Judith Oosterbos

Senior wijkverpleegkundige, zorginhoudelijk eindverantwoordelijk en leidinggevende bij TWB

Judith is senior wijkverpleegkundige van cluster Woensdrecht (reguliere zorg) en het Hospice team en nachtteam binnen TWB. Zij is zorginhoudelijk eindverantwoordelijk en leidinggevende van de wijkverpleegkundigen binnen deze clusters. Daarnaast is ze ambassadeur voor de wijkverpleegkundige en lid van de Expertkring indiceren en intercollegiale toetsing van V&VN.