Nursing Challenge | Dit zijn de verpleegkundige classificaties bij diabetes mellitus

Met verpleegkundige classificaties maak je de zorg inzichtelijk en meetbaar. Daarom geven we voortaan bij ieder Nursing Challenge-artikel aan wat je hierover kunt vinden in de verpleegkundige classificaties. Dit keer: diabeteszorg.

Het classificeren van verpleegkundige zorg maakt deze niet alleen inzichtelijk en meetbaar, maar draagt er ook aan bij dat iedereen op dezelfde manier rapporteert. Dat maakt het gemakkelijker om onderbouwd verbanden te leggen tussen symptomen, oorzakelijke factoren en het effect van interventies. Ook helpen verpleegkundige classificaties je gerichter naar patiënten te kijken, en de juiste keuzes te maken.

Friso Raemaekers* is classificatiedeskundige en helpt je op weg.

Diabeteszorg is een verpleegkundig specialisme met een eigen beroepsdeelprofiel. Onderstaande subset is een voorselectie uit de verpleegkundige classificaties rond diabeteszorg.

Meer over complicaties bij diabetes

alvleesklier

Lees in het artikel Nursing Challenge Complicaties bij diabetes wat de oorzaken zijn van complicaties bij diabetes, hoe je ze voorkomt en welke interventies mogelijk zijn. De bijbehorende toets levert 2 accreditatiepunten op.

De volledige verpleegkundige diagnoses, zorgresultaten en interventies bij diabetes mellitus vind je in de digitale Nanda NIC NOC-tool.

Rectificatie:
In het kader ‘Mogelijke verpleegkundige diagnose bij diabetes mellitus’ in Nursing-magazine oktober 2021 stond een onjuiste omschrijving bij de diagnose Risicovol gezondheidsgedrag. Dit moet zijn: Risicovol gezondheidsgedrag ten gevolge van onvoldoende inzicht en verhoogde risicofactoren

Subset van verpleegkundige diagnoses bij diabeteszorg

Probleemgeoriënteerde diagnoses:

 • Bedreigde gezinscoping [00074]
 • Beschadigd mondslijmvlies [00045]
 • Chronisch geringe zelfachting [00119]
 • Hopeloosheid [00124]
 • Huiddefect [00046]
 • Hyperthermie [00007]
 • Ineffectief gezondheidsonderhoud [00099]
 • Ineffectief seksueel patroon [00065]
 • Ineffectieve coping [00069]
 • Ineffectieve perifere weefselperfusie [00204]
 • Kennistekort [00126]
 • Machteloosheid [00125]
 • Maladaptieve rouw [00301]
 • Obesitas [00232]
 • Obstipatie [00011]
 • Overgewicht [00233]
 • Risicovol gezondheidsgedrag [00188]
 • Sociaal isolement [00053]
 • Verlaagd hartminuutvolume [00029]
 • Verstoord lichaamsbeeld [00118]
 • Verstoorde gezinsprocessen [00060]
 • Verstoorde urine-uitscheiding [00016]
 • Vochttekort [00027]
 • Zelfverwaarlozing [00193]

Risicodiagnoses:

 • Risico op acute verwardheid [00173]
 • Risico op huiddefect [00047]
 • Risico op infectie [00004]
 • Risico op instabiele bloedglucosewaarden [00179]
 • Risico op letsel [00035]
 • Risico op overgewicht [00234]
 • Risico op stofwisselingsstoornis-syndroom [00263]
 • Risico op vaattrauma [00213]
 • Risico op verstoorde vochtbalans [00025]
 • Risico op vertraagd herstel na een operatie [00246]
 • Risico op vochttekort [00028]

Gezondheidsbevorderende diagnoses:

 • Bereidheid tot verbetering van de gezondheidskennis [00262]
 • Bereidheid tot verbetering van de voeding [00163]
 • Bereidheid tot verbetering van het gezondheidsmanagement [00162]
 • Bereidheid tot vergroting van de veerkracht [00212]

