Erik van Rossum

Lector Wijkgerichte zorg bij Zuyd Hogeschool en programmaleider op dit thema in het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie

Erik is lector Wijkgerichte zorg bij Zuyd Hogeschool en programmaleider op dit thema in het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT). Daarnaast is hij senior onderzoeker bij de Universiteit Maastricht (vakgroep Health Services Research en Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg). Zijn onderzoek richt zich op de ontwikkeling en evaluatie van innovaties ter ondersteuning van de zelfredzaamheid van kwetsbare groepen in de wijk, waaronder ouderen.