Hilde Verbeek

Hoogleraar zorgomgeving voor kwetsbare ouderen, Universiteit Maastricht

Hilde Verbeek is hoogleraar aan de Universiteit Maastricht en vice-voorzitter van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg, een structureel en interdisciplinair samenwerkingsverband met 9 zorgorganisaties, 2 mbo’s, hbo en de Universiteit. Haar onderzoek richt zich op innovaties in de zorgomgeving voor kwetsbare ouderen, in het bijzonder verpleeghuiszorg, en de bijdrage hiervan aan een betekenisvol bestaan. Zij bestudeert effecten van de woonzorgomgeving op het dagelijks functioneren en leven van ouderen en hun naasten en wat de rol van innovatieve concepten is, zoals zorgboerderijen.