Prof. dr. Diederik Gommers

afdelingshoofd van de afdeling Intensive Care in het Erasmus MC en voorzitter van de Nederlandse vereniging voor intensive care

Diederik Gommers studeerde Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Gent en vervolgende zijn studie anesthesiologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn vervolgopleiding tot intensivist volgde hij in het AMC in Amsterdam. Hij promoveerde in 1998 op proefschrift Factors affecting surfactant responsiveness. In 2014 werd Gommers benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam met als leeropdracht intensivecaregeneeskunde. Hij is uitvinder van een narcosetoedienings- en beademingssysteem. Gommers is naast afdelingshoofd van de afdeling Intensive Care in het Erasmus MC tevens voorzitter van de Nederlandse vereniging voor intensive care. Tijdens de coronacrisis neemt Gommers deel aan het Outbreak Management Team dat het kabinet Rutte III adviseert.