Bert Santema

CCE consulent, trajectbegeleider, Limor en consulent CCE

Bert Santema is in het dagelijks leven ambulant traject ondersteuner bij Limor, daarnaast consulent bij het CCE.

Na de HBO-SPH heeft hij de post HBO opleiding autisme en master opleiding autisme gedaan. Bijna 25 jaar is hij werkzaam geweest in de vooral ambulante ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking.

De doelgroep waar hij nu mee werk bestaat over het algemeen uit zorgmijders en dan vooral de groep mensen met autisme, hoarding, vervuiling, verslaving en veelal een combinatie van eerdergenoemde factoren. Voor de cliënt vaak alle reden dus om vooral niemand binnen te laten.

”Als hulpverlener is het belangrijk om methodisch te werken, maar er vooral ook van af durven te wijken.”

Na bijna 6 jaar ervaring met deze doelgroep heeft hij veel van zijn cliënten mogen leren en hebben ze duidelijk zijn visie in beweging gezet. Eén quote die hij van een cliënt mee kreeg zou hij gerust de basis van deze visie kunnen noemen:

“Zie de mens, hoor zijn verhaal en geef regie”