Ariël Vondeling

Klinisch Geriater en Klinisch Farmacoloog, Diakonessenhuis

Ariël Vondeling is sinds 2017 als geriater verbonden aan het Diakonessenhuis in Utrecht en Zeist. als aandachtsgebieden heeft hij: klinische farmacologie, geriatrische oncologie, palliatieve zorg en medisch.

Op het spreekuur voor ouderen met kanker werkt hij veel samen met andere specialisten in het ziekenhuis, zoals oncologen, maag-darm-leverartsen en chirurgen. Soms worden ouderen naar de geriater verwezen omdat de kankerbehandelaar graag meer informatie wil over de gezondheidstoestand. In andere situaties zijn er meerdere behandelingen mogelijk. Dan kan de geriater helpen beslissen welke behandeling het meest passend is. Het kan ook zijn dat de oudere zelf onzeker is over de behandelbeslissing. Dit wordt besproken en er wordt een behandelplan op maat gemaakt.