Anja Machielse

Hoogleraar Humanisme en sociale weerbaarheid, bijzonder hoogleraard empowerment van ouderen, Universiteit voor Humanistiek, Utrecht

Anja Machielse is hoogleraar Humanisme en Sociale Weerbaarheid en bijzonder hoogleraar Empowerment van Kwetsbare Ouderen. Ze doet onderzoek naar eenzaamheid en sociaal isolement, sociale weerbaarheid, existentiële problemen en zingevingsvragen.