Anne de Ruiter

Ervaringsdeskundige

Anne de Ruiter is ervaringsdeskundige op het gebied van niet-aangeboren hersenletsel.