Subset van zorgresultaten bij diabeteszorg

 • Aanvaarding: gezondheidstoestand [1300]
 • Adaptatie: lichamelijke beperking [1308]
 • Angstniveau [1211]
 • Bloedsuikerconcentratie [2300]
 • Cognitie [0900]
 • Depressieniveau [1208]
 • Financieel vaardig gedrag [2014]
 • Gedrag: gewichtsafname [1627]
 • Gewicht: lichaamsmassa [1006]
 • Gezondheidsbevorderend gedrag [1602]
 • Gezondheidsvaardigheden [2015]
 • Hypertensie, ernst [2112]
 • Kennis: behandeling [1813]
 • Kennis: behandelingsprocedure(s) [1814]
 • Kennis: diagnostische en therapeutische verrichtingen [1867]
 • Kennis: gewichtsbeheersing [1841]
 • Kennis: management van diabetes [1820]
 • Kennis: management van hypertensie [1837]
 • Kennis: management van verhoogde lipiden [1858]
 • Kennis: medicatie [1808]
 • Kennis: voorgeschreven activiteit [1811]
 • Kennis: wondbehandeling [3209]
 • Maag-darmfunctie [1015]
 • Metabole functie [0804]
 • Nierfunctie [0504]
 • Participatie: besluitvorming over de zorg [1606]
 • Persoonlijk screeningsgedrag [1634]
 • Persoonlijke beheersing van depressie [1409]
 • Persoonlijke gezondheidstoestand [2006]
 • Persoonlijke veerkracht [1309]
 • Psychosociale aanpassing: levensverandering [1305]
 • Reactie op medicatie [2301]
 • Risicobeheersing: decubitus [1942]
 • Risicobeheersing: hypertensie [1928]
 • Risicobeheersing: obesitas [1941]
 • Risicobeheersing: tabaksgebruik [1906]
 • Risicobeheersing: verhoogde lipiden [1929]
 • Sensorische functie: proprioceptie [2402]
 • Sensorische functie: zicht [2404]
 • Sociale steun [1504]
 • Sportbeoefening [1633]
 • Stressniveau [1212]
 • Therapietrouw: dieetvoorschrift [1622]
 • Therapietrouw: medicatievoorschrift [1623]
 • Vaccinatiegedrag [1900]
 • Voedingstoestand [1004]
 • Voedingstoestand: inname van voedingsstoffen [1009]
 • Voedingstoestand: voedsel- en vochtinname [1008]
 • Vrees, mate van [1210]
 • Weefselconditie: huid en slijmvliezen [1101]
 • Wondgenezing: per primam intentionem [1102]
 • Wondgenezing: per secundam intentionem [1103]
 • Zelfmanagement: cerebrovasculair accident (CVA) [3123]
 • Zelfmanagement: diabetes [1619]
 • Zelfmanagement: hypertensie [3107]
 • Zelfmanagement: verhoogde lipiden [3109]
 • Zelfmanagement: wond [3124]

Subset van verpleegkundige interventies bij diabeteszorg

 • Amputatie, zorg bij [3420]
 • Besluitvorming, ondersteuning [5250]
 • Bevolkingsonderzoek [6520]
 • Casemanagement [7320]
 • Coaching gezondheid [5305]
 • Decubituspreventie [3540]
 • Decubituszorg [3520]
 • Doelen stellen, gezamenlijk [4410]
 • Extremiteiten, onderste: bewaking [3480]
 • Familiebetrokkenheid, bevordering [7110]
 • Financiële middelen, ondersteuning bij het vinden [7380]
 • Gedragscontract afsluiten [4420]
 • Gewichtsafname, ondersteuning [1280]
 • Gewichtsregulering [1260]
 • Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding [5510]
 • Huidconditie, bewaking [3590]
 • Hyperglykemiebeleid [2120]
 • Hyperlipidemiebeleid [2125]
 • Hypertensiebeleid [4162]
 • Hypoglykemiebeleid [2130]
 • Infectiepreventie [6540]
 • Lichaamsbeweging, bevordering [0200]
 • Lotgenotencontact: bevordering [5430]
 • Mantelzorgondersteuning [7040]
 • Medicatiebeleid [2380]
 • Multidisciplinair overleg [8020]
 • Risico-identificatie [6610]
 • Stoppen met roken, ondersteuning [4490]
 • Telefonisch consult [8180]
 • Telefonische nazorg [8190]
 • Voedingsadvies [5246]
 • Voedingsbeleid [1100]
 • Voedingstoestand, bewaking [1160]
 • Voetverzorging [1660]
 • Voorlichting: procedure/behandeling [5618]
 • Voorlichting: voetverzorging [5603]
 • Voorlichting: voorgeschreven dieet [5614]
 • Voorlichting: voorgeschreven medicatie [5616]
 • Voorlichting: ziekteproces [5602]
 • Wondverzorging: niet-helende wond [3664]
 • Zorgvoorzieningen, voorlichting over [7400]

Bronnen
– Herdman TH, Kamitsuru S (2019). NANDA International. Verpleegkundige diagnoses en classificaties 2018-2020. Houten: Bohn Stafleu van Loghum
– Butcher HK, et al. (2020). Verpleegkundige interventies (NIC). Houten: Bohn Stafleu van Loghum
– Moorhead S, et al (2020). Verpleegkundige zorgresultaten (NOC). Houten: Bohn Stafleu van Loghum
– Nanda, NIC en NOC zijn ook eenvoudig digitaal te raadplegen in de Nanda NIC NOC-tool
– Phelps LL (2020). Sparks & Taylor’s Nursing Diagnosis Reference Manual. Philadelphia: Wolters Kluwer

Friso Raemakers.Friso over NANDA NIC NOC in de verpleegkunde

* Friso Raemaekers is SEH-verpleegkundige, regiocoördinator NANDA-I Netwerk, lid ExpertNetwerk Verpleegkunde van Nursing en TvZ. Lees ook zijn blog: ‘NANDA-I NIC en NOC verhelderen en inspireren de verpleegkunde’