Coen Oud

Ervaringsdeskundige

Coen Oud is sinds 2011 (tegen zijn wil) ervaringsdeskundige met een dwarslaesie. Hij vertelt over zijn dagelijkse leven met decubitus, zorg en aanpassing van leven.