RSS

RSS is een eenvoudige manier om automatisch op de hoogte te blijven van het nieuws op Nursing.nl of nieuwe bijdragen in een bepaald deel van de site.

Om RSS te gebruiken heb je een RSS-reader nodig. Iedere keer wanneer er een artikel op Nursing.nl wordt geplaatst, geeft dit programma een melding. Het is ook mogelijk om de RSS-feeds te gebruiken op je eigen website of webblog.

Kies uit een van de volgende RSS-feeds: