Jannet de Ruiter

Oncologie verpleegkundige

Jannet de Ruiter werkt sinds januari 2021 twee dagen in de week als oncologie verpleegkundige bij de thuiszorg organisatie Icare Rayon Veluwe Zuid. Naast haar werkzaamheden als oncologieverpleegkundige werkt ze ook twee dagen in het verpleegtechnisch team bij dezelfde organisatie.

Voordat ze bij de thuiszorg ging werken heeft ze 27 jaar in het Ziekenhuis St. Jansdal te Harderwijk gewerkt. De laatste zes jaar als coördinerend oncologieverpleegkundige op de longpoli. Haar werkzaamheden bestonden uit het coördineren van zorg en het begeleiden van de longkankerpatiënt in elke fase van het traject: diagnose, behandeling en nazorg. Tijdens deze functie heeft ze veel ervaring opgedaan in de verschillende oncologische behandelingen: operatie, chemotherapie, radiotherapie, doelgerichte therapie en immunotherapie. Immunotherapie was in die tijd in opkomst en ze heeft samen met haar collega’s het zorgpad geïmplementeerd.

Tussen de bedrijven door heeft ze negen maand ervaring opgedaan als wijkverpleegkundige.