Helma Hofland

Kinderbrandwondverpleegkundige en verplegingswetenschapper

Betrokken bij onderzoek in alle facetten van de brandwondenzorg met als belangrijkst thema de psychosociale zorg en nazorg van de patiënt en ouder na het oplopen van een brandwondtrauma.