Nursing Challenge | Dit zijn de verpleegkundige classificaties bij ALS

Bij de ziekte ALS is intensieve zorg nodig, die vaak een lang en ingewikkeld zorgplan vraagt. We bespreken de verslaglegging van 2 veelvoorkomende verpleegkundige diagnoses bij ALS: doodsangst en verstoorde communicatie.

Foto: IStock

Verpleegkundige diagnose Doodsangst

Direct vanaf de diagnose ALS is de verpleegkundige diagnose Doodsangst (NANDA 00147) misschien wel het belangrijkste onderwerp om met de patiënt te bespreken. De kwaliteit van leven blijft namelijk negatief beïnvloed als er geen ziekteacceptatie is en de doodsangst blijft bestaan.

Interventies zijn afhankelijk van de individuele patiënt en zijn sociale netwerk. Denk hierbij aan: Actief luisteren (NIC 4920), Anticiperende begeleiding (NIC 5210), Angstreductie (NIC 5820), Verbetering probleemhantering (NIC 5230) en Zorg in de stervensfase (NIC 5260).


Nursing Challenge over verpleegkundige interventies bij ALS

Lees ook de Nursing Challenge over Verpleegkundige interventies bij ALS. Met de toets bij het artikel verdien je 2 accreditatiepunten.

Verpleegkundige diagnose Verstoorde verbale communicatie

Bij ALS treden spraakstoornissen (dysartrie) op die steeds ernstiger worden, totdat de patiënt helemaal niet meer kan praten. De diagnose Verstoorde verbale communicatie (NANDA 00051) komt in een verder gevorderd stadium van ALS dan ook heel veel voor.

Het zorgresultaat Communicatie: expressief (NOC 0903) kan beoordeeld worden (op een 5-puntsschaal) met onder andere de volgende indicatoren:

  • Duidelijkheid van de spraak
  • Gebruik van een alternatief communicatiemiddel
  • Gebruik van afbeeldingen en tekeningen
  • Gebruik van non-verbale taal

Een verpleegkundige interventie (NIC) die goed past bij verstoorde verbale communicatie is Communicatie, bevordering bij spraakbeperking (NIC 4976). Deze is gericht op de inzet van strategieën die de communicatie bevorderen bij iemand met een spraakbeperking, zoals het aanbieden van alternatieve manieren om te communiceren (bijvoorbeeld kaarten, oogknipperen, bord met figuren en letters, handsignalen of andere gebaren of een computer).

De in dit artikel genoemde verpleegkundige diagnoses zijn onderdeel van Nanda, NIC en NOC, ook eenvoudig digitaal te raadplegen in de Nanda NIC NOC-tool.

Met dank aan Friso Raemaekers, deskundige verpleegkundige verslaglegging bij het Haaglanden Medisch Centrum in den Haag, regiocoördinator van het NANDA-I Netwerk en ExpertNetwerk Verpleegkunde van Nursing en TvZ. www.friso.blog

Waarom verpleegkundige classificaties?

Het classificeren van verpleegkundige zorg maakt deze niet alleen inzichtelijk en meetbaar, maar draagt er ook aan bij dat iedereen op dezelfde manier rapporteert. Dat helpt om onderbouwd verbanden te leggen tussen symptomen, oorzakelijke factoren en het effect van interventies. Ook helpen verpleegkundige classificaties je gerichter naar patiënten te kijken, en de juiste keuzes te maken.