EBP: Hoe bevorder je therapietrouw bij oudere oncologische patiënten | Ervaringen van docenten verpleegkunde | Experthouse Klinisch redeneren | Nieuwe richtlijn over obstipatie in de palliatieve fase
Terugblik op de coronatijd | Fouten met de coronabonus | Interessante zorginnovaties | Nursing Challenge: Leukemie en heparines | EBP: welk beweegadvies geef je oudere patiënten met chemotherapie? | Aangifte doen van agressie | casus complex gedrag: cliënt met autisme | Interview cno Evelyn Finnenma | Adviezen bij hik in de palliatieve fase
Special wondzorg, waarin de zwachtel een hoofdrol speelt | Casus: bloedende spataderen rond een stoma | Hot items uit nieuwe cao VVT | Nursing Challenge: Eczeem en Protonpompremmers | Wat is goede zorg? | EBP: effect van activiteit bij geriatrische patiënten | Verpleegkundigen met long covid
Omgaan met agressie | Salarisverhoging Buurtzorg | Vragen over stomamateriaal | Nursing Challenge: Targeted therapy en IJzerpreparaten | Succesvol reanimeren | EBP: vervangen van infuussystemen | Interview Teun Toebes | Delier bij thuiswonende ouderen | Prijswinnaars Nursing Challenge 2021
Wat gaat 2022 verpleegkundigen brengen? | Lezersvragen over stomazorg | Nursing Challenge: complicaties en comorbiditeiten bij COPD en antipsychotica | Nursing Challenge: multiple sclerose en orale bloedglucoseverlagers | EBP: bladderen na een rectumoperatie | Stoppen met werken na 45 dienstjaren | Omgaan met levensvragen | Zorgverlenen in een vervuilde woning
Zorgfamilies aan het kerstdiner | Tips voor infuusprikken | Reactie op poll verplegen van ongevaccineerden | Nursing Challenge: levercirrose en statines | EBP: voorkomen van nabloeding bij maagzweren | Toepassingen van slimme brillen | Aanbevelingen perifeer infuus | Anesthesie zonder opioïden | Nieuwe richtlijn over slaapproblemen
Pesten op de werkvloer | Extra geld voor meer stageplaatsen | Nieuwe richtlijn palliatieve zorg bij COPD  | Nursing Challenge: stoma en furosemide | Alarmsignalen bij infusen die directe actie vragen | EBP: Vochtbalans bijhouden of is alleen wegen voldoende | Casus multicultureel verplegen | Communicatie bij incidenten
Hoe krijgen verpleegkundigen meer invloed? | Casus complex gedrag  | Nursing Challenge: complicaties bij diabetes mellitus en paracetamol | Casus pijnbestrijding | EBP: Is een overdracht aan het bed prettiger voor de patiënt? | Een delier signaleren in de wijk is lastig | Collega's met een pittige werkprivébalans
Eenzaamheid bij ouderen | Verpleegkundigen na 3e coronagolf | Nut en noodzaak van wondzorgmodellen | Wondcasus: wond met vreemd verloop | Nursing Challenge: hypovolemische shock en isosorbidedinitraat | EBP: brandwonden laten drogen aan de lucht | Leervoorkeuren van stagiaires