Arrien van Prooijen - de Jong

Oncologieverpleegkundige, HBO docent aan de Academie Gezondheidszorg op de Hogeschool Ede(CHE) en Radboud zorgacademie te Nijmegen.

Oncologieverpleegkundige, HBO docent aan de Academie Gezondheidszorg op de Hogeschool Ede(CHE) en Radboud zorgacademie te Nijmegen. Hij heeft een Mastergraad behaald in de Contextuele Benadering en de opleiding gevolgd tot Contextueel therapeut. Ook heeft hij Verlies- en rouwkunde gestudeerd aan de Universiteit van Leuven en onderzoek gedaan naar de effecten van kanker in het gezin en in relaties. Wetenschap verbinden met de praktijk van alle dag.

In de begeleiding van mensen met kanker (Care for cancer) raakt hij elke keer weer in verwondering hoe belangrijk het liefdevolle netwerk is voor de client. Het onderzoeken hoe mensen voor elkaar van betekenis kunnen zijn is belangrijk tijdens het ziekzijn. Het vermogen tot aanpassen aan de veranderende omstandigheden is een ingewikkeld proces. Iemands levensgeschiedenis, de vroegkinderlijke ervaringen spelen een belangrijke rol. Dit begrijpen, het verhelderen en meelopen in het ziekteproces is voor mij het mooiste van zijn werk. Hier vertelt hij graag over en hij wil je meenemen in de relationele ethische werkelijkheid van de client, de wetenschap van  psychologie, neurobiologie, filosofie en sociologie. Zodat je taal krijgt voor processen en je de client en zijn partner, het gezin, beter kan begrijpen. Want kanker heb je nooit alleen, altijd samen!