Nursing Challenge | Dit zijn de verpleegkundige classificaties bij levercirrose

Met verpleegkundige classificaties maak je de zorg inzichtelijk en meetbaar. Daarom geven we bij ieder Nursing-Challenge-artikel aan wat de verpleegkundige diagnoses, zorgresultaten en interventies zijn. Dit keer: levercirrose.

Classificeren van verpleegkundige zorg maakt deze inzichtelijk en meetbaar, en draagt bij aan eenduidige rapportage. Zo kun je gemakkelijker onderbouwd verbanden leggen tussen symptomen, oorzakelijke factoren en het effect van interventies. Verpleegkundige diagnoses leren je gerichter naar patiënten te kijken, en de juiste keuzes te maken. Friso Raemaekers* is classificatiedeskundige en helpt je op weg.

Mogelijke verpleegkundige diagnoses bij levercirrose

Hieronder vind je een selectie van mogelijke verpleegkundige diagnoses. Wil je het hele zorgplan zien, bekijk dan hier de volledige subset van verpleegkundige diagnoses, zorgresultaten en interventies bij levercirrose. Deze is afkomstig uit de digitale Nanda NIC NOC-tool.

Ineffectief gezondheidsonderhoudsgedrag t.g.v. kennistekort over de relatie met leefstijl gewoonten en het ziekteproces.
NANDA 00292; Snomed CT 414487007; Kernset N/A*; ICNP 10000918; OMAHA N/A*

Defensieve coping t.g.v. het onvermogen om verantwoordelijkheid te nemen om het middelenmisbruik te stoppen.
NANDA 00071; Snomed CT 129882008; Kernset N/A*; ICNP N/A*; OMAHA N/A*

Voedingstekort t.g.v. functieverlies van de lever, verminderde eetlust, misselijkheid, braken.
NANDA 00002; Snomed CT 88202002; Kernset 248325000; ICNP 10025519; OMAHA 35

Verminderd activiteitsvermogen t.g.v. vermoeidheid, ondervoeding, lichamelijke deconditionering.
NANDA 00298; Snomed CT 77427003; Kernset N/A*; ICNP 10000431; OMAHA 37

Chronische verwardheid t.g.v. chronische organisch aandoeningen met verhoogde ammoniakspiegels, middelenmisbruik.
NANDA 00129; Snomed CT 130988005; Kernset N/A*; ICNP 10000522; OMAHA N/A*

Chronische pijn t.g.v. vergroting van de lever.
NANDA 00133; Snomed CT 82423001; Kernset 82423001; ICNP 10000546; OMAHA 24

Risico op bloeding t.g.v. stollingsstoornis, portale hypertensie.
NANDA 00206; Snomed CT N/A*; Kernset N/A*; ICNP N/A*; OMAHA N/A*

Risico op infectie t.g.v. verstoorde functie van lever, ondervoeding.
NANDA 00047; Snomed CT 78648007; Kernset 78648007; ICNP 10015133; OMAHA N/A*

* N/A = term is niet aanwezig

Friso Raemakers.Friso over NANDA NIC NOC in de verpleegkunde

* Friso Raemaekers is SEH-verpleegkundige, regiocoördinator NANDA-I Netwerk, lid ExpertNetwerk Verpleegkunde van Nursing en TvZ. Lees ook zijn blog: ‘NANDA-I NIC en NOC verhelderen en inspireren de verpleegkunde’