Brenda Frederiks

Universitair docent gezondheidsrecht, Amsterdam UMC

Brenda Frederiks is Universitair docent gezondheidsrecht Amsterdam UMC, Lid jurist Centraal tuchtcollege voor de gezondheidszorg en Plaatsvervangend lid van het College voor de rechten van de mens.